dinsdag 10 juli 2018

kidsclub 2018

Juf, hoe moet dit?
Juf, wil je even helpen?
Juf, mag ik buiten spelen?

zomaar wat vragen, die langs komen.
Het is weer kidsclub en mogen deze vier morgens vertellen wie Jezus voor ons wil zijn.
Met het thema: 'Zoek het uit!' zoeken we naar Jezus, in de Bijbel.
Hij wil genezen, vergeven, redden, zaligmaken.
Wat een heerlijke boodschap voor ons en voor de kinderen.

Wat een zegen dat we een team hebben, wat zich actief inzet en zijn gaven en talenten gebruikt, op elk gebied.
Wat een zegen dat er mensen hun gebouw beschikbaar stellen en we ook voor hen een levende brief van Christus mogen zijn.
Wat een zegen dat er kinderen uit de buurt komen en lief meedoen en goed luisteren.
Wat een zegen dat we alle voorbereidingen mochten doen en we daar kracht en ideeën voor kregen.
Wat een zegen dat onze kerkelijke gemeente het mogelijk maakt dat we dit werk al meer dan 40 jaar in onze stad mogen doen.

God is goed!

donderdag 5 juli 2018

gezinsmoment woestijnreis 5

We hadden alle playmobiel-poppetjes gepakt (en dat zijn er heel wat).
Daarvan was er 1 de leider en de rest ging voor alle vragen en problemen naar de leider toe.
Maar ja, ze moesten wel erg lang wachten voor ze aan de beurt waren!
En echt handig werkte dit systeem niet.
Wat zou nu een goede oplossing zijn?
We lieten de kinderen eens wat oplossingen bedenken.
Leuk om te  horen hoe serieus ze dit oppakken en wat ze bedenken.

Daarna lazen we exodus 18.
Jethro bezoekt Mozes.
Zie uitgebreider dit verhaal in een vorig stukje.
En hij ziet dat Mozes het druk heeft, te druk.
Hij geeft een oplossing en Mozes luistert daarna.
Wat kunnen wij hiervan leren?
Advies kun je van anderen aannemen, je hoeft niet alles alleen te doen.

En de naam voor God, die haalden we uit de betekenis van de naam van de zoon van Mozes.
‘En de naam des anderen was Eliezer, want, zeide hij, de God mijns vaders is tot mijn Hulpe geweest, en heeft mij verlost van Farao's zwaard.’
‭‭Exodus‬ ‭18:4


dinsdag 3 juli 2018

groot

De eerste van onze kinderen neemt afscheid van school.
Van de basisschool dan.
12 jaar jong.
Wat gaan 12 jaar vlug voorbij.
De stap van thuis naar de kleuterschool maakte de wereld al een stukje groter. En dat is daarna niet meer opgehouden...
Wat heb ik genoten van het zien opgroeien van dit kind.
Natuurlijk dachten we weleens: hoe gaan we hiermee om?
Maar de wereld bekijken door haar ogen en een kijkje mogen nemen in haar gedachten en ideeën voelt als een voorrecht.

En dan nu naar het voortgezet onderwijs.
Weer een stap op weg naar volwassenheid.
Weer een stukje loslaten...
Ze gaat verder en langer weg van huis.
Krijgt verantwoordelijkheden en nog meer een eigen mening.

Hebben we haar genoeg voorbereid?
Hebben we vertrouwen in zichzelf en in God in haar hart geplant?

Leg je hand in Zijn hand, lieve dochter, dan zal je weg en toekomst veilig zijn.
zaterdag 30 juni 2018

gezinsmoment woestijnreis 3

Als je met een stok op een steen slaat, wat gebeurt er dan?
Volgens de kinderen komt er water uit. Maar dat leek ons toch niet waarschijnlijk. Eerder breekt je stok.
We lazen het verhaal uit exodus 17, het eerste gedeelte.
Het volk moppert en God is trouw.
Hij geeft water uit een rots.
Wat een wonder!
De jongste had een knutselplaat van www.gelovenisleuk.nl
De middelste een zoek de verschillenplaat van diezelfde site.
De oudste had ik wat vragen voor opgeschreven die ze kon beantwoorden door de bijbel en een verklaring te gebruiken.

En de nieuwe naam leerden we: God is de Rots.

gezinsmoment woestijnreis 4

De israelieten moeten onverwacht vechten tegen Amelek.
En Mozes bid, met zijn staf in de lucht.

We vroegen de kinderen een bezem in de lucht te houden zonder te zakken.
Dat ging best even maar na een minuut of 2 werd het toch lastig.

Mozes hield het ook niet heel de dag vol.
Ik vertelde het verhaal uit exodus 17.
Opnieuw speelt de staf een rol.
Elke keer opnieuw betekend dat: God is aan het werk!

En na de overwinning leerden we weer een naam:
De Heere is mijn Banier.

We praatten nog even door over het bidden: Mozes bad en Jozua vocht.
Maar eigenlijk vocht Mozes ook. Hoe is bidden vechten?
Bijv tegen verleidingen of zonden. 

vrijdag 29 juni 2018

Jethro en Mozes

Jethro, de schoonvader van Mozes, heeft niet stil gezeten die jaren dat Mozes in Egypte was en de tijd dat hij het volk Israel door de woestijn leidde.
Maar nu vond hij het tijd dat Mozes' vrouw en kinderen weer naar hem toe gingen. En hij ging op pad. Waarschijnlijk had hij wel gehoord wat er allemaal gebeurd was.
De volken rondom Egypte hebben wel gehoord van de rampen. De karavanen die af en aan gingen namen de verhalen mee.

Maar nu leek het veilig en Jethro reist Mozes achterna.
Als hij aankomt, verwelkomt Mozes hem.
En, zo staat er dan:
Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de HEERE ter wille van Israël met de farao en de Egyptenaren gedaan had, al de moeite die hun onderweg getroffen had, en hoe de HEERE hen gered had.


Jethro verheugde zich over al het goede dat de HEERE aan Israël gedaan had, dat Hij het gered had uit de hand van de Egyptenaren.

En Jethro zei: Geloofd zij de HEERE, Die jullie gered heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van de farao, Die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft!
Wat me opvalt: Mozes verteld wat de Heere heeft gedaan. Niet wat hij deed.
En dat vind weerklank in het hart van Jethro. Hij looft God.
Een les voor ons! We mogen, moeten misschien wel, goed van God spreken. En wat Hij heeft gedaan.
Onze focus mag op Hem zijn. Als we goed van Hem spreken, zal dat weerklank vinden.

En er komt ook ruimte, want Mozes heeft het erg druk. Te druk. Te veel zaken vragen zijn aandacht.
Wat is het dan wijs dat hij naar zijn schoonvader luistert. Want Jethro ziet het en geeft advies.
Je hoeft niet altijd alles alleen te doen. Je hoeft niet alles zelf te doen, Mozes!
Laat ook anderen iets doen. Ook zij hebben talenten, wijsheid.
En geldt ook dat niet voor ons. We hoeven niet alles te doen. Anderen hebben ook talenten en kennis en kunde. Samen mag je dienen.

Weer genoeg stof voor ons volgende gezinsmoment!
We mogen wijzen op God.
Zoals een zonnebloem zich naar de zon keert, mogen wij ons keren tot God.

vrijdag 22 juni 2018

vol van...

Ken je dat gevoel dat je in een kringetje denkt.
Geen nieuwe gedachten over een probleem.
Steeds weer uitkomen bij je startpunt zonder dat je iets anders weet.
Er mee naar bed gaan en er weer mee opstaan.
Geen rust of vrede ervaren over dat wat speelt en waar je over loopt te denken, piekeren.
En er is geen oplossing tot tevredenheid.
Overal kleven nadelen aan...
En je kunt niet in de toekomst kijken. Kon dat maar, wat zou het soms makkelijk zijn. (Ook niet voor alles, maar soms...)
Breng het bij God...
Ja, al vele keren.
Helpt dat?
.... dat is lastig. Er komt geen briefje uit de hemel. 
Soms moet je stil zijn en afwachten...
Soms moet je emoties tot rust brengen. Daar beginnen...
En ja dan helpt het wel om even rust te krijgen.
Maar niet lang erna begint toch het denken weer...
En nu??
Wel een beslissing moeten nemen en er toch niet gelukkig mee zijn.

Die avond kwam er een filmpje voorbij.
Because He lives I can face tomorrow
Because He lives all my fear is gone
I know He has my life, my future 
In His hand.
Amen..

Je kunt het prachtige lied hier luisteren:

vrijdag 15 juni 2018

gezinsmoment woestijnreis 2

De Israelieten trekken verder en wij volgen ze op hun reis.

We lazen de geschiedenis van Mara en Elim en van het manna.

Ze moesten leren op God te vertrouwen.

We praatten erover en over de naam die God liet weten: Heelmeester of genezer.
Hij zou hen genezen als ze zijn inzettingen naleefden.

We deden een proefje.
Een glas water met een kaartje erop.
Als je dit omdraait, blijft het kaartje dan zitten?


Soms lijkt iets onmogelijk, maar moeten we vertrouwen dat het kan.

dinsdag 12 juni 2018

fruit in de tuin

Wat een mooie dagen hebben we al achter de rug.
in onze tuin staan diverse soorten fruit.
de druif zit vol trossen.
de diverse frambozenstruiken, zomer- en herfstframbozen hebben al vruchtjes
de pruim hangt vol, heel benieuwd of we ze kunnen eten. soms heb je van die vieze bruine wormpjes erin.
En dit is de kruisbes. daar hangen er nog niet zoveel aan, maar voor een eerste jaar toch niet gek. 
 De appels: elstar en Cox groeien goed.

de walnoot doet ook weer zijn best. Geen fruit, wel elk jaar oogst.


maandag 11 juni 2018

Gods dagelijkse zorg in de woestijn

‘En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’
‭‭Exodus‬ ‭15:26‬ ‭SV1750‬‬

Nadat het volk door de Rode zee is gegaan, trekken ze verder.
Ze he
bben Gods wonder gezien.
En dan is het water op en gaan ze niet vragen maar mopperen.
Opnieuw zijn ze getuige van een wonder.
Als ze water vinden is het bitter, mara.
Maar God maakt het bitter zoet.
En ze mogen rusten in de mooie oase, in de schaduw van de palmbomen.
Daar zegt God bovenstaande.
Zijn regels houden, dan zul je Zijn zegen krijgen.
Ook nu nog.

De Israëlieten kenden de goden van Egypte en de praktijken van de Egyptische artsen en priesters.
Ze moesten God leren kennen.
Als Jahweh en nu ook als JHWH Rapha, Heelmeester.
Hij wil ook onze heelmeester zijn.
Jesaja zegt het: onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen. (jesaja 53)