woensdag 21 oktober 2015

Om die te doen uit dankbaarheid.

Omdat we met de gezinsmomenten al 9 weken bezig zijn met de 10 geboden, heb ik me er in verdiept.
Elke zondag wordt de wet voorgelezen bij ons in de kerk.
En het gevaar is dat je niet meer luistert, naar die bekende klanken.
Een ander gevaar is ook dat ik me erger aan de wet. Altijd de wet...we hebben toch het Evangelie! We staan achter het Nieuwe Testament... Christus heeft de wet volbracht.
En dat laatste is waar! En wat is dat heerlijk!
Want ik kan de wet niet houden, van geen kant.

Maar wat me opviel in Bijbel is dat God zoveel mooie beloften rondom de wet gegeven heeft.
En dat Zijn kinderen in de psalmen zoveel vreugde beschrijven bij het houden van de wet.
Bijvoorbeeld Psalm 1:
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

Heb je weleens een boom gezien, aan het water? Mooi groen, mooie vruchten, geworteld.
En: alles wat diegene doet zal wel gelukken.
Het opvolgen van de geboden geeft vreugde:
Psalm 119 draait veelal om de wet van God.
De dichter vraagt om de geboden te leren kennen:
Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor mij niet (vers 19)

In de wet heeft hij vreugde ervaren:
Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest, ter plaatse mijner vreemdelingschappen.
Heere! des nachts ben ik Uws Naams gedachtig geweest, en heb Uw wet bewaard.
Dat is mij geschied, omdat ik Uw bevelen bewaard heb (vers 54-56)

Nog een mooi stukje: Vers 72-75
De wet Uws monds is mij beter, dan duizenden van goud of zilver.
Jod. Uw handen hebben mij gemaakt, en bereid; maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden lere.

Waarom zucht ik als de wet voorgelezen wordt? waarom ervaar ik het als moeilijk? Dit staat in vers 77
want Uw wet is al mijn vermaking!

God geeft de opdracht om Zijn geboden door te geven en jezelf en je kinderen in te scherpen.
Lees maar in Deuteronomium 6
Hoor, Israel! de Heere, onze God, is een enig Heere!
Zo zult gij den Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.
Deuteronomy 6:4-9 Parents are the approved, assigned and accountable partners God has chosen for children.:


Jezus zelf heeft de wet met bovenstaande woorden herhaald tegenover de farizeeërs, in Mattheus 22.
Hij die de Vervulling van de wet is, heeft de wet gehouden.
Als wij Christus willen navolgen en Hem elke dag danken voor onze verlossing, zouden wij dan niet die geboden houden?
Uit dankbaarheid!


2 opmerkingen:

 1. Ja, de wet is zo mooi. Zo veilig en liefdevol, Gods goede wil voor ons.. Ik vind de wet prachtig.

  Overigens heb ik wel meerdere keren gehoord en gelezen dat het woord wet in psalm 119 niet altijd goed vertaald is.
  Wij denken door de vertaling telkens aan de 10 geboden, maar het Hebreeuwse woord is veel breder.. Gods Woord(dat zou dan wijzen op de eerste boeken van het OT).
  Allé, maar ik heb ook geen hebreeuws gestudeerd hoor;)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. God heeft ook veel meer wetten gegeven dan de 10 geboden. Zou goed kunnen dat ps 119 het breder bedoelt. Dank voor je aanvulling!

   Verwijderen

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!