dinsdag 15 maart 2016

Dienstknecht

In deze tijd voor Pasen lezen we de verhalen die voorafgingen aan het lijden, sterven en opstaan van de Heere Jezus.
Zo ook Johannes 13: de voetwassing.
En daar zegt Jezus:
Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen.Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft.

We zeggen dat we Jezus willen volgen. Maar waarom is het vaak zo moeilijk om juist hierin Jezus te volgen? Als we Jezus volgen, dan houdt dat in dat we dienend leven.
En een dienstknecht is niet iemand die gezien wordt of bedankt voor zijn werk. Er wordt verwacht dat diegene zijn werk doet, werk ook wat anderen niet willen doen. ( denk aan bovenstaand verhaal).
Slaven, dienstknechten waren eeuwenlang van geen belang. Ondergeschikt.
En dit is juist moeilijk, want we willen wel gezien worden!

Staat niet vaak trots, hoogmoed of eigendunk in de weg?
We dienen niet, als we de baas spelen.
Dienen is niet makkelijk! Nee, achter Jezus aan gaan is vreselijk lastig en soms heel pijnlijk.
Hij zegt zelf; ze hebben Mij veracht, ze zullen ook u verachten.

Tegelijk vind ik het ook een troost, dat Jezus weet wat we meemaken, lijden, worstelen soms, als we Hem volgen.
We zijn niet alleen!
Zoals Hij trouw was tot het zware, pijnlijke eind, tot in de dood, zo trouw zorgt Hij voor diegene die Hem wil dienen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!