dinsdag 27 februari 2018

gezinsmoment wapenrusting 7

Het laatste onderdeel van de wapenrusting was deze keer aan de beurt.
Paulus roept na het noemen van de onderdelen op tot gebed. Voortdurend gebed.
We hebben recent stil gestaan bij het gebed, dus we gaan daar geen apart moment over houden en we willen starten met een aantal keren gezinsmoment in het kader van de lijdenstijd.
Vandaar dat dit de afsluiter was.

We herhaalden alle onderdelen nog eens.
We lazen efeze 6 en stuk voor stuk haalden we op, wat het inhield, wat we er over geleerd hadden.
En toen kwamen we bij het zwaard.
Is een zwaard iets liefs? Nee, daar werd niet aan getwijfeld. Het zwaard is scherp.
En het is tweesnijdend. een mes snijdt aan 1 kant, maar dat zwaard is altijd raak, het snijdt altijd..
Maar wat snijdt het nu?
uitgebreider kun je het lezen in de vorige post op dit blog.
Waarom moeten we Gods woord gebruiken? Om sterk te staan.
En hoe kun je dat? Door Zijn woord te kennen. en je leert alleen iets kennen, als je er veel mee bezig ben.
God vind dat zo belangrijk, Hij zegt in Deut 6 (wat we met ze gelezen hebben), dat je het woord moet inscherpen bij je kinderen.
En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.
De jongste werkt over Israel op school en hier komt het gebruik van de gebedsriemen en de mezuza  vandaan, dus hij herkende het.

Ook lazen we in openbaring 2 dat Jezus de gemeente prijst dat ze Zijn woord kennen.
Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft: Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.

Hier hebben we nog over doorgepraat met ze.
Verder zongen we :


Op www.gelovenisleuk.nl zag ik een werkje over het woord en het zwaard. Dit hebben ze gemaakt.
en de wapenrusting is compleet aangedaan.

1 opmerking:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!