donderdag 10 mei 2018

gezinsmoment hemelvaartsdag

We lieten onze kleuter in de kijk- en luisterbijbel het verhaal opzoeken over de hemelvaart van Jezus.
Deze intro werd gevolgd door het lezen van de teksten uit Mattheus 28 en Handelingen 1 die over Jezus laatste woorden gaan en over de hemelvaart zelf.
We keken naar deze tekst:
‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’
‭‭MatteĆ¼s‬ ‭28:19-20‬ ‭NBG51‬‬

Wat hield die opdracht in? Hoe konden ze dat doen?
Gingen ze dat ook doen?
En geldt dat ook voor ons?
Zomaar vragen die we probeerden te beantwoorden.
We deden nog een proefje waarin je goed ziet hoe het evangelie zich verspreid over de wereld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!