zaterdag 16 december 2017

immanuel

Immanuel, wat een prachtige naam: God met ons.
Eigenlijk zei Christus het zelf ook tegen ons: Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. (mattheus 28:20)

Al de dagen God met ons.
Al de dagen de goede Herder
Elke dag het Licht der wereld
Elke dag de Bron de levens
Elk moment de Zaligmaker.

Gekomen uit die heerlijke hemel,
Vol licht en glorie en heiligheid.
Om te leven, lijden en sterven voor onheilige mensen.
Hoe diep is de inhoud van de tekst uit Johannes: dat God  de wereld (ons), zo lief had, dat Hij zijn enige Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft. Opdat er redding is voor iedereen die in Hem gelooft!

Ik moet er niet aan denken om een van mijn kinderen te verliezen. Verschrikkelijk!
En dan God! Hij gaf, dat was niet onopzettelijk verliezen, nee, God gaf, actief, Zijn enige Zoon.
En wij geven vaak aan mensen die er dan hopelijk blij mee zijn. Maar God gaf tot redding van een vijandige wereld.

Immanuel: God met ons, God in ons.
Uit genade!
Omdat Hij gaf.

donderdag 14 december 2017

gezinsmoment 2 advent 2017

Het gezinsmoment was heel eenvoudig. 
We lazen het hoofdstuk uit exodus dat verteld over Mozes die geroepen wordt door God, vanuit de brandende braamstruik.
Mozes vraagt hoe God heet. 
God zegt: Ik ben. JHWH
Daarover lazen we een stuk uit een dagboek, wat meer uitleg gaf. Hierop kleurden ze wat hen aansprak.
Naar aanleiding van de twee gelezen stukken praatten we nog even door. Over Wie God is, hoe Hij zich openbaart aan Mozes en waarom zo. En wat dit met advent te maken heeft.

zondag 10 december 2017

advent

Advent.
Een bijzondere tijd. Buiten is het vroeg donker.
En geestelijk gezien is er ook veel duisternis in de wereld. In ons hart en leven misschien ook wel.

Advent is verwachten.
Maar wie of wat, Wie verwachten we?
Denken we bij advent aan de komst van Jezus als baby in Bethlehem?
Aan Gods Zoon die mens werd om het offer voor onze zonden volkomen te betalen?
Hoe kostbaar is dat geschenk!

Maar moeten we dat verwachten? Dat is al gebeurd! We mogen leven in het geloof dat Hij onze Middelaar wilde zijn.
We hoeven daar niet meer op te wachten! We mogen Hem vandaag dienen en eren. Hem onze zonden belijden en vergeving ontvangen.

Waar mogen we dan naar uitzien tijdens advent?
Ik las in een meditatie:
“Advent is wonen, daar waar het licht is.”

En Jezus is het Licht van de wereld.
Zacharias zingt ervan:
Een Licht zo groot, zo schoon
Gedaald van ‘s hemels troon
Straalt volk bij volk in de ogen

Dat Licht straalt nog!
We mogen leven in Zijn licht, dat Licht doorgeven.
Iets uitstralen van Zijn liefde in de donkere wereld om ons heen.
Dan zullen nog veel meer mensen Hem verwachten!
Dat is advent!

donderdag 7 december 2017

Jacobus 3

‘Maar de wijsheid van boven
is vooreerst rein,
vervolgens vreedzaam,
vriendelijk,
gezeggelijk,
vol van ontferming
en goede vruchten,
onpartijdig
en ongeveinsd.’
‭‭Jakobus‬ ‭3:17‬ ‭NBG51
Heel langzaam lezen, deze tekst.
Alle woorden tot je door laten dringen.
De wijsheid van Boven.
Wijsheid van God...
Jacobus beschrijft deze wijsheid, omdat hij in de verzen erboven vraagt wie van ons wijs is.
En dan noemt hij zaken die bij ons zo snel naar boven komen: afgunst en eigenbelang.
Terwijl we wijsheid laten zien door een zachtmoedige levenswandel.
Al die genoemde zaken; rein (zuiver), vol vrede, vriendelijk zijn, gezeggelijk zijn (dus naar een ander luisteren en niet boos worden om minder leuke dingen),
en ook nog een hart vol medelijden hebben en goede vruchten laten zien.
Geen partij trekken en niet huichelen.
Dat is nogal een opdracht!

nee.... het is niet onze opdracht!
Het is een geschenk wat God geeft, als we dicht bij Hem leven.
Hij wil die wijsheid aan ons geven.
En al die eigenschappen van de echte wijsheid, zullen dan in ons te zien zijn.

Als we het van onszelf verwachten, dan is het hele rijtje een onmogelijkheid.
We moeten toch steeds opnieuw weer terug naar God, onze Vader, onze Schepper,
om alle tekort, ook hierin, bij Hem neer te leggen.
Hij is zo rijk! Hij wil het ons geven.dinsdag 5 december 2017

gezinsmoment advent 2017

Vandaag het gezinsmoment bij de derde dag van onze adventkalender. (We zijn 1-12 begonnen, dat vond ik makkelijker bij de kalender die ik gebruik)


We lazen gisteren dat God een prachtig thuis gecreƫerd had voor de mensen. Maar daarmee is het verhaal niet klaar.

We lazen vandaag het stuk uit genesis 3. De zonden die in de wereld kwamen en de belofte van de verlosser.

God heeft ons niet in ellende alleen gelaten. Hij wil ons redden! En niet om laten komen.


We hadden een proefje wat heel mooi laat zien, waarom de Verlosser kwam.

Het ging als volgt:

Neem een doorzichtige fles en vul hem voor de helft met water.

Dit staat voor de wereld.

Giet er dan een flinke hoeveelheid olie op. Dit blijft drijven op het water zodat je twee lagen krijgt.

De olie staat voor de mensen.

Giet er dan rode kleurstof bij. Dit zal door het water en de olie heen en weer gaan.

De kleurstof staat voor zonde.

Schud de fles en alles vermengt. De aarde en de mensen zijn vol zonde.

Maar! Als je de fles weer recht zet scheiden de olie en het water zich en blijft de kleurstof in het water.

Dat is het werk van de Verlosser! Hij maakt de mensen weer rein voor God door vergeving van de zonden.

Houd een zaklamp tegen de fles.

De olie zal het licht doorgeven. Zo mogen Zijn kinderen Zijn licht doorgeven.

Als er kleurstof door de olie zit, wordt het licht niet weerkaatst. Als wij zonden doen, hebben we vergeving nodig, voor we Zijn licht weer kunnen verspreiden.

Gaaf beeld om zo te laten zien!

vrijdag 24 november 2017

adventskalender

Bijna begint de adventsperiode.
Ook voor dit jaar ben ik op zoek geweest naar een leesrooster of iets dergelijks om een adventkalender van te maken.
Ik ben niet zo van de cadeautjes, maar vind het wel heel mooi om als gezin elke dag een stukje te lezen. En zo de heilsgeschiedenis zich te zien ontvouwen.
We willen de komende adventsperiode op de zondagen een gezinsmoment doen, over het bijbelgedeelte wat aan de beurt is volgens de kalender.

Ik ben best even aan het zoeken geweest.
Op pinterest vond ik deze afbeelding:

Dit rooster heb ik eerst vertaald en vervolgens de Bijbelgedeelten opgezocht die er bij gegeven werden.
Enkele gedeelten waren wel erg lang (3 hoofdstukken uit genesis bijvoorbeeld) Daarvan heb ik er ingekort.
Ook loopt de kalender maar tot 24 december en ik wilde graag de kerstdagen ook nog.
Dus heb ik het aangevuld tot 26 december.


Elke dag heb ik de titel en het bijbelgedeelte op een papier getypt.
bijvoorbeeld: 
Dag 17: een klein dienstmeisje en een trotse generaal.
2 koningen 5

Die strookjes heb ik allemaal uitgeknipt. van inpakpapier heb ik zakjes gevouwen en daar het strookje in gestopt. Ik had zwart-wit afbeeldingen van kerst geprint en op diverse zakjes geplakt. En het nummer erop geschreven.
De kerstdagen is een ronde, zoals je op de foto kunt zien.
de zakjes heb ik allemaal aan een touw geplakt en dat hang ik dan op.
Dan mogen ze op de juiste dag, het juiste zakje pakken.donderdag 23 november 2017

Jesaja dankt

O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd. 
Jesaja 25:1 NBG51

‘Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam;’

‭‭Psalmen‬ ‭100:4
Wat prachtig deze twee teksten.
Jesaja en de psalmdichter roepen op om Zijn naam te loven.
Jaweh, de Ik -Ben, 
Jesaja maakt het persoonlijk: mijn God.
De God in Wiens handen ons leven is. De God die trouw is, Die zijn beloften houdt.
Die elke dag weer voor ons zorgt, ons wil leiden en steunen.
Zo onverdiend.
En toch: looft Hem!
Juist: prijst Zijn Naam. Om wie Hij is en wat Hij wil doen.

woensdag 15 november 2017

psalm 71

Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.
 Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent U mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn. 
Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom; verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat’.
      

Een psalm voor heel je leven.
Hoop en vertrouwen vanaf dat je gemaakt bent.
Degene die jouw bedacht, je kent met alle karaktertrekken, zwaktes en blijdschap.
Op Diegene mag je vertrouwen.
Er is geen twijfel bij de dichter: God is zijn helper.
Elke dag opnieuw.
En elke dag, elk moment is de eer, de lof aan God.
Tot we oud geworden zijn. 
Voelen we ons misschien minder nuttig? Of aan de zijlijn van het leven als we ouder worden?
Hoe kijken we als jongeren naar ouderen?
Ouderen die al zo lang met de Heere leven...
Dat betekend dat die mensen een schat aan rijkdom in God met zich meedragen.
Als de mensen die een generatie boven ons staan, al van kind af aan, Gods lof vertellen, wat kunnen we dan van elkaar leren.

We mogen luisteren naar elkaar. In een gemeente, in een klein gezelschap.
Alleen en samen Gods lof vertellen, om Hem te dienen, elke dag van ons leven.

woensdag 8 november 2017

foto's

Ik ben bezig met een fotocursus.
soms komen daar aardig  leuke foto's uit.
het is wel een uitdaging elke week om iets te bedenken om te fotograferen.
Maar het is leuk om je camera te leren kennen en ik steek er best wat van op.
beweging vastleggen...
en we waren bij een soort lichtshow, wat golven verbeelden.
daar heb ik ook geprobeerd fotos van te maken:
en nog een foto van een boei langs het water van het kanaal, op diverse manieren, oa onherkenbaar...


maandag 6 november 2017

gezinsmoment psalmen van dankbaarheid 5

Psalmen van dankbaarheid 5
Maar eigenlijk een uitstapje. We bedachten dat we God mogen danken om Wie Hij is, maar ook om zijn beloften. Die beloften staan op de foto van pinterest.
Het zijn de volgende belofte :
Jij bent waardevol,
Je bent vergeven,
Je bent vrij,
Je hebt een doel/ een toekomst,
Je bent gezegend
Je krijgt talenten
Je hebt hoop

We lazen de gegeven teksten en probeerden de belofte te ontdekken.
Als verwerking schilderden ze allemaal een aantal beloftes, op een lapje. Het woord en een symbool wat ze erbij bedachten.
Bijv bij waardevol een diamant, bij vergeving een kruis, bij talenten een duim omhoog.Ik naai deze week de lapjes aan elkaar zodat er een kleed vol beloftes van God ontstaat