vrijdag 31 juli 2015

Dank

 1. Looft den Heere, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

 2. Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken.

 3. Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; dat zich het hart dergenen, die den Heere zoeken, verblijde.

 4. Vraagt naar den Heere en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.

 5. Gedenkt Zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en de oordelen Zijns monds;

 6. Gij, zaad van Israel, Zijn dienaar, gij, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen!

 7. Hij is de Heere, onze God.

  Deze psalm uit 1 kronieken 16 lazen we als afsluiting van de kidsclub.

  We hebben Zijn wonderen gezien, we hebben Hem gedankt.

  Het trof me, dat die hele oude woorden vertellen wat in mn hart leeft.

  En is dat niet heel vaak zo? Hij kent ons van binnen en van buiten.


  En gisteravond zagen we dit zichtbare teken van Zijn trouw.

  Mooi!donderdag 30 juli 2015

kidsclub donderdag

Zo....nu kan ik even bijkomen en uitblazen....
M'n hoofd leegmaken, na een week vol indrukken, Bijbelverhalen, veel kinderen, een fijn team, veel vragen, veel...tja wat niet?

Maar wat was het fijn om te doen! En wat zijn we gezegend deze week! God was aanwezig.
Rond de 40 kids per dag, die elkaar niet of nauwelijks kennen en geen ruzie, geen schelden, juist niet!
Er was eerbied, aandacht, enthousiasme.

Er was liefde
We leerden het de kinderen vandaag:
God gaf 2 regels:
1) Houd veel van Mij
2) en houd veel van de mensen om je heen.
Maar wat als het misgaat?
De juf smeerde kit op de gaatjes (tandpasta) in de plank, om het gat dicht te maken.
Dat mislukte heel erg! De kit zat overal, de plank was verknoeid. Dat krijg je als je je eigen zin doet en niet naar regels luistert.
Wat is dan de oplossing?
De kit terug doen in de tube? Nee, dat ging niet.
Zo is het ook met  verkeerde dingen; als je iemand een schop geeft, kun je die niet terug doen in je voet.
Wat doe je dan?
Hoe kun je het weer goed maken?
Dat wisten ze wel; sorry zeggen.
Daar praatten we over door. Kun je sorry zeggen tegen God? Ja, gelukkig wel.
En krijg je dan geen straf? Nee, hoe kan dat? Doordat Jezus de straf droeg aan het kruis.
God kan van ons houden, kan onze stoute dingen vergeven door Jezus.

Het Bijbelverhaal over de lamme man, die zijn zonden vergeven zag én genezen werd, werd door de kinderen goed gevolgd.

Omdat het regenachtig was en het de laatste dag was, speelden we binnen spelletjes en versierden we cupcakes.
Gisteren werden de ouders uitgenodigd om binnen te lopen tijdens de ochtend. En er kwamen moeders en vaders. Ook zij hoorden zo het woord van God.
Tevens kregen ze een cadeautasje mee. Met een versgebakken cakeje, een evangelisatiefolder en nog wat leuke dingen.

God is groot en ik dank Hem voor zoveel overvloedige zegen deze week!
Tegelijk blijft er een gebed in m'n hart voor zoveel kinderen die van Hem niet gehoord hebben. En voor de kinderen die nu mochten komen, dat ze het niet zullen vergeten.


woensdag 29 juli 2015

kidsclub woensdag

Wat worden we rijk gezegend!

De wijk waar we club houden is nog niet zo lang een locatie voor ons.
Dit jaar is het de derde keer dat we in de zomer een clubweek houden.
De club die op zondag draait, doet het goed in deze wijk. De kinderen die op zondag komen, komen ook naar de zomerclub.
Maar....we ontmoeten nu weer veel nieuwe kids!
Ook vandaag mochten we kinderen begroeten die nog niet eerder geweest waren.
God bevestigd Zijn woord.
Ik heb zelf ervaren dat we naar deze wijk gestuurd werden en dan is dit zo mooi om te zien!

Vandaag stond de schilder centraal.
Hij maakt alles mooi met z'n verf.
God geeft ons regels om ons leven mooi te maken.
Die regels zijn niet veel en niet moeilijk om te onthouden:
1) Veel van God houden, Hij houdt van ons, wij mogen van Hem houden.
2) veel van de mensen om ons heen houden.

Toen we met voorbeelden aan de kinderen vroegen wat bij welke regel hoort, wisten ze het perfect.
Als je iemand troost, die verdriet heeft, hoort dat bij regel 2.
Als je op je fiets zit en tegen God zegt; ik voel me blij, dank U wel, hoort dat bij regel 1.
En ruzie maken? nee, dat hoort niet bij de regels.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan was een mooi illustratie van de invulling van die regels.
En de verteller heeft verteltalent. De kinderen luisteren geboeid.

Bij binnenkomst springt een meisje in m'n armen, hoi juf, ik had zo'n zin om te komen.
En even later komt er een ander meisje even een knuffel halen.
Er is geen ruzie te vinden tussen de kids, hoewel ze elkaar soms wel en soms niet kennen en echt weleens even moeten wachten op hun beurt.

Ook dat is zo'n zegen!

Morgen is weeral de laatste ochtend.
We maken er een feestmorgen van; spelletjes, cupcakes versieren en een vrije inloopmorgen voor ouders.
Ze krijgen een goodiebag mee met een aardigheidje, een evangelisatiefolder een uitnodiging voor de kidsclub op zondag.
Maar dat is morgen, eerst de voorbereidingen nog...

dinsdag 28 juli 2015

Kidsclub dinsdag

Een architect, electricien...
Luister maar naar het aansprekende

Wat een leuk liedje en wat zingen ze het al goed mee!

We begonnen als team met gebed en toerusting:
Je licht laten schijnen op Jezus.
Met Zijn hulp, doorgeven wie Hij is.
We baden of er nog meer kinderen uit de wijk mochten komen.
En ze kwamen! De kinderen van gisteren, maar ook veel nieuwe kids.
Gisteren was de +10 groep leeg, nu zaten er tien ijverig te figuurzagen!
En na het verhaal over Daniel die contact bleef zoeken met God, ondanks de dreiging van de leeuwenkuil.
En diezelfde God redde hem uit die kuil, hebben de grote kids gebedskaartjes gemaakt. Kinderen die nooit bidden krijgen zo een handvat wat ze kunnen bidden.
Wat een God!

Heerlijk om meer dan 30 kids met open mond, muisstil te zien luisteren.

Er doen jongeren van rond de 12 mee en zij verzorgen met veel plezier de sketch.
Verder helpen ze de kleine kids met hun werkje.
Ik vind het heerlijk dat ze zo meedoen en op een positieve manier met geloof bezig zijn.
Het is mooi om anderen hun talenten te zien gebruiken.
Organiseren, vertellen, uitleggen, wekrjes maken, kinderen aandacht geven, luisteren.
We ervaren Gods aanwezigheid heel duidelijk!

We lieten de grote kids gebedskaartjes maken en een houten kistje versieren om de kaartjes in te bewaren.
De kleineren maakten een gebedshand.
Waar kun je voor bidden?
Je hand geeft je een geheugensteuntje.

maandag 27 juli 2015

Kidsclub maandag

De eerste morgen is achter de rug.
Een fijne morgen met kinderen die nog nooit geweest waren, kinderen die ook op zondag naar de kidsclub komen en kinderen die vorig jaar ook kwamen.
Leuk om ze terug te zien!

Omdat het thema ' de bouwplaats' heet, was het inloopwerkje een bouwhelm.
Al snel waren er bouwhelmen met allerlei versieringen op te zien.
Toen deze klaar waren gingen we naar de speelzaal waar een architect samen met de kids een huis probeerde te tekenen.
Uiteraard was hun hulp broodnodig:-)

Niet alleen de architect bedenkt een plan. 
Ook God had een prachtig plan.
Hij bedacht de aarde en de mensen. Ook jou! Hij wil met ons contact. Wij zijn belangrijk!
En adam en eva waren blij in die prachtige schepping.
Helaas wilden ze niet steeds doen wat God zei en deden ze hun eigen zin.
En dat ging mis en dat gaat het nu vaak genoeg ook nog.
En toch zijn we nog steeds belangrijk voor God. De stoute dingen die we doen werden bestraft,Jezus droeg die straf.
En daarom kunnen we zeggen; God houdt van ons en wil bij ons zijn.


Na opnieuw een knutsel, nu in relatie met het bijbelverhaal hebben we gezongen en en de leertekst een stukje aangeleerd


De kinderen genoten van een sketch en daarna was het weer voorbij.

Fijn om de boodschap te brengen. Mooi om de teamleden zo bezig te zien. 
De eerste dag is altijd wennen, je weg vinden, afwachten ook of er kinderen komen en hoeveel.
Maar ook een dag van proeven van Gods zegen en mogen vertellen hoe heerlijk het is om Hem te dienen.
Tot Zijn eer!

donderdag 23 juli 2015

Even verder kijken

Hosta, mwha, niet direct m'n favoriet als het om bloemen gaat.
Liever een hortensia, rozen of...
Hosta wordt door slakken opgegeten, heeft kleine bloemetjes, nee niet echt iets waar ik voor kies.
En er staan een paar verschillende in de tuin. Ze kwamen dit voorjaar boven, sprietige punten. O, dat is hosta. Nou ja, het staat niet in de weg, laat maar staan. Verder niet veel aandacht aan besteed, maar nu bloeit het.

En dan moet ik toch bekennen dat ik een vooroordeel had, wat nergens op sloeg.
Ja, de slakken eten het blad graag.
 Maar echt erg kan ik dat niet vinden.
En als je wat langer kijkt naar dit bescheiden bloempje, is ook dit een schoonheid!

En daarin ligt een les. 
Hoe kijken we naar elkaar? Vol vooroordelen omdat iemand niet aan ons idee van leuk, mooi, passend bij, (ja bij wat?) voldoet?

Even verder kijken en iemand bekijken als schepping van God, waarbij je misschien even geduld moet hebben, voordat je schoonheid ziet. Zeker weten dat het de moeite waard is...
 

dinsdag 21 juli 2015

Toeleven naar de kidsclub

Nog een paar dagen dan is het kidsclub.
Als teamleider van een week (er draaien drie clubs in drie verschillende wijken) ben ik, met twee anderen, al lange tijd bezig met de organisatie.
Allerlei praktische zaken; 
Locaties die wel of niet  beschikbaar zijn,
Thema, bijbelverhalen, liedjes, werkjes, materiaal, pr op diverse manieren, medewerkers werven etc.

En natuurlijk is het altijd spannend of er kinderen komen.
En dat wisselt per jaar, per wijk, per dag.
Soms zie je kinderen van andere jaren terugkomen.
Vaak zijn het weer nieuwe gezichten.

In dit werk zijn er veel dingen waar je wel je best voor moet doen, maar wat jezelf niet in de hand hebt.

Dat is een les. Loslaten en aan God overlaten.
Hij staat in voor Zijn werk.
Het is niet mijn club of dat van het team. 
Natuurlijk, wij zijn als team aanwezig.
Maar we mogen voorbereiden en op dekidsclub  zelf werken in afhankelijkheid en vertrouwen.

Het mooie is ook dat je elkaars talenten ziet en die mag inzetten. Iemand die niet graag voor de groep staat is misschien heel goed in aandacht geven aan een kind persoonlijk.
Want wat is een open oor en open hart belangrijk.
 Een kind ziet ons bezig en voelt of wat we zeggen en doen echt is, uit ons hart komt.
We zijn het vijfde evangelie.
Wat een verantwoordelijkheid!
Als ik voor de groep zeg; God wil contact met ons en ik ben zelf zo druk met regelen (mijn persoonlijke valkuil), dat ik geen contact met de kids maak, dan wringt er iets.
Woorden en daden moeten overeen komen.

Het is heerlijk om in zo'n week te ervaren dat God aanwezig is, kracht en energie geeft. Teamgeest, liefde tot de kinderen en tot elkaar. Woorden om Hem groot te maken.

Ik zie er naar uit!
Bid je mee om zegen op dit werk?
Niet om ons, maar Zijn naam ter eer!  

zondag 19 juli 2015

Vakantie, God

Vandaag het laatste gezinsmoment over de gelijkenissen.
Een spel als evaluatie eigenlijk. Wat hebben we voor gelijkenis gehoord elke week? Waar ging het over en wat leerden we ervan. 
Daarna nog even gezongen en met gitaar en blokfluit erbij is dat ook erg fijn!

En dan nu even pauze...
Volgende week hebben we vier dagen kidsclub.
Dat is enorm leuk om te doen, maar het vraagt veel van me.
Door het leiden van een team, een stuk organisatie en ( wat ik het mooist van alles vind) aan de kinderen vertellen over mijn Vader en Koning, ligt er behoorlijk wat op mijn bordje. Niet erg, want het geeft me enorm veel vreugde! 
 Maar ook nog tijd en ruimte om een gezinsmoment voor te bereiden heb ik waarschijnlijk niet.

De zomervakantie wijken we even van ons vaste ritme af.
We zullen misschien tijdens een lange rit naar een uitje wel een soort bewust gezinsmoment houden.
Maar echt een serie met verwerkingen pakken we na de vakantie weer op.

Ideeen hebben we al wel.
De tien geboden.
En dan niet; dit mag niet en dat mag niet.
Maar zoals we leren; we mogen ze houden uit dankbaarheid!
God geeft de regels om je leven mooi te maken. Hij zegt dat we van Hem moeten houden en van de mensen om ons heen.
Hoe gaan we dat dan invullen? Met de geboden die we gekregen hebben.
Wat hoort er dan bij elk gebod? Hoe kunnen we dat positief doen?

Als ik het zo opschrijf gaat het toch wel kriebelen om er mee te beginnen. Maar uit ervaring weet ik dat ik meer tijd nodig heb dan dat ik nu heb, om het goed voor te bereiden.
Dus toch...
Even pauze.
Niet van bloggen, misschien wat minder dan vorige weken, maar soms moet ik gewoon even typen...
 
God is zo goed, daar kan ik niet van zwijgen...
Nog even een foto van een prachtige lucht die me bewust maakte van hoe Groot God is;
Zo' n prachtige lucht. Een schilderij. En dan aan een wereld die Hem voorbij leeft en Hem niet nodig denkt te hebben.
En dan toch kleurt zijn trouw elke morgen en elke avond.
Wat een God!

vrijdag 17 juli 2015

Oud

Wat gaan de wolken snel,
Het lijkt het leven wel.

Zingt Matthijn Buwalda in een van zijn liedjes.

Klopt helemaal.
Ik moest er aan denken toen we alweer zomervakantie kregen.
Wat is een schooljaar snel voorbij.

Ik moest er aan denken toen ik op verjaardag was bij mijn oma.
Zij mag mijn kinderen, haar achterkleinkinderen meemaken.
Tegelijk heeft ze zelf haar grootouders gekend.
Wat een lange rij generaties heeft een persoon dan gezien!
Ik houd van de verhalen over vroeger, toen de wereld nog zo anders was.
Het leven was anders, rustiger misschien.
De ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog zijn enorm snel gegaan.

Soms denk ik; wat gaat het snel.
Wat is tijd?
Zo heb je een baby in je armen en voordat je met je ogen knippert zijn ze groot.
Tegelijk is er Een die geen tijd kent.
Voor Hem zijn duizend jaren als een dag en een dag als duizend jaar.

Wat gaat de tijd dan inderdaad snel en wat is eeuwigheid? 

Alle tijd!


maandag 13 juli 2015

Opnieuw ... Tranen

Mijn vorige blog over tranen liet me niet los. God bewaard onze tranen in Zijn kruik. Hij kent onze tranen en belooft om voor ons te zorgen.

Maar God liet me zien dat er beloften liggen voor mensen met tranen.

In de bergrede staat:
Zalig degene die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.

Psalm 126 zegt;
Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien.

En in de openbaring  aan Johannes staat twee keer:
En God zal al hun tranen drogen.
Er zal geen rouw of verdriet meer zijn.

Heel indrukwekkend! Het gaat over de mensen die in grote verdrukking geleefd hebben.
Zoals we al zagen: onze tranen doen er toe.
En al leven we in een land waar we vrij mogen geloven, ons leven kan moeilijk zijn.
Heel moeilijk soms.

Maar, God zorgt niet alleen, Hij troost. Hij weet van ons af.
We mogen met onze tranen tot Hem gaan. 
Eens zullen er geen tranen van verdriet meer zijn.
Onvoorstelbaar heerlijk!

zondag 12 juli 2015

Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter

De onrechtvaardige rechter.

Deze gelijkenis uit Lucas 18 hebben we vandaag onder de loep genomen.

We beginnen met een korte sketch over een rechter die (eerlijk) rechtspreekt, om zo duidelijk te maken wat een rechter doet.

Daarna vertel ik de gelijkenis en laat de fotos zien van deze gelijkenis van de site freebibleimages.org
Het fijne hiervan is dat het via woord en beeld binnenkomt.
Foto van genoemde site

De Heere Jezus geeft met dit verhaal de noodzaak aan om te blijven bidden. Zelfs een oneerlijke rechter, die om God noch Gebod geeft, luistert op den duur.
Hoeveel meer de eerlijke God, die je Vader wil zijn. 
Ook voor ons een boodschap!
We moeten niet te snel opgeven.
God hoort!

Na het verhaal spelen we nog een soort hints.
Ik had zes kaartjes gemaakt met dingen om uit te beelden:
- bidden
- rechter die nadenkt
- vrouw die blijft vragen
- rechter die niet wil luisteren
- verdrietige vrouw
-vrouw die om hulp vraagt.

We verdelen ons in twee teams en beelden om de beurt uit wat op het kaartje staat. Het andere team moet raden.
Dit is wel een groot succes!

Volgende week een afsluiter over de gelijkenissen. Misschien een spel, maar ik weet het nog niet.
Dan begint ook hier de schoolvakantie.
We willen graag over de tien geboden werken, maar misschien dat we het een beetje anders aanpkken.
De tweede week van  de vakantie hebben we ook kidsclub. Daar gaan de kinderen ook mee naar toe en zien ze erg naar uit. Maar of ik dan nog energie       
 en  inspiratie heb voor een gezinsmoment?
We zullen zien...

Een dag

Deze bloemen bloeien maar een dag.
Opvallend en uitbundig staan ze te stralen.
Maar hoe kort...wat is een dag?!
Maar gelukkig hebben de meeste van deze planten een heleboel bloemknoppen. Zo kunnen we langer genieten van deze eendagsbloemen.
De naam daglelie zegt het al. De klaproos is waarschijnlijk wel bekend.
De paarse bloem weet ik de naam niet van. Heb hem wel zelf gezaaid dit voorjaar.


dinsdag 7 juli 2015

Tranen

Wat hebben we veel momenten met tranen. Tranen van blijdschap,Tranen van ontroering soms.
Maar vooral tranen van verdriet. Om ons leed, onze pijn of die van anderen. Tranen  om verlies en afscheid.
Er is zoveel wat tranen veroorzaakt. Kijk om je heen, ver weg, dichtbij of naar jezelf. Vaak hoef je niet ver te zoeken om een bron van (je) tranen te vinden.
Anderen kunnen je pijn doen, of je ervaart de pijn van eenzaamheid, bitterheid, vijandschap.

Psalm 56 zegt het: ik moest zwerven op de aarde.
En herkennen we dat niet? Nergens rust vinden, rondzwerven?
Zelfs de Heere Jezus had geen plek om te rusten. Ook Hij moest zwerven.
Wat is alles bekend bij God.
Zelfs al, al! Onze tranen!
Want;
En dat vind ik troostrijk. God kent ons en slaat acht op ons. Op ons verdriet en op alles wat ik hierboven al schreef. En op nog zoveel meer. Ook onze verborgen tranen, die alleen jij weet. En God.

De psalmdichter schrijft daarna;

 Als ik U om hulp roep, slaan mijn vijanden op de vlucht. 
Want ik weet zeker dat U voor mij zorgt.

Ook tranen mogen er zijn. God kent ze en ik mag zeker  weten dat Hij voor mij zorgt. Wat heerlijk.
Want Iemand die jou perfect kent, kan ook perfect ( zelfs in een helemaal niet perfecte wereld) voor je zorgen.

( foto heb ik gekopieerd van pinterest en van tekst voorzien)
 

maandag 6 juli 2015

Annabelle

Mag ik u voorstellen?
Annabelle!
Een hortensia- soort.
Op de foto de ontwikkeling van knop tot bloem.
Wat een beauty!
Ze kunnen enorme bloemtrossen krijgen.zondag 5 juli 2015

Gezinsmoment gelijkenis. Ja- nee

De zoon aan het werk

Opnieuw een gelijkenis. Op pinterest vond ik een lijst met 44 gelijkenissen van Jezus. Dat is best handig, zeker als je wat minder bekende wilt nemen.
Sommige van de lijst zijn niet echt een verhaal (bijv nieuwe wijn in oude zakken) dus die slaan we ook over.
We willen tot de zomervakantie over gelijkenissen werken en in de vakantie de tien geboden. 
Hoe precies weet ik nog niet. Maar daar maak ik me niet druk op. Een them vormt zich met de tijd.
Meestal heb ik een raamwerk voor een thema en de concrete invulling kijken we per week naar.

Smorgens vroeg wordt al gezegd; yes vandaag gezinsmoment. 
En dit keer was het wel heel eenvoudig. Soms denk ik dat het te simpel is. Het blijft voor mezelf soms ook zoeken naar wat  en hoe. Het meest simpele slaat soms nog meer aan dan dat ik zit te zoeken naar diepgaande verwerking of betekenis.

De gelijkenis van de twee zonen  uit Mattheüs 22 was voor onze kinderen niet bekend.
We vroegen hen goed te luisteren.
Het verhaal voorgelezen uit de Bijbel, in een niet hele moeilijke vertaling:
De vader vraagt zijn ene zoon te gaan werken in de wijngaard. Nee antwoord deze, maar krijgt spijt en gaat toch.
De andere zoon antwoord ja op dezelfde vraag en gaat niet.

Onze vraag aan de kids was; speel dit verhaal uit met playmobiel.
Dit deden ze prima. Leuk om te zien!
Daarna nog even doorgepraat over hoe wij dat dagelijks kunnen doen en of het gebeurt.

De vader vraagt de zoon
Deze zoon ging niet

Ook als we tegen God zeggen: ja we gaan naar U luisteren en we doen het in de praktijk niet, bijv ruzie zoeken, egoïsme etc dan zijn we als die tweede zoon.
Daden zijn dus belangrijker dan woorden. God kijkt niet alleen naar ons woord of alleen naar wat we doen. Het is belangrijk dat onze woorden en daden in overeenstemming zijn met elkaar.
 

vrijdag 3 juli 2015

Mooi

Wat voel ik me rijk.
Met de dagelijkse dingen.
Wat voel ik me rijk
Met Gods zegeningen.

Geluk zit niet altijd
In grote gebeurtenissen.
Geluk is ook:
Liefde van je man en kinderen niet missen.

Mooi weer, fluitende vogels
Bloeiende bloemen
Dansende vlinders
Zingende, springende kinderen

Ervaren dat God bij je is.
In verdriet en vreugde
Om anderen heen kunnen staan
Met woord en gebed.
Met een luisterend oor.

Dank U dank U Heer!