zondag 31 januari 2016

Gezinsmoment tempel 4

Laatste keer over de tempel.

We bespraken de kleding van de hogepriester. In leviticus 8 en exodus 28 staan de verschillende onderdelen van de kleding beschreven.
Ik had een plaatje uitgeprint van de stenen op de borstplaat en een plaatje van de hogepriester in vol ornaat. 
Bij elk kledingstuk wat beschreven werd moesten ze deze aankruisen.
We keken welke kleuren de kleding had en waar dat naar toe verwees.

En de taken van de priester en levieten.

Na vijf keer werken over de tempel mochten we zien dat alleen het beste goed genoeg is voor God. De materialen waren het beste van het beste.

Het wijst heel veel op de genade van God door het bloed van Christus.
De offers, de kleding, de ark, de toonbroden, de menorah.

Ook voor ons geld: alleen het beste is goed genoeg. En er is genade door het bloed van de Heere Jezus. De offers zijn niet meer nodig op het altaar.
Maar we mogen en moeten Hem dienen, met een leven voor Hem. Die rijke genadevolle God.

dinsdag 26 januari 2016

Woord voor woord

Prijs God en spreek Zijn levengevend Woord wat waarheid is. Dat verlicht en inspireert, dat vrede, hoop en vreugde brengt. En zie af van zelfverdediging en van elk woord dat duisternis, onrust, pijn en dood veroorzaakt.

Moeder Teresa.


Hier heb ik flink over nagedacht.
En wat ben ik soms snel met mn mond.
De tekst die in de Bijbel staat dat de tong een vurig zwaard, is waar.
Houd je tong in toom...
Vaak, heel vaak moet ik mezelf dat in herinnering brengen.

Bovenstand citaat van moeder Teresa vond ik mooi, omdat ze de positieve kant benadrukt.
Je mag wel praten, maar dan het hoopgevende, inspirerende, vredebrengende woord.
En als je leeft met Christus worden Zijn woorden, jou woorden.
Dan ga je goed van Hem spreken.

zondag 24 januari 2016

Gezinsmoment tempel 3

Gezinsmoment tempel 3

Vandaag waren de voorwerpen in en om de tempel aan de beurt.
We vroegen de kids te tekenen wat er volgens hen allemaal stond.
Daarna bespraken we de voorwerpen:
In de voorhof stond het grote koperen wasvat, bedoeld om te wassen. Daarnaast hadden ze kleine wasvatten om te gebruiken.
Daarna kwamen ze bij het brandofferaltaar.
We hebben elke keer de betekenis doorgetrokken naar nu.
We moeten rein/ schoon voor God staan. Daarom wassen en vergeving vragen voor de zonden. Het offer was daarvoor, wees heen naar het offer van Christus. 
We kunnen zelf ook niet zo tot de Heilige God gaan. Wij hebben vergeving door het bloed nodig.

Bij de ingang stonden de pilaren Boaz en Jachin. Geen idee waarom.
Binnen stonden tafels met broden, menora's en het reukofferaltaar.
Op het moment dat de priester dat offer bracht, bad het volk.
De wierook was als de gebeden.

Met een vat met kolen van dit offer ging de hogepriester eens per jaar het heilige der heilige binnen. Daar stond de ark met de wet.
Hij deed wat bloed van het brandoffer op de ark.
God kijkt door het bloed heen naar de wet.
Door Christus kijkt God naar ons, als wij vergeving hebben gekregen.

Op http://www.mylittlehouse.org/the--testament.html
vond ik een plaat van de tempel. Dit hebben we als verwerking gemaakt. Zie
fotos.

woensdag 20 januari 2016

toekomst


Deze uitspraak van C.S. Lewis kwam ik tegen op pinterest.
Hij sprak me aan.

Ik kan zo vaak mezelf niet helpen, loop tegen m'n onmogelijkheden aan.
Voel me dan zo, tja, zo hulpeloos.
Maar wat rijk dat God niet hulpeloos is. Dat Hij ons kent. Weet wat ik wel en niet kan.
Waar ik faal en waar ik talenten mag gebruiken.
En vooral wat hier staat: mijn gebeden veranderen God niet, maar veranderen mij.

God heeft een doel met ons leven. Ook met dat van mij. Ons leven loopt Hem niet uit de hand, hoe moeilijk wij het ook vinden.

En de beloften in Zijn woord zijn zo rijk!
Neem Jeremia 29:11-13 (SV):
Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.
En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.

Basicbijbel.nl zegt:
Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. 12 Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen.

Het volk Israël is in ballingschap gevoerd. Vol vragen zijn ze in het land aangekomen waar ze zullen moeten verblijven, Babel.
Is dat leven? Moet het nu zo? Waarom overkomt ons dit?
Maar God geeft een opdracht:
Bouwt huizen en woon erin, leg tuinen aan, trouw en krijg kinderen.
Kortom: leef je leven, ondanks alles.
Want er is een toekomst vol hoop!

Wat een heerlijk vooruitzicht!

zondag 17 januari 2016

Gezinsmoment tempel 2

Gezinsmoment over de tempel 2

We keken deze keer naar hoe de tempel eruit zag. Ze wisten nog wat David allemaal verzameld had.
Nu lazen we dat er brons uit de jordaanvallei kwam, cederhout uit het buitenland en stenen uit de steengroeve.
Op de tempelberg werd geen ijzer gehoord. Ijzer herinnert aan de zwaarden uit de oorlog en werden niet daar gebruikt. Alle stenen werden pasklaar naar de berg gebracht.
Deze tempelberg is de berg Moria, waar Abraham Izak moest offeren.

We keken hoe het complex eruit zag, de voorhof, voorhal, heilige en heilige der heilige.
Maar ook de wapenkamer, de schatkamers en de studeerkamers.
Informatie die ik op diverse sites vond.
We lieten een filmpje hierover zien: 
https://m.youtube.com/watch?v=lFnWTz-7I0E

We lazen dat Salomo een gebed  uitsprak bij de inwijding van de tempel: dat Gods ogen dag en nacht open zullen zijn over dit huis.
En een wolk kwam neer van de hemel en ging in de tempel als teken dat God bij zijn volk wil wonen.

De kids vonden het interessant, al die weetjes.
Maar wij wilden meer: hoe zit het dan nu die tempel er niet meer is?
We praatten erover door en dan is het mooi om te ontdekken dat God ook bij ons wil wonen, in ons huis en in ons hart, als wij Hem dienen en eren.

Dit plaatje geeft een mooi overzicht van oa de bijgebouwen. We deden het in het boekje wat we al gegeven hebben, samen met de info over dit gedeelte.

maandag 11 januari 2016

Mijn vragen en Gods waarheid

Er zijn dingen gebeurd waar ik vragen over heb.
Volgens mij was het beter geweest als...
Zaken zouden anders gelopen zijn wanneer....
Als ik terug kijk op die periode in mijn leven dan begrijp ik niet dat....
Ik worstel ermee.
Draai het probleem  om en om.
Bekijk het van alle kanten en er is geen andere oplossing dan dat het toen anders had gemoeten. Althans dat had ik graag gewild.
En ik bad ervoor. 
Eindeloos
Woordeloos
Met woorden
Met tranen.

Maar het veranderde niets aan de situatie. Dus....
Helpt bidden wel?
Hoort God wel?

Maar al dat wroeten in het verleden, tobben over toen, piekeren over wat als, helpt niet.

Het maakt de situatie niet anders, het maakt mijn hart niet blijer.
Integendeel.
Deze gedachten beroven mij van mijn hoop en vertrouwen op God.

Hij zegt in Filippenzen 4:8
Bedenkt wat waar is, 
Dit staat er;
 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;
 1. Als ik dit toepas, valt er licht in mijn hart. Lost dat alle problemen op? Nee, hier op aarde zal er nooit volmaaktheid zijn en zal er worsteling blijven.

  We hebben God zo nodig! De Bijbel beschrijft een God die volmaakt is in Zijn wegen en timing. Hij is de God die er altijd is en Die van ons houdt. 

  Tijdens moeilijke periodes en twijfels wil ik daar aan vast houden en op deze waarheden richten.

  Hij heeft alles in Zijn hand, ook de negatieve dingen.

  En in romeinen staat dat alles meewerkt ten goede.


  Nee, ik zie niet hoe of waarom. Ik mag op mijn Vader vertrouwen en mijn hand in Zijn hand leggen.

  En dat vind ik helemaal niet makkelijk. Al snel betrap ik me erop dat ik toch weer naar mezelf, de moeilijkheden of problemen kijk.

  God overziet mijn leven en dat van anderen, Hij leidt mij, tot in eeuwigheid.

  En dat probeer ik vast te houden en steeds weer te bedenken.


   


zondag 10 januari 2016

Gezinsmoment de tempel

Gaan we werken over de tempel?
Ehm....ja dat kan.
Maar het is voor ons als ouders ook nog even flink zoeken, denken en voorbereiden.
Wat weten we er van?
Wat zegt de Bijbel erover?
Hoe gaan we het vormgeven?

Uiteindelijk maken we er een serie van.
Ik heb een boekje gemaakt met hoofdstukken:
1 Wie bouwde de tempel
2 hoe zag de tempel eruit?
3 welke voorwerpen waren er in welk deel van het gebouw
4 wie werkten er en hoe zagen zij eruit? 

Elk hoofdstuk gaan we een keer behandelen.

Voor vandaag:
We starten met een nieuw lied. We zongen Heer, U bent mijn leven.
We vinden het mooi passen bij deze momenten als gezin rondom Gods woord.

Daarna gaven we het boekje.
Hier wat fotos eruit:Starten bij Hfdst 1:

We vertelden:
David was oud en zat te  denken wat God allemaal voor hem had gedaan.
En hij was God dankbaar voor alle zegeningen.
Hij wilde iets voor God maken.
Een tempel waarin het volk Hem kon aanbidden.
Ze hadden wel de tabernakel gehad en de ark was er nog. Maar ze leefden niet meer tenten. God mocht ook een huis krijgen.
Toen hij het vertelde aan God zei  God: nee!
Wat kunnen we daarvan leren?
Was het niet goed dat David een tempel wilde maken? Het was toch voor God.
Ook onze plannen zijn weleens niet de bedoeling van God. Ook al is het op zich niet verkeerd.

Toen lazen we in 1 kronieken 22 alle voorbereidingen die David trof.
Ook lazen we dat Salomo zijn naam van God kreeg. Salomo sjalomo, sjalom, vrede.
Hij was een vredevorst. Een verwijzing naar Christus: de Vredevorst.

Onze jongste had een kleurplaat, deze is van de jbgg en vond ik op de site van hervormde zondagscholen

Voor de anderen had ik een woordzoeker gemaakt.


Volgende week gaan we verder. Dan willen we ook weer wat aanvulling in het boekje stoppen.

zondag 3 januari 2016

Gezinsmoment oud en nieuw

Oud en nieuw.

We wilden nog stilstaan bij de jaarwisseling. Hoewel het geen christelijke feestdag is, wilden we er wel aandacht aan geven.
Samen lazen we in prediker 3 dat alles een tijd heeft.
Behalve God. God is eeuwig, Hij heeft geen begin en geen eind.
In vers 15 staat; God zoekt wat voorbijgegaan is. (Hsv).
We legden dit zo uit dat God ons zoekt, mensen zoekt. Mensen gaan voorbij, we komen en met ons sterven gaan we. Maar God is er altijd. En Hij zoekt ons! Hij wil voor ons zorgen. Ook in dit nieuwe jaar.

We keken naar wat we kregen afgelopen jaar en waar we dankbaar voor zijn. Dit schreven we op de gele kaartjes en op de rose schreven we 'goede voornemens'.
Deze hingen we in de boom.

Het belangrijkste voor het nieuwe jaar bedachten we ook; God liefhebben en Hem dienen.
Elke dag Hem danken voor wat we krijgen en bidden om wat we nodig hebben. Elke dag in Zijn hand leggen.