woensdag 17 mei 2017

gezinsmoment richters Ehud

We vroegen ons af; gaan we stil staan bij al die verhalen over de richters die zoveel vijanden doodden?
Het verhaal over Gideon is mooi, laat zien Wie God wil zijn en dat we Hem kunnen vertrouwen.
Maar het verhaal van Ehud?
Deze richter die de koning van Moab dood met zijn zwaard. Met alle details erbij...
En toch kozen we ervoor om het verhaal wel te vertellen.
God heeft het ons laten weten. Ook van dit verhaal kunnen we iets leren.
God gaf door deze richter 40 jaar vrede in het land Israel.
Steeds opnieuw gaat Israel de afgoden achterna en God straft het. Maar als ze Hem zoeken, bevrijdt Hij.
In deze geschiedenis door Ehud. De richter die links was en zijn belasting kwam betalen en met dezelfde betaling de koning van Moab ombrengt.
Door zijn zwaard.
Gideon hoefde zijn zwaard niet te gebruiken, Ehud deed het wel.
We vertelden dit verhaal aan de kinderen.
God werkt niet altijd op dezelfde manier.  Dat zien we hier.
Als verwerking maakten ze een schild.De koning was verrast door de aanval. Hij gebruikte geen schild.
Maar God is ons schild. Hij zegt het dikwijls in Zijn Woord, oa in psalm 3:
de berijmde versie is zo:
Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen;
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m' Uw gunst aanschouwen.
'k Riep God niet vruchtloos aan;
Hij wil mij niet versmaan.
In al mijn tegenheden;
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.


Hoewel oude taal, toch vind ik het heel mooi. Wat God deed, toen Israƫl riep, staat erin verwoord. Hij is dezelfde God!
Psalm 3:3~ "But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.":
(bron: Pinterest)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!