zondag 6 maart 2016

Gezinsmoment lijdenstijd- Johannes

Wie was Johannes in de lijdensgeschiedenis?
Hij neemt een bijzondere plek in, in het hart van Jezus. 
In zijn evangelie benoemt hij zichzelf niet bij naam, maar met discipel of met 'de discipel die Jezus liefhad.'

We legden eerst een rijtje kaarten over het leven van Jezus op volgorde.
Dat was nog best even lastig.
Ik vond de kaartjes via pinterest. Free printable.
Waar op de kaartjes speelt Johannes een rol, waar was hij bij?
Nou op best veel: tijdens het leven van Jezus, in getsemane, bij het kruis, de oostanding, hemelvaart en daarna als apostel.
We keken naar Johannes bij het kruis.
Op deze site staat een mooi verhaal over de Heere Jezus aan het kruis. http://jorisgebedskranten.nl/kids/verhalen/de-zeven-kruiswoorden/
We lazen dit (niet helemaal) voor en praatten erover na.
Waarom deed Jezus dit? De zorg voor Maria aan Johannes geven?
Jezus kon geen aardse zoon meer zijn voor haar, Johannes mocht dit gaan doen.
Er spreekt zorg uit voor de mensen waar Hij van houdt.
Jezus zorgt ook voor ons.
We keken nog even naar de opstanding en Johannes.

Bij het lege graf twijfelt hij niet, maar gelooft dat Jezus is opgestaan.
Dicht bij Jezus leven, geeft dat we Zijn woorden en daden herkennen en herinneren. 
We hebben nog paasliederen gezongen en via www. bijbelidee.nl heb ik een woordzoeker gevonden die ze gemaakt hebben.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!