maandag 29 februari 2016

Veilig bij U


Soms bedenk je allerlei dingen waardoor je ergens tegenop gaat zien.
Een telefoontje wat je moet plegen, maar geen moed voor hebt.
Een gesprek wat eigenlijk moet plaatsvinden, maar waar de juiste gelegenheid niet voor lijkt te komen.
Iets wat moet gebeuren, maar wat je steeds uitstelt.

Struisvogelpolitiek. Het helpt alleen zo weinig...
En... Leven uit Gods hand is ook deze dingen in Zijn hand leggen. 
God zegt zelf dat we alles bij Hem mogen leggen. Ook de dingen die klein zijn en groot lijken. Of ook groot zijn.

Er loopt God niets uit de hand. Dat is heerlijk om te weten, maar ook onzeker soms.

Want het is wel een weg van loslaten. Loslaten van wat ik zo graag vast wil houden. Waar mijn zekerheid op gebaseerd is.
Want de basis van mijn leven wil God zijn. En niet al die andere dingen die mijn aandacht  vragen of zorgen geven.


zondag 28 februari 2016

Gezinsmoment lijdenstijd: de soldaten

Mensen rondom het kruis. Ja, dan kom je ook soldaten tegen. Heel veel soldaten.
Uit alle bijbelgedeeltes waarin soldaten voorkomen kozen we er drie.
We vroegen de kinderen elke keer wat de soldaten deden en of dat iets deed met de Heere Jezus. ( wordt Hij er blij van, verzwaart het Zijn lijden?).

We lezen en vertellen, dat wordt bij ons altijd een soort combi.
Eerst uit Johannes. Jezus komt bij Pilatus. Als deze naar de aanklacht vraagt, antwoorden de overpriesters;  als Deze geen misdadiger was, hadden we Hem niet gebracht.
Dat is helemaal geen beschuldiging!
Pilatus kan er dan ook weinig mee en uiteindelijk gaat hij maar in op dat Jezus Koning zou zijn.
Dan komen de soldaten en maken er een spotspel van. Doornenkroon, mantel, staf en slaan, spuwen en spotten.
Wat deed dit met Jezus? Het verdiepte het lijden. De soldaten hadden weinig medelijden en maakte Hem belachelijk.

Aan het kruis hangt Jezus en aan de voet van het kruis verdelen de soldaten zijn kleden. Ze dobbelen om Zijn kleed. Dat Hij daar hangt te sterven raakt hen niet.
Dat Hij lijdt deert ze niet. Ze negeren Hem.

Waarom wilde Jezus deed? Hij hoefde het niet te doen. Al dit afschuwelijke lijden, door mensen veracht en door God verlaten ...
Uit liefde voor ons, zondaren.

Als laatste lazen we dat de hoofdman zei: Deze man is echt Gods Zoon.
Het lijden en sterven van Jezus was ook voor romeinse soldaten.
We vroegen de kinderen nog op welke soldaten zij wilden lijken.

Het was mooi om te zien dat ze een indruk kregen van de diepte van Jezus lijden. En dat Hij dit uit vrije wil deed.

We maakten met schroeven en kraaltjes een kruis.
Ook de jongste kon dit.
De kleuren van de kraaltjes wijzen naar;
- bloed van Jezus (rood)
- Jezus is Koning (paars)
- vergeving (wit)
- Godheid van Jezus (blauw)
 

zondag 21 februari 2016

Gezinsmoment lijdenstijd. PetrusDeze persoon staat vaak in de bijbel. Dus welke stukjes haal je er dan uit?
We besloten om een soort mini-bijbelstudie te houden met de kids.
De volgende stukjes lazen we:
Mattheüs 26:31-35 Jezus waarschuwt Petrus 
Johannes 18:10 Petrus slaat het oor van Malchus eraf.
Mattheüs 26:69-75 verloochening door Petrus

We keken naar de dappere woorden en daden van Petrus. Hij trok zijn zwaard, tegenover meer dan 100 mensen, hij verdedigde zijn Meester.
En toch was het niet goed.
Waarom niet? Hij was toch dapper?
En later als een dienstmeisje hem aanspreekt is hij juist helemaal niet dapper meer. Maar dat was net zomin goed...
Petrus volgde zijn eigen weg. Zonder te vragen of dat Jezus' weg was.
Wat kunnen wij daarvan leren?
Hij had diep berouw. Jezus heeft hem deze zonden vergeven.  Maar dat was wel pas duidelijk voor Petrus na een poos. Pas bij de verschijning aan het meer.

We kwamen uit bij dat we dapper mogen zijn, in Gods kracht. Achter Jezus aan gaan in plaats van voor Hem uit lopen.
De kleurplaat laat de tekst in het engels zien. Het doolhof leek moeilijk maar hadden ze in twee tellen klaar :-)

donderdag 18 februari 2016

Wit als sneeuw?!

Vanmorgen viel er, tot groot plezier van de kinderen, een enkele sneeuwvlok.
Helaas voor hen (en niet voor mij;-)) bleef er niets van liggen.
Maar die paar sneeuwvlokken waren aanleiding voor deze blog.
(Plaatje van Pinterest)

Sneeuw is prachtig om te zien.
God spreekt door de natuur tot ons. Alles ademt zijn grootheid: de ontluikende struiken en bloemen, de heldere nachtlucht met ontelbaar veel sterren en een felschijnende maan. De vroege vogels die zingen. 
En de sneeuw die viel en alles bedekte met een witte laag.
Alle viezigheid en modder was onzichtbaar geworden.

David gaat diep gebukt onder zijn zonden. Hij zingt in psalm 51;
  1. Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
Witter zelfs dan sneeuw!  Ik kan niets bedenken wat witter is dan sneeuw.
Hoe schoon ben je dan, gewassen door Zijn bloed.
Zijn lijden en sterven, wat we binnenkort weer herdenken, maakt het mogelijk dat ook mijn zonden bedekt worden. Nee, nog meer, want als je wast is de vuiligheid weg. En dat zingt David: was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Totale vergeving.

In Jesaja 1:18 gaat het opnieuw hierover:
Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
  1. God ziet ons aan door het bloed, rode bloed, rood als karmozijn en scharlaken, van het Lam, de Heere Jezus, de Messias, gezalfde, Verlosser.
    Verlosser van zonden, zodat we zullen zijn, wit als sneeuw.
    Ik vond een lied erover.


maandag 15 februari 2016

Wisselvallig


Terwijl de hagel tegen de ruiten tikt en er volgens de nieuwsberichten elders in ons land sneeuw ligt, blog ik dit berichtje.
Vijf minuten geleden scheen de zon en liep ik een rondje door de tuin.
Wat een wisselvallig weer!

Ik genoot van de belofte van nieuw leven.  In mn vorige tuinblogje liet ik ook al wat zien. Hier nog wat foto's.

De tuin staat vol met narcis, hyacint, tulp, crocus en sneeuwklokje.

De planten die we afgelopen jaar in de tuin gezet hebben lijken allemaal aan te 
slaan en lopen weer uit.
Zoals de camelia.
Voorzichtig laat ze al wat rose knop zien.

De schijnaugurk was voor mij onbekend.
Afgelopen zomer hadden we geen vruchten. Misschien moet je ze handmatig bestuiven. Maar dat vind ik dan weer teveel gedoe ;-)
De bloemetjes zitten er wel weer aan.

Ook de blauwe regen loopt weer uit! Super! Vind deze zo prachtig!

De viburnum (tinus) vind ik ook mooi. Hij
bloeit eigenlijk als er weinig anders bloeit.

zondag 14 februari 2016

Gezinsmoment: lijdenstijd Nicodemus

We gaan deze lijdenstijd stil staan bij diverse personen die in de Bijbel genoemd worden rondom het paasverhaal. Deze keer Nicodemus.
Nicodemus wordt drie keer genoemd in de bijbel. Alle drie de keren in het Johannes-evangelie.
Hij gaat in de nacht naar Jezus. Ik las er verschillende dingen, preken en verklaringen over. Dit tijdstip was niet bijzonder of uit angst. De nacht viel in bij zonsondergang en werd door veel mensen gebruikt voor bijbelstudie, goede gesprekken enz.
Jezus staat Nicodemus te woord en verteld hem dat je opnieuw geboren moet worden. 
Dit stuk (wel wat uitgebreider) heb ik als verhaal verteld. Maar toen de vraag: wat deed Nicodemus met dit gesprek? Gelukkig geeft de bijbel er antwoord op in Johannes 7. Daar verdedigd hij Jezus in het sanhedrin en wordt hem gevraagd of hij ook bij Jezus hoort. In Johannes 19 helpt hij bij de begrafenis van Jezus en neemt dure zalf mee.
Vanmorgen in de kerk hoorden we dat Maria hele dure zalf gaf uit liefde tot Hem. Dit konden we mooi toepassen.
Dus als Jezus Nicodemus verteld dat hij opnieuw geboren moet worden, is dat niet zonder vrucht gebleven.
De drie potjes van vorige week waren van toepassing. Jezus leed en stierf, uit liefde ook voor Nicodemus.

Onze jongste vind kleuren heerlijk, voor hem had ik een kleurplaat van www.gkvapeldoorn.nl 
En voor de groten een knutselwerkje.Hier kun je die vinden


We luisterden nog een liedje ook:


dinsdag 9 februari 2016

Succes of geloof

Soms denk aan die tijd...
Dat ik als kind vrij zorgeloos door het leven ging.
Opgroeien in een warm gezin, voorgeleefd in geloof.
Soms denk ik aan die tijd....
Dat alles nog open lag: beroepskeuze, studie, dromen, wensen, verlangens.

Want wat is er van terecht gekomen?
Sommige dromen kwamen uit, 
En ik ben heel dankbaar voor de warmte waarmee ik opgegroeid ben en het contact wat er nog steeds is.
Andere dingen liepen anders, maar dat geeft niet. Anders is niet perse beter of slechter dan gedacht.

En de keus die ik toen gemaakt heb voor mijn studie en beroep was toen prima.
Maar nu doe ik er niets meer mee.
Ik ben, heel bewust en met veel plezier, thuis voor de kids.
En daarom kan ik andere dingen die God op mijn weg plaatst doen.

Soms denk ik weleens; had ik dit of dat anders moeten doen?
Meer succes willen hebben en daarvoor werken? Meer streven naar een hogere functie? Meer salaris of meer aanzien?

Maar als ik dat bedenk dan weet ik wel;
Deze keus past bij mij. Ik geloof dat God in deze levensweg met mij is.
Ik leer steeds meer te leven vanuit dankbaarheid en mijn hand in Zijn grote hand leggen.

En dan heb ik tijd om de dingen die God op mijn hart legt te doen.
Om mijn kinderen op te voeden in geloof. Nee, niet mijn manier is dé manier, er is geen universele opvoedingsmanier. Ook geen statische.
Maar net zoals mijn hand in Gods hand past, past de hand van mijn kinderen daar.
En dat mogen ze leren.

Soms denk ik aan die tijd....
En probeer vooral de fijne dingen te memoriseren  en God te danken.
De basis die ik meegekregen heb, wil ik graag doorgeven.
Op mijn/ onze manier, dat dan wel. Maar de kern van warmte en geloof is gelijk.zondag 7 februari 2016

Gezinsmoment 40 dagentijd

Nog 3 dagen en dan begint de 40 dagentijd.
We waren klaar met de serie over de tempel.
Wat dan? Tot pasen is nog 8 zondagen, best lang, maar we willen deze zondag toch al beginnen met stilstaan bij het lijden van de Heere Jezus.
We hebben deze keer een profetie gepakt en stilgestaan bij het waarom van het lijden en sterven en de opstandig van Christus.
De volgende keren gaan we elke keer een persoon die in de tijd van pasen een rol speelt bekijken.
De foto die ik op pinterest vond was mn inspiratiebron deze keer.
De teksten uit psalm 22 en Jesaja 53 namen we als gesprekspunt.

We vroegen de kinderen allerlei spullen te verzamelen: zand, twee stokjes, dobbelstenen, een hartje, een beker enz.
Dit maakten hen al enthousiast en erg nieuwsgierig, wat gingen we daarmee doen?
Nou, eerst maar eens kijken of er een profetie in de bijbel staat, zoals ook met kerst  het geval was.
De profetie inJesaja 53 hebben we uitgelegd en over doorgepraat.
Daarna zijn we de potjes gaan vullen.
En daar komt dan vanzelf ook weer gesprek uit.
Eerst in allemaal zand. Dan in potje 1 een kruis van de stokjes. Maar wat nog meer? We lazen psalm 22: mijn mantel hebben ze verloot.
Wat past daarbij? De dobbelsteen en een stukje stof als symbool voor de mantel.
En welk briefje? Dood, overwinning of waarom. Dat was niet moeilijk.
Potje 2: van een half bekertje maakten we een graf, de steen mocht erbij en witte stof als grafdoeken. En het briefje overwinning.
Potje 3 tenslotte bevat een hart en een spiegeltje ( omdat in geen spiegeltje had wat erin past werd het een stukje aluminiumfolie) en het briefje met waarom.
En het antwoord op die vraag staat ook in Jesaja 53: de straf die ons de vrede brengt en om ons genezing te brengen.

Hoe groot is Zijn liefde!!

dinsdag 2 februari 2016

Voorbode van de lente

Afgelopen jaar heb ik regelmatig gepost wat er groeide en bloeide in onze tuin.
Toen was alles een verrassing, nu is er (gelukkig) al best wat aangepakt, geplant, geordend enz.
Maar we zijn er nog (lang) niet. 
Helaas komt er overal aronskelk op. Vorig jaar heb ik er hele bossen van uitgeschept maar k zal opnieuw de strijd tegen deze giftige plant aan moeten gaan. En dat is lang niet het enige...

Dat geeft niet, elke keer weer vind ik het heerlijk om in de tuin bezig te zijn en geniet ik van Gods grootheid in de natuur.
Ik zag tijdens het werken in de tuin ineens een krokus in het gras
En er komen er nog meer!

De sneeuwklokjes bloeien bijna en overal komen ook narcissen en hyacinten boven.
Die laatsten duurt noh even voordat ze echt bloeien, maar ze kondigen zich al aan

En de prunus bloeit bijna! 
Een heel teer bloempje. De meeste nog in de roze knop. zo mooi!
En een andere bloeier. Volgens mij ook prunus: