maandag 26 juni 2017

belofte voor elke dag

God weet wat we nodig hebben.
Weten we het zelf?
Vaak rennen we door de dag, van de ene naar de andere afspraak.
Vaak zijn we druk met regelen van zaken voor morgen.
Vaak hebben we het gevoel te kort te schieten.
En als we horen dat we ons geen zorgen moeten maken voor morgen, denken we al snel: dat is wel heel makkelijk...


Maar het is wel wat God ons zegt.
Hij vraagt ons alles aan Hem over te geven. En Hij belooft verschillende keren om voor onste  zorgen.
Kijk maar:
Mattheus 11:28
Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.

Fillipenzen 4:9
Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want Hij geeft overvloedig omdat Hij Zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom.”

1 korinthe 10:13
Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.”

Jezus leert ons in de bergrede het volgende:
  1. Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
  2. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
  3. Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
  4. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
  5. En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
  6. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
  7. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
  8. Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
  9. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
  10. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

We hoeven ons geen zorgen te maken voor morgen. God heeft morgen in Zijn handen.
We kunnen niet overzien wat er het volgende half uur gaat gebeuren.
God wel. Hij zorgt voor ons.
We worden dag na dag door Hem geleid, sterk gemaakt, overvloedig gevuld met wat we nodig hebben.
Dat maakt op een bepaalde manier dat we zorgenloos mogen leven. 
Leven vanuit Gods beloften.

maandag 19 juni 2017

gezinsmoment Samuel

De volgende richter waar we aandacht aan besteden is Samuel.
Over de kindertijd van Samuel hadden we al eens gewerkt. Dat kun je hier lezen: http://elke-dag-een-geschenk.blogspot.nl/2016/04/gezinsmoment-kinderen-in-de-bijbel-3.html?m=1
Nu het volgende verhaal dus over Samuel.
Maar in de Bijbel staat er pas iets echt over zijn werk als richter in 1 Samuel 8. En dat begint met: toen Samuel nu oud geworden was...
Bij de voorbereiding zochten we naar de les die we mee wilden geven aan de kinderen.
In het boek over Ikeg staat dat je elke keer een Bijbelse waarheid centraal moet stellen in je verhaal. Die richtlijn helpt om te beslissen wat we met een gezinsmoment willen.
Dit keer: Gods stem verstaan.
Het volm vroeg om een koning,Samuel vond het niets, maar ging toch eerst naar God.
En later opnieuw.
Gaan wij met alles naar God?
En geeft God antwoord? Heel vaak door de Bijbel. Maar God wil ook in je hart spreken. De Geest geeft fluisteringen in je hart.
Maar hoe hoor je die?
Daarom deden we twee scenes.
Het idee hiervoor staat in deze link;

http://www.kindermenu-online.nl/wp-content/uploads/2012/08/les-2-God-spreekt-met-een-zachte-stem.pdf


Eerst gingen we een 1-op-1 gesprek aan met de kinderen. Dat was goed hoorbaar.

Daarna zeiden we iets in een ruimte vol muziek van radio, telefoons, pratende mensen.

Je kunt iemand niet goed horen in lawaai. Zo kun je Gods stem niet horen in drukte, lawaai.

En satan wil graag dat je niet luistert naar God. Dus heb je het druk etc.

Je moet tijd en stilte nemen om God te verstaan. Hij wil je antwoorden, maar je moet wel luisteren!

zaterdag 17 juni 2017

bidden in de nacht

Ik heb nachtdienst.
Dat is niet mijn hobby, maar daar wil ik het nu niet over hebben.
Ik zag op facebook de aankondiging van open doors voor de nacht van gebed.
Deze nacht.
Mensen die wakker blijven om te bidden.
Bidden voor de lijdende kerk.
Bidden voor vervolgde christenen.
Bidden voor mensen die, door het geloof, verbonden zijn, met christenen in de hele wereld.
Een in het Lichaam van Christus.
Hij in de hemel, wij hier op aarde.
En dat vond ik mooi. Het geeft invulling aan de uurtjes die ik wacht, tot de tijd voorbij is.
Als iedereen hier slaapt en ik rustig kan zitten. Dan kan ik bidden.
Via de site van open doors vond ik gebedspunten.
En natuurlijk mogen we ook andere dagen bidden.
Elke dag. Voor hen die lijden.
Want Christus is Degene die hoort en verhoort.
Bid je mee?
Voor open deuren, open harten, moed en geloofstrouw.
Een open deur: naar de hemel, dank zij de Geest die onze Voorbidder wil zijn.
En een open deur naar de lijdende kerk.
En ook: een open deur naar de toekomst zonder lijden. 

maandag 12 juni 2017

gereed?

Ben ik er klaar voor? 
Nee, nu nog niet, zeker niet in praktisch opzicht. We hebben nog geen materiaal gekocht.
Pas 24 juli gaan we van start. De kinderen zijn welkom op de club. 4 morgens achter elkaar. 

Maar toch... ben ik er klaar voor? Klaar om te getuigen van mijn Koning?
Klaar om de rijkdom van Gods Woord en Zijn liefde en genade door te geven?
Klaar om gevuld te worden met Zijn Geest?
Want zonder die vulling ben ik er nooit klaar voor.
En het hangt ook niet van mij af.
Gelukkig niet, ik zoveel dingen die ik beter had kunnen doen of juist beter niet.
Zoveel woorden die anders klonken, zoveel blikken die anders mochten.
Het maakt afhankelijk van Hem.
En Hij belooft ook om de woorden te geven, de liefde voor de kinderen, het team en het werk.
Hij wil zelf aanwezig zijn! Dat is heerlijk!

gezinsmoment simson

Simson, ook een richter. Maar we vonden het lastig om in het veelbewogen leven van deze richter te duiken.
De voorspelling van zijn geboorte en zijn nazireerschap is bijzonder.
Zijn leven met filistijnse vrouwen is zondig. En toch gebruikt God hem om te richten over Israel.
Hij dood enorm veel filistijnen, maar de mensen uit Juda waren niet zo blij met hem. Ze leveren hem uit aan de filistijnen.
Aan de hand van de platen op freebibleimages.org vertelden we zijn levensverhaal.
We praatten door over de keuzes die Simson maakt. Lang niet altijd een keus die in lijn is van leven met God.
Wat doen wij? Dat is toch wel elke keer de vraag. Leven wij met God? Maken wij een keus voor of tegen Hem?

dinsdag 6 juni 2017

Gezinsmoment Pinksteren


Pinksteren!
Feest van de komst van de Heilige Geest.
De Heilige Geest wordt uitgestort en wat is er voor ons nog veel te leren over de Heilige Geest.
Op bijbelidee.nl vond ik een blad met vragen en Bijbelteksten over Pinksteren.

Deze vragen bespraken we. De Bijbelteksten zochten we op.
als verwerking maakten we een slinger van vlammen.