vrijdag 23 februari 2018

het zwaard des Geestes

Het laatste onderdeel van de wapenrusting, zoals genoemd door Paulus aan de gemeente van Efeze, is het zwaard.
Niet zomaar een zwaard, maar het zwaard van de Geest.

Ook deze keer ben ik op zoek gegaan naar wat betekenis en achtergrond.
Eerst zocht ik op het kernwoord ‘zwaard’ maar dat levert niet veel meer op dan allerlei soldaten die hun zwaard op moeten nemen.
En of ze nu in het ene of in het andere leger vechten, het blijft een wapen om een ander mee te doden.
David snijdt met zijn zwaard een stuk van de mantel van Saul en doodt hem niet.
Maar over het algemeen is het een gevaarlijk iets, dat zwaard.
Ik zocht verder.  
Op nog een andere plek in de bijbel gaat het over het zwaard des Geestes:
‘Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;’
‭‭Hebreeën‬ ‭4:12‬ ‭NBG51‬‬

Gods woord werkt als een zwaard.
Het legt onze diepste gedachten bloot.
Ik moet denken aan de berijmde psalm 139:1


Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten

Maar hoe moet ik dat nu zien met betrekking tot de wapenrusting?
De wapenrusting is bedoeld om aanvallen van de duivel te weerstaan.
En om de duivelse leugens te ontmaskeren, hebben we Gods zuivere waarheid nodig.

Gods woord is levend en krachtig, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën.

In tegenstelling tot de leugens die leiden tot de dood.
Om die leugens te ontmaskeren moeten we er waarheid tegenover stellen.
Waarheid van Gods woord.
Daarvoor is het nodig dat we dat Woord kennen.
Soldaten leerden om met een zwaard om te gaan. Ook wij moeten leren.
Leren wat God zegt in Zijn woord.
Hoe vaak verteld Gods woord niet, wat leeft in ons hart? Hoe vaak wijst God ons de weg door Zijn woord en Geest?
Jezus is het levende Woord. 
De rode draad door de hele wapenrusting is wel: blijf in Hem!
Steeds opnieuw, elke dag weer.
De wapenrusting aandoen lijkt soms zo onmogelijk.
En in eigen kracht is dat ook niet te doen.
Daarom mogen we het gevecht aangaan naast Jezus. 
De laatste aansporing is niet voor niets:
‘En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;’
‭‭Efeziërs‬ ‭6:18‬ ‭NBG51‬‬

1 opmerking:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!