vrijdag 2 maart 2018

bidden

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen;’
‭‭Jeremia‬ ‭29:12‬ ‭NBG51‬‬

God wil contact met ons, Hij wil dat we bidden.
En Hij roept ons steeds weer op om te bidden.
Als je eens gaat kijken in de Bijbel, waarvoor en hoe en waarom we mogen bidden, dan is er heel erg veel onderwijs. Juist over het gebed.
Zonder dat gebed kunnen we niet.
Bidden veronderstelt een relatie met God.
Ik heb wat teksten op een rijtje gezet.
Zonder verder opmerkingen van mijzelf, want Gods woord is zo rijk, daar hoef ik geen gedachten aan toe te voegen.

Bidden hoe?
‘Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.’
‭‭1 Korinthiërs‬ ‭14:15‬ ‭NBG51‬

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.’
‭‭Jakobus‬ ‭1:5-6‬ ‭NBG51‬‬

Bidden waarom?
‘Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.’
‭‭Lucas‬ ‭18:1‬ ‭NBG51‬‬

‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.’
‭‭1 Johannes‬ ‭5:14-15

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’
‭‭Jakobus‬ ‭5:16‬ ‭NBG51‬‬


Bidden wanneer?
‘Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.’
‭‭Jakobus‬ ‭5:13‬ ‭NBG51‬‬

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:18‬ ‭NBG51‬‬1 opmerking:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!