vrijdag 29 april 2016

Een vijgeboom

In onze tuin stond een vijg.
Toen we dit huis kochten werd het zicht vanuit het huis grotendeels bepaald door deze boom. Hij groeide helemaal over het dak van de schuur. We konden er niet goed langs.
Dus... De vijg moest eruit.
Om te beginnen hebben we hem erg laag bij de grond afgezaagd.
(Redelijk mishandeld, maar omdat hij toch weg moest en uitgegraven moest, was dat niet zo heel erg.)
Maar verder is er niet van gekomen, dus die stronk staat nog steeds in de grond.
En ja... Hij is weer uit gaan lopen met bladeren én met vruchten!
 

Daardoor ging de tekst uit het boek Habakuk voor me leven:
Al zou de vijgeboom niet bloeien, nochtans zal ik juichen.

Er moet heel wat gebeuren, wil een vijgeboom niet uitlopen. En geen vruchtdragen. Kijk hoe sterk hij is.
En dan, al is er zoveel tegenslag dat de vijg niet meer bloeit, dan nog zal ik juichen in de Heere!
Habakuk tekent hier een geloof wat vast staat in Hem, geworteld in Hem.

Er staan nog veel meer teksten over een vijgeboom in de Bijbel. In Mattheus 24 zegt Jezus; leert van de vijgeboom dat als hij uitspruit, de zomer nabij is.
Dit staat in het hoofdstuk wat gaat over de wederkomst en de eindtijd.
Wees waakzaam! 
Let op de dingen die gebeuren.
Jezus komt. 
En hebben wij geloof zoals Habakuk beschrijft of moeten we ons spiegelen aan de vijgeboom zonder vrucht die vervloekt werd door Jezus? (Markus 11)

Want eens komt Hij terug op de wolken. Wie weet hoe snel!

 Zien we er naar uit met blijdschap en verwachting of met angst?
En gebruiken we de tijd die we krijgen om te getuigen van onze Koning en Zaligmaker?

zondag 24 april 2016

Gezinsmoment- kinderen in de Bijbel 4Koning Josia.
Ik moest me er echt even in verdiepen, dacht dat hij verborgen was in de tempel. Maar dat was koning Joas. 
Koning Josia werd als 8-jarig koning over Juda. Hij is de kleinzoon van koning Manasse.

We vertelden de kinderen eerst een stukje geschiedenis; Israel was gedeeld in 2 rijken: Israel en Juda.
In Juda had Koning Hizkia zoveel moeten betalen aan de koning van Assyrie dat hij zelfs uit de tempel al het goud had moeten halen. De tempel was niet langer mooi. En het volk diende al generaties lang de afgoden, daarin voorgegaan door Manasse en door zijn zoon Amnon.
Deze koning wordt vermoord en dan is daar de jonge Josia.
Hoe moet een 8-jarige regeren?
Hoe bijzonder dat het jongetje met zo'n voorgeslacht en zulke voorbeelden wél de Heere dient.
Hij laat dat ook zien in zijn regering en gaat hard aan het werk om alles wat met de afgoden te maken heeft, te vernietigen.
Dit zal lang niet iedereen leuk hebben gevonden.
Alles waarin je gelooft onderuit gehaald...
Dan laat hij de tempel opknappen en vinden ze een boekrol.
Nav deze rol, ontdekt Josia meer over God en de opdracht om pesach te vieren.
Dit gaat hij dan de mensen leren.
Wat staat er in de wet? Ik ben de Heere, uw God!
Dit mochten ze niet vergeten en wij evenmin!
Daarom maakten we een boekrol met deze woorden.

De rode raad: Gods werk gaat steeds door en de les; Gods geboden zijn goed.

Was iedereen blij met Josia? Vast niet! 
Maar was God blij met hem? Lees maar; 
Voor en na koning Josia is er nooit meer een koning geweest die zo, met hart en ziel, de Heere wilde dienen.
Bijzondere getuigenis van deze jongen!

donderdag 21 april 2016

Voorjaarsbloei

Er bloeien al verschillende struiken in
de tuin.
Zo mooi weer!
Forsythia

Tulpen

Myosotis: vergeet-me-nietjes

Krentenboompje

Ribes

Peer

maandag 18 april 2016

Gebed en problemen


De uitspraak is van Corrie ten Boom:
Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, 
van onze bezorgdheid naar de Almachtige.

En dat is zo! Geen probleem is zo groot of God is groter.
Hij wil leiden, rust geven, uitkomst geven.
Hoe groot is ons probleem?
Is het een beslissing die genomen moet worden? Een situatie die zorgen geeft?
Gezondheid die in het geding is?
Een periode van onzekerheid, moeilijkheden, ziektes?

Als we bidden vertrouwen we onze problemen en zorgen aan Hem toe.
De Almachtige. Diegene die ons kent, helemaal, vanaf ons prille begin tot ons eind.
Die heel onze levensweg kent en overziet. Waarvan wij maar zo'n klein stukje tegelijk zien. Maar die in Zijn Vaderhand ligt.
 (Plaatje van pinterest)

Dan mogen we zien en vertrouwen op Zijn kracht.
Over onze problemen heen zien, naar Hem.

zondag 17 april 2016

Gezinsmoment-kinderen in de bijbel 3

Samuel, kind van God gebeden en aan God beloofd.
Kind dat Gods stem mocht horen en luisteren naar God.

In een tijd waarin de dienst aan God in verval was in Israel.
En toch een Godvrezende vrouw in de tabernakel.
Ze krijgt een kindje en brengt hem naar Eli.

We lazen het verhaal uit het boekje: kleine Samuel.
Wat erg leuk was, was dat onze peuter ook actief meedeed. Hij snapte dit verhaal uit dit boekje.

Bij het stukje waarin Samuel naar Eli ging om te vragen of hij hem riep, deden we een simpel spelletje.
Kinderen moesten hun ogen dicht doen en zeggen wiens stem ze hoorden.
Dat was supermakkelijk. Maar waardoor? Omdat ze onze stem kennen.
Maar Samuel kende Gods stem niet! 
Kenne wij Gods stem? En wanneer kunnen wij die horen?
We kwamen uit bij: God spreekt in de stilte. Als wij bidden, praten we dan alleen of luisteren we ook? 

De rode draad was ook hier weer aanwezig; de dienst van God was in verval. De zonen van Eli zondigden. Maar God roept een kind om Hem te dienen. God  dienen is niet alleen voor volwassenen. Juist ook kinderen mogen bij Hem horen.

Alle kinderen mogen komen
Er is altijd plaats voor meer.
Want Zijn koninkrijk staat open
Kom maar binnen, roept de Heer!
Alle kinderen mogen komen
En ook jij, jij hoort erbij
Kom maar dicht bij Koning Jezus wonen
In Zijn koninkrijk daar ben je vrij!

We hadden nog een werkje: oren en een mond tekenen.

zondag 10 april 2016

Gezinsmoment- kinderen in de Bijbel 2

Mirjam en Mozes. Het verhaal uit exodus 2.

Eerst heel kort de voorgeschiedenis: Farao wilde het volk Israel uitroeien en gaf opdracht  alle jongetjes in de Nijl te gooien.
Jochebed verstopte de pasgeboren baby tot het niet meer ging en bedacht toen een plan. De baby werd in een biezen mandje in de rivier gelegd, in het geloof en de hoop dat hij gered zou worden door de prinses. Mirjam moest het in de gaten houden.

We vroegen: denk je eens in dat jij Mirjam bent en verstopt zit te wachten wat er gaat gebeuren.

Maar we keken naar de les van vandaag: God regeert!
Als wij zwak zijn, wil Hij ons kracht geven
 De rode draad van vorige keer: de Verlosser wordt geboren uit het volk van Israel, lijkt ook nu weer te stoppen. Als alle jongens dood zijn, sterft immers het volk uit.
Maar God regeert! Hij gaat door met Zijn reddingsplan! Mozes blijft leven.

Dit doolhof maakten ze en op youtube keken we een filmpje wat dit bijbelverhaal laat zien;

zaterdag 9 april 2016

Bomen

Ik deed een rondje door de tuin.
Prachtig om te zien hoe de diverse bomen uitbotten.
De een nog bijna niet, de ander al verder.
Kijk maar:
Kastanje
Eik
Malusappel
Peer
Gouden regen
Walnoot
Blauwe regen

En tenslotte nog een nieuwe aanwinst:
Oleander!


dinsdag 5 april 2016

Mensen om dankbaar voor te zijn.

Jozua leidt het volk Israel het beloofde land in.
Hij kent het volk en als we lezen over de woestijnreis, dan is het geen gemakkkelijk volk geweest.
En toch lees je in Jozua 22 dat hij vol lof over hen spreekt.
Hij zegent hen en bedankt hen, geeft hen een compliment als het ware. Hij stuurt hier de stammen terug naar huis, die al land gekregen hadden en toch, volgens hun belofte, trouw geholpen hebben om de rest van Kanaan te veroveren.

In de woorden van de bijbel:
  1. En hij zeide tot hen: Gijlieden hebt onderhouden alles, wat u Mozes, de knecht des Heeren, geboden heeft; en gij zijt mijner stem gehoorzaam geweest in alles, wat ik u geboden heb.
  2. Gij hebt uw broederen niet verlaten nu langen tijd, tot op dezen dag toe; maar gij hebt waargenomen de onderhouding der geboden van den Heere, uw God.
  3. En nu, de Heere, uw God, heeft uw broederen rust gegeven, gelijk Hij hun toegezegd had; keert dan nu wederom, en gaat gij naar uw tenten, naar het land uwer bezitting, hetwelk u Mozes, de knecht des Heeren, gegeven heeft op gene zijde van de Jordaan.

Ik vond het mooi om te lezen.
En ik bedacht dat ik hier ook wat van kan leren:

Hoe dankbaar ben ik voor de mensen om me heen? Voor m'n gezin, familie, vrienden en breid de kring maar uit?
Bedank ik hen, geef ik hen weleens een compliment.
En dank ik God voor dit geschenk?

en:
thankful #superpower:

zondag 3 april 2016

Kinderen in de Bijbel 1 gezinsmoment

We starten vandaag een nieuwe serie: kinderen in de Bijbel.
We beginnen bij het begin van de Bijbel en gaan zo door naar het nieuwe testament.

In de gezinsmomenen zoals we die willen gaan houden, ontdekten we een rode draad.
Namelijk deze: elke keer als Gods belofte van de Verlosser onmogelijk lijkt, gaat Hij door. In of door een kind.
Ook willen we elke keer een centrale waarheid/ gedachte naar voren halen.

Deze keer werkten we over genesis 21: het verhaal van Izak en Ismael.
De gedachte waar het om ging was dat Gods plan altijd het beste is.

En in dit bijbelgedeelte staan nogal wat (gevolgen van) plannen.
Ismael is de uitkomst van een plan van Sarah en Abraham.
Terwijl Izak de uitkomst is van Gods plan.
Dat feit brengt jaloezie en ruzie in de tent en daarop heeft Sara opnieuw een plan: stuur Hagar en Ismael weg!
Abraham is hier niet blij mee, maar God keurt dit plan goed en gebied Abraham naar Sara te luisteren.

Izak is de zoon van de belofte, maar omdat Ismael ook een zoon van Abraham is, krijgt ook hij de zegen en belofte van een groot volk.
God laat hem niet in de steek. Hij is trouw aan Zijn woord.

We lazen het verhaal uit de gewone bijbel (geen kinderbijbel) en vroegen elk vers aan de kinderen wat voor gevoel er hier merkbaar was.
Daar kwamen ze wel uit en daardoor kwamen we ook op het feit dat Izak de zoon van de belofte is en  dat Ismael daarom weg moet.

Uit Izak zijn familie zal later de Heere Jezus geboren worden!

Ze maakten ook nog een plaat met zoek de verschillen.