maandag 13 juli 2015

Opnieuw ... Tranen

Mijn vorige blog over tranen liet me niet los. God bewaard onze tranen in Zijn kruik. Hij kent onze tranen en belooft om voor ons te zorgen.

Maar God liet me zien dat er beloften liggen voor mensen met tranen.

In de bergrede staat:
Zalig degene die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.

Psalm 126 zegt;
Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien.

En in de openbaring  aan Johannes staat twee keer:
En God zal al hun tranen drogen.
Er zal geen rouw of verdriet meer zijn.

Heel indrukwekkend! Het gaat over de mensen die in grote verdrukking geleefd hebben.
Zoals we al zagen: onze tranen doen er toe.
En al leven we in een land waar we vrij mogen geloven, ons leven kan moeilijk zijn.
Heel moeilijk soms.

Maar, God zorgt niet alleen, Hij troost. Hij weet van ons af.
We mogen met onze tranen tot Hem gaan. 
Eens zullen er geen tranen van verdriet meer zijn.
Onvoorstelbaar heerlijk!

2 opmerkingen:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!