maandag 26 juni 2017

belofte voor elke dag

God weet wat we nodig hebben.
Weten we het zelf?
Vaak rennen we door de dag, van de ene naar de andere afspraak.
Vaak zijn we druk met regelen van zaken voor morgen.
Vaak hebben we het gevoel te kort te schieten.
En als we horen dat we ons geen zorgen moeten maken voor morgen, denken we al snel: dat is wel heel makkelijk...


Maar het is wel wat God ons zegt.
Hij vraagt ons alles aan Hem over te geven. En Hij belooft verschillende keren om voor onste  zorgen.
Kijk maar:
Mattheus 11:28
Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.

Fillipenzen 4:9
Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want Hij geeft overvloedig omdat Hij Zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom.”

1 korinthe 10:13
Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.”

Jezus leert ons in de bergrede het volgende:
  1. Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
  2. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
  3. Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
  4. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
  5. En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
  6. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
  7. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
  8. Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
  9. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
  10. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

We hoeven ons geen zorgen te maken voor morgen. God heeft morgen in Zijn handen.
We kunnen niet overzien wat er het volgende half uur gaat gebeuren.
God wel. Hij zorgt voor ons.
We worden dag na dag door Hem geleid, sterk gemaakt, overvloedig gevuld met wat we nodig hebben.
Dat maakt op een bepaalde manier dat we zorgenloos mogen leven. 
Leven vanuit Gods beloften.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!