donderdag 24 augustus 2017

vakantie-einde

Nog een dag vrij en dan mag ik weer gaan werken.
Nog drie dagen en ook de school begint weer.
En hoe heerlijk vakantie ook is, structuur vind ik ook weer fijn.
(zomaar een plaatje van een pioenroos, waar ik altijd vol bewondering naar kijk.)

En met dat de school en de sport en de clubs en de vergaderingen en alles weer gaat beginnen, komt ook een stukje strijd om de hoek kijken.
Strijd om stille tijd, om ruimte te blijven maken in mijn agenda voor God en Zijn Woord.
Om een moeder naar Gods hart te zijn,
om een vrouw te zijn die God dient gewoon in het dagelijkse leven.
In mijn huis en in mijn werk, in mijn gewone huishoudelijke taken en mijn gewone contacten met de mensen om me heen.
Misschien is strijd een groot woord, maar soms ervaar ik het wel zo.
Vooral veel op God zien en niet op jezelf...
Zondag kregen we zo'n prachtige les! Ik word er nog blij van als ik het in m'n gedachten herhaal.
Kort gezegd kwam het hierop neer:
Bid zonder ophouden (want God weet dat er strijd is) en dankt in alles (want Hij heeft  de overwinning al behaald).
Dat is heerlijk!
Dan kun je, kan ik, het gewone leven weer in!

woensdag 16 augustus 2017

Gods ontfermingZomaar een citaat van een predikant, die voorging.
Hij bleef haken.
Het licht valt hier op Gods barmhartigheid. Zijn ontferming en Zijn genade.
Ondanks onze zonden.
Hij wil ons vergeven, Hij wil ons dragen, opvangen, leiden.
Hoeveel we ook verkeerd hebben gedaan, als we berouw laten zien aan God, zal Hij zich over ons ontfermen.

Heerlijk om die hoop te hebben! Die zekerheid.

vrijdag 11 augustus 2017

Bijbeltekst


Deze tekst was via mn app aan de beurt om te lezen. Ik werd er door geraakt en maakte er deze afbeelding van.
Het sluit aan bij de vorige blog over je zorgen maken, of juist niet.
We lezen op dit moment in de psalmen, met ons gezin. We lazen psalm 66, wat prachtig is.
‘Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel.’
‭‭en
‘Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.’
‭‭Psalmen‬ ‭66:19-20‬ ‭NBG51‬‬

Hoe heerlijk is onze God.
Hij hoort ons, altijd, voordat we Hem iets vragen weet Hij het al.
Maar Hij wil dat we alles aan Hem vragen.
En andersom mogen wij doorvertellen wat God voor ons deed.
Vaak kost dat aarzelingen en moeten we iets overwinnen, maar God is zo.... ja wat niet.
Als je opmerkt wat Hij voor je doet en deed en wil doen, dan kun je niet zwijgen.
En ook voor het spreken wil Hij weer alles geven wat nodig is. En mogen we ook daarvoor op Hem vertrouwen.


zondag 6 augustus 2017

zorgen

Ik lees in een overdenking het volgende:
Je zorgen veranderen of verdwijnen niet door je zorgen te maken, maar alleen door je te wenden tot Hem, die alles in Zijn handen houdt.
Dat is zeker waar!
Zorgen herhalen en blijven piekeren lost ze niet op. Integendeel, ze worden in gedachten steeds groter.
Maar Corrie ten Boom zei al: God is groter dan ons grootste probleem

God zegt het zelf: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.’
Fillipenzen 4

Maar waarom vind ik het dan zo moeilijk? Waarom voer ik hele gesprekken in mijn hoofd over de zorgen of problemen die ik ervaar?
Waarom zeg ik het tegen God en pak het weer op en sjouw het verder met me mee?
In plaats van het neer te leggen bij God en het daar te laten?
Ik weet dat er staat: Hij geeft het zijn beminden in de slaap.
En de tekst hierboven ken ik óók!

Is het teveel zelfstandig  en te weinig afhankelijk willen zijn?
God is zó betrouwbaar. 
Maar de praktijk is weerbarstig. 
En toch, als je inderdaad leunt op Hem, dan sta je op een Rots.
Het is zo mooi om met God te leven. Hij zorgt.
Dan hoeven we, dan mag ik me, geen zorgen meer maken.
‘Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.’
Matteüs 19:26 NBG51
En als je dit kleine stukje van die grote wereld ziet, zou je dan bezorgd zijn?

vrijdag 4 augustus 2017