woensdag 11 april 2018

gezinsmoment Nehemia

We willen een serie over Nehemia gaan houden.
Voor alle drie hadden we een andere start.
Onze kleuter kreeg een kleurplaat.
Hij doet dat graag dus dat viel in de smaak.
De middelste kreeg een woordzoeker die ik gemaakt had op internet via een site.
De oudste vroegen we Nehemia 1 en 2 te lezen en op te schrijven wat ze daar over Nehemia te weten kwam.
Bijv. zijn beroep, karakter, woonplaats enz.
Dit deden ze.
Daarna vroegen we wat ze allemaal te weten waren gekomen. Wie was Nehemia, wat deed hij, wat zie je op de kleurplaat enz enz
Daarna heb ik het verhaal verteld over de eerste 2 hoofdstukken.
En dan sluit het zo prachtig af:
‘Maar ik diende hen van antwoord en zeide tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; 

Deze tekst willen we meenemen in deze serie

2 opmerkingen:

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!