vrijdag 26 januari 2018

gerechtigheid

Wat is gerechtigheid?
Omdat we met de wapenrusting bezig zijn en komende keer het harnas van gerechtigheid aan de beurt is, verdiepte ik me er in.
En mijn gedachte was: God is rechtvaardig, Hij oordeelt eerlijk. Gerechtigheid: God eist dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt, daarom is het offer van de Heere Jezus nodig. Want door onze zonden kunnen wij niet “ recht” voor God staan.
Eigenlijk, voor mijn gevoel, een strenge kant van God.
Want Hij is volstrekt eerlijk, Zijn oordelen zijn recht.
Maar als ik in de Bijbel ga lezen, is het vaak juist reden tot blijdschap! 
Lees maar mee:
‘Ik zal de Here loven naar zijn gerechtigheid, en de naam des Heren, des Allerhoogsten, psalmzingen.’
‭‭Psalmen‬ ‭7:18‬ ‭NBG51‬‬

‘Sion zal door recht verlost worden, en wie daaruit zich bekeren, door gerechtigheid;’
‭‭Jesaja‬ ‭1:27‬ ‭NBG51‬‬

‘Zij zullen de roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid.’
‭‭Psalmen‬ ‭145:7‬ ‭NBG51‬‬

Hier gaat het niet over dat gerechtigheid bij streng zijn hoort, maar wordt er juist naar uitgezien.
Salomo waardeert het heel erg:
‘Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de weg der zonde voert ten dode.’
‭‭Spreuken‬ ‭12:28‬ ‭NBG51‬‬
Er volgt ook een beloning op:
‘De grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden.’
‭‭Spreuken‬ ‭16:31‬ ‭NBG51‬‬

Ook Jezus spreekt over gerechtigheid:
‘Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’
‭‭Matteüs‬ ‭5:10‬ ‭NBG51‬‬
‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’
‭‭Matteüs‬ ‭5:6‬ ‭NBG51‬‬

Als je het zo leest is het heel belangrijk om gerechtigheid te kennen.
Wij als navolgers van Christus worden opgeroepen het pantser van gerechtigheid aan te trekken.
Een pantser beschermt kwetsbare organen tegen aanvallen.
Waarin zijn wij kwetsbaar? In aanvallen van buitenaf door satan? Of juist door zonden in ons hart? Verleidingen waar we voor bezwijken?
Tijd die we besteden aan andere, nutteloze dingen ipv aan zaken die belangrijk zijn. En dan weten we zelf wel wat er nutteloos en belangrijk is. Ik bedoel niet dat je niet mag ontspannen!  

Hoe doe je dat pantser aan?
Blijf in Christus.
Dat geeft zoveel vreugde, vrede, liefde.
‘Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.’
‭‭Romeinen‬ ‭10:4‬ ‭NBG51‬‬
Hij heeft de wet vervuld! Door Hem zijn we rechtvaardig voor God.
Bekleed met de mantel van de gerechtigheid.
Zo ziet God ons door Jezus Christus aan.
Lees maar:
 Maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. (1 Korintiërs 6:11, NBV)

Wat een wonder!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!