donderdag 30 april 2015

blauwe regen

Als ik de achterdeur opendoe, komt een heerlijke geur me tegemoet.
De blauwe regen bloeit!
Ik heb de bloemen er bijna uitgekeken ;-) Zo mooi vind ik deze plant!
elke week heb ik een foto gemaakt en de laatste foto's zit maar een paar dagen tussen. Het ging ineens zo hard!
Helaas is de geur niet op een blog te zetten, maar de foto's kun je dan toch van genieten.

dinsdag 28 april 2015

gebed-2

Ik kwam de volgende tekst tegen:
Gebed is de sleutel om de dag mee te beginnen en te eindigen.
Amen!!
in het Engels vind ik hem mooier.
Ik blijf toch met het gebed bezig.
Komt ook doordat ik aan het lezen ben in een boek erover. Het boeit me geweldig en ik leer er veel van.
Hoe vaak bid ik naar Gods wil?
Elke dag je noden en zorgen bij Hem brengen mag.
Hizkia deed hetzelfde, hij legde de brief van de vijandige koning voor het aangezicht van God.

Maar ik moet bekennen dat het vaak wel op een verlanglijstje (niet negatief bedoeld) gaat lijken.
Het is goed om voorbede te doen voor anderen en te danken voor fijne dingen.
Maar hoe bid je naar Gods wil?

Dat kan volgens mij alleen maar als je dicht bij Hem leeft.
En God neemt ons niet kwalijk als we verkeerde woorden bidden. Hij kent ons hart en onze intentie.
Als we Hem willen leren kennen moeten we Zijn woord lezen en met Hem in gesprek gaan.
Abraham bad ook, voor Sodom en Gomorra. Om een zoon. En zou hij op weg naar de Moria niet gezucht hebben tot God? Hij moest zijn kind offeren...geeft dat geen vragen?
Elia bad een gebed en het regende jaren niet. Maar toen hij na de gebeurtenissen op de berg Karmel bedreigd werd door Izebel wist hij het niet meer.

God gaf Abraham antwoord.
God gaf Hizkia antwoord.
God gaf Elia antwoord.
God geeft ook ons antwoord!

Open je hart voor Hem. Bij Elia kwam Hij in de stilte. Niet in het lawaai. Nee, in de stilte.
Hoe makkelijk is het om onder te gaan in lawaai, in drukte.
Maar stilte vinden, echte stilte, is moeilijk. Kost moeite.
Maar dat geeft niet, als je dan bij God mag zijn.

zondag 26 april 2015

gezinsmoment- profeten 3

Een prachtige belofte in Jesaja en een heleboel problemen voor Jeremia.
En wat leren wij daarvan?

Vandaag hebben we ons daarin verdiept.
We begonnen met een spelletje.
Om de beurt kregen ze een blinddoek om.
En nadat ze rondgedraaid waren moesten ze een stukje door de kamer lopen.
Zonder dat iemand wat zei of deed. Dat viel niet mee.
Na een poosje ging ik ze mondeling aanwijzingen geven; rechts, stop, stap vooruit, links enz.
Daarna nam ik het kind bij de hand en leidde het naar een stoel. Ga maar zitten!

Daarover gingen we in gesprek; Wat was het moeilijkste? alleen, of met aanwijzingen of aan de hand?
Hoe voel je je als je niets hoort en je loopt zonder iets te zien door de kamer? onzeker, bang om te botsen of te vallen.

Dit kun je een beetje vergelijken met wat God zegt.
Als je alleen loopt, dan ben je ook bang en dan kun je ook vallen.
Maar God zegt: je hoeft niet bang te zijn.
Ik ben bij je.
Luister maar naar wat Jesaja zegt:
Vrees niet, want Ik heb u verlost;
Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen;
wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.
Want Ik ben de Heere, uw God.

Dat is een mooie belofte!
Maar nu gaan we het verhaal lezen over Jeremia.
Jeremia hield veel van de Heere. God praatte tegen hem en liet hem weten  wat hij moest zeggen tegen de Israëlieten.
Maar toen...
We lazen het verhaal over Jeremia.
Hij is door Zedekia in de gevangenis gezet. Hij zit daar; ziek, hongerig, ellendig. De officieren zijn razend op Jeremia (door zijn profetieën van as ballingschap) en willen van hem af. Dus gooien ze hem in een modderige kuil zodat hij zal stikken in de modder.
Een knecht van de koning weet van het plan en met medeweten van koning Zedekia haalt hij Jeremia uit de kuil. En mag hij nog niet vrij, maar wordt in een (betere) gevangenis gezet in het paleis.
Wat is dat nu? Is God Jeremia vergeten? Hij beloofde dat Hij bij hem zou zijn.

Is die belofte dan niet waar?
We lazen nog een keer wat er in Jesaja staat.
En daar staat niet; er zal niets met je gebeuren! Er staat; Ik zal erbij zijn.

De kinderen begrepen dit heel goed. Ze kwamen zelf met het voorbeeld van vervolgde christenen. Heel actueel!
En voor ons; wij kunnen ook ziek worden of andere moeilijkheden krijgen.
Deze week is hun juf begraven. Diepe indruk liet de dienst achter. En de getuigenis dat ze al die tijd van ziek-zijn gedragen zijn God was erbij!
God is ons dan niet vergeten. Hij wil onze hand pakken en de weg wijzen. Door de moeilijkheden heen.

En zo was ons gezinsmoment niet alleen voor de kinderen leerzaam, maar ook voor onszelf weer een stilstaan bij Gods trouwe zorg.

We zongen nog:
Vrees niet, want Ik heb u verlost.

zaterdag 25 april 2015

schepping

zomaar wat bloemen.
Nog vroeg in het jaar, maar al zoveel verschillende bloemen.
Wat een creatieve God!

vrijdag 24 april 2015

gebed

Wat is bidden belangrijk!
Gebed is een krachtig wapen, zo zegt God het al.
God wil zo graag dat we contact met Hem hebben!
En de satan wil zo graag dat we dat niet hebben...hij weet dat hij machteloos is, als er gebeden wordt. Hij is al overwonnen! Hij kan zijn staart nog gebruiken en heel hard mee slaan. Maar hij is overwonnen door Jezus, aan het kruis!

Als je het druk hebt en geen tijd neemt voor contact met mensen om je heen, loop je het risico dat het verwatert. Je groeit uit elkaar.
Kent elkaar niet meer, weet niet wat de anders bezighoudt.
Daarom; als je elkaar wilt blijven kennen, houd contact!
Met je man, je kinderen, vrienden, mensen om je heen.

Maar ook met God werkt het zo; houd contact!
Lezen in Zijn woord, luisteren naar Zijn stem.
Maar ook: alles tegen Hem vertellen.
En Hij antwoord!
Dat belooft Hij zelf:
Bid en u zal gegeven worden.
Doe Uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen (ps 81)

Als je leest hoeveel Mozes durfde vragen! Hij had zo'n relatie met God en kende God zo goed dat Hij zelfs durfde vragen of hij God mocht zien.
Maar God is zo heilig, wij kunnen hem niet zien. En toch...God deed wat hij vroeg!
God ging aan Mozes voorbij, zodat hij een glimp op kon vangen. Zelfs dat was bijna teveel.
Maar wat een kracht gaat er uit van de gebeden van Mozes.
Hij vroeg God zijn plan, om de Israëlieten te verdelgen, (na de zonde met het gouden kalf) te veranderen. En God luisterde naar Mozes!

Wat leer ik hiervan? God is veelzijdig, God is onbeschrijfelijk, Hij is vast. Maar Zijn plannen kunnen beinvloed worden!
Als wij bidden naar Zijn wil, gebeuren er dingen.
God is niet van beton!
Hij kent ons, wij mogen Hem kennen. Hij laat zichzelf zien in de Bijbel.
Mozes had nog geen Bijbel, wist niet van de Heere Jezus.
En toch leefde hij heel dicht bij God.
Mozes kende Hem.
We kunnen weten wat Gods wil is. Die heeft Hij in de Bijbel geschreven.
Daarom moeten we blijven lezen, blijven bidden, blijven vasthouden aan God.

Hoe dan bidden?
Ik leer steeds meer dat bidden vooral is; stil zijn voor God. Alles vertellen wat in me leeft. Soms met woorden, soms met zuchten.
Soms gewoon stil...
God is er!
Hij wacht op ons!

maandag 20 april 2015

gezinsmoment- profeten 2

Hoe beginnen met een gezinsmoment over profeten?
We hadden vorige keer een collage gemaakt. dat moment kun je hier vinden.
Om het toch een beetje logisch te houden (want nee, we gaan niet alle profeten een voor een langs.)
begonnen we met hun roeping.

Van Jeremia en Jesaja staat hun roeping in de Bijbel en het is op twee manieren.

Er staat van Jeremia de tekst:

Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend;
voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.
Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.
 
Dat vond ik zo mooi!
God heeft een plan met je leven.
En dan wordt je misschien geen profeet of voorganger of een bijzonder iemand, toch heeft God voor jou een plan en mag je gaan doen wat God wil.
God kan iemand roepen voor een bijzondere taak, maar ook een 'klein' of 'gewoon' werk kan een roeping zijn.
En... God zegt: doe je werk voor Mij.
 
Leef ik volgens Zijn plan? Wat is nu Zijn plan met mij? Heere, maak Mij Uw wegen bekend...Zomaar wat zijspoor-gedachten.
 
En...Hij kent je al voordat je bestond!
Hoe bijzonder ben jij voor Hem!
Hij maakte jou, met je talenten.
Daarnaast zegt God: Je moet niet bang zijn, Ik ben bij je.
 
Het verhaal over Jesaja die in een visioen God zag en door Hem geroepen werd lazen we uit de kinderbijbel (de bijbel voor jullie).
God overtuigde Jesaja.
 
We hebben hierover doorgepraat.
God heeft met jullie ook een plan.
Hij zegt 366 keer in de Bijbel: niet bang zijn... Hoeveel dagen heeft een jaar?
Juist...voor elke dag een keer!
 
We wilden graag ingaan op de talenten en wat onze kinderen vinden daarvan; welke talenten hebben zij en wat zien ze bij een ander?
op deze site staat een spel met talenten.
Dit hebben we gespeeld.
eerst haalden ze 5 kaartjes voor zichzelf eruit.
Daarna hebben we om de beurt voor elkaar een kaartje uitgezocht.
Heel leuk om te doen! Vooral de schitteroogjes van hen bij al die dingen die ze goed kunnen en dat nu ook eens lekker voluit mogen laten zien!
 
 

perenbloesem

even een foto delen...
in een paar dagen tijd is de perenboom in bloesem gegaan. Nog niet alle knoppen zijn open, maar het  begin is er.
Het is nu zo prachtig buiten. Alles loopt uit.
Ik ga rond met m'n fototoestel en probeer steeds van dezelfde dingen een foto te maken.
Waarschijnlijk plaats ik nog weleens een foto.
Ik geniet er zelf zo van, daar wil ik jullie wel in laten delen!

vrijdag 17 april 2015

pareltje- psalm 4, psalm 73

Psalm 73:28 ~ But it is good for me to draw near to God; I have put my trust in the Lord God, that I may declare all Thy works...

Wat een zegen dat er een vaste Grond is onder onze voeten!

Er is zoveel onrust om ons heen.
Heel de wereld is in beroering.
De wereld in het groot en van tijd tot tijd ook de wereld in het klein.
Wat kunnen we staan trillen op onze fundamenten als er iets gebeurt met onszelf of in onze directe omgeving:
ziekte, dood en rouw
lijden
wanhoop
moeite
En je wordt op jezelf teruggeworpen.

Ik las in de Bijbel; Psalm 4
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
want U alleen, Heere, doet mij veilig wonen.

David schreef dit, op de vlucht voor Absalom, ver van zijn comfortabele paleis.
Toch:  hij had vaste grond onder zijn voeten!

En dan is het zo waar wat er in psalm 73 staat;
Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
Als mijn lichaam en mijn hart bezwijken, dan is
God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.

Er blijft niets over van deze aarde.
Mensen kunnen elkaar zoveel onrecht en pijn doen.
Zoveel onbegrip.
We kunnen jaloers zijn op de voorspoed van anderen en zuchten om onze eigen tegenspoed.
Maar als we gegrond zijn in Hem, onze Vader,
heerlijke Koning,
Vergevend God
Liefdevolle Zaligmaker
dan...
dan staan we vast.

Asaf zingt:
Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE
om al Uw werken te vertellen!
En dat laatste zinnetje...
Dat is liefde!
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
God is het zo waard dat we Hem groot maken!

De vertolking van (een stukje van deze psalm) door Sela vind ik prachtig.
Vandaar dit linkje:
altijd bij U

zondag 12 april 2015

Gezinsmoment. Profeten-1

Een nieuwe serie.
Graag wilden we een wat minder bekend thema voor de kinderen nemen.
Dat houdt tegelijk in dat we er zelf ook meer studie van moeten maken, omdat we toch willen dat ze er nu iets mee kunnen (bijv. leren dat je God voor de dagelijkse dingen nodig hebt en hulp mag vragen) en dat vraagt ook van onszelf dat we ons erin verdiepen.
Niet alleen een leuk knutselwerkje maar ook welke les erin ligt.

Omdat we wilden weten wat onze kids al wisten over profeten begonnen we met een algemeen gezinsmoment: Wat is een profeet en welke profeten worden er genoemd in de Bijbel.

We hebben erover gepraat.
Wat is een profeet. Volgens de kinderen;
iemand die over God verteld.
 De dominee dus ook?
 Nee dat niet, want een profeet gaat langs de deuren of verteld in de straat.
Ok. Dus die meneer die in onze stad verteld over de Heere aan mensen die voorbijkomen, is dat dan een profeet?
Hmm...lastige vraag...
Nee toch niet...
maar wat is dan een profeet?
Iemand die verteld wat God heeft gezegd en wat nog niet in de Bijbel stond. Want toen hadden ze nog niet heel de Bijbel.
Ja! Heel goed!
En een profeet verteld door wat God zegt. Dan zeggen ze: Dit zegt de Heere!
En wat ze zeggen gebeurt ook. Denk maar aan Elia. Hij zei dat het zeven jaar niet zou regenen. En dat was ook zo.
Maar was het zo dat profeten altijd blij waren met hun boodschap? Nee, dat wisten ze wel. Jona liep hard weg van zijn opdracht...
En Jeremia werd door een engel met een vurige kool aangeraakt op z'n mond, om zo te ervaren dat God hem bekwaam maakte.
Zo praatten we nog even door.
Ze wisten ook dat de profeten de komst van de Heere Jezus voorzegden.

Ik had een heel aantal profeten plaatjes van gevonden. Via philip martin kwam ik een heel eind. ( Hij heeft leuke plaatjes)
Deze had ik overgenomen, de naam erbij getypt en kenmerken van een profeet opgeschreven.
Dit stond er:
Een profeet:
Preekt
Is een boodschapper van God
Verteld soms over dingen die in de toekomst gaan gebeuren
Leren de mensen over God

Dit hebben ze uitgeknipt en we hebben er een collage van gemaakt.Zo kwamen de profeten een voor een voorbij. Van de meeste profeten vertelden we ook heel kort iets. Sommige kenden ze: Daniel, Jona, Elia, Elisa.
Maar Hosea, Joel, Amos, Obadja, Micha, Nahum, Habbakuk en Maleachi waren onbekend.
Zacharia wisten ze doordat onze dominee er een prekenserie over gehouden heeft de afgelopen weken.
Het mooie is, dat in al de waarschuwingen van de profeten steeds weer Gods grote liefde voor Zijn volk te horen is en dat er steeds opgeroepen wordt tot terugkeer.
We verbonden hieraan de term; genade.
Wat is dat?

Genade; iets krijgen wat je niet verdient.

Zou jij zeggen; Ik vergeef je, als iemand steeds weer hetzelfde fout doet. Of als iemand wegloopt en terugkomt, laat je hem weer binnen? Ja. Maar als het voor de tiende keer is? NEE!
God doet het wel! Je mag altijd weer terugkomen! Dat is genade!

De keren hierna willen we ons in een aantal verhalen verdiepen.
En een paar profetieën. (Dat woord hebben we ook geleerd).
We willen werken over ( niet perse in deze volgorde):
- Jeremia in de put
- de visioenen van Daniel
- Al zou de vijgeboom niet bloeien (Habbakuk)
- Jeremia's roeping
- Ezechiel die de boekrol opeet (Hfdst 3)

donderdag 9 april 2015

opvoeden

En dan heb je drie kinderen...
Wát een zegen! Wat een rijkdom!
En wat voel ik me rijk met onze kinderen.
Vanmorgen boodschappen gedaan met onze peuter en als ik hem dan zie lopen met een draagtray plantjes in z'n knuistje dan geniet ik enorm.
De opmerkingen zijn ook zo grappig vaak.
En nu is het mooi weer en gaan de twee grote kids samen voetballen in de tuin, of aan de ringen.
Of als de oudste van 8 voorleest voor onze 2-jarige. Genieten!

Maar aan de andere kant krab ik me weleens achter m'n oren...
Hoe geef je ze een basis mee die ze tot Godvrezende, stabiele volwassenen maakt?
Ik weet wel dat wij ze niet gelovig kunnen maken, maar het is wel de verantwoordelijkheid van ons als ouders om ze op te voeden in het geloof.
Ze de rijkdom van God en de liefde van God bekend te maken.
En om ze nog zoveel andere vaardigheden mee te geven:
beleefdheid, respect, luisteren naar elkaar, om maar even iets te noemen.

Dit blijft wel een thema wat ik regelmatig overdenk.
Vandaag kreeg ik via de app 'druppels' het volgende te lezen:
Gods woord is een bron van kracht. Ook in de opvoeding.
En een vriendin had op een lezing gehoord, wat ze aan me doorgaf;
God plaatste Zijn Zoon in een gewoon gezin. Zoveel vertrouwen had Hij.
 Dat  kan voor ons als steun  zijn in moeilijke momenten.
Jezus heeft ook dat meegemaakt; opgroeien in een gezin.
Hij weet hoe het is.
Zijn Vader is de volmaakte Vader.
Daarom mogen we de opvoeding in Zijn handen leggen.

Ik denk dat we zeker ons best moeten doen, vertrouwen op God ontslaat ons niet van praktische uitvoering. Maar leven in afhankelijkheid, ook daarin, geeft ontspanning.

God heeft met elk leven plan!

Een kinderliedje zingt het zo:
God kent jou, vanaf het begin
Helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
Want Hij weet de dingen die een ander niet ziet.
En weet je wat zo mooi is?
Bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou en mij!
 rozen, bloem van liefde

zondag 5 april 2015

Gezinsmoment- Stille week en Pasen

Vorige week hadden we de kaarsen aangestoken en het kruis gemaakt.
Elke dag na het eten hebben we de kaarsen opnieuw aangedaan.
En heel kort (we hebben ook al in de bijbel gelezen met het dagboek erbij, wat we elke dag lezen) verteld wat we op deze dag in de stille week kunnen leren.

Maandag: de tempelzuivering.
Dinsdag: Jezus leert in de tempel
Woensdag: zalving door Maria
donderdag: laatste avondmaal
Vrijdag: Goede vrijdag; kruisiging.
We deden geen kaarsen aan. We dachten eraan dat het drie uur donker was. Jezus was totaal verlaten. Hoe donker is het als je zonder God leeft!
Zaterdag: de vrienden van Jezus wachten, rouwen. We stonden stil bij het feit dat ze vergeten waren dat Jezus gezegd dat Hij zou opstaan. Ze hadden zoveel verdriet, terwijl dat eigenlijk een verwachten zou kunnen zijn! Wij vergeten ook zo vaak Jezus' woorden. Dan kunnen wij ook verdriet voelen, terwijl dat misschien niet nodig is....
Zondag: Pasen! Jezus is opgestaan! Halleluja!

Hij is overwinnaar!

God heeft ons vandaag zoveel geleerd in de kerkdiensten.
We mogen terugzien op een hele goede paasdag!
Een van onze kinderen benoemde het eens zo: Als je van de Heere houdt, heb je altijd een liedje in je hart.
Vandaag werd dat lied voluit gezongen! Dank U Vader!

Vanavond hebben we met de kinderen heerlijk gezongen. Paasliederen die ze kennen. Onze oudste speelde er een aantal op de blokfluit. Helaas is m'n gitaarsnaar gesprongen en heb ik geen nieuwe meer in huis,  dus zonder gitaar. Maar het was toch fijn!
Simpel gezinsmoment, maar toch een moment.
We zongen onder andere:
- Maria stond bij het graf
- Alzo lief had God de wereld
- Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem
- De Heer is waarlijk opgestaan
En voor onze peuter: Lees je Bijbel. Daarna zingt hij het vrolijk door alle andere versjes heen, maar wat is ook dat heerlijk :-D

Morgen, tweede paasdag, willen we nog een opstandingsbroodje met hen maken.

Volgende week willen we beginnen met een serie over profeten.
Nog geen concreet plan, waarschijnlijk behandelen we ook niet alle profeten even lang, maar meestal vormt het zich per week. En misschien slaat het niet aan of komt er iets anders moois.
We gaan er in elk geval mee beginnen!

vrijdag 3 april 2015

Goede Vrijdag

Vandaag is het goede vrijdag.

Veel om over na te denken.
Zoveel lijden.  Zoveel pijn. Zoveel liefde.
Onschuldig strafdragen.
Ik las ergens dat het drie uur donker werd omdat God het lijden van zijn Zoon niet kon aanzien.
Hoe aangrijpend!
En dat voor mij....


Zet mij even stil bij Goede Vrijdag...
lied van matthijn BuwaldaKlikken voor opties