woensdag 16 augustus 2017

Gods ontfermingZomaar een citaat van een predikant, die voorgong.
Hij bleef haken.
Het licht valt hier op Gods barmhartigheid. Zijn ontferming en Zijn genade.
Ondanks onze zonden.
Hij wil ons vergeven, Hij wil ons dragen, opvangen, leiden.
Hoeveel we ook verkeerd hebben gedaan, als we berouw laten zien aan Hod, zal Hij zich over ons ontfermen.

Heerlijk om die hoop te hebben! Die zekerheid.

vrijdag 11 augustus 2017

Bijbeltekst


Deze tekst was via mn app aan de beurt om te lezen. Ik werd er door geraakt en maakte er deze afbeelding van.
Het sluit aan bij de vorige blog over je zorgen maken, of juist niet.
We lezen op dit moment in de psalmen, met ons gezin. We lazen psalm 66, wat prachtig is.
‘Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel.’
‭‭en
‘Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.’
‭‭Psalmen‬ ‭66:19-20‬ ‭NBG51‬‬

Hoe heerlijk is onze God.
Hij hoort ons, altijd, voordat we Hem iets vragen weet Hij het al.
Maar Hij wil dat we alles aan Hem vragen.
En andersom mogen wij doorvertellen wat God voor ons deed.
Vaak kost dat aarzelingen en moeten we iets overwinnen, maar God is zo.... ja wat niet.
Als je opmerkt wat Hij voor je doet en deed en wil doen, dan kun je niet zwijgen.
En ook voor het spreken wil Hij weer alles geven wat nodig is. En mogen we ook daarvoor op Hem vertrouwen.


zondag 6 augustus 2017

zorgen

Ik lees in een overdenking het volgende:
Je zorgen veranderen of verdwijnen niet door je zorgen te maken, maar alleen door je te wenden tot Hem, die alles in Zijn handen houdt.
Dat is zeker waar!
Zorgen herhalen en blijven piekeren lost ze niet op. Integendeel, ze worden in gedachten steeds groter.
Maar Corrie ten Boom zei al: God is groter dan ons grootste probleem

God zegt het zelf: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.’
Fillipenzen 4

Maar waarom vind ik het dan zo moeilijk? Waarom voer ik hele gesprekken in mijn hoofd over de zorgen of problemen die ik ervaar?
Waarom zeg ik het tegen God en pak het weer op en sjouw het verder met me mee?
In plaats van het neer te leggen bij God en het daar te laten?
Ik weet dat er staat: Hij geeft het zijn beminden in de slaap.
En de tekst hierboven ken ik óók!

Is het teveel zelfstandig  en te weinig afhankelijk willen zijn?
God is zó betrouwbaar. 
Maar de praktijk is weerbarstig. 
En toch, als je inderdaad leunt op Hem, dan sta je op een Rots.
Het is zo mooi om met God te leven. Hij zorgt.
Dan hoeven we, dan mag ik me, geen zorgen meer maken.
‘Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.’
Matteüs 19:26 NBG51
En als je dit kleine stukje van die grote wereld ziet, zou je dan bezorgd zijn?

vrijdag 4 augustus 2017

Augustus-tuin

Even wat moois delen uit de tuin...
Chinese roos
Pruimen

Vlinderstruik

zondag 30 juli 2017

vakantiegebed

 Moge God,
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God,
die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God,
die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust, bij je zijn,

in je taak op aarde.

het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

    (uit het Dienstboek van de Abdij van IONA)


Dit gebed staat op de site: biddeniseenweg.nl

Nu er veel mensen op vakantie gaan en onderweg zijn, is het goed om te vragen om bescherming, om rust, om Gods nabijheid.

Maar ook als er over bekende wegen rijden, van huis naar werk of andere bekende bestemming, hebben we elke keer opnieuw Gods bescherming nodig.

Zijn goede nieuws delen kunnen we elke dag en waar dan ook, door woord en door daad. Misschien beter andersom: door daad en door woord...

Fijne vakantietijd!

donderdag 27 juli 2017

Kidsclub donderdag

De laatste dag alweer van de kidsclub.
Het is omgevlogen!
En wat was het goed om te vertellen uit de Bijbel. Wat was er aandacht bij de kinderen voor elk verhaal.
De wijzen uit het oosten die de ster als kompas gebruikten, de kamerling die de routekaart van Gods woord ontdekte, Rachab die de verspieders redde met een touw en zelf gered werd  en tenslotte Johannes die als het ware met een verrekijker de toekomst mocht zien.

En dan is de week voorbij, de kinderen gaan weer naar huis, zo ook het team.
God zegende met Zijn liefde, waarvan we zagen en ervaarden dat we naar de kinderen en naar elkaar mochten uitstralen.
Met Zijn Geest die ons woorden gaf.
Met mensen die de locatie beschikbaar stelden, mensen die meehielpen, mensen die kinderen brachten, mensen die af en toe meeluisterden.
We gaan weer naar huis, met een gebed in ons hart, om de doorwerking van Gods woord in de harten van de kinderen.

Op de foto het bedankje voor de medewerkers.
Op de kaart staat de liedtekst van gebed voor de werkdag van Sela. 

woensdag 26 juli 2017

Kidsclub woensdag

De derde kidsclub-ochtend.
God heeft ons rijk gezegend met Zijn aanwezigheid.
We hadden spelletjes gepland buiten, mede omdat we in het gebouw wat we gebruiken deze week, op woensdag niet terecht kunnen.
En wat een prachtig weer was het!
De kinderen speelden heerlijk. 
Na een drie kwartier hebben we ze bij elkaar geroepen en zongen we ons themalied.
Prachtig om alle kinderen te horen zingen dat God hen opzoekt als ze verdwalen.
Het bijbelverhaal over de verspieders en Rachab, werd vol aandacht gevolgd.
De sfeer was heel positief. Er was aandacht en enthousiasme.
Na het drinken deden we zeskamp en er werd fanatiek aan allerlei survivalspelletjes meegedaan.
Nog een sketch met een gevaarlijk plan van een dief en een redding uit het water sluiten we de morgen af.
Niet alleen de kinderen, ook volwassenen die rondlopen en werken in het gebouw waar we gebruik van maken, weten wat we doen.
We hebben gesprekken met hen en worden door hen bij allerlei zaken geholpen.
Ook die samenwerking is Gods zegen.
God is trouw, dat mogen we steeds opnieuw ervaren.


dinsdag 25 juli 2017

gezinsmoment: Ik ben 2

Ik ben het Water des Levens, zegt Jezus.
We keken met de kinderen naar wat er staat over de Levende Water.
En we zagen in Johannes 4 dat Hij zichzelf zo bekend maakt aan de Samaritaanse vrouw.
In openbaring 22 mag Johannes zien, dat er in de hemel een stroom van Levend water ontspringt vanuit de troon van God.
En toen ze keken in Ezechiel ontdekten we dat ook hij al een visioen van God krijgt over water wat leven geeft.
Het mooie is dat aan die stroom van levend water bomen groeien die vruchten dragen waarvan gegeten wordt. (er zal geen honger meer zien) en genezing gevende bladeren hangen (er zal geen ziekte meer zijn).
En die stroom begint bij Gods troon, maar wordt steeds breder en Ezechiel mag zien, dat alle landen door de stroom bevloeid worden.
Wat mooi om zoveel rijkdom weer te ontdekken!
De kinderen praten met ons over hun ideeën, gedachten en ontdekkingen.
We merken dat ze dat ook graag willen en het knutselen een beetje loslaten.
 Zelf lezen en verbanden zoeken, vinden ze fijn om te doen.
en wij met hen!

ik zag op pinterest een plaat van Linette Trapman, die ze gemaakt heeft voor Bijbeljournaling.
deze heb ik geprint en hebben ze gekleurd en wordt gebruikt als boekenlegger.
Openbaring 21 vers 1 tot 7 / Revelation 21 vers 1 to 7 © Linette Trapman. Vrij te gebruiken voor Bible Journaling. Free to use for Bible Journaling

kidsclub dinsdag


Vorige week beklommen we de Lange Jan in Middelburg.
Vandaar kun je de stad overzien, maar nog verder, het eiland Walcheren, de kust, de stormvloedkering en Belgie.
En in dat stukje van ons land wat je dan kunt zien, wonen mensen. Zoveel mensen! Wat kun je dan stil worden, als je bedenkt dat al die mensen en nog veel meer, God nodig hebben en van Hem moeten weten.

Wat is het dan een zegen dat er kinderen naar de kidsclub komen om te horen over die God.
Vandaag leerden we dat de Bijbel onze routekaart is. Een leidraad voor ons leven.
Met de kamerling, hoorden we Filippus vertellen over het over wat Jezus bracht.: vergeving voor onze zonden, zodat wij bij Hem mogen horen.
En we leerden de tekst; leer mij Heere, Uw weg, dan zal ik in Uw waarheid wandelen.
Een routekaart is een heerlijk praktisch voorbeeld. Om je weg te vinden kun je hem gebruiken, om de kortste of makkelijkste of mooiste weg te vinden of uit te stippelen.
Zo geeft God ons in elk verhaal een stukje van Zijn weg.
Allemaal cadeautjes van God. Hij leert ons hoe we leven moeten, in contact met Hem en de mensen om ons heen.
Opnieuw mochten we Zijn Geest ervaren.

Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen,
Zal het schoonste lied van deze Koning zingen!
Beminnelijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven.

Hem groot maken, voor de mensen en kinderen op onze weg geplaatt

maandag 24 juli 2017

kidsclub maandag

Maandag, start van de kidsclub.
Altijd spannend, zullen er kinderen komen? Is alles aanwezig en voldoende?
Maar God zegende vanmorgen.
Hij gaf vanmorgen een regenboog.

 
En gisteren door middel van de preek een belofte:

Ondanks de hevige regen kwamen er kinderen.
En ze luisterden vol aandacht naar het verhaal over de wijzen uit het oosten.
Ze zongen enthousiast mee, genoten van de sketch, knutselden hun werkjes.
We mochten als team aan de kinderen laten horen dat Jezus ook hun Redder wil zijn.
Dat de Bijbel het kompas op onze levensweg is.
Dat we mogen vragen: leer mij Heere Uw weg.
Veel stof, maar ze luisterden.
Gods werk wordt gedaan, ook in onze stad!
Heerlijk om te zien dat ieder zich inzet met zijn gaven,  talenten en energie.
Nog drie morgens te gaan...