woensdag 14 maart 2018

rouw en toch....

Maar d' altoos wijze raad des HEEREN
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren;
't Blijft van geslachte tot geslacht.
Zalig moet men noemen,
Die hun Maker roemen
Als hun HEER en God;
't Volk, door Hem tevoren
Gunstig uitverkoren
Tot Zijn erv' en lot.
psalm 33: 6 berijmd

In de bijbel staat het zo:
Psalm 33
1 Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten.
2 Loof de HEERE met de harp, zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.
3 Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken.
4 Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar.
5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.
6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam, Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
8 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
9 Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.
10 De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken.
11 Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
12 Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.
13 De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen.
14 Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde.
15 Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden.
16 Een koning wordt niet verlost door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht.
17 Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht.
18 Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,
19 om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
20 Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild.
21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
22 Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.

Ik voel me verdrietig. We rouwen om het verlies van onze opa.
Maar toch spreekt de bovenstaande psalm me heel erg aan.
Onze ziel verwacht de Heere, altijd weer...
Hij is onze hulp en ons schild.


1 opmerking:

  1. Heel veel sterkte. Het doet pijn. Maar Hij is onze Helper! Liefs: Aritha

    BeantwoordenVerwijderen

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!