dinsdag 17 oktober 2017

mantel- zorg

Wanneer komt het moment dat je toegeeft: zo gaat het niet meer?
Soms zeggen de mensen om je heen: maar het was toch niet zo erg?
Of juist: er had al veel eerder wat gedaan moeten worden.

Maar zelf stel je het moment van uitspreken dat er iets moet gebeuren, dat er echt iets aan de hand is, uit.

Iedereen vergeet dingen.
Ik word ook al een dagje ouder.
Als ik eens een nacht goed slaap dan gaat het wel beter.
Het gaat toch prima met me.

En de mantelzorger zorgt en zorgt en zorgt en...
Loopt nog maar een stukje verder mee op de levensweg van die ander. Of is het inmiddels lijdensweg?
En er komt steeds meer op het bordje van de mantelzorger.
Naast de zorg voor, vaak ook zorg om de geliefde.
Want diegene is vaak juist tegen geliefden, niet lief.
Krijgt verdachtmakingen te horen: jij denkt alleen maar aan jezelf en laat mij hier lijden/ in de steek.
Wordt niet meer herkend.
Wordt beschuldigd van diefstal, van ontrouw, van vanalles.
Zorgen kan zo lijden worden.
Zorgen wordt lopen op je tandvlees.
Moe tot in je botten.
Uitzichtloos.

Cijfers liegen er niet om. Gemiddeld duurt het 14 maanden voor de diagnose alzheimer gesteld wordt. Ieder uur komen er in Nederland 5 mensen met alzheimer bij.
In 2016 waren er 270.000 mensen die leden aan dementie. En 3000.000 mantelzorgers, die zich vooral zorgen maken over de veiligheid. Er gaat dikwijls iets mis, in huis, met medicijninname, in het verkeer.
(Cijfers van de alzheimerstichting)

Dan komt een moment van opname en ook dat is zwaar. 
Voor de persoon die opgenomen wordt en voor diegene die naar huis gaat.
Vertwijfeling bij beide partijen: doen we hier wel goed aan?
De een voelt zich in de steek gelaten en begrijpt niet waarom dit nu nodig was.
De ander heeft vanalles te regelen, te verwerken, te zorgen. Ook nu nog, al is de direkte zorg anders.

Er gaat een wereld van verdriet en lijden schuil achter dementie.
Dementie raakt niet alleen de persoon met de ziekte aan, ook de omgeving.
Maar onder alle zorg en verdriet gaat een mens schuil die liefde en aandacht nodig heeft.
Een mens met een verleden. Een mens zoals jij en ik.

Hou van mij
Om wie ik ben
Ook als ik je niet meer herken

Kijk me aan 
En zie wie ik was
Ik ben er nog steeds
Maar in een andere jas

Bron: alzheimerstichtingzondag 15 oktober 2017

gezinsmoment psalmen van dankbaarheid 2

Psalmen van dankbaarheid: psalm 100
We zongen deze psalm op de wijs zoals in mn vorige post over deze psalm.

Die vind jeHier
We lazen de psalm en vroegen de grote kinderen bij elk vers een kleine tekening te maken, waar het over ging.
Daarna keken we wie er allemaal geroepen worden om te juichen/ loven/ danken.
En dan zie je een hele mooie cirkel.
Het begint in vers 1 met de hele schepping, daarna alle mensen, dan Gods kinderen en daarna de oproep aan ons persoonlijk: ga tot Zijn poorten in met lof.
En vervolgens mag er dan weer een belofte liggen voor onze kinderen en hun kinderen. Zijn trouw blijft van generatie op generatie.
Ze begrepen deze uitleg ook.
Vers 1 kwam op het kaartje voor de boom.
Onze jongste knipte een schaapje uit en plakte dat op dat kaartje.
Ook voor hem een herinnering aan dit moment.

zaterdag 14 oktober 2017

herfstwandeling

vanmiddag hebben we genoten van het mooie weer!
Een wandeling door de duinen en het bos was een mooi begin van onze herfstvakantie.
zomaar wat fotos delen:donderdag 12 oktober 2017

gezinsmoment: psalmen van dankbaarheid 1

In de aanloop naar dankdag willen we een paar keer stilstaan bij psalmen waarin dankbaarheid/ God loven bezongen wordt.
We keken naar psalm 69:31

‘Ik zal de naam van God prijzen met een lied, Hem verheerlijken met een lofzang;’

‭‭
In dezelfde bijbel als deze zomer, kleurden we deze tekst.
We bedachten waarvoor we mogen danken en schreven dat op een kaartje.
Deze hingen ze op in de kaartenboom.
Elke week willen we wat kaartjes erbij hangen. en de psalm van onderstaand plaatje behandelen.
zondag 8 oktober 2017

dankbaarheid

‘Een psalm bij het lofoffer. 
Juicht de Here, gij ganse aarde, 
dient de Here met vreugde,
 komt voor zijn aangezicht met gejubel.
 Erkent, dat de Here God is;
Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt. 
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, 
looft Hem, prijst zijn naam; 
want de Here is goed, 
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.’
‭‭Psalmen‬ ‭100 NBG51

Wat een prachtige psalm!
Zo vol lof. Zo vol dankbaarheid.
De dichter begint met de dank die de hele aarde Hem mag brengen. Vervolgens roept hij de mensen op om hun Maker te loven. 
Persoonlijk wordt het als we Zijn poorten in gaan en onze eigen dank mogen brengen.
En kijkt daarna in de toekomst.
Gods trouw blijft, ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en... en...
Wij zijn door God gemaakt en mogen Hem loven omdat Hij goed is.
Zo goed... tot in eeuwigheid goed. Onbegrijpelijk en onbevattelijk goed

maandag 2 oktober 2017

Gezinsmoment wandelen met God 5


Wandelen met God: wegwijzers

Eerst herinnerden we ons aan hoe we de weg in de bergen vonden. Dmv wegwijzers.
toen we liepen in de mist, zagen we weinig, ook weinig wegwijzers. Maar ze waren er wel! op een steen, op een bordje. 
Als je wandelt met God, zie je de wegwijzers ook niet altijd. Maar ze zijn er wel!

Toen lazen we in ps 119 wat een wegwijzer is: Gods woord.
Een lamp en licht in de bijbel was een klein lichtje, geen schijnwerper.
Ook in de bergen kun je vaak maar een wegwijzer tegelijk zien.
God gaf de tien geboden. Hele duidelijke wegwijzers.
We namen adhv het papier (zie foto)
de tien geboden door. En hoe ze praktisch vorm kunnen krijgen. Want geen beelden maken lijkt makkelijk. Maar als het over idolen gaat, komt het wel dichterbij.
Zo ook met stelen. Dat doen we misschien niet letterlijk, maar als we alles voor onszelf houden en een ander niets gunnen? Is dat goed?
Zo hadden we een fijne afsluiter van deze serie.

zondag 1 oktober 2017

geschikt voor Zijn dienst

Als je een taak op je neemt, of van iemand een opdracht krijgt, dan ga je er over na denken.
Er kan een vraag naar je toe komen om iets te doen. Soms denk je: ‘ja, leuk, doe ik’.
Soms denk je:’ nee, geen tijd, geen zin, niets voor mij.’

Als God je roept, als er taken in de gemeente zijn, als er mensen gevraagd worden voor evangelisatiewerk, hebben we vaak dezelfde reactie.
Maar wat is onze tijd, in het licht van de eeuwigheid, waar we naar op weg zijn?
Maar wat is ons kunnen, onze bekwaamheid, als God ons roept?

God riep Mozes bij de brandende braamstruik. Mozes stribbelde flink tegen. God zei toen niet: Mozes, je hebt gelijk, je bent ook eigenlijk niet geschikt. Ga maar terug de woestijn in.
Nee, God zei: Ik ben.
En dat is genoeg. Dáár gaat het om: Gód is. Niet wij...
Ja, je mag de talenten die je hebt gebruiken, je mag onderzoeken of de gevraagde opdracht bij je past.
Maar zeggen we niet te snel nee? Verschuilen we ons niet te snel achter onkunde, terwijl het onwil is?

Spoort de liefde van Christus ons aan, om van Hem te getuigen? Elke dag, op onze eigen plek.
Hij is genoeg
Hij is alles in allen
Hij is...


donderdag 28 september 2017

herfst

De regen stroomt langs de ruiten.
Na de prachtige herfstdagen van afgelopen week, waarin ik genoot van de zon, is dit toch echt minder leuk.
Emmers kastanjes raapten we in de tuin.
En enorm veel walnoten.
Zo af en toe gaat de houtkachel aan.
De bomen laten de prachtige herfstkleuren zien.
De herfst is prachtig en toch geeft het me een gevoel van afscheid.
Alles wat stond te pronken met de mooiste kleuren is uitgebloeid, afgevallen.
De vruchten zijn geplukt. De cyclus is rond en de natuur gaat zich opmaken voor een periode van rust.


Van kracht en groeistof verzamelen.
Om opnieuw te kunnen bloeien.
Misschien is dit ook een les.
We moeten soms rust nemen, ons terugtrekken.
 Energie steken in dingen dichtbij, in plaats van in grote of in veel projecten.
Zelf weer leren om door te kunnen geven.
Gevoed worden om uit te kunnen delen.
God wil spreken in de stilte,
Voeden in de rust.
Daarom zijn alle seizoenen nodig.

maandag 25 september 2017

gezinsmoment wandelen met God 4

Wandelen met God: moeilijkheden op je pad.
Deze keer met proefje.
We spraken over moeilijke dingen die kunnen gebeuren in je leven. 
Maar God weet ervan en wil je helpen.
Dat lieten we zien met een proefje:
Daarvoor heb je een opgeblazen ballon, lange sateprikkers en een kommetje olie nodig.
Met de ballon wordt jijzelf bedoeld.
Kun je de ballon inprikken met de sateprikker zonder dat hij knalt?
De prikkers staan voor de moeilijkheden op je pad.
Als je de prikker een poosje in de olie zet en dan net onder het knoopje van de ballon prikt, klapt hij niet!
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
De olie staat voor de Heilige Geest. Als je Hem je moeilijkheden vertelt, gaat Hij met je mee. Dan wordt je wel geprikt, je moeilijkheden zijn dan niet ineens over, maar God is erbij. Hij zorgt dat je het kan dragen.
Dit maakte wel indruk bij de kinderen.

woensdag 20 september 2017

sta op en schitter?

Sta op en schitter! Heel vaak komt deze tekst naar voren. Ik kwam hem tegen in diverse tijdschriften.
Ik kreeg een kaart met die tekst en zag er later nog een wandbord mee.
En op zich is die tekst niet verkeerd.
Alleen kreeg ik er zo'n ongemakkelijk gevoel bij.
In Jesaja 60:1 kun je deze tekst vinden.
Alleen.. die vier woorden zijn lang niet de hele tekst. En als je de tekst in een oude vertaling leest, vind ik het een heel andere lading krijgen.
Sta op en schitter komt op mij over als: kom op, wees actief, schitter en straal zelf.
Maar wat lees ik in de Statenvertaling:
Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

En daar valt de nadruk op het Licht wat mij verlicht!
Het Licht der wereld: Christus!
Ik hoef niet te stralen! Hij verlicht mij.
Ik straal dan door Hem.
Hij straalt Zijn liefde, Zijn licht door mij heen.
En dat Licht is zoveel beter dan mijn licht.
Zodat ik tot zegen mag zijn voor de mensen om mij heen.
Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. (Romeinen 11:36)

Ik wil niemand kwetsen, misschien worden mensen bemoedigd door de tekst. Dat kan heel goed en dat is een zegen.
De blog verwoordt puur mijn eigen gevoel.

maandag 18 september 2017

Gezinsmoment wandelen met God 3

Wandelen. Wat doe je dan? Als je een rondje gaat lopen met iemand, heb je ook tijd om te praten.
Wandelen met God is ook praten met Hem.
En hoe dan?
Wat zegt de Bijbel over God en spreken, praten?
We lazen eerst Genesis 1. God spreekt en als Hij iets zegt dan is het er. Hij spreekt met macht.
God geeft ook opdrachten: Noach moest een boot bouwen, Abraham op reis en Mozes naar Farao.
God vertelt ook dingen: Abraham ontmoet God en krijgt te horen dat Sodom en Gomorra verwoest worden.
En tenslotte: Jezus bidt tot Zijn Vader en leert ons dat ook.
Al die voorbeelden lazen en bespraken we.
De opdrachten die God gaf leken onlogisch, moeilijk, onmogelijk.
Maar God gaat altijd mee.
Wandelen met God is niet alleen geloven in Hem, maar ook op Hem vertrouwen. Al gebeuren er dingen die we niet begrijpen of niet leuk vinden. God gaat ook met ons mee.

Als geheugensteuntje kregen de kinderen onderstaande plaat, gevonden via pinterest.
Voor wie kunnen we bidden:

dinsdag 12 september 2017

maandag 11 september 2017

gezinsmoment wandelen met God 2

Wandelen met God klinkt heel mooi. En het is ook mooi.
Maar wandelen is iets wat rust geeft, zonder haast, misschien ook zonder veel moeite.
En als je bedenkt hoe het leven is, dan is dat lang niet altijd rustig.
Dan zijn er moeilijke dingen, zorgen, verdriet, twijfels.
Hoe wandel je dan met God?
We vroegen de jongens hun rugzak te pakken en praatten nog even over onze vakantie. Wat zat er toen in? Was dat zwaar, moeilijk? En als je nu eens veel stenen uit de bergen erin zou doen? Zou je dan makkelijk naar boven lopen?
Daarna pakten we een stapel zware boeken en vroegen hen waarover je kunt lopen piekeren of je zorgen over kunt maken. Die dingen schreven we op een briefje en plakten we op een boek. Dat boek ging in de tas.
Met een volle tas liepen ze een rondje.
Dat viel niet mee. 
Wat kun je doen met die zorgen? Als je met God wandelt, heeft Hij misschien wel een antwoord?
Ja, in Mattheus:

Maar hoe doe je dat? Je zorgen naar Hem brengen?
Alles vertellen, al die boeken uit je tas halen en aan Hem vertellen wat je moeilijk vind.
En als je dat gedaan hebt? Stop je je  boeken dan weer in je tas?
Nee... maar stop je met piekeren?
Soms..
Als dat zo is, ga je weer terug naar Jezus, weer alles vertellen. Zo kun je zonder last weer verder wandelen.

vrijdag 8 september 2017

Vrede


Wat is vrede soms ver te zoeken. In deze wereld en in ons leven, in ons hart.
Er is zoveel wat onze rust kan verstoren.
En dan vasthouden aan die vrede, dat is strijd.
God zelf wil onze vrede zijn. Hij ís vrede.
Christus is de Vredevorst. En een vrucht van de Geest is vrede.

Jesaja zegt het zo:
Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
'Je God is koning!'
Jesaja 52;7

Volgens wikipedia is vrede: rust, harmonie.

Johannes zegt het volgende over vrede:
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16:33 nbv
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Johannes 14:27

Gods vrede is onovertroffen, niet van deze wereld.
Gods vrede is een geschenk, zijn vrede houdt stand ondanks alles
Gods vrede is te krijgen, Hij liet het na.
Gods vrede is te vinden bij Hem.

zondag 3 september 2017

gezinsmoment: wandelen met God 1

Zo langzaamaan veranderen onze gezinsmomenten.
De twee oudsten (11 en bijna 9) willen niet steeds meer een puzzeltje of knutsel als verwerking. En het liefst iets waarvan we kunnen leren mam... onze jongste van bijna 5 wil nog wel graag knutselen.
Een behoorlijke zoektocht voor ons.
Want wat ga je doen en waarover en ook: hoe?

Eerst maar eens op zoek naar een thema.
Een paar keer over hetzelfde werken bevalt ons allemaal wel.
Via de blog van Ilse kwamen we op het thema: wandelen met God.
Dat leek ons wel wat.
We bedachten een soort bijbelstudie voor de groten.
Eerst gingen we bedenken wat hoort bij wandelen. 
Afgelopen vakantie gingen we veel bergwandelen. Wat hadden we nodig?
Een rugzak, een route, wegwijzers. En wandelen is ontspannend, geeft rust.
Dan wandelen met God. Wat heb je dan nodig? Wat zijn dan de wegwijzers?
Al die woorden schreven we op.

Vervolgens keken we in de concordantie of het woord wandelen in de Bijbel staat.
Dat staat er heel vaak in!
Een paar teksten uit het oude testament en een paar uit het nieuwe testament zochten we op.
Toen zagen we dat wandelen verschillende betekenissen heeft.
Letterlijk wandelen, lopen of leven met, maar ook zonder, God.
De teksten die we opzochten schreven we ook op het papier.

We hadden hierover ook nog info gevonden op dit Blog

We gaan verder volgende keren over wandelen met God, hoe dan?
En met welke richtingaanwijzers?
En als er moeilijkheden zijn onderweg of als je valt?

We zien vanzelf hoe de serie zich ontwikkelt!
Deze keer geen verwerking voor de jongste, volgende keer wel.

vrijdag 1 september 2017

koffie

Er zijn dagen dat je het liefst nog een keer omdraait.
Zo ook de mensen op mijn werk.
En die liggen dan echt niet te wachten op een vrolijke zuster die zegt dat je moet opstaan.
Het begint al met de gordijnen. Zoveel licht!
En dan dat geklets; goede morgen, tijd om op te staan! (o ja? wie vind dat? jij? ik niet hoor!)
Dan zitten ze aan je dekbed. (Moet dat echt?)
Voorzichtig probeer ik het een stukje terug te slaan, maar: "nee zuster. Niet doen, dat is zo koud."
Als dan opstaan toch maar aan de orde is, wacht de douche, maar ja, ook dat is koud: uitkleden, koude spetters,
het zitten onder de sproeier is lekker, maar dan willen ze ook je haar nog wassen. Allemaal water in je gezicht...
en dan,  dan wordt de kraan uitgedraaid en ja, dan is het weer koud.
Als je alles niet meer zo goed begrijpt, is dat een vervelend moment.
Je wordt afgedroogd, aangekleed. Een hoop gesjor aan je lichaam. Een hemd aan, een overhemd.
(Laat me toch met rust!)
Ze sjorren aan je benen om steunkousen aan te doen.
En waarom? Wat een gedoe...
En waar blijft die beloofde warme koffie? (Je zegt steeds dat we om koffie gaan, maar wanneer dan?)
Eindelijk, het gedoe is klaar. Het is toch wel lekker zitten in een stoel.
En staat er dan op tafel?
heerlijk warme koffie!
Ooo dat is toch een heerlijke beloning na dat harde werken...

En niet alleen voor de mensen, ook voor 'de zuster'! ;-)

donderdag 24 augustus 2017

vakantie-einde

Nog een dag vrij en dan mag ik weer gaan werken.
Nog drie dagen en ook de school begint weer.
En hoe heerlijk vakantie ook is, structuur vind ik ook weer fijn.
(zomaar een plaatje van een pioenroos, waar ik altijd vol bewondering naar kijk.)

En met dat de school en de sport en de clubs en de vergaderingen en alles weer gaat beginnen, komt ook een stukje strijd om de hoek kijken.
Strijd om stille tijd, om ruimte te blijven maken in mijn agenda voor God en Zijn Woord.
Om een moeder naar Gods hart te zijn,
om een vrouw te zijn die God dient gewoon in het dagelijkse leven.
In mijn huis en in mijn werk, in mijn gewone huishoudelijke taken en mijn gewone contacten met de mensen om me heen.
Misschien is strijd een groot woord, maar soms ervaar ik het wel zo.
Vooral veel op God zien en niet op jezelf...
Zondag kregen we zo'n prachtige les! Ik word er nog blij van als ik het in m'n gedachten herhaal.
Kort gezegd kwam het hierop neer:
Bid zonder ophouden (want God weet dat er strijd is) en dankt in alles (want Hij heeft  de overwinning al behaald).
Dat is heerlijk!
Dan kun je, kan ik, het gewone leven weer in!

woensdag 16 augustus 2017

Gods ontfermingZomaar een citaat van een predikant, die voorging.
Hij bleef haken.
Het licht valt hier op Gods barmhartigheid. Zijn ontferming en Zijn genade.
Ondanks onze zonden.
Hij wil ons vergeven, Hij wil ons dragen, opvangen, leiden.
Hoeveel we ook verkeerd hebben gedaan, als we berouw laten zien aan God, zal Hij zich over ons ontfermen.

Heerlijk om die hoop te hebben! Die zekerheid.

vrijdag 11 augustus 2017

Bijbeltekst


Deze tekst was via mn app aan de beurt om te lezen. Ik werd er door geraakt en maakte er deze afbeelding van.
Het sluit aan bij de vorige blog over je zorgen maken, of juist niet.
We lezen op dit moment in de psalmen, met ons gezin. We lazen psalm 66, wat prachtig is.
‘Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel.’
‭‭en
‘Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.’
‭‭Psalmen‬ ‭66:19-20‬ ‭NBG51‬‬

Hoe heerlijk is onze God.
Hij hoort ons, altijd, voordat we Hem iets vragen weet Hij het al.
Maar Hij wil dat we alles aan Hem vragen.
En andersom mogen wij doorvertellen wat God voor ons deed.
Vaak kost dat aarzelingen en moeten we iets overwinnen, maar God is zo.... ja wat niet.
Als je opmerkt wat Hij voor je doet en deed en wil doen, dan kun je niet zwijgen.
En ook voor het spreken wil Hij weer alles geven wat nodig is. En mogen we ook daarvoor op Hem vertrouwen.


zondag 6 augustus 2017

zorgen

Ik lees in een overdenking het volgende:
Je zorgen veranderen of verdwijnen niet door je zorgen te maken, maar alleen door je te wenden tot Hem, die alles in Zijn handen houdt.
Dat is zeker waar!
Zorgen herhalen en blijven piekeren lost ze niet op. Integendeel, ze worden in gedachten steeds groter.
Maar Corrie ten Boom zei al: God is groter dan ons grootste probleem

God zegt het zelf: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.’
Fillipenzen 4

Maar waarom vind ik het dan zo moeilijk? Waarom voer ik hele gesprekken in mijn hoofd over de zorgen of problemen die ik ervaar?
Waarom zeg ik het tegen God en pak het weer op en sjouw het verder met me mee?
In plaats van het neer te leggen bij God en het daar te laten?
Ik weet dat er staat: Hij geeft het zijn beminden in de slaap.
En de tekst hierboven ken ik óók!

Is het teveel zelfstandig  en te weinig afhankelijk willen zijn?
God is zó betrouwbaar. 
Maar de praktijk is weerbarstig. 
En toch, als je inderdaad leunt op Hem, dan sta je op een Rots.
Het is zo mooi om met God te leven. Hij zorgt.
Dan hoeven we, dan mag ik me, geen zorgen meer maken.
‘Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.’
Matteüs 19:26 NBG51
En als je dit kleine stukje van die grote wereld ziet, zou je dan bezorgd zijn?

vrijdag 4 augustus 2017

zondag 30 juli 2017

vakantiegebed

 Moge God,
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God,
die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God,
die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust, bij je zijn,

in je taak op aarde.

het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

    (uit het Dienstboek van de Abdij van IONA)


Dit gebed staat op de site: biddeniseenweg.nl

Nu er veel mensen op vakantie gaan en onderweg zijn, is het goed om te vragen om bescherming, om rust, om Gods nabijheid.

Maar ook als er over bekende wegen rijden, van huis naar werk of andere bekende bestemming, hebben we elke keer opnieuw Gods bescherming nodig.

Zijn goede nieuws delen kunnen we elke dag en waar dan ook, door woord en door daad. Misschien beter andersom: door daad en door woord...

Fijne vakantietijd!

donderdag 27 juli 2017

Kidsclub donderdag

De laatste dag alweer van de kidsclub.
Het is omgevlogen!
En wat was het goed om te vertellen uit de Bijbel. Wat was er aandacht bij de kinderen voor elk verhaal.
De wijzen uit het oosten die de ster als kompas gebruikten, de kamerling die de routekaart van Gods woord ontdekte, Rachab die de verspieders redde met een touw en zelf gered werd  en tenslotte Johannes die als het ware met een verrekijker de toekomst mocht zien.

En dan is de week voorbij, de kinderen gaan weer naar huis, zo ook het team.
God zegende met Zijn liefde, waarvan we zagen en ervaarden dat we naar de kinderen en naar elkaar mochten uitstralen.
Met Zijn Geest die ons woorden gaf.
Met mensen die de locatie beschikbaar stelden, mensen die meehielpen, mensen die kinderen brachten, mensen die af en toe meeluisterden.
We gaan weer naar huis, met een gebed in ons hart, om de doorwerking van Gods woord in de harten van de kinderen.

Op de foto het bedankje voor de medewerkers.
Op de kaart staat de liedtekst van gebed voor de werkdag van Sela. 

woensdag 26 juli 2017

Kidsclub woensdag

De derde kidsclub-ochtend.
God heeft ons rijk gezegend met Zijn aanwezigheid.
We hadden spelletjes gepland buiten, mede omdat we in het gebouw wat we gebruiken deze week, op woensdag niet terecht kunnen.
En wat een prachtig weer was het!
De kinderen speelden heerlijk. 
Na een drie kwartier hebben we ze bij elkaar geroepen en zongen we ons themalied.
Prachtig om alle kinderen te horen zingen dat God hen opzoekt als ze verdwalen.
Het bijbelverhaal over de verspieders en Rachab, werd vol aandacht gevolgd.
De sfeer was heel positief. Er was aandacht en enthousiasme.
Na het drinken deden we zeskamp en er werd fanatiek aan allerlei survivalspelletjes meegedaan.
Nog een sketch met een gevaarlijk plan van een dief en een redding uit het water sluiten we de morgen af.
Niet alleen de kinderen, ook volwassenen die rondlopen en werken in het gebouw waar we gebruik van maken, weten wat we doen.
We hebben gesprekken met hen en worden door hen bij allerlei zaken geholpen.
Ook die samenwerking is Gods zegen.
God is trouw, dat mogen we steeds opnieuw ervaren.


dinsdag 25 juli 2017

gezinsmoment: Ik ben 2

Ik ben het Water des Levens, zegt Jezus.
We keken met de kinderen naar wat er staat over de Levende Water.
En we zagen in Johannes 4 dat Hij zichzelf zo bekend maakt aan de Samaritaanse vrouw.
In openbaring 22 mag Johannes zien, dat er in de hemel een stroom van Levend water ontspringt vanuit de troon van God.
En toen ze keken in Ezechiel ontdekten we dat ook hij al een visioen van God krijgt over water wat leven geeft.
Het mooie is dat aan die stroom van levend water bomen groeien die vruchten dragen waarvan gegeten wordt. (er zal geen honger meer zien) en genezing gevende bladeren hangen (er zal geen ziekte meer zijn).
En die stroom begint bij Gods troon, maar wordt steeds breder en Ezechiel mag zien, dat alle landen door de stroom bevloeid worden.
Wat mooi om zoveel rijkdom weer te ontdekken!
De kinderen praten met ons over hun ideeën, gedachten en ontdekkingen.
We merken dat ze dat ook graag willen en het knutselen een beetje loslaten.
 Zelf lezen en verbanden zoeken, vinden ze fijn om te doen.
en wij met hen!

ik zag op pinterest een plaat van Linette Trapman, die ze gemaakt heeft voor Bijbeljournaling.
deze heb ik geprint en hebben ze gekleurd en wordt gebruikt als boekenlegger.
Openbaring 21 vers 1 tot 7 / Revelation 21 vers 1 to 7 © Linette Trapman. Vrij te gebruiken voor Bible Journaling. Free to use for Bible Journaling

kidsclub dinsdag


Vorige week beklommen we de Lange Jan in Middelburg.
Vandaar kun je de stad overzien, maar nog verder, het eiland Walcheren, de kust, de stormvloedkering en Belgie.
En in dat stukje van ons land wat je dan kunt zien, wonen mensen. Zoveel mensen! Wat kun je dan stil worden, als je bedenkt dat al die mensen en nog veel meer, God nodig hebben en van Hem moeten weten.

Wat is het dan een zegen dat er kinderen naar de kidsclub komen om te horen over die God.
Vandaag leerden we dat de Bijbel onze routekaart is. Een leidraad voor ons leven.
Met de kamerling, hoorden we Filippus vertellen over het over wat Jezus bracht.: vergeving voor onze zonden, zodat wij bij Hem mogen horen.
En we leerden de tekst; leer mij Heere, Uw weg, dan zal ik in Uw waarheid wandelen.
Een routekaart is een heerlijk praktisch voorbeeld. Om je weg te vinden kun je hem gebruiken, om de kortste of makkelijkste of mooiste weg te vinden of uit te stippelen.
Zo geeft God ons in elk verhaal een stukje van Zijn weg.
Allemaal cadeautjes van God. Hij leert ons hoe we leven moeten, in contact met Hem en de mensen om ons heen.
Opnieuw mochten we Zijn Geest ervaren.

Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen,
Zal het schoonste lied van deze Koning zingen!
Beminnelijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven.

Hem groot maken, voor de mensen en kinderen op onze weg geplaatt

maandag 24 juli 2017

kidsclub maandag

Maandag, start van de kidsclub.
Altijd spannend, zullen er kinderen komen? Is alles aanwezig en voldoende?
Maar God zegende vanmorgen.
Hij gaf vanmorgen een regenboog.

 
En gisteren door middel van de preek een belofte:

Ondanks de hevige regen kwamen er kinderen.
En ze luisterden vol aandacht naar het verhaal over de wijzen uit het oosten.
Ze zongen enthousiast mee, genoten van de sketch, knutselden hun werkjes.
We mochten als team aan de kinderen laten horen dat Jezus ook hun Redder wil zijn.
Dat de Bijbel het kompas op onze levensweg is.
Dat we mogen vragen: leer mij Heere Uw weg.
Veel stof, maar ze luisterden.
Gods werk wordt gedaan, ook in onze stad!
Heerlijk om te zien dat ieder zich inzet met zijn gaven,  talenten en energie.
Nog drie morgens te gaan...

woensdag 19 juli 2017

genieten van het gewone

Wat hebben we veel om dankbaar voor te zijn!
Daar ben ik me vaak van bewust, maar soms zijn er zaken die dat nog eens extra benadrukken.
Zo hebben we deze week een loge uit de randstad. Ze komt een week logeren.
Vakantie houden, even een andere omgeving, even eruit.
Veel respect heb ik voor de kinderen die uit hun bekende omgeving en hun gezinsituatie gehaald worden en bij een, voor hen onbekend, gezin geplaatst worden.
Er zijn kinderen die meerdere jaren bij hetzelfde gastgezin komen, maar dan nog...
Een andere omgeving, andere mensen, geluiden, gebruiken, geuren.
Dingen meemaken, maar niet direkt kunnen delen met je eigen moeder of vader.
En toch genieten! Met volle teugen.
Van de ruimte, de zon, picknicken, het strand, buitenspelen, enz.
Wat zijn we dan rijk met onze omstandigheden: een fijn huis en fijne tuin, ons gezin wat stabiel is.
De mogelijkheden die we hebben qua vakantie, maar ook gewoon in het dagelijks leven.
Het is voor ons ook genieten als je ziet dat de kinderen en de loge het naar hun zin hebben. 
Genieten van voor ons gewone dingen: buiten spelen, samen een spelletje doen, uitslapen, fruitsalade klaarmaken en opeten. Een middag naar strand.

Genieten zit niet in grote dingen! 
Genieten is blij zijn met de zegeningen van elke dag.

dinsdag 11 juli 2017

gebed van sint Patrick

Ik kwam het volgende gebed tegen. 

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.


Wat is dit een mooi gebed.
Ik heb het niet bedacht, het is al heel oud. Van een Ierse prediker: Sint Patrick, hij leefde ruim 1500 jaar geleden.
Ongelofelijk zo lang!
Maar ook toen al was God dezelfde en zo geldt deze zegenbede nog steeds.
Foto van pinterest

maandag 10 juli 2017

Gezinsmoment Ik Ben...1

foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
Een nieuwe serie gestart over een aantal Ik ben- teksten van Jezus.
Vlak voor de vakantie kunnen we nog mooi een paar keer hierover werken.
In de vakantie willen we elke dag wat psalmen lezen en ons daarin verdiepen. Op de zondag zullen we een psalm nemen als gezinsmoment.
Maar nu eerst een aantal uitspraken van Jezus over Zichzelf.
Omdat onze zoon gevraagd had of we een keer konden werken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hebben we dat gecombineerd.

We begonnen met Alpha en Omega. De bovenstaande plaat had ik uitgeprint en met tape hebben ze er een lijstje omheen gemaakt.
We zitten soms te zoeken naar een moment wat voor alle drie de kinderen interessant is.
Dat is lastig, want tussen een 11-jarige en een kleuter is een groot verschil.
De oudsten hoeven geen werkje meer, zonodig. De jongste doet dat nog heel graag.
Met de oudste twee zoeken we nu meer Bijbelteksten op en laten ze lezen. Daardoor ontdekken ze vaak zoveel! En in onze gesprekken kijken we dan; wat denk je dat er bedoeld wordt? Wat staat er in de uitleg van de Bijbel, staan er nog meer teksten hierover?
Toch zijn we vaak verbaasd van de mooie opmerkingen van onze kleuter.
We lazen bijvoorbeeld uit openbaring 21 dat iedereen die geschreven is in het boek van het Lam, de poorten van het nieuwe Jeruzalem binnen mag gaan.
We vroegen wat dat boek van het Lam was. Zijn antwoord was: Dat je in de Heere Jezus geloofd met je hart.
Zulke momenten geven ook aan ons als ouders wel veel waarde aan de gezinsmomenten!
Soms zie je er best tegenop of weet je niet goed wat je moet doen, hoe je het moet doen. Maar als je dan zoiets hoort uit de mond van zo'n jong kind, dan weet je waar je het voor doet.
Uit de mond der kinderen zal Zijn lof verkondigd worden!
Goed, dat was even een persoonlijk uitstapje.
Nu over ons gezinsmoment.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.
We ontdekten dat Jezus zich openbaart als de Eerste en de Laatste in Openbaring. Maar dat niet alleen; God zegt in Jesaja tot drie keer toe; Ik ben de Eerste en de Laatste. En dan niet Alpha en Omega, want het Oude Testament is geschreven in Hebreeuws. De Hebreeuwse letters zijn: Aleph Tov. Zie foto. Je kunt de teksten vinden in:
Jesaja 41:4, Jesaja 44:6 en Jesaja 48:12

Vraag voor de kinderen: Wie zegt dit? God of Jezus? Allebei! Ze zijn dezelfde God. Beiden zijn Ze er van voor het begin van deze wereld en zullen er altijd zijn.
foto van Carlien van Westenbrugge-Jacobse.


Alles begint bij God en alles eindigt weer bij God.

Daarna lazen we in Openbaring hoe Johannes het nieuwe Jeruzalem te zien krijgt. Hoe prachtig alles eruit ziet. Maar ook dat we het niet kunnen bevatten. Doorzichtig goud? Poorten van parels? Zijn er aardse grondstoffen in de hemel? We weten het niet. Het geeft ook niet. God laat ons zien dat het er prachtig zal zijn. Zo mooi dat we het nu niet kunnen begrijpen.
Er is geen nacht. Geen donkerheid, geen verdriet.
Geen licht nodig. Want God is haar Licht!
Ook daar begint en eindigt alles bij God.
En is het belangrijk hoe het precies eruit ziet? Nee, eigenlijk niet. Je mag er God dienen. Alles zal vol zijn van Hem. Ook wij, als we daar zijn. Vol om Hem lof en eer te brengen.
Maar er staat ook dat je er alleen mag komen als je in Hem gelooft. Dat maakt het zo belangrijk om God nu al te zoeken en te dienen. Hem lief te hebben, al ben je nog jong.donderdag 6 juli 2017

leren van God

We lezen in de Bijbel: leer van Mij.
Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben..
Leer van Mij...

Deze tekst uitleggen aan kinderen, vraagt wel dat we zelf weten wat het betekent.

Ik zocht beloftes in Gods woord om van Hem te leren.
Op de site: de boodschap.org stonden onderstaande teksten:

Ps 25:99 Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 

Ps.32:8 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. 
 
Ps.143:10 Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land. 

Ezech.36:25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. 

Matt.11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 

Joh.6:45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 

Joh.14:26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 

1 Thess.4:9 Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben; 

1 Joh.2:27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. Ik leer als ik me verdiep in Zijn woord. Hij wil mij leren om het juiste te doen. Als ik mijn hart op Hem richt, wil Hij me sturen, leiden en de juiste woorden geven.
Hij leert ons liefhebben!
Hij wil me reinigen en een vernieuwd hart geven, lees de tekst uit Ezechiel.
Hij geeft alles wat ik nodig heb om van Hem te leren.
Wat een zegen om Zijn weg te leren en in Zijn waarheid te mogen wandelen.

zondag 2 juli 2017

gezinsmoment richters Samuel 2

Samuel heeft twee keer een koning gezalfd: Saul en David.
Beide mannen waren knap om te zien.
We vroegen onze kinderen om zelf de hoofdstukken te lezen: 1 Samuel 9-10 en 1 Samuel 16

Daarna praatten we er over. Saul werd met olie uit een kruik gezalfd. David met olie uit een hoorn. Een kruik is breekbaar. Net als het koningschap van Saul.
Een hoorn is onbreekbaar, zo is het koningschap van David. Uit zijn familie kwam de grote Koning: Jezus.
Wat valt op bij Saul? Vaak is hij bang. Hij vertrouwd niet op God.
David is dapper, hij dient en vertrouwd God.
Ondanks dat beide koningen de toezegging kregen dat God bij hen was, was er toch een groot verschil tussen hen.
Daarna hadden we het nog even over het uiterlijk. God koos beide keren een knappe man, blijkbaar was dat voor het volk belangrijk. Iemand waar ze tegenop konden kijken.
Maar God keek naar hun hart. Dat zegt Hij tegen Samuel, als hij David laat zalven.
Maar van Jezus staat: Hij had geen gestalte nog heerlijkheid.
Waarom zou Jezus gewoon zijn om te zien?
Waarom werd Hij in armoede geboren?
Zodat wij mogen komen zoals we zijn, met onze gebreken, zonden en moeite.
Zodat de herders durfden komen, zodat wij mogen komen. Hij kwam voor alle mensen...
Ze maakten een hart met tekst erachter: God kijkt naar je hart.
We vroegen aan onze kleuter wat Hij dan ziet in je hart. Zijn antwoord: of je in Hem geloofd.