donderdag 7 december 2017

Jacobus 3

‘Maar de wijsheid van boven
is vooreerst rein,
vervolgens vreedzaam,
vriendelijk,
gezeggelijk,
vol van ontferming
en goede vruchten,
onpartijdig
en ongeveinsd.’
‭‭Jakobus‬ ‭3:17‬ ‭NBG51
Heel langzaam lezen, deze tekst.
Alle woorden tot je door laten dringen.
De wijsheid van Boven.
Wijsheid van God...
Jacobus beschrijft deze wijsheid, omdat hij in de verzen erboven vraagt wie van ons wijs is.
En dan noemt hij zaken die bij ons zo snel naar boven komen: afgunst en eigenbelang.
Terwijl we wijsheid laten zien door een zachtmoedige levenswandel.
Al die genoemde zaken; rein (zuiver), vol vrede, vriendelijk zijn, gezeggelijk zijn (dus naar een ander luisteren en niet boos worden om minder leuke dingen),
en ook nog een hart vol medelijden hebben en goede vruchten laten zien.
Geen partij trekken en niet huichelen.
Dat is nogal een opdracht!

nee.... het is niet onze opdracht!
Het is een geschenk wat God geeft, als we dicht bij Hem leven.
Hij wil die wijsheid aan ons geven.
En al die eigenschappen van de echte wijsheid, zullen dan in ons te zien zijn.

Als we het van onszelf verwachten, dan is het hele rijtje een onmogelijkheid.
We moeten toch steeds opnieuw weer terug naar God, onze Vader, onze Schepper,
om alle tekort, ook hierin, bij Hem neer te leggen.
Hij is zo rijk! Hij wil het ons geven.1 opmerking:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!