zaterdag 12 mei 2018

schuilplaats

Want Gij zijt voor de geringe een sterkte geweest, een sterkte voor de arme toen hij benauwd was, een schuilplaats tegen de stortbui, een schaduw tegen de hitte. Want het briesen der geweldenaars is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. Het rumoer der vreemden onderdrukt Gij; als hitte door de schaduw van een wolk wordt het gezang der geweldenaars gedempt. -- Jesaja 25:4-5 (NBG51

Soms zijn er veel dingen in je hoofd en je leven, waarover je loopt te denken, tobben,
Waar je verdriet van hebt.
Buikpijn soms.
Wakker van ligt.
Hoe moet het met dit?
Hoe zal het gaan als?
Wat brengt de toekomst zonder?

En je weet wel dat je alles in Gods hand mag leggen.
En je weet ook dat je het daar kunt laten liggen.
Maar zo vaak neem je, neem ik mijn gedachten en zorgen weer mee naar de volgende dag.
En buigen voor God, alles bij Hem neerleggen kost vaak moeite.
Schuilen bij Hem...ja...liever vecht ik nog even zelf.
Misschien lukt het wel de zorgen te overwinnen.
Misschien....

Maar ik ben zwak in mezelf.
Mijn gedachten draaien in kringetjes rond.
En vinden geen rust en geen oplossing. 

Toen las ik deze tekst:
Voor de geringe (de zwakke, voor mij) is Hij een schuilplaats! Een Sterkte!
Mijn zorgen zijn Hem niet onbekend.
Maar Hij weet ook de antwoorden, de toekomst.
Als ik vasthoud aan gedachten en zorgen, blijven ze van mij en blijven ze me beïnvloeden.
Maar als ik ze bij Hem neerleg en in Zijn hand geef, gaat God ermee aan het werk.
Hij vult mijn hart en leven en vormt me.
Door alle zorgen en vragen heen.
Hij is de Pottenbakker maar tegelijk een Sterkte en een Schuilplaats.

Hij is te prijzen om Wie Hij is!


1 opmerking:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!