woensdag 15 november 2017

psalm 71

Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.
 Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent U mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn. 
Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom; verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat’.
      

Een psalm voor heel je leven.
Hoop en vertrouwen vanaf dat je gemaakt bent.
Degene die jouw bedacht, je kent met alle karaktertrekken, zwaktes en blijdschap.
Op Diegene mag je vertrouwen.
Er is geen twijfel bij de dichter: God is zijn helper.
Elke dag opnieuw.
En elke dag, elk moment is de eer, de lof aan God.
Tot we oud geworden zijn. 
Voelen we ons misschien minder nuttig? Of aan de zijlijn van het leven als we ouder worden?
Hoe kijken we als jongeren naar ouderen?
Ouderen die al zo lang met de Heere leven...
Dat betekend dat die mensen een schat aan rijkdom in God met zich meedragen.
Als de mensen die een generatie boven ons staan, al van kind af aan, Gods lof vertellen, wat kunnen we dan van elkaar leren.

We mogen luisteren naar elkaar. In een gemeente, in een klein gezelschap.
Alleen en samen Gods lof vertellen, om Hem te dienen, elke dag van ons leven.

woensdag 8 november 2017

foto's

Ik ben bezig met een fotocursus.
soms komen daar aardig  leuke foto's uit.
het is wel een uitdaging elke week om iets te bedenken om te fotograferen.
Maar het is leuk om je camera te leren kennen en ik steek er best wat van op.
beweging vastleggen...
en we waren bij een soort lichtshow, wat golven verbeelden.
daar heb ik ook geprobeerd fotos van te maken:
en nog een foto van een boei langs het water van het kanaal, op diverse manieren, oa onherkenbaar...


maandag 6 november 2017

gezinsmoment psalmen van dankbaarheid 5

Psalmen van dankbaarheid 5
Maar eigenlijk een uitstapje. We bedachten dat we God mogen danken om Wie Hij is, maar ook om zijn beloften. Die beloften staan op de foto van pinterest.
Het zijn de volgende belofte :
Jij bent waardevol,
Je bent vergeven,
Je bent vrij,
Je hebt een doel/ een toekomst,
Je bent gezegend
Je krijgt talenten
Je hebt hoop

We lazen de gegeven teksten en probeerden de belofte te ontdekken.
Als verwerking schilderden ze allemaal een aantal beloftes, op een lapje. Het woord en een symbool wat ze erbij bedachten.
Bijv bij waardevol een diamant, bij vergeving een kruis, bij talenten een duim omhoog.Ik naai deze week de lapjes aan elkaar zodat er een kleed vol beloftes van God ontstaat


zondag 29 oktober 2017

gezinsmoment psalmen van dankbaarheid 4

Psalm 75:2
‘Wij loven U, o God, wij loven, want nabij is uw naam, men vertelt uw wonderen.’
‭‭
We kunnen hem ook zingen:

Psalm 75 vers 1

U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,

Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand

Voor loven, kunnen we ook danken invullen.
En vorige week leerden we dat we God mogen danken 
om Wie Hij is.
Hier zien we opnieuw een dankpunt.
Want zijn Naam is dichtbij.

We noemden een brief als voorbeeld: als je van iemand een brief krijgt,
lijkt het net of diegene zelf er even is. Alsof je vriend met je praat.
Zo dichtbij is God.

Hem mogen we danken omdat Hij altijd bij ons is.

We vroegen of de kinderen zelf eens een lied wilden schrijven om Hem te danken.
Elk op hun eigen manier deden ze dit.
Het is ontroerend om te lezen, waarvoor ze danken.

We zingen tegenwoordig ook veel. Psalmen, gezangen en liederen die ze kennen.
Ook dat is heel waardevol!
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.

zondag 22 oktober 2017

Gezinsmoment psalmen van dankbaarheid 3

Opnieuw een psalm in onze serie naar dankdag toe.
Deze keer Psalm 106:1
Halleluja
Looft de Heere, want Hij is goed.
Want Zijn goedertierenheid blijft tot in eeuwigheid.

Hier staat twee keer: looft de Heere!
Halleluja betekend tenslotte hetzelfde.
Zo belangrijk vind de psalmdichter het.
Maar waarom dan? Omdat God goed is. En omdat die goedheid nooit stopt!
Spontaan zong onze kleuter een psalmversje: looft de Heer want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed.

Vaak danken wij voor dingen die wij krijgen: gezondheid, vrienden, familie, enz.
Maar hier leren we dat we God mogen danken omdat Hij goed is.
Om Wie Hij is.
Daar past ook de tekst: bid zonder ophouden, dankt in alles, bij.
Danken hoeft niet afhankelijk te zijn van de omstandigheden.
God verandert niet.
We noemden nog wat eigenschappen van God, waarvoor we Hem mogen danken.
Dat is nog best lastig! Al snel kom je toch weer op iets als: omdat Hij voor ons zorgt.
En dat is ook zo, maar dat zochten we niet.
Daarom maakten we twee potjes.
Een waarin we dingen van de mensen deden en een met dingen van God.
En toen zagen we dat we kunnen bedenken: waar we voor danken voor onszelf, zijn dingen de kunnen veranderen. Rijkdom kan veranderen, gezondheid ook.
Maar Gods liefde en trouw blijven of we nu ziek of gezond, rijk of arm zijn.

Waarom dan bidden en danken? Omdat we nog leven in de strijd en God dat ook weet. En danken omdat Hij overwonnen heeft.
Waarom dan nog al die ellende en macht van Satan vroeg een van de kinderen.
Dat legden we als volgt uit:
Ik tekende een slang. De duivel.
Maar Jezus heeft de kop vermorzeld, de duivel overwonnen. Streep door de kop.
Maar dat weet satan ook en hij slaat nog steeds met zijn staart. Hij probeert nog zoveel mogelijk mensen van God weg te halen. Maar hij ís overwonnen! Door Jezus!

Als verwerking nog een spelletje:
We hadden de letters van scrabble in een pot gedaan.
Om de beurt pakten we een letter en bedachten we daar iets mee om voor te danken.
Ook eigenschappen van God benoemden we.
En voor de jongste was het erg leuk. Hij zegt gewoon iets: de a van vrienden ...;-)

dinsdag 17 oktober 2017

mantel- zorg

Wanneer komt het moment dat je toegeeft: zo gaat het niet meer?
Soms zeggen de mensen om je heen: maar het was toch niet zo erg?
Of juist: er had al veel eerder wat gedaan moeten worden.

Maar zelf stel je het moment van uitspreken dat er iets moet gebeuren, dat er echt iets aan de hand is, uit.

Iedereen vergeet dingen.
Ik word ook al een dagje ouder.
Als ik eens een nacht goed slaap dan gaat het wel beter.
Het gaat toch prima met me.

En de mantelzorger zorgt en zorgt en zorgt en...
Loopt nog maar een stukje verder mee op de levensweg van die ander. Of is het inmiddels lijdensweg?
En er komt steeds meer op het bordje van de mantelzorger.
Naast de zorg voor, vaak ook zorg om de geliefde.
Want diegene is vaak juist tegen geliefden, niet lief.
Krijgt verdachtmakingen te horen: jij denkt alleen maar aan jezelf en laat mij hier lijden/ in de steek.
Wordt niet meer herkend.
Wordt beschuldigd van diefstal, van ontrouw, van vanalles.
Zorgen kan zo lijden worden.
Zorgen wordt lopen op je tandvlees.
Moe tot in je botten.
Uitzichtloos.

Cijfers liegen er niet om. Gemiddeld duurt het 14 maanden voor de diagnose alzheimer gesteld wordt. Ieder uur komen er in Nederland 5 mensen met alzheimer bij.
In 2016 waren er 270.000 mensen die leden aan dementie. En 3000.000 mantelzorgers, die zich vooral zorgen maken over de veiligheid. Er gaat dikwijls iets mis, in huis, met medicijninname, in het verkeer.
(Cijfers van de alzheimerstichting)

Dan komt een moment van opname en ook dat is zwaar. 
Voor de persoon die opgenomen wordt en voor diegene die naar huis gaat.
Vertwijfeling bij beide partijen: doen we hier wel goed aan?
De een voelt zich in de steek gelaten en begrijpt niet waarom dit nu nodig was.
De ander heeft vanalles te regelen, te verwerken, te zorgen. Ook nu nog, al is de direkte zorg anders.

Er gaat een wereld van verdriet en lijden schuil achter dementie.
Dementie raakt niet alleen de persoon met de ziekte aan, ook de omgeving.
Maar onder alle zorg en verdriet gaat een mens schuil die liefde en aandacht nodig heeft.
Een mens met een verleden. Een mens zoals jij en ik.

Hou van mij
Om wie ik ben
Ook als ik je niet meer herken

Kijk me aan 
En zie wie ik was
Ik ben er nog steeds
Maar in een andere jas

Bron: alzheimerstichtingzondag 15 oktober 2017

gezinsmoment psalmen van dankbaarheid 2

Psalmen van dankbaarheid: psalm 100
We zongen deze psalm op de wijs zoals in mn vorige post over deze psalm.

Die vind jeHier
We lazen de psalm en vroegen de grote kinderen bij elk vers een kleine tekening te maken, waar het over ging.
Daarna keken we wie er allemaal geroepen worden om te juichen/ loven/ danken.
En dan zie je een hele mooie cirkel.
Het begint in vers 1 met de hele schepping, daarna alle mensen, dan Gods kinderen en daarna de oproep aan ons persoonlijk: ga tot Zijn poorten in met lof.
En vervolgens mag er dan weer een belofte liggen voor onze kinderen en hun kinderen. Zijn trouw blijft van generatie op generatie.
Ze begrepen deze uitleg ook.
Vers 1 kwam op het kaartje voor de boom.
Onze jongste knipte een schaapje uit en plakte dat op dat kaartje.
Ook voor hem een herinnering aan dit moment.

zaterdag 14 oktober 2017

herfstwandeling

vanmiddag hebben we genoten van het mooie weer!
Een wandeling door de duinen en het bos was een mooi begin van onze herfstvakantie.
zomaar wat fotos delen:donderdag 12 oktober 2017

gezinsmoment: psalmen van dankbaarheid 1

In de aanloop naar dankdag willen we een paar keer stilstaan bij psalmen waarin dankbaarheid/ God loven bezongen wordt.
We keken naar psalm 69:31

‘Ik zal de naam van God prijzen met een lied, Hem verheerlijken met een lofzang;’

‭‭
In dezelfde bijbel als deze zomer, kleurden we deze tekst.
We bedachten waarvoor we mogen danken en schreven dat op een kaartje.
Deze hingen ze op in de kaartenboom.
Elke week willen we wat kaartjes erbij hangen. en de psalm van onderstaand plaatje behandelen.
zondag 8 oktober 2017

dankbaarheid

‘Een psalm bij het lofoffer. 
Juicht de Here, gij ganse aarde, 
dient de Here met vreugde,
 komt voor zijn aangezicht met gejubel.
 Erkent, dat de Here God is;
Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt. 
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, 
looft Hem, prijst zijn naam; 
want de Here is goed, 
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.’
‭‭Psalmen‬ ‭100 NBG51

Wat een prachtige psalm!
Zo vol lof. Zo vol dankbaarheid.
De dichter begint met de dank die de hele aarde Hem mag brengen. Vervolgens roept hij de mensen op om hun Maker te loven. 
Persoonlijk wordt het als we Zijn poorten in gaan en onze eigen dank mogen brengen.
En kijkt daarna in de toekomst.
Gods trouw blijft, ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en... en...
Wij zijn door God gemaakt en mogen Hem loven omdat Hij goed is.
Zo goed... tot in eeuwigheid goed. Onbegrijpelijk en onbevattelijk goed