Barmhartig


 Barmhartigheid, barmhartig

Wat is dat eigenlijk? En waarom zegt Jezus dat we dat moeten zijn?

Zoals de Vader in de hemel barmhartig is.

Als we de b in de w veranderen komen we op warm-hartig. Warm van hart. Dit zegt al wel iets over wat barmhartig is. Als we denken aan de samaritaan die medelijden had met de overvallen man en voor hem zorgde, hebben we er ook een beeld bij.

Maar klopt dit?

De uitleg van het woord barmhartig is dit:

Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen die het moeilijk hebben. Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben. 

Erbarmen, mededogen, dat is nog best oude taal.

Een andere betekenis van dit woord is genadig. En dan wordt het meer concreet.

Want ja! God is genadig! Hij vergeeft, Hij zorgt, Hij ziet om naar mensen in lijden en in moeilijkheden. Maar ook naar mensen bij wie het allemaal gewoon loopt, zonder diepe dalen en hoge toppen. 

Ik vond nog een mooie uitleg over barmhartigheid in de bijbel.

Barmhartigheid is een houding of ingesteldheid én altijd ook een daad, een actie. Chesed betekent vriendelijkheid èn goedheid . God betoont zich barmhartig aan de mens als Hij hem vriendelijk en vol goedheid en genadig tegemoet treedt en hem zijn schuld vergeeft.

Een houding én een daad!

Dat is mooi maar ook een opdracht. Want dat betekent dat we niet alleen medeleven of medelijden uitspreken maar ook uitleven. Woord en daad. Is dat groot? Denk ik niet. Opmerkzaam zijn naar een ander toe, vragen naar iemand en luisteren naar zijn verhaal. Dat is denk ik een begin.

En als je barmhartig wil of mag zijn, zoals God barmhartig is, begin dan bij God.

Begin Hem te vragen om een open oor en hart, om de mens op je pad te zien. Om te weten wat je mag doen.

Daarnaast staat er dat God RIJK is in barmhartigheid:

‘Uw barmhartigheid is groot, HEERE; maak mij levend overeenkomstig Uw bepalingen.’ ‭‭Psalm‬ ‭119:156‬ ‭HSV‬‬

Dan hoeven wij niet zuinig te zijn..

Maar ook niet van onszelf te verwachten 

Judas zegt dit in zijn brief:

‘bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.’

‭‭Judas‬ ‭1:21‬ ‭HSV‬‬

Het van Jezus verwachten, lijken op de Vader.. het klinkt misschien als een opgave.

Maar zoals Corrie ten Boom zegt;

Op God lijken is niet anders dan een spiegel zijn. En een spiegel doet niets. Die doet niet anders dan gericht zijn op en Hem weerspiegelen.

Dat geldt ook voor barmhartigheid.


Reacties

Populaire posts