zondag 31 mei 2015

Gezinsmoment-profeten afsluiting

De laatste keer over profeten.
Nee, niet alle profeten zijn aan bod gekomen. Maar toch besloten we om het af te sluiten.
We hadden het gevoel dat we even genoeg gedaan hadden ermee. De inspiratie was even op.
En de belangstelling van de kinderen taande.

Daarom nog een afsluiting en volgende week met een nieuw onderwerp verder.
We pakten het spelbord van monopoly en twee pionnen en de dobbelsteen.
De bedoeling was om het eerst weer bij start te zijn.
Na elke worp werd een vraag gesteld over de afgelopen gezinsmomenten en bij een goed antwoord mochten ze het aantal stappen van de worp vooruit.

Leuk om terug te horen wat ze geleerd en onthouden hebben!
Ook plakten we nog een plaat van profeten uit het stickerboek: helden van het oude testament.

Beetje simpel misschien, maar een leuke evaluatie.

Vanaf volgende week werken we over gelijkenissen.

vrijdag 29 mei 2015

Gedragen

Soms valt je ineens iets op.
Vanavond lazen we uit Jesaja. Hij profeteert dat het Babylonische rijk zal vallen. Afgoden als Bel en Nebo werden in optocht door de stad gedragen.
Maar niet lang meer, de afgoden die waardeloos zijn, zullen ten onder gaan.
De enige ware God blijft over.
Jesaja voorspeld een verlosser.
Die voorspelling is uitgekomen.
Maar ik vond de vergelijking zo mooi van de afgoden en God:
God hoeven wij niet te dragen, Hij draagt ons!

Welke afgoden dragen wij met ons mee? Het kan vanalles zijn. We bezwijken er soms bijna onder.
De tegenstelling met de Heere is zo groot!
En voor God hoeven we ons niet mooier voor te doen en dat we zijn.
Al onze problemen en zorgen, verdriet en mislukking, onmacht, zonde, raadsels en vragen mogen en kunnen we bij Hem neerleggen.

Dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.
Wat zijn we veel beter af als Hij onze God is en het middelpunt van ons leven, in plaats van de afgod nooit-genoeg.

Op pinterest vond ik de volgende afbeelding met mooi gedicht.

woensdag 27 mei 2015

oorsprong, heden, toekomst

Wat is Gods woord rijk!
een aantal jaar geleden kwam ik een tekst tegen in een boek; Verder op weg, in het voetspoor van Jezus.
Het is een boek met elke dag een korte overdenking, naar aanleiding van een preek.
Een soort dagboek dus.
 
Daar stond in wat God ons wil zeggen en onze kinderen.
Omdat ik er van leerde en het zo mooi vond, geef ik het door.


Onze oorsprong is onderdeel van Gods plan. Dat plan is actueel in ons heden en heeft een eeuwigdurende toekomst als doel.

Oorsprong.

Voor het begin van de wereld had Ik al een plan om je in Mijn heerlijkheid te brengen (1 kor. 2:7)

Ik kende je al voordat Ik je vormde in je moeders buik. (jer. 1:4-5)

Je werd als Mijn evenbeeld gemaakt (Gen. 1:27)

Ik bepaalde precies wanneer je geboren zou worden en waar je zou wonen. (Hand. 17:26)

 

Heden

Jezus is het evenbeeld van wie ik ben (Hebr. 1:3)

Hij stierf zodat jij en Ik verzoend konden worden (2 Kor. 5: 18-19)

In Jezus heb je Mijn liefde voor jou gezien (Joh. 17:26)

Toen je bij Mij kwam heb  Ik je met open armen ontvangen (lak. 15:20)

Ik ben je Vader en Ik houd van je zoals Ik van Mijn zoon Jezus houd (joh. 17:23)

Niets kan je ooit meer van Mijn liefde scheiden. (Rom. 8: 38-39)

Mijn gedachten over jou zijn net zo min te tellen als het zand bij de zee (Ps. 139: 17-18)

 

Ik zorg voor je en geef je alles wat je nodig hebt (Matt. 6:31-33)

Al het goede wat je ontvangt, komt uit Mijn hand. (Jak. 1:17)

 

Als je hart gebroken is, ben Ik dichtbij (ps. 34: 18)

Ik ben de Vader die je in al je problemen troost. (2 Kor. 1:3-4)

Zelfs als je leven moeilijk is, Ik ben bij je (Ps 23:4)

 

Ik heb werkelijk alles voor je over. (Rom 8:23)

Ik zal altijd het goede voor je blijven doen. (Jer. 32: 40)

Want je bent een kostbaar bezit voor mij. (Ex. 19:5)

 

Toekomst

Ik heb je altijd al een hoopvolle toekomst willen geven. (Jer. 29:11)

Want Mijn liefde voor jou duurt voor eeuwig (Jer. 31:3)

Ook jij ziet uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. (2 Petr.3:13)

Ook jij hebt weet van je burgerrecht in de hemel (Fill 3:20)

Ik wil ook jou zeken en een plaats geven om te wonen (Jer. 32:41)

Wanneer het lichaam waarin je woont wordt afgebroken, krijg je van Mij een eeuwige woning in de hemel. (2 Kor. 5:1)

zondag 24 mei 2015

Gezinsmoment profeten-7 Pinksteren

Alles is voorzegt, ook Pinksteren.
Van de profeet Joel was de stap naar het feest van vandaag niet zo groot.
In de voorbereiding had ik me al verwonderd over alles wat God zegt en ons wil leren over dit feest.

Voor m'n gevoel is Pinksteren wat onderbelicht, wat moeilijk soms ook. Een geboorte, sterven en Hemelvaart is iets wat makkelijker uit te leggen is. Behalve misschien Hemelvaart. 

Eerst lazen we Joel 1:15 waarin het oordeel dmv een sprinkhanenplaag wordt voorzegd en we lazen Joel 2:12. Want hier staat: kom terug! God is trouw en barmhartig, bereid tot vergeving .
Dat alleen is al een les. God veranderd niet. Je mag terugkomen!
Zo heerlijk!

Maar Joel zegt in 2:28 nog meer: Ik zal mijn Geest uitgieten op alle mensen. 
Zonen en dochters zullen profeteren.
En dan zijn we bij Pinksteren.

We verdiepen ons in de Heilige Geest.
De Heere Jezus geeft veel onderwijs aan de discipelen over de Geest en een paar teksten zochten we op en lazen we. We kwamen erachter dat Hij een geest van waarheid is, die ons wil leren over God en die getuigd wat waarheid is, overtuigd zelfs. 
En we lazen in 1 korinthe 6:19 dat we vol kunnen zijn van de Geest. Dat ons lichaam en tempel is waarin de Heilige Geest wil wonen.

Best pittige stof, maar ondersteund door een voorbeeld wat de dominee aanreikte vanmorgen en een liedje wat ik vond op YouTube was het wel duidelijk.
Het voorbeeld was het volgende;
Een glas water kun je meer dan vol maken. Als je heel voorzichtig schenkt dan komt er een bel van water voordat het overstroomt. Zo vol wil de Geest je maken. Dan ben je vol van Hem. Kam er geen zonde of anders meer bij en stroom je over om uit te delen. 

Het liedje is: wat is het pinksterfeest? hier te vinden
We zongen nog een paar verzen over de Geest:
- door de kracht van de heilige Geest
-God is geest van Herman Boon

We hebben nog geknutseld: een wereldkaart met losse poppetjes. Heel de wereld zal vol worden van God, alle volken mogen zijn evangelie horen.


vrijdag 22 mei 2015

afhankelijk

Nog 10 weken, dan is het kidsclub.
Elk jaar houden we als gemeente drie kinderclubs met als doel; evangelisatie.

Ik mag elk jaar een team aansturen en alle voorbereidingen doen, samen met een groep anderen.
En wat kunnen we terug zien op prachtige, gezegende weken!
God opent deuren en harten om club te kunnen houden.

Maar soms loop ik tegen dingen aan;
Het is veel werk, waar ik van geniet, maar soms ook op de rem moet trappen omdat het téveel werk is.
Het is een strijd om mensen te krijgen die mee willen werken.
We doen er van alles aan, maar het blijft trekken.

Inmiddels weet ik; God staat in voor Zijn werk!
Hij is betrouwbaar en ik mag in afhankelijkheid alles bij Hem neerleggen.
Ik hoef me geen zorgen te maken, Hij opent deuren.
Maar ik vind het moeilijk.
Liever ging het vanzelf...
Liever had ik deze les in m'n zak, zogezegd, in plaats van steeds opnieuw leren...

Aan de andere kant; het ís Zijn werk, niet dat van mij...
Het staat of valt niet met mijn werk...
ik moet leren pas op de plaats te maken en Hem ruimte geven.
Leven in afhankelijkheid, ook hierin.

Ik heb zin in de kidsclub!
Het is heerlijk om Gods woord te vertellen en een week met kinderen uit de wijk op te trekken.
Om te zingen met hen en te zien hoe ze genieten van de sketch.
Om te ervaren dat het team samenwerkt, met hun eigen talenten en geloof en zo met de kinderen optrekt.
Om Gods aanwezigheid te ervaren, om uit te delen en dan ook zelf gevoed worden.

En tot de club draait; schuilen onder Gods vleugels.
En de zaken die me zwaar vallen bij Hem brengen en daar laten.
Deze moeder met kleintjes kwam ik onderweg op de fiets tegen. Toen ik afstapte om een foto te maken, kropen ze dicht tegen de moeder aan.
Mooi beeld van schuilen bij God!

woensdag 20 mei 2015

Zijn trouw

Groot is Uw trouw, elke morgen!

We lazen uit klaagliederen (hoofdstuk 3).
Jeremia zit op de puinhopen.
Een stad die verwoest is, een volk wat weggevoerd is, de tempel vernietigd. Een volk wat God ontrouw is en gestraft wordt.
En toch, als Jeremia dit allemaal geconcludeerd heeft en om zich heen kijkt, is zijn conclusie:
Zijn barmhartigheden zijn niet opgehouden,
Elke morgen zijn ze nieuw.
Groot is Uw trouw!

Wat een wonderlijk iets eigenlijk; de trouw van God.
Veel psalmen spreken van Zijn trouw.
Wacht op de Heer', houd moed, Hij is getrouw. (Psalm 27)

Het viel me op dat David Gods trouw bezingt, juist wel in de moeite.
En ook Job zegt het; ondanks alles; de Heere loven.

Gisteravond op bijbelstudie ging het over de gelijkenis van het verloren schaap.
Ook dan blijkt zo duidelijk de trouw van de Herder.
Het schaap zelf deed niets, ja weglopen. Ontrouw zijn.
De kudde om hem heen deed ook niets.
Maar de Herder ging zoeken! En het schaap, dat ontrouwe schaap meenemen. En dat niet alleen! Er was grote blijdschap!

Kennen jullie het lied; Heer, U bent mijn leven?

(overgenomen van songteksten.nl)
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Alles door Zijn trouw!
Ik vond het mooi, ook in de aanloop naar Pinksteren toe; de Geest brengt mensen samen en stuurt hen weer weg. Maar we gaan niet alleen. We mogen gegrond zijn in Hem, door Zijn oneindige trouw.
Die gaat door moeite en diepte heen en laat niet los.

een gezongen versie van dit lied

gouden regen

Er stond een boompje in de tuin. Beetje rare vorm.
Beetje kaal,
beetje raar plekje.
Beetje lijkt wel dood.
Beetje...eigenlijk niets aan.
Wat zou dat zijn?
En kijk!!
Het beetje rare boompje ging uitlopen en bloeit nu.
Prachtig!
Soms is geduld heel nuttig!

zondag 17 mei 2015

Gezinsmoment profeten-6

twee profeten deze keer.
Elke week na het gezinsmoment vragen we over welke profeet ze de volgende keer willen werken.
Geeft nogal wat huiswerk voor ons :-) want ze kiezen de onbekendste profeten!
Deze keer vroegen ze om Nahum.

Ter voorbereiding las ik het bijbelboek Nahum.
Wat een sombere profetie vol oordeel, strijd, vernietiging.
Wat moeten we hiermee?
Alleen Nahum 1:7 komt naar voren:
Nahum 1:7
Foto van pinterest.

Na wat achtergrondinformatie te hebben gelezen bleek dat dit de tweede profetie tegen Nineve was.
De andere was uitgesproken door Jona.
In het verleden hebben we al eens over Jona gewerkt, dus laten we hem in deze serie rusten.

Maar het was wel een mooi bruggetje en zo begonnen we dan ook.
Nahum 1:1 en jona 1:2. Welk woord is hetzelfde?
Nineve!
Even kort de geschiedenis van Jona herhaald.
De stad zou omgekeerd worden, maar dat is niet gebeurt. Waarom?
Ze hadden zich bekeerd. God veranderde zijn plan.
Maar het was in Nineve geen blijvende verandering, want Nahum windt er geen doekjes om: er komen soldaten, vlammen, overstromingen.
Geen goede boodschap.
Toch is er troost in het vers wat hierboven staat.
God is goed voor die op Hem vertrouwen. Een burcht, een schuilplaats.

Dat is heerlijk!
Maar we wilden doorpraten over bekering. In onze kerk wordt dat woord vaak gebruikt, evenals de term: een nieuw hart.
Maar dat is niet makkelijk.
We praatten over: wat is bekering?
Als je een nieuw hart hebt krijg je dan een ander hart in je lichaam?
Nee je krijgt een schoon hart, zonder zonden. Doe je dan geen zonden meer? Jawel...
Wat merk je van een nieuw hart?
Zomaar wat vragen.
We ervaren dat het goed was om eens een term door te spreken
 Er zijn zo snel dingen onduidelijk.
We maakten een kleine collage met op het zwarte blad wat plaatjes van dingen die niet bij God horen en op het rode, zaken die horen bij leven met God:
Goud voor de hemel
Een biddend kind voor contact met God
Een bijbel voor woorden van God
Een smiley voor blijdschap als vrucht van de Geest
En de wereld met een kring van mensen: Gods liefde is genoeg voor alle mensen op de aardezaterdag 16 mei 2015

Verjaardag

90 jaar!
We gingen naar de verjaardag van onze opa.
Hij werd 90, wat een leeftijd!

Mijn man en ik hebben nog 2 oma's en een opa.
Wat een zegen om nog twee geslachten boven je te hebben!
En deze mensen zien hun achterkleinkinderen!

Wat hebben mensen van hun generatie veel meegemaakt.
De jaren '30, de oorlog en de oorlog in Nederlands-Indie, de watersnoodramp van 1953.
En tussendoor ging hun leven verder. Bouwden ze aan hun gezin, hun werk, hun leven.

Wat ben ik dankbaar op de schouders van zo'n generatie te staan.
Waar we onze welvaart te danken hebben aan God en aan het harde werken in die jaren van wederopbouw.

Wat ben ik dankbaar om ze nog te kunnen zien, spreken en te kunnen bezoeken.
Wat ben ik dankbaar dat ik slechts uit verhalen weet wat oorlog en ramp met jou en je familie doet.
Wat staan we vaak weinig stil bij de schat aan ervaring die deze mensen met hun rijke leeftijd hebben!

dinsdag 12 mei 2015

Vakantie

Wat heerlijk dat de vakantie weer voorbij is...
Nee, ik ga niet klagen.
We hebben genoten van de vakantie vorige week!
Maar ik vind het voor mezelf altijd best even omschakelen. Wat ga je doen en wat niet, hoeveel vermaak ga ik de kinderen aanbieden en hoeveel tijd gaan ze zelf invullen..

Het is heerlijk om niet op te hoeven schieten 's morgens en de kinderen te moeten aansporen; eet eens door! jassen aandoen! tandenpoetsen! tassen meenemen! etc etc.
Even geen wekker, even geen moeten, even leuke dingen doen en laat naar bed.
Genieten van nog even opblijven en gezellig wat drinken als gezin 's avonds.

Maar wat heerlijk als ze weer naar school zijn. Ik houd enorm van hen en van vakantie.
Maar ik geniet ook erg van de dagen dat het gewoon gewoon is.
Een peuter die om me heen scharrelt en lekker z'n eigen ding doet.
De dagelijkse dingen die aandacht vragen.
Tijd om foto's te maken van alle mooie dingen om me heen.
Het is wel een hobby geworden om foto's te maken.
Deze vond ik heel mooi geworden;

tis de sering in onze achtertuin.
 
En dat vind ik ook heerlijk; werken in de tuin (en het is wel echt werken om een tuin die zo verwilderd is, aan te pakken met behoud van mooie planten).
 
Ik geniet van lezen en tijd voor mezelf en van nog zoveel dingen meer!
 
En nu gaan we toe naar de zomer.
Dat betekent veel tijd steken in voorbereidingen van de kidsclub die een week in de zomervakantie draait: Het uitzoeken van het thema, de Bijbelverhalen, de werkjes enz kost tijd. Medewerkers werven kost hoofdbrekens.
Nee, dat zeg ik verkeerd. Het is een les in vertrouwen voor me. Maar over de kidsclub en alles eromheen blog ik misschien nog weleens.
 
Nu ging het over vakantie en geen vakantie...
 Allebei heerlijk!
 

zondag 10 mei 2015

appel

kijk hoe mooi!
de (malus-) appel in bloei!

Gezinsmoment - Profeten 5

Spreek Heer, Want ik luister...
jaja
behalve...
Van luisteren was geen sprake, niet naar ons, niet naar elkaar, en zeker niet naar God. Gezellig sfeertje :-(. Moeten we dan gezinsmoment houden?
Als waarschuwing al gezegd; jongens, op deze manier kunnen we niet naar God luisteren. Dan kun je je hart niet opendoen voor Hem. Zo gaan we geen gezinsmoment doen. Ja mama....
Helaas... toch... nee mama.
Maar toen wel de vraag. Gaan we toch gezinsmoment doen? We vinden het zo leuk!
Daar moesten we eens goed over nadenken. Wat is wijs? De waarschuwing lag er. De overtreding ook. En de boosheid lag niet alleen bij de kids. Ook in onze harten. Alles bij elkaar genoeg voor Satan om daar eens heel blij van te worden als we Gods woord dicht lieten.
We vroegen de kinderen; weten jullie nog wat we gezegd hebben? Kun je je hart opendoen voor God op deze manier, van veel ruzie?
Nee, dat moesten ze wel toegeven. Ik heb ze gevraagd om voor zichzelf een stil plekje te zoeken en te gaan vragen aan God om vergeving en om een hart wat open was om naar Hem te luisteren.
Direkt werd dit gedaan.
Mooi om te zien. En fijn om te ervaren dat dit wel een hele goed oplossing was van de ruziesfeer en de negatieve soesa hier thuis. (Helaas is het bij ons niet altijd leuk en aardig en moet er regelmatig om vergeving gevraagd)
 
Dus...ons gezinsmoment. Ja dat was ook nog wat.
We hadden van de kids de wens gekregen om stil te staan bij Habakkuk. Maar pff dat was lastig!
Wat weten we van die profeet. Ehm...weinig.
Ook in de verklaringen (tekst voor tekst etc) staat weinig info.
Hij is een tijdgenoot van enkele andere profeten, maar waar we van diverse weten waar ze vandaan kwamen en hoe God hun riep, is dat bij Habakuk onbekend. Hij schreef een kort boekje.
Maar er staan heele mooie dingen in!
Bekend is het lied; al zou de vijgeboom niet bloeien....Toch zal ik mij verheugen in God. (waarschijnlijk een, voor Israel al bekend gezang, wat Habakkuk aanhaalt).
 
Bij de voorbereiding bedachten we dat we dat mee wilden geven. Linken naar vervolgde christenen, evt onze eigen problemen of moeilijkheden.
God blijft!
 
Maar ik vond een site met een soort van bijbelstudie. Die was ook heel mooi! Gesprek hebben met God. Alles tegen Hem zeggen. Wat zou jij zeggen tegen God als je een vraag mocht stellen?
God gaf antwoord aan Habakkuk.
Hoe zou Hij nu antwoord aan je kunnen geven?
Die hebben we met hen gedaan.
Ze vonden het erg leuk om écht bijbelstudie te doen (want dat hadden we nog nooit gedaan op die manier) en wat zaten er ook mooie lessen in.
Ik vond hem op een engelse blog en heb hem zo overgenomen.
 
We zongen het lied: Al zou de vijgeboom niet bloeien:
Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen vrucht en ontbreekt het koren op het veld
met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal,
toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed.
'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan.
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn kracht,
en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht
.

Tekst: M.C. de Groot
Muziek: A. Kousemaker
© Ars Nova/St. Kracht van Omhoog/Continental Sound
 
Wat een mooie tekst! Nochtans juichen...Niet in eigen kracht...De Heere zal overwinnen!
 
Als verwerking hebben we een rebus gemaakt, van de site van open doors
 
Vertrouw op de Heer uw God, en u zult standhouden. 2 kronieken 20:20b.
 
 

vrijdag 8 mei 2015

vrede

De vakantie is bijna voorbij.
In deze vakantie stonden we stil bij dodenherdenking en bevrijdingsdag.
De oudste gaat steeds meer meekrijgen over de Tweede Wereldoorlog.
We hebben samen met de kinderen gekeken naar de kranslegging op de dam. Indrukwekkend!

En dan de bevrijding.
Onvoorstelbaar hoe dat is, als je zelf geen onderdrukking en bezetting meegemaakt hebt.
Bijna niet door te geven wat het is, als angst je leven bepaald.
Soms denk ik weleens; welke keus zouden wij, zou ik, gemaakt hebben als ik toen leefde.
Een gedachte waar geen antwoord op is, want op de meeste wat-als-vragen is geen antwoord.
Simpelweg omdat je niet in die situatie zit.

Wat een zegen om 70 jaar vrij te zijn! Zelf van een generatie te zijn die de oorlog niet heeft meegemaakt.
Maar wat is er overal op deze wereld gestreden en geleden in oorlogen, burgeroorlogen, aanslagen en terreur.
En wat een littekens laten zulke dingen achter.

Wat mogen we God dankbaar zijn, te leven in een vrij land!

Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt,
dat daar moord en brandt
de vijand rondom zwermt
en dat men weet hij zal,
schier overwinnen al.
Dat dan, dat dan, dat dan
Hij zelf komt tot de val

Gedankt moet zijn de Heer
De God die eeuwig leeft
Dat Hij ons 't zijner eer
Weer overwinning geeft
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gebracht
O, Heer, O, Heer, O, Heer
Hoe groot is Uwer macht.

maandag 4 mei 2015

gebed-3

Hoe bid je naar Gods wil?
In 1 Johannes 15 staat:
 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. -- 1 Johannes 5:14-15 (NBG51)

De tekst kreeg ik op de mail, via Dagelijks Woord. En ik werd er blij van. Johannes verbindt een belofte aan het bidden naar Gods wil. Namelijk, dat God ons verhoort.
Maar tegelijk kwam ik weer terug bij mijn vraag, waar ik vorige keer al over schreef; hoe bid je naar Gods wil?
En toch blijft steeds weer terugkomen; als je iemand niet kent, kun je zijn wil niet kennen.
Als ik een vraag stel aan mijn man, weet ik vaak het antwoord al. hoe komt dat? Omdat ik hem ken. En zijn wil.

Zo is het denk ik ook met God. Als we Hem niet kennen, weten we Zijn wil niet.
En wat wil God?
Daar kun je veel op antwoorden en ik heb er veel over gedacht en ook gelezen.
Ik ben een boek aan het lezen van Anne van der Bijl en dat is enorm boeiend.
Titel: En God bedacht zich.....omdat Zijn volk erom vroeg.

Ik denk dat we als we de tien geboden lezen veel weten van Zijn wil.
Heel simpel; als je bidt om iets wat tegen Zijn geboden ingaat, bidt je tegen Gods wil.
Als je liegt en vraagt God om je te beschermen is dat niet met elkaar in overeenstemming.
Uit al de geboden van God spreekt liefde. Voor God en voor de naaste.
Als wij leven vanuit die liefde en onze gebeden door die liefde gekleurd worden, gaan we bidden naar Zijn wil.

Een tip  uit bovengenoemd boek wil ik doorgeven:
Bid gericht voor iemand. Je kunt wel bidden voor alle vervolgde christenen, maar als je voor 1 persoon gaat bidden en je je inleeft in zijn situatie zal je gebed krachtiger zijn.

Toen ik kind was werd er op avonden in de kerk, die belegd werden rondom zending, gezegd; bid je of God jou wil sturen?
Dat vond ik best eng. Wil ik wel naar andere landen?
En ik denk dat het misschien nog wel een rol kan spelen. Als we bidden om iets en we willen zelf geen rol spelen, ontkrachten we dan ons gebed?
Ik weet wel dat we niet alles kunnen, maar misschien moeten we bereidwillig zijn om Gods opdracht uit te voeren in plaats van te denken; God ik bid er al voor, zend iedereen behalve mij...
God weet ook wat we wel en niet kunnen.

God heeft heel veel beloften gegeven in Zijn woord. We mogen daarop pleiten.
Elia hield God aan Zijn woord, op de Karmel. God antwoordde met vuur uit de hemel.
Jozua was vol vertrouwen op God, al waren de andere verspieders dat niet. God zou het land Kanaän aan het volk Israël geven. Het was het beloofde land. En Jozua werd beloond voor zijn vertrouwen en geloof. Hij mocht het land binnengaan.

Als we iets vragen van God moeten we niet opgeven. Hij zegt zelf: Blijf bidden, blijf kloppen, blijf zoeken.
De gelijkenis van de verloren penning laat dit zien. De vrouw stopte niet met zoeken voordat ze gevonden had.
Wij mogen blijven aanhouden tot God ons antwoord geeft.
Volharden is moeilijk.

Wat een lessen!

Verder heb ik deze tekst opgehangen in huis.
Elke dag lees ik hem.

Onze Vader

Ik bid onze, omdat ik ook ruimte heb in mijn leven voor anderen en hun behoeften

Ik bid VADER, omdat ik mijn relatie met U laat zien in mijn dagelijks leven.

Ik bid die in de hemelen zijt, omdat ik niet alleen met aardse dingen bezig ben.

Ik bid Uw Naam worde geheiligd, omdat ik Uw naam eer in plaats van mezelf

Ik bid Uw koninkrijk kome, omdat ik U als bestuurder van mijn leven heb geaccepteerd.

Ik bid Uw  wil geschiede, omdat ik Uw wil in mijn leven accepteer.

Ik bid in de hemel alzo ook op de aarde, omdat ik leef voor Uw koninkrijk hier en nu.

Ik bid geef ons heden ons dagelijks brood, omdat ik weet dat U mij geeft wat ik nodig heb en ik kan geven aan hen die tekort komen.

Ik bid, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, omdat Uw Zoon voor mijn fouten gestorven is en ik ook geen wrok en bitterheid naar anderen toe heb.

Ik bid leid ons niet in verzoeking, omdat ik niet doelbewust situaties op zoek waarin ik de verleiding niet kan weerstaan.

Ik bid maar verlos ons van de boze, omdat ik bereid ben om te vechten voor Uw koninkrijk met het ultieme wapen: gebed!

Ik bid van U is het koninkrijk, omdat ik mijn gehoorzaamheid aan U toon.

Ik bid, tot in alle eeuwigheid, omdat ik niet angstig ben voor de gebeurtenissen van vandaag maar gericht ben op een eeuwig leven met u

Ik zeg Amen, omdat ik deze dingen geloof.
 
Ook hierin staan weer zoveel dingen die weer gedachten oproepen.
Maar ik vind het vooral een opscherping, elke keer.
Bidden is zo'n machtig wapen. En daar moet ik soms meer bij stilstaan.
Satan weet het en probeert me af te houden van gebed.
Waakzaam zijn en bidden. Een opdracht van God!

zondag 3 mei 2015

Gezinsmoment profeten-4

Wat hebben we gezocht deze week, naar stof voor het gezinsmoment.
Nee, dat zeg ik verkeerd.  Stof genoeg!
Duidelijk was dat we deze keer bij Ezechiel stil wilden staan.
Ik had ook wat in m'n hoofd: het moment dat hij de boekrol opeet. Mooie les voor de kids; je moet het woord van God tot je nemen. Er door gevuld worden.
Totdat ik me erin verdiepte...
Die boekrol was maar een klein stukje van een visioen.  En dat visioen was de roeping van Ezechiel.  Maar over roeping van profeten hadden we vorige keer al gewerkt.  (Zie profeten-2).
Dus liever wat anders. Maar wat? Ezechiel staat vol visioenen, onheilsberichten, bijzondere opdrachten. ( wist je dat hij 390 dagen op zijn linkerzij moest liggen omdat het 10-stammenrijk zoveel jaren ontrouw aan God was?)
Maar hij profeteerde ook over terugkeer en een vredeskoning en één herder die het volk zou leiden. Dát sprak me aan. Een messiaanse boodschap in dat boek vol sombere berichten.

Maar nu vertalen naar de kinderen toe.
Op deze mooie site vonden we een kinderversie over deze profeet. Inclusief het verhaal van het visioen van het dal met doodsbeenderen.
Ook dat spreekt van hoop en terugkeer.
Dit verhaal  van de genoemde site hebben we voorgelezen en bekeken want het was een soort prentenboek. Af en toe doorgepraat.

Als verwerking maakten we ons eigen boekje wat spreekt van Gods grote genade en de toekomst.
Misschien ken je het wel. Het wordt ook wel het woordeloze boek genoemd.
We hadden gekleurd  papier;
Groen: God maakte alles, ook ons
Zwart; de zonde maakt alles kapot
Rood: door het bloed van Jezus kan de zonde vergeven worden
Wit: God is heilig. We kunnen alleen door Jezus' offer tot Hem gaan.
Geel of goud: God woont in de henel waar de straten van goud zij . Sreaks mogen wij ook daar zijn, als we in Hem geloven.  Zonder zonde.