maandag 4 mei 2015

gebed-3

Hoe bid je naar Gods wil?
In 1 Johannes 15 staat:
 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. -- 1 Johannes 5:14-15 (NBG51)

De tekst kreeg ik op de mail, via Dagelijks Woord. En ik werd er blij van. Johannes verbindt een belofte aan het bidden naar Gods wil. Namelijk, dat God ons verhoort.
Maar tegelijk kwam ik weer terug bij mijn vraag, waar ik vorige keer al over schreef; hoe bid je naar Gods wil?
En toch blijft steeds weer terugkomen; als je iemand niet kent, kun je zijn wil niet kennen.
Als ik een vraag stel aan mijn man, weet ik vaak het antwoord al. hoe komt dat? Omdat ik hem ken. En zijn wil.

Zo is het denk ik ook met God. Als we Hem niet kennen, weten we Zijn wil niet.
En wat wil God?
Daar kun je veel op antwoorden en ik heb er veel over gedacht en ook gelezen.
Ik ben een boek aan het lezen van Anne van der Bijl en dat is enorm boeiend.
Titel: En God bedacht zich.....omdat Zijn volk erom vroeg.

Ik denk dat we als we de tien geboden lezen veel weten van Zijn wil.
Heel simpel; als je bidt om iets wat tegen Zijn geboden ingaat, bidt je tegen Gods wil.
Als je liegt en vraagt God om je te beschermen is dat niet met elkaar in overeenstemming.
Uit al de geboden van God spreekt liefde. Voor God en voor de naaste.
Als wij leven vanuit die liefde en onze gebeden door die liefde gekleurd worden, gaan we bidden naar Zijn wil.

Een tip  uit bovengenoemd boek wil ik doorgeven:
Bid gericht voor iemand. Je kunt wel bidden voor alle vervolgde christenen, maar als je voor 1 persoon gaat bidden en je je inleeft in zijn situatie zal je gebed krachtiger zijn.

Toen ik kind was werd er op avonden in de kerk, die belegd werden rondom zending, gezegd; bid je of God jou wil sturen?
Dat vond ik best eng. Wil ik wel naar andere landen?
En ik denk dat het misschien nog wel een rol kan spelen. Als we bidden om iets en we willen zelf geen rol spelen, ontkrachten we dan ons gebed?
Ik weet wel dat we niet alles kunnen, maar misschien moeten we bereidwillig zijn om Gods opdracht uit te voeren in plaats van te denken; God ik bid er al voor, zend iedereen behalve mij...
God weet ook wat we wel en niet kunnen.

God heeft heel veel beloften gegeven in Zijn woord. We mogen daarop pleiten.
Elia hield God aan Zijn woord, op de Karmel. God antwoordde met vuur uit de hemel.
Jozua was vol vertrouwen op God, al waren de andere verspieders dat niet. God zou het land Kanaän aan het volk Israël geven. Het was het beloofde land. En Jozua werd beloond voor zijn vertrouwen en geloof. Hij mocht het land binnengaan.

Als we iets vragen van God moeten we niet opgeven. Hij zegt zelf: Blijf bidden, blijf kloppen, blijf zoeken.
De gelijkenis van de verloren penning laat dit zien. De vrouw stopte niet met zoeken voordat ze gevonden had.
Wij mogen blijven aanhouden tot God ons antwoord geeft.
Volharden is moeilijk.

Wat een lessen!

Verder heb ik deze tekst opgehangen in huis.
Elke dag lees ik hem.

Onze Vader

Ik bid onze, omdat ik ook ruimte heb in mijn leven voor anderen en hun behoeften

Ik bid VADER, omdat ik mijn relatie met U laat zien in mijn dagelijks leven.

Ik bid die in de hemelen zijt, omdat ik niet alleen met aardse dingen bezig ben.

Ik bid Uw Naam worde geheiligd, omdat ik Uw naam eer in plaats van mezelf

Ik bid Uw koninkrijk kome, omdat ik U als bestuurder van mijn leven heb geaccepteerd.

Ik bid Uw  wil geschiede, omdat ik Uw wil in mijn leven accepteer.

Ik bid in de hemel alzo ook op de aarde, omdat ik leef voor Uw koninkrijk hier en nu.

Ik bid geef ons heden ons dagelijks brood, omdat ik weet dat U mij geeft wat ik nodig heb en ik kan geven aan hen die tekort komen.

Ik bid, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, omdat Uw Zoon voor mijn fouten gestorven is en ik ook geen wrok en bitterheid naar anderen toe heb.

Ik bid leid ons niet in verzoeking, omdat ik niet doelbewust situaties op zoek waarin ik de verleiding niet kan weerstaan.

Ik bid maar verlos ons van de boze, omdat ik bereid ben om te vechten voor Uw koninkrijk met het ultieme wapen: gebed!

Ik bid van U is het koninkrijk, omdat ik mijn gehoorzaamheid aan U toon.

Ik bid, tot in alle eeuwigheid, omdat ik niet angstig ben voor de gebeurtenissen van vandaag maar gericht ben op een eeuwig leven met u

Ik zeg Amen, omdat ik deze dingen geloof.
 
Ook hierin staan weer zoveel dingen die weer gedachten oproepen.
Maar ik vind het vooral een opscherping, elke keer.
Bidden is zo'n machtig wapen. En daar moet ik soms meer bij stilstaan.
Satan weet het en probeert me af te houden van gebed.
Waakzaam zijn en bidden. Een opdracht van God!

2 opmerkingen:

  1. En troost jezelf met de gedachte dat het de Geest is die deze dingen elke dag in je hart werkt. Het is niet nodig om het in eigen kracht te doen. het is de Geest die onderwijs geeft in de school van het gebed. Laat je leiden!

    BeantwoordenVerwijderen

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!