donderdag 31 december 2015

Bij dit nieuwe jaar

Al lang geleden vond ik in een boekje het volgende:

Ik zei tot de man die stond
Bij de poort van het nieuwe jaar;
Geef mij een licht
Zodat ik veilig het nieuwe jaar 
In kan gaan.

Maar hij zei:
Ga de duisternis in
En leg je hand in de hand van God
Dat is beter voor je dan licht
En veiliger dan een bekende weg.

Ik wens jullie allen dat je aan Zijn hand het nieuwe jaar in en door mag gaan


maandag 28 december 2015

Pijn en een Heelmeester

Wat is het soms oneerlijk en wat doet het pijn om zo behandeld te worden.
Waarom denken mensen zich alleen maar goed te voelen als een ander voor ze door het stof gaat? 
Onterecht beschuldigd.
 Toch een sorry zeggen. 
Niets meer laten horen, geen reactie...

Is dat wat God vraagt? Zo met anderen omgaan?

Maar eigenlijk is het niet de vraag hoe de ander met deze situatie omgaat. 
Hoe ga ik ermee om?
In filippenzen 4:8 staat een tekst die daarin helpt:
Bedenk wat waar is.
Wat eerlijk is...

Met de feiten en mijn gevoelens ga ik naar mijn Hemelse Vader, die al lang weet wat mij zo'n verdriet doet.
Die weet, beter nog dan ikzelf, wat die met me doet.
En Hij schenkt rust vanbinnen en genezing.
Dan lees ik:
Ik de Heere ben uw Heelmeester.
Exodus 15:26
In het hebreeuws: YAHWEH RAPHA
De Heere die heelt.

En zo is het.
zaterdag 26 december 2015

De zee

De zee en haar vele gezichten.
Mooi! 
En altijd weer vind ik het een stukje grootheid van God als ik deze schepping zie.

Kalm,
ruw, 
bruisend, 
kabbelend, 
fluisterend.
Bulderend.
De zee.

Gedachten
Gaan
Af en aan.
Als de golven
Van
De zee

vrijdag 25 december 2015

Gezinsmoment- kerst 2015

De voorgaande keren keken we naar een profetie die vervuld werd.
Nu keken we naar de omschrijving door Johannes en wat dat betekend.
In Johannes 1:5 staat dat het licht gekomen is en dat de duisternis het niet in haar macht heeft gekregen.
Wat betekend dit nu?
Wie is het Licht: de Heere Jezus.
En die duisternis dan? Dat wisten ze: Satan.
En wat is in haar macht krijgen.
Best moeilijk, maar we kwamen eruit. Degene die macht heeft is de baas. Heeft het voor het zeggen.
Wanneer leek het dat de duisternis gewonnen had?
Bij de zondeval.
En in de zondeval ligt de reden van kerst...
We lazen de moederbelofte in Genesis 3:15.
Ook daar gaat het over de strijd tussen licht en duisternis.
En daarna lazen we Jesaja 9:1
En Wie dat licht is staat in hetzelfde hoofdstuk vers 6.
Het was mooi om zo bijbelstudie met hen te doen. De beteknis van moeilijke woorden uitleggen en zo ook de lijn die in de Bijbel is te laten zien.

We maakten voor eenzame en aleenstaande mensen uit onze kerkelijke gemeente kaarten voor het nieuwe  jaar. Zo kunnen wij zelf iets van dat Licht doorgeven.

 

woensdag 23 december 2015

Kerstwens

Kaarten vallen op de mat.
Digitaal komen er goede wensen binnen.
Bij de kassa wordt er fijne dagen gewenst.
Goedbedoeld.
Toch denk ik ook aan die mensen die deze dagen alleen zijn.
Door welke oorzaak dan ook.
En dat dat soms zo veel pijn kan doen.
Het lijkt alsof iedereen samen is en gezelligheid ervaart en jij alleen niet...

Toch... Je bent niet alleen.
Jezus kwam naar deze aarde. Gods reddingsplan voor mensen. Alleen, eenzaam, maakt niet uit.
Ook voor mensen die alleen zijn kwam Hij.
Hij had oog voor het zwakke, de mensen die er niet bij hoorden.
Zou dat nu anders zijn?
Ik bid je toe dat het echt kerstfeest zal zijn, dit jaar.

zondag 20 december 2015

Gezinsmoment advent-4 2015

Deze vierde adventszondag hadden we voorbereid, maar even vergeten dat niet alle kinderen thuis zijn. Logeren in de vakantie.

Met alleen de jongens deden we een wat ander moment dan wat we voorbereid hadden. Dit bewaren we tot kerst.
We staken de vier adventkaarsen aan. Nog een paar dagen! Dan is het kerst!

Ik had al eens eerder flanelplaten geprint en uitgeknipt.
Heel kort herhaalden we de kerstgeschiedenis. Van de aankomst in Bethlehem tot en met de herders.
We vroegen of ze samen het verhaal wilden laten zien met de platen.
Leuk om te zien dat onze driejarige ook al veel weet en de papieren personen laat praten met elkaar:-)

In een boek had ik nog een woordzoeker over kerst en deze maakte onze zevenjarige.

De platen komen van www.kinderbijbeltijd.nl

vrijdag 18 december 2015

Decembertuin

Er zijn nu niet veel bloemen die bloeien in onze tuin.
Normaal in december is het ook kouder, veel kouder...
Nu zag ik langs de weg narcissen bloeien. Toch een raar gevoel: narcissen horen bij het voorjaar, niet bij kerst!

Wat wel bloeit is de helleborus of kerstroos die ik geplant heb deze zomer.
Misschien dat ik er nog een andere kleur bijzet, roze of wit. Deze is niet echt opvallend qua kleur.

Ook de winterheide waarvan we een border vol hebben bloeit.
Roze en ook de witte begint te bloeien.


Voor de rest is de tuin in winterslaap. Een enkele roos bloeit nog, maar de meeste hebben bottels.
Ik laat ze zitten voor de vogels.
En ja, de framboos heeft ook nog vruchten. Dit voorjaar geplant en blijkbaar vind hij het ook nog niet koud.
Die laat ik ook hangen. Wie weet eet een merel ze op.

Vogels hebben we veel in de tuin. Deze week zag ik een paar duiven, een hele tris mussen, merels en twee koolmezen.
Toen ze wegvlogen kwamen er pimpelmezen voor in de plaats. Ook vinken, kauwen en spreeuwen bevolken onze tuin.
En muizen brrr... Helaas horen we ze ook binnen weleens lopen.
Geef mij maar vogels :-)

woensdag 16 december 2015

Licht in de duisternis


Het leven is onoverzichtelijk, onzeker.
Moeilijke dingen kunnen op ons pad komen.
In ons eigen leven komen soms dingen waar we niet overheen kunnen kijken, in levens van geliefden kunnen problemen komen. Ook dat raakt ons.
Hoe graag willen we iets doen, helpen, problemen oplossen.

Sela zingt: 
Als alles duister is...
De wereld ligt in het donker van de zondennacht.
We willen en denken vaak dat we alles zelf kunnen oplossen.
Zonder God.
Maar wat is dat arm.

Het lied gaat verder:
Ontsteek dan een lichtend vuur wat nooit meer dooft..
Dat licht, dat LICHT schijnt.
Soms zien we het niet.
Maar dan mogen we dit bidden:
Jezus, U bent het Licht. Mogen wij dat zien!

Als wij leven met dat Licht in ons hart, zal het schijnen door ons heen.
God, geef dat ik in de lastige situatie toch iets mag laten zien van Uw liefde en Uw licht.

Dan zijn de zorgen, moeilijkheden of problemen niet weg.
Maar dan zijn ze bekend bij Hem en Hij kan zorgen en moeilijkheden wel oplossen en dragen.
Soms mag je een werktuig zijn en de mensen die op je weg geplaatst worden helpen dragen. Maar dan ook in afhankelijkheid van God.
Want het Licht schijnt én overwint.

Wil je het lied horen?


zondag 13 december 2015

Gezinsmoment advent 3-2015

Jongens doe alle lichten maar aan en de gordijnen dicht.
Leg de viltstiften, het kersthuis, de bijbel en liedbundel klaar dan gaan we beginnen.
Ook het blad met de adventskaarsen zetten we op tafel en het werkje wat ik had uitgeprint.

We beginnen, luister  goed.
Heel lang geleden schiep God het licht en Hij was er blij mee. Hij schiep nog veel meer prachtige dingen.
Maar toen zei satan: wil je hetzelfde zijn als God? Ja dat wilde Eva wel.
En Adam ook.
En ze schaamden zich en werden bang.
Daarna kregen Kain en Abel ruzie. En er gebeurden en gebeuren veel erge dingen.
Bij alles wat ik noemde, deed een van de kinderen een licht uit. Tot we in donker zaten. 
Maar toen! Toen was er een belofte van God als een lichtje in het donker. We deden een van de adventskaarsen aan.
En er kwam een profeet die beloofde dat er een Verlosser zou komen. We staken de tweede kaars aan.
En de mensen wachten op de Messias en kregen opnieuw een belofte. En we staken kaars nummer drie aan.

Toen mochten ze in de doos kijken. Daarin zaten twee sterren. Sterren geven licht. Niet veel, maar toch licht.
Staat er in de bijbel iets over een ster?
Ja! In numeri 24:17 staat een profetie:
Er zal een ster opgaan uit Jakob.
En Jezus zegt iets over zichzelf in openbaring 22: Ik ben de blinkende Morgenster.

Een morgenster kennen ze wel. Die laat zien dat het bijna dag is. Dat het licht komt.
En Wie is het licht van de wereld? Jezus!
Als je daarna in ps 72 leest dat koningen zullen buigen voor Hem, dan kom je uit bij het verhaal van de Wijzen uit het oosten.
Bileam uit het oosten profeteerde dat Jezus geboren zou worden. De wijzen volgen de ster en aanbidden de geboren Koning.

Wat een prachtig verhaal!
Ook wij mogen deze Koning aanbidden!

We maakten een werkje met de wijzen en de ster. Inkleuren en bestrijken met olie.
Voor het raam gehangen geeft dat een mooi glas-in-lood effect.


In het kersthuis zetten we een ster.vrijdag 11 december 2015

Een ster

Numeri 24:17
Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel opkomen; 

Mattheus 2: 
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd zodat je deze dingen aan de gemeenten kan vertellen. IK BEN de Zoon van David. IK BEN de stralende Morgenster."

Zomaar drie teksten uit de Bijbel waarin gesproken wordt over de ster van Jakob, de blinkende Morgenster noemt Jezus zichzelf.
Ik las erover dat de morgenster de ster is die de dag  aankondigd, voordat het volle licht verschijnt.
Jezus is de ster en Het Licht!
Hij kondigt aan dat de dag komt, de dag van Zijn komst, als iedereen Hem zal zien en Hem zal aanbidden.
Nu is het nog tijd om net als de wijzen uit het oosten, zijn ster te volgen en Hem te vinden. 
Hoe wisten de wijzen dat er een Koning in Israel geboren was? De profeet Bileam kwam uit het oosten en profeteerde over die ster. Ze luisterden en verstonden deze profetie. Ze worden geleid door de ster en vinden Hem.
Lessen voor ons!
Volgen wij, volg ik die ster? zondag 6 december 2015

Gezinsmoment 2- advent 2015


We lazen uit 'de bijbel voor jou' het verhaal van de herders die naar de kribbe gingen.

Toen gingen we eens kijken hoe het daar in Bethlehem op de velden eruit zou gezien hebben.
Groen? Liefelijk? 
Op de foto's ( van internet via google) is het eerder dor en droog.

Daarna vroegen we ons af: zou er wat over de herders in het oude testament staan?

We lazen psalm 72. Daar staat dat bewoners van woeste streken zullen komen om Hem te aanbidden.
En als we eens kijken naar de velden rondom Bethlehem dan valt dat wel onder woeste streken, net zoals herders onder de benaming woest volk genoemd kunnen worden.

De herders gingen naar Bethlehem. Deden ze dat nadat ze even in de psalmen gekeken hadden wat ze moesten doen? Nee ze volgden hun hart. Ze gingen snel naar de Koning om Hem te aanbidden.


Wat kunnen we hiervan leren?
Antwoord van de kids; dat ook wij naar de Heere Jezus moeten om Hem te aanbidden!

We maakten een kerststukje. Niet direct verband met het behandelde stuk maar ze wilden dit graag. Ook de jongste maakte er een. Heel leuk deed hij mee!
In het kersthuis legden we een ministukje. 


De kinderen vroegen nog of dit gelezen wordt door andere moeders.
Ze zeiden dat ze hoopten dat veel kinderen van hun ouders zulke dingen kregen. Want dan kan iedereen van de Heere Jezus leren!
Heerlijk om te horen dat ze het prima vinden om onze momenten te delen en dat ze hopen dat veel mensen en kinderen leren van Hem!

donderdag 3 december 2015

Luthers avondgebed

Heer,

Blijf bij ons
Want het is avond
en de nacht zal komen
Blijf bij ons en Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld

Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
Met Uw troost en zegen
met Uw woord en sacrament

Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht de strenge, bittere dood

Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid

Amen

Is het geen waarheid die Luther hier verwoord?
We leven in een tijd vol angst, onrust, oorlog en dood.
Persoonlijk kunnen we leven in een tijd van twijfel, van beproeving, verdriet, verlies.
De winter kan depressie en angst aanwakkeren.

We mogen bidden: Blijf bij ons, ontferm U over ons.
En we mogen weten:
Hij blijft bij ons! Zijn naam is: Immanuel, God met ons!
Hij kan niet anders, God is geen God die liegt. Hij is alles in allen, Hij is...
Immanuel!

Laat dat dan onze troost, ons uitzicht en onze hoop zijn in donkere dagen, in angst, pijn en verdriet. In depressie en wanhoop. God is met ons.
Heel bijzonder liet Hij dat zien in de komst van dat kind, zo klein, zo gewoon en toch die grote God.
Mens geworden om de mensen te redden. Toen was Hij lichamelijk bij ons, maar na het zenden van de Heilige Geest geldt nog steeds: Immanuel.

Remember Whose Gift was the first Christmas gift!  Immanuel God with Us by PrintersDaughter on Etsy, $47.00: