maandag 10 juli 2017

Gezinsmoment Ik Ben...1

foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
Een nieuwe serie gestart over een aantal Ik ben- teksten van Jezus.
Vlak voor de vakantie kunnen we nog mooi een paar keer hierover werken.
In de vakantie willen we elke dag wat psalmen lezen en ons daarin verdiepen. Op de zondag zullen we een psalm nemen als gezinsmoment.
Maar nu eerst een aantal uitspraken van Jezus over Zichzelf.
Omdat onze zoon gevraagd had of we een keer konden werken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hebben we dat gecombineerd.

We begonnen met Alpha en Omega. De bovenstaande plaat had ik uitgeprint en met tape hebben ze er een lijstje omheen gemaakt.
We zitten soms te zoeken naar een moment wat voor alle drie de kinderen interessant is.
Dat is lastig, want tussen een 11-jarige en een kleuter is een groot verschil.
De oudsten hoeven geen werkje meer, zonodig. De jongste doet dat nog heel graag.
Met de oudste twee zoeken we nu meer Bijbelteksten op en laten ze lezen. Daardoor ontdekken ze vaak zoveel! En in onze gesprekken kijken we dan; wat denk je dat er bedoeld wordt? Wat staat er in de uitleg van de Bijbel, staan er nog meer teksten hierover?
Toch zijn we vaak verbaasd van de mooie opmerkingen van onze kleuter.
We lazen bijvoorbeeld uit openbaring 21 dat iedereen die geschreven is in het boek van het Lam, de poorten van het nieuwe Jeruzalem binnen mag gaan.
We vroegen wat dat boek van het Lam was. Zijn antwoord was: Dat je in de Heere Jezus geloofd met je hart.
Zulke momenten geven ook aan ons als ouders wel veel waarde aan de gezinsmomenten!
Soms zie je er best tegenop of weet je niet goed wat je moet doen, hoe je het moet doen. Maar als je dan zoiets hoort uit de mond van zo'n jong kind, dan weet je waar je het voor doet.
Uit de mond der kinderen zal Zijn lof verkondigd worden!
Goed, dat was even een persoonlijk uitstapje.
Nu over ons gezinsmoment.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
We ontdekten dat Jezus zich openbaart als de Eerste en de Laatste in Openbaring. Maar dat niet alleen; God zegt in Jesaja tot drie keer toe; Ik ben de Eerste en de Laatste. En dan niet Alpha en Omega, want het Oude Testament is geschreven in Hebreeuws. De Hebreeuwse letters zijn: Aleph Tov. Zie foto. Je kunt de teksten vinden in:
Jesaja 41:4, Jesaja 44:6 en Jesaja 48:12

Vraag voor de kinderen: Wie zegt dit? God of Jezus? Allebei! Ze zijn dezelfde God. Beiden zijn Ze er van voor het begin van deze wereld en zullen er altijd zijn.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.


Alles begint bij God en alles eindigt weer bij God.

Daarna lazen we in Openbaring hoe Johannes het nieuwe Jeruzalem te zien krijgt. Hoe prachtig alles eruit ziet. Maar ook dat we het niet kunnen bevatten. Doorzichtig goud? Poorten van parels? Zijn er aardse grondstoffen in de hemel? We weten het niet. Het geeft ook niet. God laat ons zien dat het er prachtig zal zijn. Zo mooi dat we het nu niet kunnen begrijpen.
Er is geen nacht. Geen donkerheid, geen verdriet.
Geen licht nodig. Want God is haar Licht!
Ook daar begint en eindigt alles bij God.
En is het belangrijk hoe het precies eruit ziet? Nee, eigenlijk niet. Je mag er God dienen. Alles zal vol zijn van Hem. Ook wij, als we daar zijn. Vol om Hem lof en eer te brengen.
Maar er staat ook dat je er alleen mag komen als je in Hem gelooft. Dat maakt het zo belangrijk om God nu al te zoeken en te dienen. Hem lief te hebben, al ben je nog jong.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!