zondag 29 november 2015

Gezinsmoment. Advent 1-2015

Eerste gezinsmoment over advent 2015.
We starten met een woordweb waar ze bij kerst aan denken. De belangrijke dingen ( Jezus geboren, Licht van de wereld) schrijven we in paars, de minder belangrijke ( vakantie) schrijven we met bruin.

Daarna pakken we de houten doos. Daar zit elke week materiaal in voor het gezinsmoment. 
Deze keer de profetie uit Micha 5 en tekstverwijzing naar Mattheüs 2 en Lukas 2. 
Iedere week willen we kijken naar een profetie en de vervulling daarvoor.
Een rijtje met profetieën en hun vervulling over het leven van Jezus staat op www.creatov.nl.

Samen lazen we wat Micha profeteert en wat er gebeurde. Jezus werd geboren in Bethlehem.
Heel mooi was dat de preek vanmorgen ook over deze teksten ging! Extra duidelijk voor de kids!
De kinderen begrepen dit ook goed en je merkt aan hun reacties  ook iets van verwondering voor Gods plan, wat uitgevoerd wordt.

We maakten lichtjes van silhouetten (zie foto)
Zo'n zelfde silhouet zetten we in het huisje. Volgende week zetten we er weer wat bij.
Zo komt het kersthuis vol met herinneringen aan deze periode.

zaterdag 28 november 2015

De zee

Geweldig wat een golven! Vanaf het duin goed te zien.
We genoten van dit gezicht ondanks de koude wind.

Heerlijk uitgewaaid kropen we weer bij de warme kachel.
Toch lekker, de laatste zaterdag van november, genoten van buiten en binnen.

donderdag 26 november 2015

Ps 52

elke keer als we dit lied zingen, raakt het me:
Mijn God U zal ik eeuwig loven
Omdat gij t hebt gedaan.
K verwacht Uw trouwe hulp van boven
Uw waarheid zal bestaan
Uw naam is voor t oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

Het is de berijmde psalm 52:7

In de basicbible staat het onberijmd zo:
Ik zal U voor altijd prijzen, omdat U altijd goed voor mij bent.
Ik zal op U vertrouwen, want U bent goed voor al uw vrienden.


De statenvertaling zegt:
Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan hebt; en ik zal Uw Naam verwachten; want hij is goed voor Uw gunstgenoten.

De psalm raakte me zo, omdat ik op dat moment liep met een enorm schuldgevoel. Schuld naar God en naar mensen om me heen. En onder andere door dat vers werd dat zo van me afgenomen! God heeft het gedaan. Het hangt niet af van mijn wel of niet spreken, wel of niet zwijgen.
Het werd zo licht in mijn hart.
Ik mag God loven tot in eeuwigheid.
Nu al, in alle gebrek, maar toch; elke dag leven tot Zijn eer. Leven en loven is maar een letter verschil..
lovend leven,
levend loven.

En straks....voor eeuwig! Wat heerlijk zal dat zijn! Zonder schuld, zonder gebrek, Hem groot maken omdat Hij alles heeft gedaan. Omdat Hij is; Mijn God!

dinsdag 24 november 2015

Franciscus

Bij het volgende gedicht ga ik niet veel aanvullen of opmerken.
Er zit zoveel in! 
Elke dag opnieuw goed om je te bedenken hoe we met een ander omgaan.
Het is geen gemakkelijke opdracht, als je wilt doen wat hierin staat.
Het is ook een gebed! 

Heer
Maak mij een heraut van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen
Waar haat heerst.
Laat mij vergeven
Wie mij beledigde.
Laat mij verzoenen
Wie in onmin leven.
Laat mij geloof brengen
Aan wie twijfelt.
Laat mij de waarheid brengen
Aan wie dwaalt.
Laat mij hoop brengen
Aan wie wanhoopt.
Laat mij licht brengen
Aan wie in duisternis is.
Laat mij vreugde brengen
Aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken
Getroost te worden
Maar te troosten,
Niet begrepen te worden,
Maar te begrijpen,
Niet bemind te worden
Maar te beminnen.
Want het is toch door te geven
Dat men ontvangt,
Door te verliezen dat men vindt,
Door te vergeven
Dat men vergiffenis ervaart,
Door te sterven
Dat men verrijst 
Tot het eeuwige leven

Franciscus van Assisizondag 22 november 2015

Gezinsmoment- Jozua en de zon

Groot geloof en zonder God. Deze twee kwamen in dit gezinsmoment naar voren.
De gibeonieten kwamen om een verbond met Jozua te sluiten en zonder Gods wil te vragen deed Jozua dit. Hij vergat God en steunde op zijn eigen inzicht.
Dan worden de Gibeonieten aangevallen en komt hij ze te hulp.
God verzekert hem dat Hij mee zal gaan. En dat doet God! Grote hagelstenen vallen op de vijand en doden velen van hen.
Maar als het laat in de middag wordt is de strijd voor Jozua nog niet gewonnen en hij roept in vol vertrouwen en geloof in God uit:
Zon sta stil te Gibeon en maan in het dal van Ajalon.
En dit gebeurt.
Drie simpele woorden, maar wat een impact heeft deze geschiedenis. De dag wordt verdubbeld. Jozua overwint de vijand.

Wat een geloof laat Jozua hier zien.
God verhoort hem. Als wij in geloof God bidden hoort Hij ons. Als het goed voor ons is, verhoort Hij ons.

Als verwerking maakten we van mozaïek de zon en de maan boven de heuvels.
Het resultaat.


donderdag 19 november 2015

Danken

Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. 1 thess 5:18
 1. Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Fillipenzen 4:12
  In een andere vertaling staat: laat de Heere uw vreugde blijven.

  Als we om ons heen kijken, naar alle vluchtelingen, naar aanslagen in Parijs, naar oorlog in Syrie, armoede en ellende in Afrika en zoveel nood en lijden onder christenen. Zoveel lijden en moeite ook wat heel dichtbij kan komen, klopt deze tekst in de bijbel dan wel?
  God in alles danken? Dankbaar zijn voor alles? 
  In een dagboek las ik: bidden zonder danken is een belediging aan Gods adres.
  Als je alleen maar bid zul je nooit vreugde vinden. 
  Door deze zinnen ging ik denken. Ons perspectief is vaak zo aards. We kijken naar alle dingen om ons heen en bidden voor de nood. 
  Maar danken? Toch kun je danken als je perspectief veranderd. Je hoeft niet te danken voor lijden, helemaal niet.
  Maar we moeten danken voor alles wat in Jezus Christus is beloofd.
  Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen verdriet en pijn meer zal zijn! 
  Er is hoop voor hopelozen, uitzicht voor wie in donker zit.
  David zingt het; Uw stok en Uw staf die  vertroosten mij, al liep ik in een dal van de schaduw  van de dood. 
  Dan kunnnen we danken en blij zijn, in alles.


dinsdag 17 november 2015

Nog een jarige

Onze oudste zoon is morgen jarig.
Wat wordt hij groot! 
Ik denk dat alle ouders dit zeggen als ze een verjaardag mogen vieren van een kind.

Van rustige baby tot ondernemend, niet zo rustig meneertje in de dop.
Wat genieten we ook van hem.
Het was een verrassing dat het een jongen was.
Tijdens de zwangerschap wisten we het niet, maar ging ik uit van een meisje.
Beetje naïef....;-)

Maar wat is leuk om jongens en meisjes in je gezin te hebben.
Als hij thuiskomt, roept onze peuter: daar is mij grote broer!
En we mogen genieten van zijn verhalen over school en alle andere dingen die hij meemaakt.
En dat is nogal eens wat.
Een duik in een sloot of een modderplas,
Rondjes fietsen, vriendjes, uren bouwne met lego enz.

Ik schreef al meer: we zijn gezegend met dit gezin.
We beschouwen het niet als vanzelfsprekend dat we nu drie kids hebben.
Er was sprake van geen kinderen en kijk wat een rijke zegen we ontvingen!

Op onze trouwkaart stond de volgende tekst;
Een mens is mij toevertrouwd,
Geve God dat ik mij die gave waardig toon.

Dit geldt ten opzichte van elkaar, maar zeker ook tegenover onze kinderen!

Ook voor jou, mijn lieve zoon: Gods nabijheid op je levenspad, ook dit jaar!

zondag 15 november 2015

Gezinsmoment- Jozua neemt Jericho in

Opnieuw een gezinsmoment over Jozua.
Wat is Jozua een geloofsheld en een moedige man.
Als er een onkende met een getrokken zwaard voor hem staat, loopt hij er naar toe.
Als hij een, voor ons toch wat rare, opdracht krijgt, doet hij het.
In stilte rond een stad trekken... Is dat strijden?
Ja toch wel. God zegt zelf tegen Mozes: wees stil, Ik zal voor u strijden. Diezelfde opdracht krijgt Jozua nu ook.
Zomaar wat gedachten bij de voorbereiding van dit moment.

Voor de kinderen lazen we het verhaal uit de kinderbijbel van Anne de Vries. Al ouder deze bijbel, maar heel beeldend beschreven. Je ziet de soldaten op de muren grinniken om dat stille bijzondere volk wat alweer rond de stad loopt.
We dachten nog na over hoe het zou komen dat Jozua geloofde dat deze weg de goede was. Hij had de beloften van God gehoord en het wonder met het water van deJordaan gezien en meegemaakt.
We maakten een leuke verwerking waarmee je het volk ziet trekken rond de stad. Het idee komt uit het boek van Fiona Walton: op ontdekkingstocht door de Bijbel.
Als je de spiraal aan een touw hangt blijft hij draaien.

 

donderdag 12 november 2015

Jarig zijn

Onze lieve, ondeugende, ondernemende, heerlijke peuter is jarig.
Drie...
Elke dag vroeg hij; ben ik jarig?  En dan duurt wachten lang...

Wat is de wereld nog vol met onontdekte zaken als je drie bent.
En wat wil je veel en loop je tegen je onmogelijkheden aan.
Dat is oefenen voor later, als je groot bent.
Maar als je jezelf al heel groot vind...

Ik ben zo blij met de zegen die we in onze kinderen ontvangen hebben.
We weten dat dat ook anders kan zijn.
Geen kinderen, zorgenkinderen, kinderen die... Ook hierin is lijden.

Daarom dank ik elke dag opnieuw, dat we onze kinderen kregen.
We lieten ze dopen in de overtuiging dat God ze daarmee belooft niet los te laten.
Hij wil hun God zijn.
We mogen onze rijkdom opvoeden in Zijn  kracht.

De jaren gaan zo snel. Van kleine baby tot stoere peuter..
Nog vele jaren onder Gods zegen, lieve kind.

dinsdag 10 november 2015

Psalm 62


 1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jeduthun. (62:2) Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.

 2. (62:3) Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen (statenvertaling)


  De jongerenbijbel zegt het zo:

  2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
  van hem komt mijn redding.
  3Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
  mijn burcht, nooit zal ik wankelen.


  In het hebreeuws staat hier de naam Elohim.
  Deze naam wordt ook gebruikt in het scheppingsverhaal. Het laat de grote macht zien van God.
  David gaat die kracht uitwerken: Hij is mijn rots.
  Hoe onwankelbaar is een rots! David voelt zich dan ook heel stevig staan. Gegrond op deze God, zijn Burcht. En zijn Redder!

  Zo mooi dat God zoveel is.
  Hij is: Ik ben...
  Dat is mooi, dat is alles. 
  Hij schiep iets uit niets
  Hij schenkt onverdiend. 
  Wat een grote God, we kunnen Hem nooit genoeg eren en prijzen.
  Wat bijzonder dat deze God, die ons en de hele wereld in Zijn hand houdt, zich bekend wil maken.
  Op zoveel manieren en zo visueel. En dan nog kennen we Hem ten dele.
  Er is een eeuwigheid nodig om Hem te leren kennen, wat zal dat heerlijk zijn!

  Veilig bij deze Rots, die ook Vader is. maandag 9 november 2015

Rondje na de regen

Wat zijn er nog veel mooie dingen te zien. Soms maar klein hoor.
Kijk maar met me mee:
Onze vaste gast.
Mooi met regen erop
Geen bladeren meer maar heeel veel gele appeltjes aan de boom.
De hortensia lijkt van kant. Heel mooi!

En de mahonie begint met bloeien.

En eindeloos veel bladeren harken. Maar ook daar wordt heerlijk mee gespeeld. De kruiwagen vol, de trekkerkar en onderaan de glijbaan en dan erin roetsen.  
Das cool mama :-)


zondag 8 november 2015

Gezinsmoment- Jozua steekt de Jordaan over

Wat een mooi moment hadden we samen!

Bij de voorbereiding voor dit gezinsmoment las ik Jozua1-4 en werd getroffen door het grote aantal beloftes die God aan Jozua doet.
Hier wilden we iets meedoen.
Ik maakte een samenvatting van deze vier hoofstukken.
Samen lazen we deze door, elke belofte die we tegenkwamen maakten de kinderen geel.
En dan start je gelijk al met de naam Jozua: God redt! Zo mooi!
Daarna krijgt hij vele beloftes over het nieuwe  land, zijn leiderschap en erkenning door het volk.
En: waar je zult gaan, Ik sta je bij.
Dat is zo mooi om neer te leggen 
bij de kids.
God geeft overigens wel de opdracht dat hij zich aan de wetten moet houden! De beloftes zijn niet vrijblijvend maar wel rijk.

We lazen dat de mensen niet mochten vergeten wat een wonder God gedaan had, toen het volk de Jordaan overstak.
Ze moesten daarom 12 stenen verzamelen en neerleggen als gedenk teken.
We vroegen de kinderen 12 stenen te verzamelen buiten en daarop schreven we beloften van God die voor ons nog gelden.
Uit het gelezen stuk en uit de rest van de Bijbel:
Een aantal die we opschreven:
-God redt
- God vergeeft
- Ik zal je niet verlaten
-Ik geef wijsheid
- God houdt zijn beloftes!

We zongen nog het vers van Hanna Lam: waarom staan die stenen daar?


donderdag 5 november 2015

Ongelofelijk geloof

David werd vervolgd, gehaat, de vijand zat hem op de hielen. Nam hem gevangen.
Kortom, hij heeft het zwaar.
En hebben we dat niet allemaal weleens?
 
Hij zingt erover in psalm 56. 

2 God, heb medelijden met mij,
want de mensen willen me doden.
De hele dag word ik achtervolgd.
3 De hele dag ben ik in gevaar,
want ik heb heel veel vijanden, Allerhoogste God!
4 Maar als ik bang ben, vertrouw ik op U.
5 Ik vertrouw op U, mijn God, en ik prijs uw woord.
Omdat ik op U vertrouw, hoef ik voor niemand bang te zijn.
Wat zou een mens mij kunnen doen? 

6 De hele dag verdraaien ze wat ik gezegd heb.
Ze proberen me in de val te laten lopen.
7 Ze bespioneren me en letten op elke stap die ik zet.
Ze loeren op mijn leven!
8 Zouden mensen die zó slecht zijn hun straf kunnen ontlopen?
God, sla hen neer in uw boosheid! 

9 U heeft gezien hoe ik heb rondgezworven.
U bewaart al mijn tranen in een kruik.
Hun aantal heeft U opgeschreven in uw boek.
10 Als ik U om hulp roep, slaan mijn vijanden op de vlucht.
Want ik weet zeker dat U voor mij zorgt.
11 Ik vertrouw op U en ik prijs uw woord.
Ik vertrouw op U, Heer, en ik prijs uw woord.
12 Omdat ik op U vertrouw, hoef ik voor niemand bang te zijn.
Wat zou een mens mij kunnen doen? 

13 Ik weet wat U mij heeft beloofd.
Daarom zal ik U danken en prijzen.
14 Want U heeft mijn leven gered.
Dankzij U ben ik niet gevallen.
Zo kan ik dicht bij U zijn en leven.

(Tekst gekopieerd van basisbijbel.nl)
Maar tussen al de moeite blijft David zingen van God.
Hij kent de belofte van God en zal daarom danken en loven.
Niet als hij weer vrij is en rust en vrede kent, maar midden in zijn moeite en lijden.
Hij blijft dicht bij God.
Daar is het goed, wat de omstandigheden ook zijn. 


maandag 2 november 2015

Vakantieblogje

Wat was het heerlijk om even geen school te hebben. Even niet: eet eens door, schiet eens op, heb je alles in je tas? Heb je je huiswerk klaar enz enz.

Even tijd voor:
- familiebezoek
- genieten van het mooie weer.
- lekker uitslapen en op het gemak de dag opstarten.

Samen hebben we in de tuin gewerkt. Hopen bladeren vallen van de bomen en harken we van het gras af.
Alle jonge konijntjes zijn verkocht.
Samen maakten we spinnenwebben, want er is een overvloed aan kastanjes. 
De framboos gaf nog vruchten!
En de laatste walnoten zitten in de cake. Veel weggegeven, veel verwerkt.

Genietmomenten waren er: alle kids zaten gezellig te kleuren, terwijl ik met mn naaimachine bezig was. Heel gezellig.
O ja er waren best momenten dat de gezelligheid ver te zoeken was. Maar gelukkig was het mooi weer, dus konden ze naar buiten. Even hun energie kwijt.

Zaterdag genoten we met zn allen van het bos in herfstkleuren met zon.
En tenslotte kregen we een prachtige zonsondergang te zien.

 En nu, nu is het ook weer heerlijk om de structuur weer op te pakken en mn ding te doen.

zondag 1 november 2015

Gezinsmoment- Jozua de verspieder die geloofde

Een nieuw thema!
We gaan een par keer werken over Jozua.
De ds vertelde vanmorgen ook over hem, in de strijd tegen amelek.

Met de kinderen kwamen we daar nog even op terug.
Jozua is eigenlijk dezelfde naam als Jezus.
De ds zei: Jezus was in het midden van het volk Israel!

Nu keken we naar het verhaal over de verspieders.
We lazen het uit een kinderbijbel. Daarin stond heel mooi uitgelegd waarom Kaleb en Jozua vasthielden aan de positieve dingen van Kanaan; Ze geloofden Gods beloften!

Dat hebben we doorgetrokken naar de kinderen. Op gelovenisleuk.nl vond ik deze plaat: 
Ook wij vergeten Gods beloften weleens en zien reuzen van problemen en moeilijke dingen. Maar God zegt: Ik ken jou, je hoeft niet bang te zijn. Ik help je.

Ik heb via www.kidsbiblemaps.org een landkaart gevonden van Kanaan ten tijde van Jozua. Deze nemen we elke keer erbij en tekenen erop waar we nu zijn.
Volgende keer reizen we naar Jericho.