woensdag 20 mei 2015

Zijn trouw

Groot is Uw trouw, elke morgen!

We lazen uit klaagliederen (hoofdstuk 3).
Jeremia zit op de puinhopen.
Een stad die verwoest is, een volk wat weggevoerd is, de tempel vernietigd. Een volk wat God ontrouw is en gestraft wordt.
En toch, als Jeremia dit allemaal geconcludeerd heeft en om zich heen kijkt, is zijn conclusie:
Zijn barmhartigheden zijn niet opgehouden,
Elke morgen zijn ze nieuw.
Groot is Uw trouw!

Wat een wonderlijk iets eigenlijk; de trouw van God.
Veel psalmen spreken van Zijn trouw.
Wacht op de Heer', houd moed, Hij is getrouw. (Psalm 27)

Het viel me op dat David Gods trouw bezingt, juist wel in de moeite.
En ook Job zegt het; ondanks alles; de Heere loven.

Gisteravond op bijbelstudie ging het over de gelijkenis van het verloren schaap.
Ook dan blijkt zo duidelijk de trouw van de Herder.
Het schaap zelf deed niets, ja weglopen. Ontrouw zijn.
De kudde om hem heen deed ook niets.
Maar de Herder ging zoeken! En het schaap, dat ontrouwe schaap meenemen. En dat niet alleen! Er was grote blijdschap!

Kennen jullie het lied; Heer, U bent mijn leven?

(overgenomen van songteksten.nl)
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Alles door Zijn trouw!
Ik vond het mooi, ook in de aanloop naar Pinksteren toe; de Geest brengt mensen samen en stuurt hen weer weg. Maar we gaan niet alleen. We mogen gegrond zijn in Hem, door Zijn oneindige trouw.
Die gaat door moeite en diepte heen en laat niet los.

een gezongen versie van dit lied

2 opmerkingen:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!