zondag 30 oktober 2016

Gezinsmoment Esther 3

Vanwege een paar dagen op vakantie, hadden we geen voorbereiding gedaan.
Het gezinsmoment was dan ook zonder proefjes, knutsels of extra's.
Van de bieb had ik de samenleesbijbel meegenomen.

Daaruit lazen we een stukje over de twee mannen die een rol spelen in het verhaal.
Mordechai die een complot ontdekt en zorgt voor de bescherming van de koning en de sluwe Haman.

Bij de tekst stonden vragen en die hebben we besproken met de kinderen.
Want Haman maakt de wet om de Joden te doden, door de weigering van Mordechai om voor hem te buigen.

De beslissing van Mordechai heeft verregaande consequenties!
Welke keus zouden wij maken?
Als wij niet meedoen met dingen die niet goed zijn, die God niet eren, wat betekend dat dan voor ons?
Word je erom gepest? Wel meedoen is soms makkelijker, maar ook beter?
We keken weer een stukje van de serie op youtube.

zondag 23 oktober 2016

Gezinsmoment Esther 2

Esther wordt koningin.


We hadden een kort gezinsmoment. Ik vertelde het verhaal uit Esther 2: alle mooie meisjes van het rijk moeten naar het paleis om voor de koning te komen. En Esther wordt koningin.

Even heel kort door de bocht.


Vandaag hadden we er een proefje bij.

Een geschilde en een ongeschilde sinaasappel. Beiden in een kom met water. 


De vraag was; welke bleef er drijven.


De koning wilde een meisje wat mooi was. Hij keek naar de buitenkant.

Wat doet God? Die kijkt naar de binnenkant.

Wat is er belangrijker? Wat weegt er zwaarder?

En Esther? Die leek ws op allebei: Ahasveros koos haar om de buitenkant (waarschijnlijk) maar God koos haar uit, vanwege haar hart. Ze was bereid om Zijn weg te gaan, zoals later blijkt.


We keken weer naar het filmpje op youtube; gezinsmoment 1 ester.

maandag 17 oktober 2016

Psalm 93


Psalm 93

De Heere regeert
Hij heeft de hoogste macht
Hij is de machtigste Koning
Daardoor staat de wereld stevig

U bent er altijd geweest
Al vanaf het eerste begin bent U Koning
U regeert voor eeuwig

Riveren bruisen Heer,
Rivieren bruisen en schuimen,
Maar machtiger dan de stem van het water
Machtiger dan het gebulder van de zee
Is de machtige Heer in de hemel.

Uw woorden zijn te vertrouwen
De plaats waar U woont is heilig,
Voor eeuwig


God is zo anders dan wij.
In vorm; Geest/ Ruach/ adem tegenover vlees
in heiligheid tegenover zondigheid
In eeuwigheid tegenover tijd
In overal aanwezigheid tegenover op een plaats tegelijk zijn.
Hij overziet alles, wij weten niet wat het komende uur ons brengt.
Hij schiep de wereld en wij kunnen deze niet eens onderhouden.
En zo kun je doorgaan.

God is zo anders en toch laat Hij stukjes zien van Wie en hoe Hij is en wil zijn voor ons. Door het bloed van Christus.
De predikant zei gisteren: de eeuwigheid is niet lang genoeg om je over Hem en het wonder van genade te verwonderen.

Op bijbelstudie ging het over de heiligheid van God. Toen ging het ook over dat God zo heilig en zo groot, zo zonder zonde is, dat we dat niet kunnen beseffen.
Het maakt me stil als ik bedenk dat Hij dan toch om ons geeft.  Wij, die door onze zonden elke dag weer, niet in de buurt kunnen komen van die heiligheid.
Wat een genade heeft God gegeven in de Heere Jezus.
Wat een wonder dat we die God Vader mogen noemen.
En op Hem mogen vertrouwen,
Steeds meer mogen leren kennen van God.

  

zondag 16 oktober 2016

Gezinsmoment Esther 1


Create in me a clean heart, hiermee begonnen we het gezinsmoment.
Onze nieuwe serie gaat over Esther.
Eerst lazen we psalm 51:12
We vonden het passen bij het verhaal van Esther.
Beide kinderen maakten een papier met de tekst op.Daarna lazen we vers voor vers Esther 1.
Hierin staat beschreven hoe rijk, hoeveel macht, hoeveel grond enz koning Ahasveros had.
Het geeft een beeld van de enorme inpact van het nee van koningin Vasti.
De uitgestrektheid van het rijk van deze koning en het leven aan het hof.
Veel info vond ik op
http://www.bijbelencultuur.nl/bijbelboeken/ester

We wilden dit doornemen om een beeld te geven van de setting van dit verhaal.
Hierbij ook geholpen door youtube:

Doordat ze de bijbel gelezen hadden en we al uitleg gegeven hadden, begrepen ze ook wat ze zagen.

woensdag 12 oktober 2016

Alleen..

Dramatische titel van dit blogje.
Hoewel ik het helemaal niet erg vind om alleen te zijn.
Maar gek is het wel, om zomaar een ochtend alleen te zijn.

Onze peuter wordt kleuter en gaat vanmorgen voor het eerst naar school.
Om te leren om naar school te gaan, in zijn woorden.
Ik weet dat hij het fantastisch zal vinden. 
Hij zal misschien zijn beeld hier en daar wat bij moeten stellen.
Want de schooldagen van grote broer en zus zien er wel al wat anders uit dan de kleuterklas.

Maar toch een beetje dubbel: ik geniet van hem als kleuter.
Maar mis thuis zijn fantasie, zijn gezelligheid en het rond me heen zijn.
Aan de andere kant is het ook lekker om even zonder een paar ogen wat te kunnen doen en zonder onderbreking een klusje in huis of tuin af te kunnen maken.

Zo heb ik nu maar vast de adventkalender in elkaar geknutseld.
Lekker, dan ligt dat maar klaar.
Ik wil proberen of het dit jaar lukt om elke dag even stil te staan bij een kaartje/ bijbeltekst.
Het is gebaseerd op de Jessetree.
Ik vond hem op thuisgeloven.nl/bijbelles.


Ik schrijf er vast nog wel over.
Maar ga nu nog snel even wat doen, voordat ik mn kleine grote jongen weerop  moet halen!
Dat is ook weer lekker!

maandag 10 oktober 2016

Wandelen met God


Deze tekst uit spreuken 3:6 hield me bezig.
Er komt nog een deel voor; vertrouw op de Heere met je hele hart!

Wat is Hem in al je wegen kennen?
Ik las; dat is wandelen met God.
De dominee zei het gisteren: 
Is alles wat ik doe, denk en zeg gebouwd op Jezus?
Wordt heel mijn leven aangestuurd door God?
Dat is wandelen met God.

Wandelen is rustig lopen. Niet rennen of haastig onderweg zijn. 
Jagen van punt naar punt, van moment naar moment.
Wandelen is tijd hebben voor de dingen om je heen, af en toe eens stilstaan bij iets wat je tegenkomt.
Wandelen is soms stilte, of tijd voor een goed gesprek.

Wandelen met God is tijd.
Tijd voor een gesprek met God,
Tijd om je te laten vullen met Zijn Geest.
Hem je wegen te vertellen en te wachten op Zijn antwoord.
Ik denk dat het niet zo is: vertel God wat je wilt en ga je gang: God zal het wel recht maken.
Ik denk dat het zo is: Vertel God wat je van plan bent en leg bij Hem neer of het de rechte weg voor jou is.
En misschien stuurt Hij je een andere kant op. Misschien niet.

Wandelen met God is niet dat alles altijd makkelijk zal gaan.
Leven met Hem is minder ik en meer Hij worden.
En dat gaat gepaard met kneden, snoeien, wat pijnlijk is.
Maar wandelen met God is wel zegen!
Hij laat nooit los!
Hij is bij ons.
Dag aan dag draagt Hij ons.

(Plaatje heb ik van pinterest en zelf de tekst erop gezet)


zondag 9 oktober 2016

Joodse Feesten:Purim

Het laatste feest waarbij wij stilstaan.
In Israel worden nog meer feesten gevierd oa chanuka, jom hasjoa ( herdenking van de holocaust) en bomenfeest, maar die slaan wij over.

We gaven de kinderen een masker van Esther en van Ahasveros.


J

We keken naar twee korte filmpjes over Esther.
Dit is de link;Wij keken moment 3 en 4.
We vertelden kort hoe het verhaal ging, maar omdat we hierna over Esther willen gaan werken, hielden we het beknopt.

Via beleven.org gaven we nog wat info over hoe het feest gevierd wordt in Israel.

In een stuk in Visie wat over Joodse feesten ging stond het volgende:
De feesten gedenken de grote daden van God, die wij als volgelingen van Jezus eveneens gedenken.
Het Bijbelse begrip gedenken staat in het jodendom centraal.
Dat zie je vooral tijdens de feesten.
Die spreken van God ' die is en die was en die komen zal.'
Dan kijk je niet alleen terug op wat gebeurd is, maar ook omhoog naar diezelfde God om Zijn aanwezigheid en Zijn kracht.
En vooruit, naar de vervulling van de beloften die Hij gegeven heeft.zondag 2 oktober 2016

Joodse Feesten 5: Sjavoeot

Sjavoeot- wekenfeest- feest van de eerstelingen.

We begonnen met het filmpje over Ruth en Naomi. 

Daarna praatten we over dit feest.
50 dagen na Pesach was het volk Israel bij de Sinai en kreeg de 10 geboden.
Dit wordt ook herdacht. Wat heeft Ruth met de wet te maken?
Ruth koos voor het volk van God en voor God. En dus voor de wet van God.
We praatten over de geboden. 
Welk gebod is makkelijk en welk vind je moeilijk?
We legden ook de link naar de Messias. Hij is de vervulling van wet. 
En met dit feest kwam de Heilige Geest naar de aarde. Om ons te helpen, ook bij het houden van Zijn geboden.
We keken naar dit gebed;

Lieve Heer,
Tot nu toe heb ik alles goed gedaan.
Ik heb niet geroddeld,
ben niet boos geworden,
ben niet hebzuchtig, chagrijnig, gemeen, egoïstisch of te toegeeflijk geweest.
Ik ben daar heel blij over.

Maar over een paar minuten, God,
zal ik uit bed komen.
En vanaf dan,
zal ik veel meer hulp nodig hebben.”

Het legt wel uit waarvoor we Hem nodig hebben!
 Ik las dit gebed op de blog van love God greatly.

We lazen van de site https//:www.beleven.org hoe het feest verder gevierd wordt.
Als verwerking hadden we een zoek de verschillenplaat van https//:www.gelovenisleuk.nl