donderdag 27 augustus 2015

Gods trouw

Gods trouw is oneindig...
Gods trouw is groot,
zijn trouw kleurt de morgen, elke dag opnieuw.
Zijn macht is groot, Zijn trouw zal nooit vergaan.
Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid, Zijn liefde laat nooit los.

Zomaar wat regels uit verzen en dergelijke over Gods trouw.

Maar wat is trouw en in het bijzonder Gods trouw?

Trouw is een belangrijk onderdeel van God.
Psalm 89 zegt; Uw trouw straalt van U af.
Dat betekent volgens mij dat, naast alle andere eigenschappen, trouw een zichtbare  en belangrijke eigenschap van God  is.
Dat zie je ook in 2 timotheus 2:13
 1. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.

Max Lucado zegt in een boek: 
God is trouw zelfs als zijn kinderen dat niet zijn.
Dat is wat God God maakt

God geeft niet op, ook als zijn volgelingen dat wel lijken te doen.
( bron: Hij kent je naam)

Wij zien vaak de dingen die zorgen dat we niet verder denken te kunnen.
We geven het, of iemand, op.
En het is ook lastig om trouw te zijn tot het uiterste.
Je kunt gekwetst worden, afgewezen, bezeerd.
Of gewoon, bijvoorbeeld contact verliezen met iemand.
Stel je voor dat dat God zou gebeuren!
Gewoon contact verliezen...
Ik weet het, God lijkt of is soms heel ver weg.
Maar.....Hij is trouw!
En Hij vraagt ook in dit opzicht trouw van ons;
2 tessalonicensen 3: 3-5
 1. Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze.
 2. En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult.
 3. Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus. (SV)
  Als we Christus willen dienen en op Hem lijken, hoort daar ook trouw bij.
  Trouw zijn in onze bediening. Paulus schrijft er bij wat God dan wil geven:
  - De Heere zal versterken en ons helpen
  - ons bewaren voor de Satan
  - ons hart wordt gericht tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus.
  Een andere vertaling zegt hiervoor; om net zo aan het geloof vast te houden als Christus.
  Dus God is niet alleen trouw, Hij wil ons helpen trouw te zijn. En daarnaast geeft Hij nog zoveel meer!

  Elke keer sta ik verwonderd als ik me verdiep in een eigenschap van God.
  We worden opgeroepen om Hem te dienen, op Hem te lijken. Zoals een kind op zijn vader of moeder wil lijken.
   En dat lijkt  best een opgave, want we struikelen en vallen. We lopen tegen ons onvermogen op en zondigen.
  Maar ook dat weet de Vader! En Hij geeft zo overvloedig! Kijk maar naar wat Hij wil geven als we een ding ( in dit geval trouw) nastreven.
  Dat komt nog bij het grootste wat Hij gaf: zijn geliefde Kind, de Heere Jezus.

Wat een liefde, wat een trouw!

Groot is Uw trouw o Heer,
Mijn God en Vader
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!