vrijdag 27 april 2018

God is Koning

‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.’
‭‭Jesaja‬ ‭52:7‬ ‭NBG51‬‬


‘Psalmzingt Gode, psalmzingt, psalmzingt onze Koning, psalmzingt!’
‭‭Psalmen‬ ‭47:7‬ ‭NBG51‬‬

‘Toen gij echter zaagt, dat Nachas, de koning der Ammonieten, tegen u optrok, zeidet gij tot mij: Neen, een koning zal over ons regeren – terwijl toch de Here, uw God, uw koning is.’
‭‭1 Samuël‬ ‭12:12‬ ‭NBG51‬‬


Drie teksten waarin naar voren komt dat God Koning is.
En niet zomaar een koning, vergelijkbaar met de onze.
Het volk Israel wilde een aardse koning en kreeg deze ook.
Maar niet nadat God hen had verteld dat Hij hun Koning was.
Er zijn meer psalmen die zingen over God als Koning. Hij is Koning over de aarde en in de hemel.
Hij is het waard om te prijzen, Hem te loven.
En om naar uit te zien! Lees de eerste tekst maar.

Niet alleen God is Koning!
Kijk eens naar het opschrift boven het kruis;
Jezus de Koning van de Joden.

Openbaring laat Hem zien als Koning:
‘En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.’
‭‭Openbaring‬ ‭19:16‬ ‭NBG51‬‬

Ken je Hem als jouw Koning?
Die alles, ook jouw leven, regeert?
Dien je Hem? We mogen Hem dienen met vreugde.
Omdat we Koningskinderen mogen zijn, 
door datzelfde kruis, waar dat bordje aanhing.
Daar hing Hij, de Koning, om ons koningskinderen te maken.

‘De Here is Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja.’
‭‭Psalmen‬ ‭146:10‬ ‭NBG51‬‬

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!