gezinsmomenten

Een paar jaar geleden, in 2012 denk ik, leerde ik gezinsmomenten kennen.
Het gaf een verlangen om onze kinderen meer te leren over wat geloof inhoudt, waarom we bidden, Wie God voor ons wil zijn enz.
Heel eenvoudig zijn we toen begonnen en het sloeg aan! De kinderen gingen er naar vragen.
Inmiddels hebben we al het een en ander behandeld.
Op m'n blog kun je de volgende dingen vinden:

- Kerst/ advent:
advent: namen van Jezus (vier verschillende momenten in 2014)
Advent; profetieën en hun vervulling (4 keer in 2015 gedaan):
geboren in Bethlehem
de herders
licht in de duisternis
verwerking van de kerstgeschiedenis
uitzien naar de Messias
advent 2016 deden we een Jesse Tree:
Jesse Tree 1
Jesse Tree 2
jesse tree 3
jesse tree 4
Advent 2017 hebben we een adventkalender en behandelen we de geschiedenis die aan de beurt is
advent 1 belofte van de Verlosser
advent 2 mozes
advent 3 (dienstmeisje naaman)
advent 4 (de wijzen)


- Oud en Nieuw
nieuwjaar
nieuwjaar 2017
oud en nieuw 2017-2018

- Hervormingsdag
stellingen

- Dankdag
Dankdag 2016
dankdag
dankdag in de psalmen 1
dankdag in de psalmen 2
dankdag in de psalmen 3
dankdag in de psalmen 4
dankdag in de psalmen 5

- Karakter:
Liefde (Valentijnsdag)
iedereen is anders
doorzetten
God leren kennen:
God is overal

De reis van Paulus;
Paulus bekering
Paulus vlucht uit Damascus
Paulus op Cyprus
Paulus in Lystre
Paulus en Lydia
Paulus in Philippi (gevangenbewaarder)
Paulus in Efeze
Schipbreuk op Malta
Paulus op Malta
paulus in Rome

Gelijkenissen;
een vriend in de nacht
Arbeiders in de wijngaard
schat in de akker en de parel van grote waarde
koninklijke bruiloft
de onrechtvaardige rechter
twee zonen

-Lijdenstijd:
voetwassing
Hosanna
zeven kruiswoorden
Het kruis
de drinkbeker
goede week
Lijdensweken 2016:
in deze weken keken we naar de personen rondom het lijden en sterven van Jezus.
we starten met een algemeen moment: waarom pasen? Wat zegt de Bijbel in het oude testament over pasen?
profetie van Jesaja
Nicodemus
Petrus
de soldaten
Johannes
Lijdensweken 2017:
in de paasgeschiedenissen komen heel wat getallen voor. Wat betekenen ze?
we keken naar de volgende cijfers:
40
12
8
7
3  

Hemelvaartsdag:
Ik ben met u
met mooie verwerking
Pinksteren:
heilige Geest


Bergen;
- Elia ontmoet God
-bergrede, de zaligsprekingen

-Profeten
profeten 1 (kennismaken met profeten)
profeten 2 (roeping)
profeten 3 (vrees niet)
profeten 4 (Ezechiël)
Profeten 5 (Habakkuk)
Profeten 6 (Nahum)
Profeten 7 (Joel, Pinksteren)
Profeten afsluiting (evaluatie)

Tien geboden:
Waarom de wet?
het eerste gebod
het tweede gebod
het derde gebod
het vierde gebod
het vijfde gebod
het zesde gebod
het zevende gebod
het achtste gebod
het negende gebod
het tiende gebod

Jozua:
Jozua de verspieder
Jozua en de Jordaan
Jozua neemt Jericho in
Jozua en de zon

Kinderen in de bijbel:
Izak en Ismael
Mozes en Mirjam
Samuel
Josia
Jezus
timotheus

Joodse Feesten:
Purim
sjavoeot
simchat Torah (vreugde der wet)
Pesach
soekot (loofhuttenfeest)
Yom Kippur (grote verzoendag)
rosj Hasjana (nieuwjaar)

Esther: we werkten vijf keer over Esther. Dit vonden we een heel mooi thema.
Esther 1
Esther 2
esther 3
esther 4
Esther 5

Jozef:
Jozef en zijn jas
jozef in de put
jozef bij potifar
jozef in de gevangenis
Jozef voor Farao
Jozef ziet zijn broers terug
Jozef en zijn broers
Jozef en Jezus

Richters:
alle richters
Gideon 1
Gideon 2
Deborah
Ehud
Simson

de geestelijke wapenrusting (efeze 6)
kennismaking
gordel van de waarheid
pantser
schoenen
schild des geloofs
helm des heils
zwaard

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!