dinsdag 5 april 2016

Mensen om dankbaar voor te zijn.

Jozua leidt het volk Israel het beloofde land in.
Hij kent het volk en als we lezen over de woestijnreis, dan is het geen gemakkkelijk volk geweest.
En toch lees je in Jozua 22 dat hij vol lof over hen spreekt.
Hij zegent hen en bedankt hen, geeft hen een compliment als het ware. Hij stuurt hier de stammen terug naar huis, die al land gekregen hadden en toch, volgens hun belofte, trouw geholpen hebben om de rest van Kanaan te veroveren.

In de woorden van de bijbel:
  1. En hij zeide tot hen: Gijlieden hebt onderhouden alles, wat u Mozes, de knecht des Heeren, geboden heeft; en gij zijt mijner stem gehoorzaam geweest in alles, wat ik u geboden heb.
  2. Gij hebt uw broederen niet verlaten nu langen tijd, tot op dezen dag toe; maar gij hebt waargenomen de onderhouding der geboden van den Heere, uw God.
  3. En nu, de Heere, uw God, heeft uw broederen rust gegeven, gelijk Hij hun toegezegd had; keert dan nu wederom, en gaat gij naar uw tenten, naar het land uwer bezitting, hetwelk u Mozes, de knecht des Heeren, gegeven heeft op gene zijde van de Jordaan.

Ik vond het mooi om te lezen.
En ik bedacht dat ik hier ook wat van kan leren:

Hoe dankbaar ben ik voor de mensen om me heen? Voor m'n gezin, familie, vrienden en breid de kring maar uit?
Bedank ik hen, geef ik hen weleens een compliment.
En dank ik God voor dit geschenk?

en:
thankful #superpower:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

leuk dat je de moeite nam om m'n blog te lezen! reacties zijn welkom!