zondag 8 oktober 2017

dankbaarheid

‘Een psalm bij het lofoffer. 
Juicht de Here, gij ganse aarde, 
dient de Here met vreugde,
 komt voor zijn aangezicht met gejubel.
 Erkent, dat de Here God is;
Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt. 
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, 
looft Hem, prijst zijn naam; 
want de Here is goed, 
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.’
‭‭Psalmen‬ ‭100 NBG51

Wat een prachtige psalm!
Zo vol lof. Zo vol dankbaarheid.
De dichter begint met de dank die de hele aarde Hem mag brengen. Vervolgens roept hij de mensen op om hun Maker te loven. 
Persoonlijk wordt het als we Zijn poorten in gaan en onze eigen dank mogen brengen.
En kijkt daarna in de toekomst.
Gods trouw blijft, ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en... en...
Wij zijn door God gemaakt en mogen Hem loven omdat Hij goed is.
Zo goed... tot in eeuwigheid goed. Onbegrijpelijk en onbevattelijk goed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!