zondag 14 december 2014

gezinsmoment advent-3

Opnieuw twee namen.

Maar deze week hadden we het druk gehad en de voorbereiding was minimaal geweest. daarom besloten we samen met hen in de bijbel te kijken wat we konden vinden. Via de concordantie vonden we de namen en verwijsteksten en hebben we met hen gesproken over wat het betekend en wat het voor ons betekend.

Ik had een liedje opgezocht op YouTube. Zíjn naam is Jezus.
Dat hebben we laten horen.
De namen ; Raad en Zaligmaker hadden ze uitgekozen.

 We hebben gekeken waar deze namen in de bijbel staan.Zaligmaker hebben we gelezen in Johannes 4. De Samaritanen zeggen daar; nu weten we dat hij de Zaligmaker der wereld is, de Christus.
We praatten erover. Wat is maker? Wat is zalig? Heel gelukkig. Waarom kan alleen Jezus zaligmaken? En niet bijv. Oma of opa.
Omdat Hij de zonden wil vergeven en de straf wilde dragen.

De naam Raad leert ons een stukje van God.
 Jesaja 9; 5 noemt Hem wonderbare Raadsman. Hij is de bron van wijsheid, van raad. Hij wil raad geven. Als we Hem voortdurend om raad vragen zal Hij ons leiden op de juiste weg.
Wat een rijke God die zich in Zijn namen aan ons wil openbaren.

Nog uitgelegd wat een bron is. Bijv van een rivier.  De rivier begint ergens. Dat ergens dat is de bron. Soms moet je zoeken. Zo moet je soms ook de bron van raad zoeken.
Als je bij jezelf raad zoekt gaat het vaak mis of weet je het niet meer. Maar dégene die zichzelf openbaart als Raad is degene die goede raad geeft. Naar Hem moet je toe. Telkens weer.

1 opmerking:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!