zondag 28 februari 2016

Gezinsmoment lijdenstijd: de soldaten

Mensen rondom het kruis. Ja, dan kom je ook soldaten tegen. Heel veel soldaten.
Uit alle bijbelgedeeltes waarin soldaten voorkomen kozen we er drie.
We vroegen de kinderen elke keer wat de soldaten deden en of dat iets deed met de Heere Jezus. ( wordt Hij er blij van, verzwaart het Zijn lijden?).

We lezen en vertellen, dat wordt bij ons altijd een soort combi.
Eerst uit Johannes. Jezus komt bij Pilatus. Als deze naar de aanklacht vraagt, antwoorden de overpriesters;  als Deze geen misdadiger was, hadden we Hem niet gebracht.
Dat is helemaal geen beschuldiging!
Pilatus kan er dan ook weinig mee en uiteindelijk gaat hij maar in op dat Jezus Koning zou zijn.
Dan komen de soldaten en maken er een spotspel van. Doornenkroon, mantel, staf en slaan, spuwen en spotten.
Wat deed dit met Jezus? Het verdiepte het lijden. De soldaten hadden weinig medelijden en maakte Hem belachelijk.

Aan het kruis hangt Jezus en aan de voet van het kruis verdelen de soldaten zijn kleden. Ze dobbelen om Zijn kleed. Dat Hij daar hangt te sterven raakt hen niet.
Dat Hij lijdt deert ze niet. Ze negeren Hem.

Waarom wilde Jezus deed? Hij hoefde het niet te doen. Al dit afschuwelijke lijden, door mensen veracht en door God verlaten ...
Uit liefde voor ons, zondaren.

Als laatste lazen we dat de hoofdman zei: Deze man is echt Gods Zoon.
Het lijden en sterven van Jezus was ook voor romeinse soldaten.
We vroegen de kinderen nog op welke soldaten zij wilden lijken.

Het was mooi om te zien dat ze een indruk kregen van de diepte van Jezus lijden. En dat Hij dit uit vrije wil deed.

We maakten met schroeven en kraaltjes een kruis.
Ook de jongste kon dit.
De kleuren van de kraaltjes wijzen naar;
- bloed van Jezus (rood)
- Jezus is Koning (paars)
- vergeving (wit)
- Godheid van Jezus (blauw)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!