zondag 30 juli 2017

vakantiegebed

 Moge God,
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God,
die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God,
die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust, bij je zijn,

in je taak op aarde.

het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

    (uit het Dienstboek van de Abdij van IONA)


Dit gebed staat op de site: biddeniseenweg.nl

Nu er veel mensen op vakantie gaan en onderweg zijn, is het goed om te vragen om bescherming, om rust, om Gods nabijheid.

Maar ook als er over bekende wegen rijden, van huis naar werk of andere bekende bestemming, hebben we elke keer opnieuw Gods bescherming nodig.

Zijn goede nieuws delen kunnen we elke dag en waar dan ook, door woord en door daad. Misschien beter andersom: door daad en door woord...

Fijne vakantietijd!

donderdag 27 juli 2017

Kidsclub donderdag

De laatste dag alweer van de kidsclub.
Het is omgevlogen!
En wat was het goed om te vertellen uit de Bijbel. Wat was er aandacht bij de kinderen voor elk verhaal.
De wijzen uit het oosten die de ster als kompas gebruikten, de kamerling die de routekaart van Gods woord ontdekte, Rachab die de verspieders redde met een touw en zelf gered werd  en tenslotte Johannes die als het ware met een verrekijker de toekomst mocht zien.

En dan is de week voorbij, de kinderen gaan weer naar huis, zo ook het team.
God zegende met Zijn liefde, waarvan we zagen en ervaarden dat we naar de kinderen en naar elkaar mochten uitstralen.
Met Zijn Geest die ons woorden gaf.
Met mensen die de locatie beschikbaar stelden, mensen die meehielpen, mensen die kinderen brachten, mensen die af en toe meeluisterden.
We gaan weer naar huis, met een gebed in ons hart, om de doorwerking van Gods woord in de harten van de kinderen.

Op de foto het bedankje voor de medewerkers.
Op de kaart staat de liedtekst van gebed voor de werkdag van Sela. 

woensdag 26 juli 2017

Kidsclub woensdag

De derde kidsclub-ochtend.
God heeft ons rijk gezegend met Zijn aanwezigheid.
We hadden spelletjes gepland buiten, mede omdat we in het gebouw wat we gebruiken deze week, op woensdag niet terecht kunnen.
En wat een prachtig weer was het!
De kinderen speelden heerlijk. 
Na een drie kwartier hebben we ze bij elkaar geroepen en zongen we ons themalied.
Prachtig om alle kinderen te horen zingen dat God hen opzoekt als ze verdwalen.
Het bijbelverhaal over de verspieders en Rachab, werd vol aandacht gevolgd.
De sfeer was heel positief. Er was aandacht en enthousiasme.
Na het drinken deden we zeskamp en er werd fanatiek aan allerlei survivalspelletjes meegedaan.
Nog een sketch met een gevaarlijk plan van een dief en een redding uit het water sluiten we de morgen af.
Niet alleen de kinderen, ook volwassenen die rondlopen en werken in het gebouw waar we gebruik van maken, weten wat we doen.
We hebben gesprekken met hen en worden door hen bij allerlei zaken geholpen.
Ook die samenwerking is Gods zegen.
God is trouw, dat mogen we steeds opnieuw ervaren.


dinsdag 25 juli 2017

gezinsmoment: Ik ben 2

Ik ben het Water des Levens, zegt Jezus.
We keken met de kinderen naar wat er staat over de Levende Water.
En we zagen in Johannes 4 dat Hij zichzelf zo bekend maakt aan de Samaritaanse vrouw.
In openbaring 22 mag Johannes zien, dat er in de hemel een stroom van Levend water ontspringt vanuit de troon van God.
En toen ze keken in Ezechiel ontdekten we dat ook hij al een visioen van God krijgt over water wat leven geeft.
Het mooie is dat aan die stroom van levend water bomen groeien die vruchten dragen waarvan gegeten wordt. (er zal geen honger meer zien) en genezing gevende bladeren hangen (er zal geen ziekte meer zijn).
En die stroom begint bij Gods troon, maar wordt steeds breder en Ezechiel mag zien, dat alle landen door de stroom bevloeid worden.
Wat mooi om zoveel rijkdom weer te ontdekken!
De kinderen praten met ons over hun ideeën, gedachten en ontdekkingen.
We merken dat ze dat ook graag willen en het knutselen een beetje loslaten.
 Zelf lezen en verbanden zoeken, vinden ze fijn om te doen.
en wij met hen!

ik zag op pinterest een plaat van Linette Trapman, die ze gemaakt heeft voor Bijbeljournaling.
deze heb ik geprint en hebben ze gekleurd en wordt gebruikt als boekenlegger.
Openbaring 21 vers 1 tot 7 / Revelation 21 vers 1 to 7 © Linette Trapman. Vrij te gebruiken voor Bible Journaling. Free to use for Bible Journaling

kidsclub dinsdag


Vorige week beklommen we de Lange Jan in Middelburg.
Vandaar kun je de stad overzien, maar nog verder, het eiland Walcheren, de kust, de stormvloedkering en Belgie.
En in dat stukje van ons land wat je dan kunt zien, wonen mensen. Zoveel mensen! Wat kun je dan stil worden, als je bedenkt dat al die mensen en nog veel meer, God nodig hebben en van Hem moeten weten.

Wat is het dan een zegen dat er kinderen naar de kidsclub komen om te horen over die God.
Vandaag leerden we dat de Bijbel onze routekaart is. Een leidraad voor ons leven.
Met de kamerling, hoorden we Filippus vertellen over het over wat Jezus bracht.: vergeving voor onze zonden, zodat wij bij Hem mogen horen.
En we leerden de tekst; leer mij Heere, Uw weg, dan zal ik in Uw waarheid wandelen.
Een routekaart is een heerlijk praktisch voorbeeld. Om je weg te vinden kun je hem gebruiken, om de kortste of makkelijkste of mooiste weg te vinden of uit te stippelen.
Zo geeft God ons in elk verhaal een stukje van Zijn weg.
Allemaal cadeautjes van God. Hij leert ons hoe we leven moeten, in contact met Hem en de mensen om ons heen.
Opnieuw mochten we Zijn Geest ervaren.

Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen,
Zal het schoonste lied van deze Koning zingen!
Beminnelijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven.

Hem groot maken, voor de mensen en kinderen op onze weg geplaatt

maandag 24 juli 2017

kidsclub maandag

Maandag, start van de kidsclub.
Altijd spannend, zullen er kinderen komen? Is alles aanwezig en voldoende?
Maar God zegende vanmorgen.
Hij gaf vanmorgen een regenboog.

 
En gisteren door middel van de preek een belofte:

Ondanks de hevige regen kwamen er kinderen.
En ze luisterden vol aandacht naar het verhaal over de wijzen uit het oosten.
Ze zongen enthousiast mee, genoten van de sketch, knutselden hun werkjes.
We mochten als team aan de kinderen laten horen dat Jezus ook hun Redder wil zijn.
Dat de Bijbel het kompas op onze levensweg is.
Dat we mogen vragen: leer mij Heere Uw weg.
Veel stof, maar ze luisterden.
Gods werk wordt gedaan, ook in onze stad!
Heerlijk om te zien dat ieder zich inzet met zijn gaven,  talenten en energie.
Nog drie morgens te gaan...

woensdag 19 juli 2017

genieten van het gewone

Wat hebben we veel om dankbaar voor te zijn!
Daar ben ik me vaak van bewust, maar soms zijn er zaken die dat nog eens extra benadrukken.
Zo hebben we deze week een loge uit de randstad. Ze komt een week logeren.
Vakantie houden, even een andere omgeving, even eruit.
Veel respect heb ik voor de kinderen die uit hun bekende omgeving en hun gezinsituatie gehaald worden en bij een, voor hen onbekend, gezin geplaatst worden.
Er zijn kinderen die meerdere jaren bij hetzelfde gastgezin komen, maar dan nog...
Een andere omgeving, andere mensen, geluiden, gebruiken, geuren.
Dingen meemaken, maar niet direkt kunnen delen met je eigen moeder of vader.
En toch genieten! Met volle teugen.
Van de ruimte, de zon, picknicken, het strand, buitenspelen, enz.
Wat zijn we dan rijk met onze omstandigheden: een fijn huis en fijne tuin, ons gezin wat stabiel is.
De mogelijkheden die we hebben qua vakantie, maar ook gewoon in het dagelijks leven.
Het is voor ons ook genieten als je ziet dat de kinderen en de loge het naar hun zin hebben. 
Genieten van voor ons gewone dingen: buiten spelen, samen een spelletje doen, uitslapen, fruitsalade klaarmaken en opeten. Een middag naar strand.

Genieten zit niet in grote dingen! 
Genieten is blij zijn met de zegeningen van elke dag.

dinsdag 11 juli 2017

gebed van sint Patrick

Ik kwam het volgende gebed tegen. 

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.


Wat is dit een mooi gebed.
Ik heb het niet bedacht, het is al heel oud. Van een Ierse prediker: Sint Patrick, hij leefde ruim 1500 jaar geleden.
Ongelofelijk zo lang!
Maar ook toen al was God dezelfde en zo geldt deze zegenbede nog steeds.
Foto van pinterest

maandag 10 juli 2017

Gezinsmoment Ik Ben...1

foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
Een nieuwe serie gestart over een aantal Ik ben- teksten van Jezus.
Vlak voor de vakantie kunnen we nog mooi een paar keer hierover werken.
In de vakantie willen we elke dag wat psalmen lezen en ons daarin verdiepen. Op de zondag zullen we een psalm nemen als gezinsmoment.
Maar nu eerst een aantal uitspraken van Jezus over Zichzelf.
Omdat onze zoon gevraagd had of we een keer konden werken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hebben we dat gecombineerd.

We begonnen met Alpha en Omega. De bovenstaande plaat had ik uitgeprint en met tape hebben ze er een lijstje omheen gemaakt.
We zitten soms te zoeken naar een moment wat voor alle drie de kinderen interessant is.
Dat is lastig, want tussen een 11-jarige en een kleuter is een groot verschil.
De oudsten hoeven geen werkje meer, zonodig. De jongste doet dat nog heel graag.
Met de oudste twee zoeken we nu meer Bijbelteksten op en laten ze lezen. Daardoor ontdekken ze vaak zoveel! En in onze gesprekken kijken we dan; wat denk je dat er bedoeld wordt? Wat staat er in de uitleg van de Bijbel, staan er nog meer teksten hierover?
Toch zijn we vaak verbaasd van de mooie opmerkingen van onze kleuter.
We lazen bijvoorbeeld uit openbaring 21 dat iedereen die geschreven is in het boek van het Lam, de poorten van het nieuwe Jeruzalem binnen mag gaan.
We vroegen wat dat boek van het Lam was. Zijn antwoord was: Dat je in de Heere Jezus geloofd met je hart.
Zulke momenten geven ook aan ons als ouders wel veel waarde aan de gezinsmomenten!
Soms zie je er best tegenop of weet je niet goed wat je moet doen, hoe je het moet doen. Maar als je dan zoiets hoort uit de mond van zo'n jong kind, dan weet je waar je het voor doet.
Uit de mond der kinderen zal Zijn lof verkondigd worden!
Goed, dat was even een persoonlijk uitstapje.
Nu over ons gezinsmoment.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
We ontdekten dat Jezus zich openbaart als de Eerste en de Laatste in Openbaring. Maar dat niet alleen; God zegt in Jesaja tot drie keer toe; Ik ben de Eerste en de Laatste. En dan niet Alpha en Omega, want het Oude Testament is geschreven in Hebreeuws. De Hebreeuwse letters zijn: Aleph Tov. Zie foto. Je kunt de teksten vinden in:
Jesaja 41:4, Jesaja 44:6 en Jesaja 48:12

Vraag voor de kinderen: Wie zegt dit? God of Jezus? Allebei! Ze zijn dezelfde God. Beiden zijn Ze er van voor het begin van deze wereld en zullen er altijd zijn.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.


Alles begint bij God en alles eindigt weer bij God.

Daarna lazen we in Openbaring hoe Johannes het nieuwe Jeruzalem te zien krijgt. Hoe prachtig alles eruit ziet. Maar ook dat we het niet kunnen bevatten. Doorzichtig goud? Poorten van parels? Zijn er aardse grondstoffen in de hemel? We weten het niet. Het geeft ook niet. God laat ons zien dat het er prachtig zal zijn. Zo mooi dat we het nu niet kunnen begrijpen.
Er is geen nacht. Geen donkerheid, geen verdriet.
Geen licht nodig. Want God is haar Licht!
Ook daar begint en eindigt alles bij God.
En is het belangrijk hoe het precies eruit ziet? Nee, eigenlijk niet. Je mag er God dienen. Alles zal vol zijn van Hem. Ook wij, als we daar zijn. Vol om Hem lof en eer te brengen.
Maar er staat ook dat je er alleen mag komen als je in Hem gelooft. Dat maakt het zo belangrijk om God nu al te zoeken en te dienen. Hem lief te hebben, al ben je nog jong.donderdag 6 juli 2017

leren van God

We lezen in de Bijbel: leer van Mij.
Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben..
Leer van Mij...

Deze tekst uitleggen aan kinderen, vraagt wel dat we zelf weten wat het betekent.

Ik zocht beloftes in Gods woord om van Hem te leren.
Op de site: de boodschap.org stonden onderstaande teksten:

Ps 25:99 Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 

Ps.32:8 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 
 
Ps.143:10 Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land. 

Ezech.36:25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. 

Matt.11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 

Joh.6:45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 

Joh.14:26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 

1 Thess.4:9 Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben; 

1 Joh.2:27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. Ik leer als ik me verdiep in Zijn woord. Hij wil mij leren om het juiste te doen. Als ik mijn hart op Hem richt, wil Hij me sturen, leiden en de juiste woorden geven.
Hij leert ons liefhebben!
Hij wil me reinigen en een vernieuwd hart geven, lees de tekst uit Ezechiel.
Hij geeft alles wat ik nodig heb om van Hem te leren.
Wat een zegen om Zijn weg te leren en in Zijn waarheid te mogen wandelen.

zondag 2 juli 2017

gezinsmoment richters Samuel 2

Samuel heeft twee keer een koning gezalfd: Saul en David.
Beide mannen waren knap om te zien.
We vroegen onze kinderen om zelf de hoofdstukken te lezen: 1 Samuel 9-10 en 1 Samuel 16

Daarna praatten we er over. Saul werd met olie uit een kruik gezalfd. David met olie uit een hoorn. Een kruik is breekbaar. Net als het koningschap van Saul.
Een hoorn is onbreekbaar, zo is het koningschap van David. Uit zijn familie kwam de grote Koning: Jezus.
Wat valt op bij Saul? Vaak is hij bang. Hij vertrouwd niet op God.
David is dapper, hij dient en vertrouwd God.
Ondanks dat beide koningen de toezegging kregen dat God bij hen was, was er toch een groot verschil tussen hen.
Daarna hadden we het nog even over het uiterlijk. God koos beide keren een knappe man, blijkbaar was dat voor het volk belangrijk. Iemand waar ze tegenop konden kijken.
Maar God keek naar hun hart. Dat zegt Hij tegen Samuel, als hij David laat zalven.
Maar van Jezus staat: Hij had geen gestalte nog heerlijkheid.
Waarom zou Jezus gewoon zijn om te zien?
Waarom werd Hij in armoede geboren?
Zodat wij mogen komen zoals we zijn, met onze gebreken, zonden en moeite.
Zodat de herders durfden komen, zodat wij mogen komen. Hij kwam voor alle mensen...
Ze maakten een hart met tekst erachter: God kijkt naar je hart.
We vroegen aan onze kleuter wat Hij dan ziet in je hart. Zijn antwoord: of je in Hem geloofd.