woensdag 16 augustus 2017

Gods ontfermingZomaar een citaat van een predikant, die voorgong.
Hij bleef haken.
Het licht valt hier op Gods barmhartigheid. Zijn ontferming en Zijn genade.
Ondanks onze zonden.
Hij wil ons vergeven, Hij wil ons dragen, opvangen, leiden.
Hoeveel we ook verkeerd hebben gedaan, als we berouw laten zien aan Hod, zal Hij zich over ons ontfermen.

Heerlijk om die hoop te hebben! Die zekerheid.

vrijdag 11 augustus 2017

Bijbeltekst


Deze tekst was via mn app aan de beurt om te lezen. Ik werd er door geraakt en maakte er deze afbeelding van.
Het sluit aan bij de vorige blog over je zorgen maken, of juist niet.
We lezen op dit moment in de psalmen, met ons gezin. We lazen psalm 66, wat prachtig is.
‘Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel.’
‭‭en
‘Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.’
‭‭Psalmen‬ ‭66:19-20‬ ‭NBG51‬‬

Hoe heerlijk is onze God.
Hij hoort ons, altijd, voordat we Hem iets vragen weet Hij het al.
Maar Hij wil dat we alles aan Hem vragen.
En andersom mogen wij doorvertellen wat God voor ons deed.
Vaak kost dat aarzelingen en moeten we iets overwinnen, maar God is zo.... ja wat niet.
Als je opmerkt wat Hij voor je doet en deed en wil doen, dan kun je niet zwijgen.
En ook voor het spreken wil Hij weer alles geven wat nodig is. En mogen we ook daarvoor op Hem vertrouwen.


zondag 6 augustus 2017

zorgen

Ik lees in een overdenking het volgende:
Je zorgen veranderen of verdwijnen niet door je zorgen te maken, maar alleen door je te wenden tot Hem, die alles in Zijn handen houdt.
Dat is zeker waar!
Zorgen herhalen en blijven piekeren lost ze niet op. Integendeel, ze worden in gedachten steeds groter.
Maar Corrie ten Boom zei al: God is groter dan ons grootste probleem

God zegt het zelf: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.’
Fillipenzen 4

Maar waarom vind ik het dan zo moeilijk? Waarom voer ik hele gesprekken in mijn hoofd over de zorgen of problemen die ik ervaar?
Waarom zeg ik het tegen God en pak het weer op en sjouw het verder met me mee?
In plaats van het neer te leggen bij God en het daar te laten?
Ik weet dat er staat: Hij geeft het zijn beminden in de slaap.
En de tekst hierboven ken ik óók!

Is het teveel zelfstandig  en te weinig afhankelijk willen zijn?
God is zó betrouwbaar. 
Maar de praktijk is weerbarstig. 
En toch, als je inderdaad leunt op Hem, dan sta je op een Rots.
Het is zo mooi om met God te leven. Hij zorgt.
Dan hoeven we, dan mag ik me, geen zorgen meer maken.
‘Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.’
Matteüs 19:26 NBG51
En als je dit kleine stukje van die grote wereld ziet, zou je dan bezorgd zijn?

vrijdag 4 augustus 2017

Augustus-tuin

Even wat moois delen uit de tuin...
Chinese roos
Pruimen

Vlinderstruik

zondag 30 juli 2017

vakantiegebed

 Moge God,
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God,
die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God,
die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust, bij je zijn,

in je taak op aarde.

het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

    (uit het Dienstboek van de Abdij van IONA)


Dit gebed staat op de site: biddeniseenweg.nl

Nu er veel mensen op vakantie gaan en onderweg zijn, is het goed om te vragen om bescherming, om rust, om Gods nabijheid.

Maar ook als er over bekende wegen rijden, van huis naar werk of andere bekende bestemming, hebben we elke keer opnieuw Gods bescherming nodig.

Zijn goede nieuws delen kunnen we elke dag en waar dan ook, door woord en door daad. Misschien beter andersom: door daad en door woord...

Fijne vakantietijd!

donderdag 27 juli 2017

Kidsclub donderdag

De laatste dag alweer van de kidsclub.
Het is omgevlogen!
En wat was het goed om te vertellen uit de Bijbel. Wat was er aandacht bij de kinderen voor elk verhaal.
De wijzen uit het oosten die de ster als kompas gebruikten, de kamerling die de routekaart van Gods woord ontdekte, Rachab die de verspieders redde met een touw en zelf gered werd  en tenslotte Johannes die als het ware met een verrekijker de toekomst mocht zien.

En dan is de week voorbij, de kinderen gaan weer naar huis, zo ook het team.
God zegende met Zijn liefde, waarvan we zagen en ervaarden dat we naar de kinderen en naar elkaar mochten uitstralen.
Met Zijn Geest die ons woorden gaf.
Met mensen die de locatie beschikbaar stelden, mensen die meehielpen, mensen die kinderen brachten, mensen die af en toe meeluisterden.
We gaan weer naar huis, met een gebed in ons hart, om de doorwerking van Gods woord in de harten van de kinderen.

Op de foto het bedankje voor de medewerkers.
Op de kaart staat de liedtekst van gebed voor de werkdag van Sela. 

woensdag 26 juli 2017

Kidsclub woensdag

De derde kidsclub-ochtend.
God heeft ons rijk gezegend met Zijn aanwezigheid.
We hadden spelletjes gepland buiten, mede omdat we in het gebouw wat we gebruiken deze week, op woensdag niet terecht kunnen.
En wat een prachtig weer was het!
De kinderen speelden heerlijk. 
Na een drie kwartier hebben we ze bij elkaar geroepen en zongen we ons themalied.
Prachtig om alle kinderen te horen zingen dat God hen opzoekt als ze verdwalen.
Het bijbelverhaal over de verspieders en Rachab, werd vol aandacht gevolgd.
De sfeer was heel positief. Er was aandacht en enthousiasme.
Na het drinken deden we zeskamp en er werd fanatiek aan allerlei survivalspelletjes meegedaan.
Nog een sketch met een gevaarlijk plan van een dief en een redding uit het water sluiten we de morgen af.
Niet alleen de kinderen, ook volwassenen die rondlopen en werken in het gebouw waar we gebruik van maken, weten wat we doen.
We hebben gesprekken met hen en worden door hen bij allerlei zaken geholpen.
Ook die samenwerking is Gods zegen.
God is trouw, dat mogen we steeds opnieuw ervaren.


dinsdag 25 juli 2017

gezinsmoment: Ik ben 2

Ik ben het Water des Levens, zegt Jezus.
We keken met de kinderen naar wat er staat over de Levende Water.
En we zagen in Johannes 4 dat Hij zichzelf zo bekend maakt aan de Samaritaanse vrouw.
In openbaring 22 mag Johannes zien, dat er in de hemel een stroom van Levend water ontspringt vanuit de troon van God.
En toen ze keken in Ezechiel ontdekten we dat ook hij al een visioen van God krijgt over water wat leven geeft.
Het mooie is dat aan die stroom van levend water bomen groeien die vruchten dragen waarvan gegeten wordt. (er zal geen honger meer zien) en genezing gevende bladeren hangen (er zal geen ziekte meer zijn).
En die stroom begint bij Gods troon, maar wordt steeds breder en Ezechiel mag zien, dat alle landen door de stroom bevloeid worden.
Wat mooi om zoveel rijkdom weer te ontdekken!
De kinderen praten met ons over hun ideeën, gedachten en ontdekkingen.
We merken dat ze dat ook graag willen en het knutselen een beetje loslaten.
 Zelf lezen en verbanden zoeken, vinden ze fijn om te doen.
en wij met hen!

ik zag op pinterest een plaat van Linette Trapman, die ze gemaakt heeft voor Bijbeljournaling.
deze heb ik geprint en hebben ze gekleurd en wordt gebruikt als boekenlegger.
Openbaring 21 vers 1 tot 7 / Revelation 21 vers 1 to 7 © Linette Trapman. Vrij te gebruiken voor Bible Journaling. Free to use for Bible Journaling

kidsclub dinsdag


Vorige week beklommen we de Lange Jan in Middelburg.
Vandaar kun je de stad overzien, maar nog verder, het eiland Walcheren, de kust, de stormvloedkering en Belgie.
En in dat stukje van ons land wat je dan kunt zien, wonen mensen. Zoveel mensen! Wat kun je dan stil worden, als je bedenkt dat al die mensen en nog veel meer, God nodig hebben en van Hem moeten weten.

Wat is het dan een zegen dat er kinderen naar de kidsclub komen om te horen over die God.
Vandaag leerden we dat de Bijbel onze routekaart is. Een leidraad voor ons leven.
Met de kamerling, hoorden we Filippus vertellen over het over wat Jezus bracht.: vergeving voor onze zonden, zodat wij bij Hem mogen horen.
En we leerden de tekst; leer mij Heere, Uw weg, dan zal ik in Uw waarheid wandelen.
Een routekaart is een heerlijk praktisch voorbeeld. Om je weg te vinden kun je hem gebruiken, om de kortste of makkelijkste of mooiste weg te vinden of uit te stippelen.
Zo geeft God ons in elk verhaal een stukje van Zijn weg.
Allemaal cadeautjes van God. Hij leert ons hoe we leven moeten, in contact met Hem en de mensen om ons heen.
Opnieuw mochten we Zijn Geest ervaren.

Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen,
Zal het schoonste lied van deze Koning zingen!
Beminnelijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven.

Hem groot maken, voor de mensen en kinderen op onze weg geplaatt

maandag 24 juli 2017

kidsclub maandag

Maandag, start van de kidsclub.
Altijd spannend, zullen er kinderen komen? Is alles aanwezig en voldoende?
Maar God zegende vanmorgen.
Hij gaf vanmorgen een regenboog.

 
En gisteren door middel van de preek een belofte:

Ondanks de hevige regen kwamen er kinderen.
En ze luisterden vol aandacht naar het verhaal over de wijzen uit het oosten.
Ze zongen enthousiast mee, genoten van de sketch, knutselden hun werkjes.
We mochten als team aan de kinderen laten horen dat Jezus ook hun Redder wil zijn.
Dat de Bijbel het kompas op onze levensweg is.
Dat we mogen vragen: leer mij Heere Uw weg.
Veel stof, maar ze luisterden.
Gods werk wordt gedaan, ook in onze stad!
Heerlijk om te zien dat ieder zich inzet met zijn gaven,  talenten en energie.
Nog drie morgens te gaan...

woensdag 19 juli 2017

genieten van het gewone

Wat hebben we veel om dankbaar voor te zijn!
Daar ben ik me vaak van bewust, maar soms zijn er zaken die dat nog eens extra benadrukken.
Zo hebben we deze week een loge uit de randstad. Ze komt een week logeren.
Vakantie houden, even een andere omgeving, even eruit.
Veel respect heb ik voor de kinderen die uit hun bekende omgeving en hun gezinsituatie gehaald worden en bij een, voor hen onbekend, gezin geplaatst worden.
Er zijn kinderen die meerdere jaren bij hetzelfde gastgezin komen, maar dan nog...
Een andere omgeving, andere mensen, geluiden, gebruiken, geuren.
Dingen meemaken, maar niet direkt kunnen delen met je eigen moeder of vader.
En toch genieten! Met volle teugen.
Van de ruimte, de zon, picknicken, het strand, buitenspelen, enz.
Wat zijn we dan rijk met onze omstandigheden: een fijn huis en fijne tuin, ons gezin wat stabiel is.
De mogelijkheden die we hebben qua vakantie, maar ook gewoon in het dagelijks leven.
Het is voor ons ook genieten als je ziet dat de kinderen en de loge het naar hun zin hebben. 
Genieten van voor ons gewone dingen: buiten spelen, samen een spelletje doen, uitslapen, fruitsalade klaarmaken en opeten. Een middag naar strand.

Genieten zit niet in grote dingen! 
Genieten is blij zijn met de zegeningen van elke dag.

dinsdag 11 juli 2017

gebed van sint Patrick

Ik kwam het volgende gebed tegen. 

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.


Wat is dit een mooi gebed.
Ik heb het niet bedacht, het is al heel oud. Van een Ierse prediker: Sint Patrick, hij leefde ruim 1500 jaar geleden.
Ongelofelijk zo lang!
Maar ook toen al was God dezelfde en zo geldt deze zegenbede nog steeds.
Foto van pinterest

maandag 10 juli 2017

Gezinsmoment Ik Ben...1

foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
Een nieuwe serie gestart over een aantal Ik ben- teksten van Jezus.
Vlak voor de vakantie kunnen we nog mooi een paar keer hierover werken.
In de vakantie willen we elke dag wat psalmen lezen en ons daarin verdiepen. Op de zondag zullen we een psalm nemen als gezinsmoment.
Maar nu eerst een aantal uitspraken van Jezus over Zichzelf.
Omdat onze zoon gevraagd had of we een keer konden werken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hebben we dat gecombineerd.

We begonnen met Alpha en Omega. De bovenstaande plaat had ik uitgeprint en met tape hebben ze er een lijstje omheen gemaakt.
We zitten soms te zoeken naar een moment wat voor alle drie de kinderen interessant is.
Dat is lastig, want tussen een 11-jarige en een kleuter is een groot verschil.
De oudsten hoeven geen werkje meer, zonodig. De jongste doet dat nog heel graag.
Met de oudste twee zoeken we nu meer Bijbelteksten op en laten ze lezen. Daardoor ontdekken ze vaak zoveel! En in onze gesprekken kijken we dan; wat denk je dat er bedoeld wordt? Wat staat er in de uitleg van de Bijbel, staan er nog meer teksten hierover?
Toch zijn we vaak verbaasd van de mooie opmerkingen van onze kleuter.
We lazen bijvoorbeeld uit openbaring 21 dat iedereen die geschreven is in het boek van het Lam, de poorten van het nieuwe Jeruzalem binnen mag gaan.
We vroegen wat dat boek van het Lam was. Zijn antwoord was: Dat je in de Heere Jezus geloofd met je hart.
Zulke momenten geven ook aan ons als ouders wel veel waarde aan de gezinsmomenten!
Soms zie je er best tegenop of weet je niet goed wat je moet doen, hoe je het moet doen. Maar als je dan zoiets hoort uit de mond van zo'n jong kind, dan weet je waar je het voor doet.
Uit de mond der kinderen zal Zijn lof verkondigd worden!
Goed, dat was even een persoonlijk uitstapje.
Nu over ons gezinsmoment.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
We ontdekten dat Jezus zich openbaart als de Eerste en de Laatste in Openbaring. Maar dat niet alleen; God zegt in Jesaja tot drie keer toe; Ik ben de Eerste en de Laatste. En dan niet Alpha en Omega, want het Oude Testament is geschreven in Hebreeuws. De Hebreeuwse letters zijn: Aleph Tov. Zie foto. Je kunt de teksten vinden in:
Jesaja 41:4, Jesaja 44:6 en Jesaja 48:12

Vraag voor de kinderen: Wie zegt dit? God of Jezus? Allebei! Ze zijn dezelfde God. Beiden zijn Ze er van voor het begin van deze wereld en zullen er altijd zijn.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.


Alles begint bij God en alles eindigt weer bij God.

Daarna lazen we in Openbaring hoe Johannes het nieuwe Jeruzalem te zien krijgt. Hoe prachtig alles eruit ziet. Maar ook dat we het niet kunnen bevatten. Doorzichtig goud? Poorten van parels? Zijn er aardse grondstoffen in de hemel? We weten het niet. Het geeft ook niet. God laat ons zien dat het er prachtig zal zijn. Zo mooi dat we het nu niet kunnen begrijpen.
Er is geen nacht. Geen donkerheid, geen verdriet.
Geen licht nodig. Want God is haar Licht!
Ook daar begint en eindigt alles bij God.
En is het belangrijk hoe het precies eruit ziet? Nee, eigenlijk niet. Je mag er God dienen. Alles zal vol zijn van Hem. Ook wij, als we daar zijn. Vol om Hem lof en eer te brengen.
Maar er staat ook dat je er alleen mag komen als je in Hem gelooft. Dat maakt het zo belangrijk om God nu al te zoeken en te dienen. Hem lief te hebben, al ben je nog jong.donderdag 6 juli 2017

leren van God

We lezen in de Bijbel: leer van Mij.
Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben..
Leer van Mij...

Deze tekst uitleggen aan kinderen, vraagt wel dat we zelf weten wat het betekent.

Ik zocht beloftes in Gods woord om van Hem te leren.
Op de site: de boodschap.org stonden onderstaande teksten:

Ps 25:99 Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 

Ps.32:8 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 
 
Ps.143:10 Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land. 

Ezech.36:25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. 

Matt.11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 

Joh.6:45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 

Joh.14:26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 

1 Thess.4:9 Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben; 

1 Joh.2:27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. Ik leer als ik me verdiep in Zijn woord. Hij wil mij leren om het juiste te doen. Als ik mijn hart op Hem richt, wil Hij me sturen, leiden en de juiste woorden geven.
Hij leert ons liefhebben!
Hij wil me reinigen en een vernieuwd hart geven, lees de tekst uit Ezechiel.
Hij geeft alles wat ik nodig heb om van Hem te leren.
Wat een zegen om Zijn weg te leren en in Zijn waarheid te mogen wandelen.

zondag 2 juli 2017

gezinsmoment richters Samuel 2

Samuel heeft twee keer een koning gezalfd: Saul en David.
Beide mannen waren knap om te zien.
We vroegen onze kinderen om zelf de hoofdstukken te lezen: 1 Samuel 9-10 en 1 Samuel 16

Daarna praatten we er over. Saul werd met olie uit een kruik gezalfd. David met olie uit een hoorn. Een kruik is breekbaar. Net als het koningschap van Saul.
Een hoorn is onbreekbaar, zo is het koningschap van David. Uit zijn familie kwam de grote Koning: Jezus.
Wat valt op bij Saul? Vaak is hij bang. Hij vertrouwd niet op God.
David is dapper, hij dient en vertrouwd God.
Ondanks dat beide koningen de toezegging kregen dat God bij hen was, was er toch een groot verschil tussen hen.
Daarna hadden we het nog even over het uiterlijk. God koos beide keren een knappe man, blijkbaar was dat voor het volk belangrijk. Iemand waar ze tegenop konden kijken.
Maar God keek naar hun hart. Dat zegt Hij tegen Samuel, als hij David laat zalven.
Maar van Jezus staat: Hij had geen gestalte nog heerlijkheid.
Waarom zou Jezus gewoon zijn om te zien?
Waarom werd Hij in armoede geboren?
Zodat wij mogen komen zoals we zijn, met onze gebreken, zonden en moeite.
Zodat de herders durfden komen, zodat wij mogen komen. Hij kwam voor alle mensen...
Ze maakten een hart met tekst erachter: God kijkt naar je hart.
We vroegen aan onze kleuter wat Hij dan ziet in je hart. Zijn antwoord: of je in Hem geloofd.
 

maandag 26 juni 2017

belofte voor elke dag

God weet wat we nodig hebben.
Weten we het zelf?
Vaak rennen we door de dag, van de ene naar de andere afspraak.
Vaak zijn we druk met regelen van zaken voor morgen.
Vaak hebben we het gevoel te kort te schieten.
En als we horen dat we ons geen zorgen moeten maken voor morgen, denken we al snel: dat is wel heel makkelijk...


Maar het is wel wat God ons zegt.
Hij vraagt ons alles aan Hem over te geven. En Hij belooft verschillende keren om voor onste  zorgen.
Kijk maar:
Mattheus 11:28
Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.

Fillipenzen 4:9
Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want Hij geeft overvloedig omdat Hij Zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom.”

1 korinthe 10:13
Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.”

Jezus leert ons in de bergrede het volgende:
  1. Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
  2. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
  3. Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
  4. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
  5. En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
  6. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
  7. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
  8. Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
  9. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
  10. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

We hoeven ons geen zorgen te maken voor morgen. God heeft morgen in Zijn handen.
We kunnen niet overzien wat er het volgende half uur gaat gebeuren.
God wel. Hij zorgt voor ons.
We worden dag na dag door Hem geleid, sterk gemaakt, overvloedig gevuld met wat we nodig hebben.
Dat maakt op een bepaalde manier dat we zorgenloos mogen leven. 
Leven vanuit Gods beloften.

maandag 19 juni 2017

gezinsmoment Samuel

De volgende richter waar we aandacht aan besteden is Samuel.
Over de kindertijd van Samuel hadden we al eens gewerkt. Dat kun je hier lezen: http://elke-dag-een-geschenk.blogspot.nl/2016/04/gezinsmoment-kinderen-in-de-bijbel-3.html?m=1
Nu het volgende verhaal dus over Samuel.
Maar in de Bijbel staat er pas iets echt over zijn werk als richter in 1 Samuel 8. En dat begint met: toen Samuel nu oud geworden was...
Bij de voorbereiding zochten we naar de les die we mee wilden geven aan de kinderen.
In het boek over Ikeg staat dat je elke keer een Bijbelse waarheid centraal moet stellen in je verhaal. Die richtlijn helpt om te beslissen wat we met een gezinsmoment willen.
Dit keer: Gods stem verstaan.
Het volm vroeg om een koning,Samuel vond het niets, maar ging toch eerst naar God.
En later opnieuw.
Gaan wij met alles naar God?
En geeft God antwoord? Heel vaak door de Bijbel. Maar God wil ook in je hart spreken. De Geest geeft fluisteringen in je hart.
Maar hoe hoor je die?
Daarom deden we twee scenes.
Het idee hiervoor staat in deze link;

http://www.kindermenu-online.nl/wp-content/uploads/2012/08/les-2-God-spreekt-met-een-zachte-stem.pdf


Eerst gingen we een 1-op-1 gesprek aan met de kinderen. Dat was goed hoorbaar.

Daarna zeiden we iets in een ruimte vol muziek van radio, telefoons, pratende mensen.

Je kunt iemand niet goed horen in lawaai. Zo kun je Gods stem niet horen in drukte, lawaai.

En satan wil graag dat je niet luistert naar God. Dus heb je het druk etc.

Je moet tijd en stilte nemen om God te verstaan. Hij wil je antwoorden, maar je moet wel luisteren!

zaterdag 17 juni 2017

bidden in de nacht

Ik heb nachtdienst.
Dat is niet mijn hobby, maar daar wil ik het nu niet over hebben.
Ik zag op facebook de aankondiging van open doors voor de nacht van gebed.
Deze nacht.
Mensen die wakker blijven om te bidden.
Bidden voor de lijdende kerk.
Bidden voor vervolgde christenen.
Bidden voor mensen die, door het geloof, verbonden zijn, met christenen in de hele wereld.
Een in het Lichaam van Christus.
Hij in de hemel, wij hier op aarde.
En dat vond ik mooi. Het geeft invulling aan de uurtjes die ik wacht, tot de tijd voorbij is.
Als iedereen hier slaapt en ik rustig kan zitten. Dan kan ik bidden.
Via de site van open doors vond ik gebedspunten.
En natuurlijk mogen we ook andere dagen bidden.
Elke dag. Voor hen die lijden.
Want Christus is Degene die hoort en verhoort.
Bid je mee?
Voor open deuren, open harten, moed en geloofstrouw.
Een open deur: naar de hemel, dank zij de Geest die onze Voorbidder wil zijn.
En een open deur naar de lijdende kerk.
En ook: een open deur naar de toekomst zonder lijden. 

maandag 12 juni 2017

gereed?

Ben ik er klaar voor? 
Nee, nu nog niet, zeker niet in praktisch opzicht. We hebben nog geen materiaal gekocht.
Pas 24 juli gaan we van start. De kinderen zijn welkom op de club. 4 morgens achter elkaar. 

Maar toch... ben ik er klaar voor? Klaar om te getuigen van mijn Koning?
Klaar om de rijkdom van Gods Woord en Zijn liefde en genade door te geven?
Klaar om gevuld te worden met Zijn Geest?
Want zonder die vulling ben ik er nooit klaar voor.
En het hangt ook niet van mij af.
Gelukkig niet, ik zoveel dingen die ik beter had kunnen doen of juist beter niet.
Zoveel woorden die anders klonken, zoveel blikken die anders mochten.
Het maakt afhankelijk van Hem.
En Hij belooft ook om de woorden te geven, de liefde voor de kinderen, het team en het werk.
Hij wil zelf aanwezig zijn! Dat is heerlijk!

gezinsmoment simson

Simson, ook een richter. Maar we vonden het lastig om in het veelbewogen leven van deze richter te duiken.
De voorspelling van zijn geboorte en zijn nazireerschap is bijzonder.
Zijn leven met filistijnse vrouwen is zondig. En toch gebruikt God hem om te richten over Israel.
Hij dood enorm veel filistijnen, maar de mensen uit Juda waren niet zo blij met hem. Ze leveren hem uit aan de filistijnen.
Aan de hand van de platen op freebibleimages.org vertelden we zijn levensverhaal.
We praatten door over de keuzes die Simson maakt. Lang niet altijd een keus die in lijn is van leven met God.
Wat doen wij? Dat is toch wel elke keer de vraag. Leven wij met God? Maken wij een keus voor of tegen Hem?

dinsdag 6 juni 2017

Gezinsmoment Pinksteren

foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
Pinksteren!
Feest van de komst van de Heilige Geest.
De Heilige Geest wordt uitgestort en wat is er voor ons nog veel te leren over de Heilige Geest.
Op bijbelidee.nl vond ik een blad met vragen en Bijbelteksten over Pinksteren.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
Deze vragen bespraken we. De Bijbelteksten zochten we op.
als verwerking maakten we een slinger van vlammen.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.

dinsdag 30 mei 2017

gebrokenheid en beloftes

Het eitje was gebroken.
Een mooi blauw merelei.
Stuk, leeg.
Het herinnert me aan de gebrokenheid in deze wereld en het verdriet wat overal om ons heen zichtbaar is.
En zoveel mensen dragen een onzichtbare last of verdriet met zich mee.
Spijt, eenzaamheid, pijn, gemis, lijden.
Ziekte, zorgen, kruisdragen.
Zonden, verbitterheid.
Zoveel dingen die we op kunnen noemen. Zoveel dingen die in ons leven, in leven van een geliefde of in levens van mensen verder weg gebeuren.
Denk maar aan christenvervolging.
Denk maar aan...

We kunnen verdrinken in al het verdriet.
We kunnen het uitschreeuwen naar God: waarom?
Moeten we dan in mineur eindigen?
Nee, we mogen met elkaar meeleven, meebidden, meestrijden.
En ons vastklemmen aan God.
God laat ons niet los: Hij zocht Adam op,
toen de zonde en de verleiding gekomen was.
Hij deed Adam( en ons) de belofte: Er komt een Verlosser. (Genesis)
En die kwam: Jezus.
En Hij doet opnieuw een belofte:
Ik maak alle dingen nieuw!
Dus geen gebrokenheid en lijden meer. Geen tranen. Want God zal alle tranen van onze ogen afwissen. Geen rouw zal daar zijn, noch gehuil.

Dan is er uitzicht en hoop, in verbrokenheid en in lijden.

gezinsmoment richters Deborah

Tussen hemelvaart en pinksteren door gaan we even terug naar de richters.
We keken naar Deborah. Zij was profetes, vrouw en richter. De enige vrouwelijke richter.
Vol geloof en vertrouwen. In tegenstelling tot Barak, die alleen wil vechten als zij meegaat. Terwijl God de overwinning belooft heeft.
En wat God belooft doet Hij.
Barak kreeg geen klein leger mee, zoals Gideon. Waarom dan toch de steun nodig hebben van Deborah?
We weten het niet.
Barak wordt niet direkt bestraft, Deborah gaat met hem mee. Wel zal de overwinning door een  vrouw tot stand komen, niet door Barak.
We hebben het stuk hoe Jael Sisera doodde niet in details verteld.
Het was voldoende dat hij gedood werd door haar.
We wilden de nadruk leggen op vertrouwen en dat dat soms lastig is. Zeker als je iets niet ziet.
Daarom deden we nog een spelletje:
De kinderen kregen een voor een een blinddoek om en moesten op onze aanwijzingen een stuk in de tuin lopen.
Daarna hadden we het er even over hoe ze dat vonden. Ze moesten vertrouwen op onze aanwijzingen, dat die goed waren.

Zo mogen we vertrouwen op God. Zijn weg is de beste. Hij is te vertrouwen! 

maandag 22 mei 2017

gezinsmoment hemelvaartsdag

We zijn even niet over de richters bezig, maar maken een uitstapje naar hemelvaartsdag.
Op http://thuisgeloven.nl/bijbelles/hemelvaart-vieren/ stond een les die we erg mooi vonden.
Deze hebben we met de kinderen gedaan.
We hebben grotendeels de beschrijving gevolgd zoals in de link staat.
Ze waren erg enthousiast over dat ze een schilderij gingen maken en deden allemaal een deel.

Leuk ook dat ze allemaal iets konden doen!
Het was fijn om met hen na te denken over waarom dan de hemelvaart.
Maar hoe dat nou kon? Dan was de Heere Jezus  toch heel erg lang onderweg? En door de dampkring...
Maar ook hier: God is een God van wonderen. 

zondag 21 mei 2017

zo groot bent U

Ik zag een schitterende zonsondergang.
Ik rook de regen buiten
Ik zag alle bomen uitlopen en bloemen gaan bloeien.
Ik hoorde de vele vogels hun lied zingen.
En toen hoorde ik deze tekst van Matthijn Buwalda.

Er is niets aan U gelijk 
En niemand kan om U heen, Zo groot bent U

De hoogste berg 
De diepste zee
Ze gaan ons voor wij zingen mee
Al eeuwen lang 
Tot aan het Nu 
Zingt de natuur zo groot bent U! 
Mijn God zo groot bent U!


Zomaar wat regels uit een lied van hem, (zo groot bent U) overgenomen van de site songteksten.nl

Het verwoordt wat ik ervaar als ik de wonderen uit de natuur zie.
God is zo groot, alles om ons heen kunnen wij niet bedenken, maar God maakte het allemaal, heel gedetailleerd en harmonisch.

Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand met eerbied stil. Ook een dichtregel.
En als God zich zo bemoeit met de natuur, hoeveel meer moeite doet Hij voor de mensen, die Hij bedacht en schiep naar Zijn beeld.
De mens, die weer vrij kan zijn van de schuld, door genade, door Zijn offer.

Hoe groot bent u!

vrijdag 19 mei 2017

Belofte

Aan alle fruitbomen en -struiken in de tuin komen kleine vruchten.
De malusappel heeft heel veel gebloeid.
En heeft nu veel mini-appeltjes.
Alleen kun je deze niet eten.

De walnoot laat vruchtjes zien

Evenals de pruim.

Ook de framboos 
En de peer

En tot slot de druif.
Ben heel benieuwd of er dit jaar eetbare druiven groeien.
Dit knopje groeit, als het goed is, uit tot een druiventros.
woensdag 17 mei 2017

gezinsmoment richters Ehud

We vroegen ons af; gaan we stil staan bij al die verhalen over de richters die zoveel vijanden doodden?
Het verhaal over Gideon is mooi, laat zien Wie God wil zijn en dat we Hem kunnen vertrouwen.
Maar het verhaal van Ehud?
Deze richter die de koning van Moab dood met zijn zwaard. Met alle details erbij...
En toch kozen we ervoor om het verhaal wel te vertellen.
God heeft het ons laten weten. Ook van dit verhaal kunnen we iets leren.
God gaf door deze richter 40 jaar vrede in het land Israel.
Steeds opnieuw gaat Israel de afgoden achterna en God straft het. Maar als ze Hem zoeken, bevrijdt Hij.
In deze geschiedenis door Ehud. De richter die links was en zijn belasting kwam betalen en met dezelfde betaling de koning van Moab ombrengt.
Door zijn zwaard.
Gideon hoefde zijn zwaard niet te gebruiken, Ehud deed het wel.
We vertelden dit verhaal aan de kinderen.
God werkt niet altijd op dezelfde manier.  Dat zien we hier.
Als verwerking maakten ze een schild.De koning was verrast door de aanval. Hij gebruikte geen schild.
Maar God is ons schild. Hij zegt het dikwijls in Zijn Woord, oa in psalm 3:
de berijmde versie is zo:
Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen;
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m' Uw gunst aanschouwen.
'k Riep God niet vruchtloos aan;
Hij wil mij niet versmaan.
In al mijn tegenheden;
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.


Hoewel oude taal, toch vind ik het heel mooi. Wat God deed, toen Israël riep, staat erin verwoord. Hij is dezelfde God!
Psalm 3:3~ "But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.":
(bron: Pinterest)