woensdag 17 januari 2018

gezinsmoment de wapenrusting 1

Een nieuwe serie.
De wapenrusting uit efeze 6.
We beginnen een serie meestal met een kennismaking van het thema. Zo ook deze keer.
We vroegen welke soldaten ze kenden in de bijbel. Daar kwamen wel wat namen naar boven: David, Goliath, Jonathan.
En in het nieuwe testament? Na lang graven bedachten ze de romeinse soldaten. 
Maar wat heeft een soldaat nu allemaal bij zich en hoe ziet dat er uit bij de romeinse soldaten?
Daar keken we naar door een filmpje te laten zien van klokhuis over de romeinen (nou ja, een paar stukjes dan, want er wordt ook een heleboel gezegd wat wij niet interessant vonden voor ons thema).

Daarna vroegen we de grote kinderen efeze 6 op te zoeken en lazen we dit hoofdstuk.
Wat valt op? Een wapenrusting van een romeinse soldaat, met allerlei dingen erbij genoemd.
Niet zomaar een gordel, maar die van de waarheid. En zo verder.
Wat dat allemaal betekent gaan we de komende weken zien.
Via de site van Herman Boon vond ik een kindergedicht over dit bijbelgedeelte.

Dit kregen ze en de grote kinderen tekenden een man en kregen de uitrusting op papier.

Onze kleinste kreeg een soort aankleedpop,
Deze wordt elke week verder aangekleed.


We luisterden nog naar het volgende lied:

donderdag 11 januari 2018

levend brood

Brood in de Bijbel.
Op verschillende plaatsen wordt brood genoemd.
Gewoon om te eten.
Maar ook geestelijk:
‘mijn hart is verzengd en verdord als gras, want ik vergat mijn brood te eten.’
‭‭Psalmen‬ ‭102:5‬ ‭NBG51‬‬
Jezus noemt zichzelf het Levende Brood in Johannes 6.
En als je Hem kent dat je dan nooit meer honger zult hebben.
Hij is het Brood wat uit de hemel is neergedaald.
Zoals het manna in de woestijn.
God liet hierin aan zijn volk zien, dat Hij in alle behoeften wil voorzien. Het is een  aankondiging van de komst van Jezus.
Hij wil ons dagelijks brood geven, maar ook het eeuwige Brood, het Levende Brood.
Jezus leert ons vragen; geef ons vandaag ons dagelijks brood.
Zomaar een gedachtensprong; dagelijks brood, Hij is het  brood wat we elke dag nodig hebben.
En ergens anders zegt Jezus; zoek eerst het koninkrijk van God en alle dingen ( dus ook ons dagelijks brood) zullen u gegeven worden.
Bidden we om dat Levende Brood, de komst van Jezus in ons hart en leven?

En naast deze dingen staat er diverse keren dat Jezus brood deelde.
Hij vermenigvuldigde het brood en er was voldoende voor iedereen. Zelfs meer dan genoeg. Ook hier weer genoeg dagelijks brood.
En die keren rondom het paasfeest dat het brood gebroken werd. Doe dit tot Mijn gedachtenis... 
Zijn lichaam, het Levende brood, verbroken, tot een volkomen verzoening van ál mijn zonden.
Wat een wonder.
Brood uit de hemel, tot eeuwig leven en dagelijks brood wordt daarbij gegeven.

maandag 1 januari 2018

nieuwjaar

Een jaar, 365 dagen toekomst die 2018 heten. Onbeschreven bladen uit het boek van ons leven.
Als we leven krijgen dit jaar.
Wat zou er op die bladzijdes komen te staan?
Hoogte- en dieptepunten, ongetwijfeld.
Verdriet en moeite, zorgen en zonden.
Staat er ook op elke bladzijde de naam van God geschreven?
Schittert de liefde van Jezus elke dag van ons leven? Ook in 2018?
Want alles veranderd, alles wisselt, maar Hij verandert niet.

Ik hoop en bid dat 2018 daadwerkelijk een jaar des Heeren mag zijn.
Een jaar van groei in geloof, van leven met God.
Van stralen voor Hem.
Zoals het volgende lied zo mooi zegt:

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken, 
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.

Laat het schijnen door ons heen.

 Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen. 

Maak ons tot een zegening
voor de volken, 
een zegening
voor de mensen om ons heen.

Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen. 

 Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken,
 een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.

Laat het klinken door ons heen. 

En bouw uw koninkrijk
in de volken,
Uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

(c) 

(1986 Integrity Music / Universal Songs
Tekst & muziek: Chris Christensen
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld)

.

zondag 31 december 2017

gezinsmoment oud en nieuw 2017/2018

We zongen: Heere Jezus, om uw woord, zijn wij hier bijeen gekomen.

En wat is dat elke keer weer waardevol om met ons gezin te kijken naar een stukje van de Bijbel.
Te bespreken wat we er van kunnen leren, wat God ons wil zeggen en beloven.
Om zo te doen wat in Deuteronomium 6 staat:
Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.

En wat leren we er zelf ook elke keer weer van!
Gods woord is zo rijk en zo diep. Je kunt blijven schatgraven!

Dit keer keken we naar de teksten die bij het gezinsmoment van oud en nieuw 2016/2017 opgeschreven hadden.
Oa: Wees niet bang, want Ik ben bij je.
En elke keer moesten we zeggen; ja,
God was erbij, Hij was elke dag bij ons.
En Hij zal ook het komende jaar bij ons zijn. Hij belooft het. En Zijn beloften zijn ja en amen!

We namen de dagboeken van de kinderen en onszelf en zochten 31 december en de bijbelteksten op.
Daarvan zochten we twee teksten uit die ze mee wilden nemen, het nieuwe jaar in.
We schreven die op en maakten met hulp van een keukenrol en verf vuurwerk.


Onze kleuter maakte lekker  veel vuurwerk....;-)
De teksten: Uw woord is een lamp voor mijn voet
Er is geen god zo nabij, als de Heere onze God

donderdag 28 december 2017

oudjaar 2017

Het jaar van onze Heere 2017 telt nog twee dagen.
Nog 2 dagen voor we weer een jaar afsluiten en een nieuw jaar beginnen.
En zoals altijd mogen we terugkijken.
Herinneringen aan het afgelopen jaar ophalen. De fijne en goede dingen, de zegeningen die er elke dag weer waren. Zijn trouw is elke morgen nieuw!
En de moeilijke momenten en dagen van zorg en verdriet.
Ook deze kleuren een jaar.
Maar ook dan was God erbij.
En dan staan we op de drempel van een nieuw jaar.
We kunnen nog geen uur in de toekomst kijken.
Hoe zouden we dan een heel jaar kunnen overzien?
Maar wat blijft is God.
Hij is eeuwig. En Hij kent alle dagen. Het verleden en de toekomst.
Daarom:
Leg je hand in Zijn hand. Dan ben je veilig.
Een gezegend 2018 gewenst!

zondag 24 december 2017

gezinsmoment 4 advent 2017

Voor ons vierde moment nav de adventskalender lazen we Mattheus 2.
Het verhaal van de wijzen.
We vroegen de kinderen wat er wees op een koning.
Opvallend vonden we ook dat zij in Jeruzalem naar een koning vragen en Herodes naar de Messias. Hij kende dus de verwachting van Israel en verbindt dat met de vraag van de wijzen.
Op een deze site vond ik onderstaand verhaal.
Over het licht (van kerst) doorgeven:


Er waren eens tien kaarsjes, met vlammetjes zo fijn.
Ze wilden op het Kerstfeest graag goede lichtjes zijn.
Eén kaarsje viel het tegen, altijd in vlam te staan.
Het doofde snel zijn lichtje en is toen weg gegaan.
Er waren negen kaarsjes, één van de negen zei:
,,Ik vind het hier niet gezellig" en stapte uit de rij.
Er waren nog acht kaarsjes, het was een mooi gezicht.
Maar één dacht: ,,Ik ben de beste", meteen verdween zijn licht.
Toen stonden van de kaarsjes er zeven nog in vlam.
Maar... één vergat te branden, hij wist niet hoe het kwam.
De vlammen van de kaarsjes die brandden honderd uit.
Eén zei: ,,Ik ben de mooiste", pech... want toen ging zijn lichtje uit.
Nog maar vijf kaarsjes over. Wat zullen wij gaan doen?
Eén brandde veel te haastig, opeens verdween hij toen.
Er stonden maar vier kaarsjes, ze brandden feller op.
Eén werd er uitgeblazen, hij lette niet goed op.
Van die drie laatste kaarsjes ging één met het donker mee.
Hij vond het niet meer zo nodig, toen stonden er nog twee.
Die beide kleine kaarsjes, wat waren ze alleen.
Eén ging van moeheid slapen, toen was er nog maar één.
Het laatste kleine kaarsje, dat eenzaam achterbleef,
dacht: ,,Als ik nu mijn lichtje, eens aan een ander geef".
Toen heeft dat ene kaarsje het feest nog juist gered.
Het heeft alle andere kaarsjes opnieuw in vlam gezet.
Nu brandden alle kaarsjes met vlammetjes zo fijn.
ze wilden op het Kerstfeest graag goede lichtjes zijn.

We hadden 10 kaarsen aangedaan en lieten de kinderen er steeds een uitblazen.
Volgens het versje.
En daarna weer aan.
Laat Zijn  Licht schijnen!

donderdag 21 december 2017

stille nacht

Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
---------------------------------------


Een heel erg bekend lied.
Vlgs wikipedia uit Salzburgerland. Inmiddels in 140 talen vertaald.
En ik kies het vaak niet. Te vaak gezongen, te bekend..
Maar vanmorgen hoorde ik het en kwam het binnen:
Miljoenen zaligen...
Ook voor mij hebt ge Uw rijkdom ontzegd....
Een verloren wereld...
Een vervulde belofte...

We mogen leven in de tijd dat die belofte vervuld is!
We hoeven niet meer te wachten op die vervulling.
We mogen in stilte danken.
Leven in het Licht van die vervulde belofte.
Amen, Gode zij de eer!


woensdag 20 december 2017

gezinsmoment 3 advent 2017

Het verhaal over het dienstmeisje van Naaman was aan de beurt.
We lazen het verhaal en trokken een lijn naar advent.
Het meisje mocht een licht zijn en wijzen op God, in een omgeving die God niet kende.
Ze was nog jong maar liet haar licht schijnen.
Wat doen wij?
Wij weten van de Heere Jezus en Zijn komst.
Laten wij ons licht schijnen?

De kinderen knipten sneeuwsterren uit wit papier.

zaterdag 16 december 2017

immanuel

Immanuel, wat een prachtige naam: God met ons.
Eigenlijk zei Christus het zelf ook tegen ons: Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. (mattheus 28:20)

Al de dagen God met ons.
Al de dagen de goede Herder
Elke dag het Licht der wereld
Elke dag de Bron de levens
Elk moment de Zaligmaker.

Gekomen uit die heerlijke hemel,
Vol licht en glorie en heiligheid.
Om te leven, lijden en sterven voor onheilige mensen.
Hoe diep is de inhoud van de tekst uit Johannes: dat God  de wereld (ons), zo lief had, dat Hij zijn enige Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft. Opdat er redding is voor iedereen die in Hem gelooft!

Ik moet er niet aan denken om een van mijn kinderen te verliezen. Verschrikkelijk!
En dan God! Hij gaf, dat was niet onopzettelijk verliezen, nee, God gaf, actief, Zijn enige Zoon.
En wij geven vaak aan mensen die er dan hopelijk blij mee zijn. Maar God gaf tot redding van een vijandige wereld.

Immanuel: God met ons, God in ons.
Uit genade!
Omdat Hij gaf.
(Plaatje van StudioVrolijk.nl, via Pinterest)

donderdag 14 december 2017

gezinsmoment 2 advent 2017

Het gezinsmoment was heel eenvoudig. 
We lazen het hoofdstuk uit exodus dat verteld over Mozes die geroepen wordt door God, vanuit de brandende braamstruik.
Mozes vraagt hoe God heet. 
God zegt: Ik ben. JHWH
Daarover lazen we een stuk uit een dagboek, wat meer uitleg gaf. Hierop kleurden ze wat hen aansprak.
Naar aanleiding van de twee gelezen stukken praatten we nog even door. Over Wie God is, hoe Hij zich openbaart aan Mozes en waarom zo. En wat dit met advent te maken heeft.