zaterdag 20 augustus 2016

Gezinsmoment: bergen, de zaligsprekingen


We starten dit moment met bovenstaand doolhof.
De discipelen waren, samen met nog heel veel anderen, bij Jezus op een berg.
Daar leerde Hij hen. Onder andere de zaligsprekingen.
Om de beurt lazen we een vers uit Mattheus 5.
Daarna begonnen we ons gesprek erover.
We hadden wat stellingen over diverse zaligsprekingen gevonden op de site creatiefkinderwerk.nl. Deze bespraken we als het betreffende vers aan de beurt was.
Ook hadden we het even over: zegt Jezus dit over aparte groepen mensen of over een?
Vroeger dacht ikzelf altijd dat het over aparte groepen ging, maar je kunt het ook lezen als dat het over een persoon gaat.

Als je Jezus lief gaat krijgen merk je een armoede, een gemis op in je ziel.
Je treurt erom en om je zonden.
Als je gaat zien dat Jezus in Zijn barmhartigheid je zonden vergeeft, wordt je zelf okk zachtmoedig, barmhartig, strevend naar gerechtigheid, een vredestichter.
Je mag door vergeving rein van hart zijn.
Mensen zullen dit opmerken en je vervolgen, smaden, lasteren.
Maar overal heeft Hij een antwoord op. Bij verdriet: troost
Bij diverse dingen; het koninkrijk van God, van de hemel, van de aarde.

En dit mooie:
Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel.
Ze hebben Jezus vervolgd, verlaten, bespot, gesmaad enz.
Als wij Hem willen dienen, zal ons geen beter lot wachten hier op aarde.
Maar wel; een loon, groot loon in de hemel.

We schreven op de ene kant van een papieren hartje:
Die treuren 
en dan op de achterkant: 
Worden getroost.


Deze hingen we op.
Het was mooi en fijn om dit door te spreken met de kids.
Ze zijn open en kunnen goed verwoorden wat ze denken. En je kunt zo ook dingen uitleggen die verkeerd begrepen worden.


1 opmerking:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!