dinsdag 29 maart 2016

een dag

Wat een dag;
Van blijdschap en schrik, ongeloof.
Van dankbaarheid en zorgen.
Van danken en bidden.

Als er in onze gemeente veel mensen in korte tijd ziek worden, geeft dat zorgen. Gebeden ook.
Tegelijk gaan er dingen verder, waar ik heel dankbaar voor ben.

Afgelopen jaren werd er in een wijk in de stad Kidsclub gehouden. Deze club loopt goed.
Maar toen ging de school dicht.
En een andere geschikte locatie is er eigenlijk niet, voor de club.

Ik ben met bibberende knieën het schoolgebouw binnengestapt. Er zit nu een organisatie in, die de lokalen gebruikt als kantoren.
Maar die bibbers waren niet nodig, want degene die ik nodig had was er niet.
Dus gemaild. En gebeld.
En na een paar weken wachten nog eens gebeld.

En vandaag had ik een gesprek op die locatie.
En we mogen deze zomer gebruik maken van een lokaal in het (voormalige) schoolgebouw.

Dan ben ik zo dankbaar!
Gods werk gaat, ook in die wijk, door.
Fijn om te zien, rijk om een heel klein schakeltje in Zijn dienst te mogen zijn.

zondag 27 maart 2016

Gezinsmoment, pasen, emmausgangers

Pasen! Jezus leeft!
Maar er gaat wat tijd overheen, voordat alle discipelen dit ook geloven.
Zo ook de mannen op weg naar Emmaus
We lazen uit de kinderbijbel de geschiedenis.
Daarna vroegen we de kinderen waarover ze gepraat hadden onderweg.
Dat was niet al te moeilijk: over Jezus, Zijn dood, Zijn leven, de verhalen van de vrouwen over de opstanding.

We vroegen om het symbolisch te tekenen op het raam. (Fotos volgen).
Ze tekenen een kruis, een open graf, een kroon en een hart.

Ik had nog een werkje liggen, wat ze maakten..
We zongen het lied: kom en zie.

Het laatste gezinsmoment over pasen.
Hierna beginnen een nieuwe serie.


zondag 20 maart 2016

Gezinsmoment lijdenstijd Thomas

Vandaag aandacht voor Thomas.
Discipel van Jezus en zo verdrietig.
Want Hij was gekruisigd, zoveel goed gedaan en toch gestorven. Waarom?
We praatten even door over vragen en twijfels als er moeilijke dingen gebeuren, ondanks dat je gelooft.
Leven is soms moeilijk, er gebeuren dingen die we niet snappen.
Geloven is niet dat je geen moeilijkheden of verdriet meer tegenkomt.
Zo ook bij Thomas.

We lazen het verhaal uit de Bijbel; Johannes 20. Om de beurt een vers.
Daarna nog even gepraat. 
Jezus kent Thomas en uiteindelijk hoeft Thomas niet meer te voelen, maar belijdt hij: Mijn Heere en Mijn God!

De woorden van Jezus: "Zalig zijn degene die niet zien en toch geloven" hebben we ook nog uitgelegd.

De volgende verwerking maakten ze:

De handen werden uitgeknipt.
Ze maakten in de handen een rood rondje als herinnering aan wat Thomas wilde. De tekst is wat hij zei.

En wat houdt onze peuter toch van knippen!

vrijdag 18 maart 2016

Genieten"Geniet op alle dagen van het leven”
Prediker 9:7-12

Prediker adviseert om te genieten van het leven. Genieten is loslaten. Loslaten wat je benauwt. Loslaten waarover je piekert. Genieten is leren de lege handen van het geloof op te heffen. Je overgeven aan Gods genade. Pas wie loslaat begeeft zich op de weg van het genieten.

Dit heb ik gekopieerd van de app 40dagen tijd.

Ik vind het een stukje denkwerk wat meegegeven wordt.
Het is lastig.
Genieten als alles goed gaat, als letterlijk en figuurlijk de zon schijnt, als je je geliefd voelt of zegeningen kunt tellen, ja dan zal het wel gaan.

Maar als de stormen komen?
Pijn en moeite? 
Afwijzing en laster?
Verdriet?
Het is lastig om alles neer te leggen en je handen leeg te laten.
We pakken ons pakje weer op, zodra we klaar zijn met bidden.
Of we brengen het niet bij God, wat ons verdriet  doet.
Genieten??
Toch zegt Prediker het.
Ik heb nog veel te leren!

dinsdag 15 maart 2016

Dienstknecht

In deze tijd voor Pasen lezen we de verhalen die voorafgingen aan het lijden, sterven en opstaan van de Heere Jezus.
Zo ook Johannes 13: de voetwassing.
En daar zegt Jezus:
Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen.Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft.

We zeggen dat we Jezus willen volgen. Maar waarom is het vaak zo moeilijk om juist hierin Jezus te volgen? Als we Jezus volgen, dan houdt dat in dat we dienend leven.
En een dienstknecht is niet iemand die gezien wordt of bedankt voor zijn werk. Er wordt verwacht dat diegene zijn werk doet, werk ook wat anderen niet willen doen. ( denk aan bovenstaand verhaal).
Slaven, dienstknechten waren eeuwenlang van geen belang. Ondergeschikt.
En dit is juist moeilijk, want we willen wel gezien worden!

Staat niet vaak trots, hoogmoed of eigendunk in de weg?
We dienen niet, als we de baas spelen.
Dienen is niet makkelijk! Nee, achter Jezus aan gaan is vreselijk lastig en soms heel pijnlijk.
Hij zegt zelf; ze hebben Mij veracht, ze zullen ook u verachten.

Tegelijk vind ik het ook een troost, dat Jezus weet wat we meemaken, lijden, worstelen soms, als we Hem volgen.
We zijn niet alleen!
Zoals Hij trouw was tot het zware, pijnlijke eind, tot in de dood, zo trouw zorgt Hij voor diegene die Hem wil dienen. 

zondag 13 maart 2016

Gezinsmoment lijdenstijd- Maria Magdalena

Zo langzaamaan komen we bij personen die bij de kruisiging aanwezig zijn en de opstanding meemaken.
Vandaag keken we naar Maria Magdalena.
We maakten een woordweg over haar.
Het fijne daarvan vind ik, dat je snel ziet wat ze weten.
Nou, ze wisten weinig, dus dan vertellen we een stukje voorgeschiednis:
Genezen door Jezus van bezetenheid vanaf bijna het begin Hem gevolgd en aanwezig bij de kruisiging, begrafenis en daarna Hem ontmoet in de graftuin.

Het stuk over de opstanding en de ontmoeting van Maria met Jezus, lazen we uit de kinderbijbel.
Mooi hoe Jezus haar kent en opzoekt in al haar wanhoop. Hij laat haar niet alleen.

Net zo min als Hij ons alleen laat, net zoals Hij ons kent.

We praatten door over hoe het kan dat ze zo verdrietig was en waarom ze vergeten was wat Hij beloofd had.
God doet toch altijd wat Hij beloofd?
Daarop hadden we het over geloof wat moet groeien.
We vergeleken het met een vuurtje. Liefde en geloof kunnen groeien als je het voedt door Gods woord.
Dat woord zijn de houtjes op het vuur.
Als je die niet meer gebruikt, dooft dat vuur.

Via pinterest had ik een puzzel gevonden.
Deze maakten ze nog.

zondag 6 maart 2016

Gezinsmoment lijdenstijd- Johannes

Wie was Johannes in de lijdensgeschiedenis?
Hij neemt een bijzondere plek in, in het hart van Jezus. 
In zijn evangelie benoemt hij zichzelf niet bij naam, maar met discipel of met 'de discipel die Jezus liefhad.'

We legden eerst een rijtje kaarten over het leven van Jezus op volgorde.
Dat was nog best even lastig.
Ik vond de kaartjes via pinterest. Free printable.
Waar op de kaartjes speelt Johannes een rol, waar was hij bij?
Nou op best veel: tijdens het leven van Jezus, in getsemane, bij het kruis, de oostanding, hemelvaart en daarna als apostel.
We keken naar Johannes bij het kruis.
Op deze site staat een mooi verhaal over de Heere Jezus aan het kruis. http://jorisgebedskranten.nl/kids/verhalen/de-zeven-kruiswoorden/
We lazen dit (niet helemaal) voor en praatten erover na.
Waarom deed Jezus dit? De zorg voor Maria aan Johannes geven?
Jezus kon geen aardse zoon meer zijn voor haar, Johannes mocht dit gaan doen.
Er spreekt zorg uit voor de mensen waar Hij van houdt.
Jezus zorgt ook voor ons.
We keken nog even naar de opstanding en Johannes.

Bij het lege graf twijfelt hij niet, maar gelooft dat Jezus is opgestaan.
Dicht bij Jezus leven, geeft dat we Zijn woorden en daden herkennen en herinneren. 
We hebben nog paasliederen gezongen en via www. bijbelidee.nl heb ik een woordzoeker gevonden die ze gemaakt hebben.


zaterdag 5 maart 2016

Wandeling op zaterdag

De vaste lezers hebben al meer blogjes voorbij zien komen, met fotos uit de buurt.

Ook vanmiddag genoten we van een wandeling.
In het waterwingebied kun je heerlijk lopen.
Er leven veel dieren, we zagen sporen van herten
En wilde paarden.
Het water stond enorm hoog, sowieso staan ook op de akkers veel plassen.
Door al dat water was soms het looppad niet begaanbaar.
Maar al met al hebben we toch wel een route van drie km gelopen.
Heel afwisselend.
We verbaasden ons over de helderheid van het water.
Dit is geen wazige foto, dit is de bodem van de waterplas.
Het lopen was erg afwisselend. 
Heerlijk om zo bezig te zijn met ons gezin!
Diverse mossen.
Er bloeide nog geen struiken, een enkele narcis was wel te zien.
Maar de knoppen zwellen en hier en daar zat een blaadje aan de bomen.
Het wordt voorjaar!