vrijdag 31 juli 2015

Dank

 1. Looft den Heere, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

 2. Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken.

 3. Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; dat zich het hart dergenen, die den Heere zoeken, verblijde.

 4. Vraagt naar den Heere en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.

 5. Gedenkt Zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en de oordelen Zijns monds;

 6. Gij, zaad van Israel, Zijn dienaar, gij, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen!

 7. Hij is de Heere, onze God.

  Deze psalm uit 1 kronieken 16 lazen we als afsluiting van de kidsclub.

  We hebben Zijn wonderen gezien, we hebben Hem gedankt.

  Het trof me, dat die hele oude woorden vertellen wat in mn hart leeft.

  En is dat niet heel vaak zo? Hij kent ons van binnen en van buiten.


  En gisteravond zagen we dit zichtbare teken van Zijn trouw.

  Mooi!2 opmerkingen:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!