maandag 1 januari 2018

nieuwjaar

Een jaar, 365 dagen toekomst die 2018 heten. Onbeschreven bladen uit het boek van ons leven.
Als we leven krijgen dit jaar.
Wat zou er op die bladzijdes komen te staan?
Hoogte- en dieptepunten, ongetwijfeld.
Verdriet en moeite, zorgen en zonden.
Staat er ook op elke bladzijde de naam van God geschreven?
Schittert de liefde van Jezus elke dag van ons leven? Ook in 2018?
Want alles veranderd, alles wisselt, maar Hij verandert niet.

Ik hoop en bid dat 2018 daadwerkelijk een jaar des Heeren mag zijn.
Een jaar van groei in geloof, van leven met God.
Van stralen voor Hem.
Zoals het volgende lied zo mooi zegt:

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken, 
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.

Laat het schijnen door ons heen.

 Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen. 

Maak ons tot een zegening
voor de volken, 
een zegening
voor de mensen om ons heen.

Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen. 

 Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken,
 een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.

Laat het klinken door ons heen. 

En bouw uw koninkrijk
in de volken,
Uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

(c) 

(1986 Integrity Music / Universal Songs
Tekst & muziek: Chris Christensen
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld)

.

1 opmerking:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!