maandag 30 maart 2015

eer aan...

Vandaag lazen we in de bijbel uit 1 kronieken 29.
Wat is dat mooi!

David zingt voor zijn God aan het eind van zijn regering.
En hoewel hij veel goede dingen deed, zijn er toch ook heel wat verkeerde dingen van hem bekend.

Hij heeft veel meegemaakt, een kleine greep:
Rouw om zijn kinderen.
Vervolgd door zijn schoonvader.
Vluchten voor zijn zoon.
Oorlogen.
Zijn vriend verloren.

Stuk voor stuk dingen waarvan ik denk; een ervan is al heel zwaar...hij beleefde het allemáál.
Er zijn veel prachtige psalmen door hem geschreven. Vol vertrouwen, vol berouw, vol hoop.

Dit loflied trof me omdat hij, een groot koning, nederig is gebleven.
Hij geeft God de eer.

1 Chronicles 29:11

Wat heerlijk dat hij zo tot voorbeeld van ons kan zijn.
Nee, ik ben geen koningin..
Maar is niet ieder voor zich soms bezig zijn eigen 'koninkrijk' te maken, waarin wij het regelen, goed doen, regeren, aanzien verwerven?

Elke dag ontvangen uit Zijn hand; gaven, geschenken.
We moeten Hem, onze God, daarvoor de eer geven!
(vers 11)
U, O Heere is de grootheid
en de macht
en de heerlijkheid
en de overwinning
en de majesteit.
want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U.
U is het koninkrijk
O Heer en U bent verheven als hoofd over alles.

David zegt in vers 14:
Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.

Dit gaat over de gaven die gegeven zijn voor de tempel. Maar als we dat doortrekken naar nu dan geldt nog steeds:
Alles is van U!
Wat heerlijk eigenlijk, dat niets van ons is, maar van God!
Dan mogen we toch uitdelen aan de ander, van Hem!
En Hem, steeds opnieuw loven, prijzen, eren!

Dank U, mijn Vader
voor al Uw genade
sela

zondag 29 maart 2015

Gezinsmoment- lijdenstijd- goede week

Zondag vandaag!
Er naar uit gezien. Mooie plannen voor het gezinsmoment én voor het bijbeluur met de kinderen van onze gemeente.
Een fijne dag met Heilig Avondmaal in onze gemeente te vieren.
Uitzien naar Pasen.

ZO verwondert over Zijn liefde, Zijn lijden.
Ik werd tijdens het zoeken naar invulling voor het gezinsmoment op diverse ideeën gebracht.
Omdat ook het Heilig Avondmaal gevierd werd vandaag, wilden we daarover met de kinderen werken.
En ik werd door een andere blog op een idee gebracht om lichtjes te gebruiken
En...en...en...
zo waren er veel ideeën.
Maar je kunt niet alles doen.
Zo was ons moment:

We staken de lichtjes aan; 7 stuks.


We vertelden de kinderen dat het over zeven dagen Pasen is. Elke dag doen we na het eten de lichtjes aan, steeds een minder. (Behalve vrijdag, dan doen we er geen aan, het was toen donker. Maar dat weten ze nog niet)
Elke dag willen we een verhaal vertellen wat bij die dag in de Goede Week hoort.

Daarna liet ik een plaatje zien van een graankorrel.
Ik vertelde dat de tekst in de Bijbel staat: Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, dan draagt het veel vrucht.
En dat dat ook voor de Heere Jezus geldt. Wat dachten ze daarvan?
En toen was ik zo ontroerd! Onze zesjarige stoere kerel vertelde even haarfijn hoe het zit.
Als de Heere Jezus niet sterft, kunnen zijn kinderen niet bij Hem in de Hemel komen. Dan is Hij alleen in de hemel.
En die vruchten zijn dan de mensen die van Hem houden.
Punt.
Ik had er niets meer aan toe te voegen..

We lazen uit 'De Bijbel voor jullie' het verhaal van het laatste avondmaal. Vanmorgen hadden ze het gezien, nu lazen we nog een keer hoe het begonnen was.
En wat een verdriet zit er in het verhaal. (De discipelen die hun Meester niet wilden missen)
Maar ook wat een liefde! Jezus wist dat ze verdrietig waren en beloofde hen dat Hij de Trooster zou sturen én dat Hij zou opstaan.
Maar ze hoorden het niet...
Hoe goed luisteren wij?
Zoals we zongen: Jezus open mijn oren, leer mij Uw stem te verstaan.
Leer mij Uw woorden te horen.


Op Samuëladvies.nl had ik een werkje gevonden (Hier kun je dat vinden)
 
Een kruis met uitleg over de verschillende dagen.
Je kunt op die dag een flapje openvouwen en de uitleg lezen.
Het is een Rooms-Katholieke site, wij zijn van een andere gemeente, dus niet alles is precies zo als bij ons in de kerk. Maar dat geeft niet, ook daar leren we van.
 

De kinderen vonden het een leuk werkje om te maken.
we gaan het deze week ook gebruiken
En toen kregen ze nog wat!
Op pinterest had ik een engelse Jellybean poem gevonden
jelly bean poem

Deze heb ik in het Nederlands vertaald en in een zakje met snoepjes gestopt.
Kids blij :-D

woensdag 25 maart 2015

perfect

Heel de dag loop ik al te dubben.
Te malen,
te piekeren
een bal in m'n buik, een vervelend gevoel
een hoofd wat niet stil staat en steeds terugdenkt aan dat ene.

En het was niet eens een groot iets.
Het was een foutJE
Kleinigheid, kan iedereen overkomen...
Een reactie van iemand, waar ik overgevoelig op reageer, omdat ik al gespannen was. TE goed wilde doen

Ik wil het te graag goed doen.
of graag te goed, dat kan ook.
Dat is het ook.
ik weet het van mezelf: perfectionisme vergezeld me al heel lang en is meestal niet de leukste metgezel.

Want wat levert het weer een gevecht op, Met mezelf, m''n gedachten, m'n gevoel.

Ik bad of God vandaag m'n gedachten er af wilde halen. Me rust wilde geven.
Hij hoorde en ik kon weer verder, zonder bal in m'n buik en malende gedachten.
Dank aan God!

Maar toen....
een gesprek met iemand die er, nog heel jong, tegenaan loopt.
En precies hetzelfde ervaart;
een vervelend gevoel als er iets mis gaat of een foutje gemaakt wordt.

Wat moest ik zeggen?
Ik snap het, een foutje maken mag!
Jij bent niet perfect en dat hoef je ook niet te zijn.
Jezus was perfect,
Hij kent jou ook.
Hij weet dat we niet perfect zijn.
Hij vraagt of we van Hem houden en Hem volgen.
Hij wil helpen bij dat vervelende gevoel. Hij wil rust geven.

Het was misschien nodig dat ik eerst weer zelf door deze les ging, om die ander te kunnen zeggen wat ze nodig had...

zondag 22 maart 2015

gezinsmoment- Lijdenstijd- de voetwassing

De voetwassing.

Het was zoeken deze keer...
Er zijn zoveel onderwerpen, geschiedenissen, stukjes die je kunt nemen en die spelen in de laatste dagen van Jezus' leven op aarde.
Inspiratie zoek ik vaak op Pinterest of op blogs van anderen. Maar dan is het wel handig als je al een beetje idee hebt...:-D
En...vorige week was zo'n fijn moment!
En dan wil ik eigenlijk weer wel zo'n moment en dat hangt niet van mij af, gelukkig maar!

Maar goed, we kwamen uit bij de voetwassing.
Ik vond in een boek wat ik al heel lang heb en al veel gebruikt heb, (ook voor voorbereiding van kinderclubs en zondagsschool) een hoofdstuk erover.
Het boek heet: Aan de hand van het Woord.
Auteur is: Marian M. Schoolland.

Ik vind het een fijn boekje, bijbellessen in Bijbelverhalen gegoten, geloofsleer uitgelegd aan kinderen.

Maar goed, terug naar het gezinsmoment.
We begonnen met een blote voet;
Daarop vingerverf en afdrukken maar!
 
 
Maar toen...
Bah...een vieze voet! Wie wil die even wassen? Helpen jullie elkaar even?
Nou was dat ook niet makkelijk als je voet onder de verf zit, toegegeven, maar onze jongste had er ook geen zin in!
De oudste wilde het nog wel.
Maar mama en papa deden het voor hen.
Daarna heb ik het verhaal uit dat boek voorgelezen.
Dat begon met de les; wil je altijd de eerste zijn? de belangrijkste?
 
En ja....dat is een gevoelig punt. Driekwart van de ruzies tussen broer en zus gaan over de eerste willen zijn. (zucht)
 
Hoe belangrijk is dat?
 
Voor hen héél belangrijk....
Maar wat deed Jezus? Hij was en is de belangrijkste en deed het werk van een knecht: Vieze voeten wassen. Hij deed het met liefde.
Hij doet nog meer dan vieze voeten wassen: harten schoonmaken van mensen die zichzelf (te) belangrijk vinden.
 
Hoe belangrijk is het om Hem te volgen! En dat betekent dat wij minder belangrijk zijn. Niet meer de eerste zijn.
En Hem dienen kost wat!
 
Vandaag collecteerden ze in de kerk voor de vervolgde Christenen in Noord-Korea.
Via school wisten ze van Open Doors en de situatie van vervolgde christenen.
Ja, dan kost geloven wat. Jezus dienen kost heel veel voor hen.
Kunnen wij dan niet eens minder belangrijk zijn....
 
Een les: taai, moeilijk soms.
En het blijft een les, ook voor ons als volwassenen.
De ander hoger achten als jezelf.
God de eerste plaats geven in je leven.
Zoals Johannes de doper zei: Hij moet belangrijker worden (groeien) en ik minder worden...
 
Naast de voetafdruk stempelen ze nog een zin. Ze bedachten hem zelf:
-Ik wil Jezus volgen heel mijn leven
-Jezus volgen is de minste zijn.
 
Mooi dat ze dit eruit haalden!
 
 
 


zondag 15 maart 2015

borduurwerk

Volgens mij is de uitspraak over het borduurwerk van God:
"Wij zien de onderkant en begrijpen het niet, God ziet de bovenkant ervan en die is mooi." een bekende uitspraak.
Althans, ik ken hem al heel lang.

Wat zou ik graag de bovenkant zien, dacht ik altijd.
Het is moeilijk om die achterkant te zien, draden die door elkaar lopen, die afgehecht zijn, waar een knoop in zit enz.

Maar toch...geborduurd met een plan.
Ze lijken zomaar willekeurig door elkaar te zitten.
Maar dat is niet zo!
Je leven verloopt niet willekeurig.
Je ontmoet niet zomaar mensen in je leven.

De draad van jou leven is niet op zichzelf staand, maar vormt samen met al die andere draden een prachtig borduurwerk!
En het kan niet anders dan prachtig zijn, want is niet alles wat God maakt prachtig!?
Lees eens in de bijbel hoe mooi het paradijs was!
Hoe kunstig Hij de mens bedacht en hoe geweldig alles op elkaar afgestemd is.
Zelfs na de zondeval zijn er nog prachtige dingen te zien, die Hij heeft gemaakt.
Denk eens aan alles waarvoor Hij opdracht gaf om te maken:
- de tabernakel was van binnen heel erg mooi en vol symboliek
- De tempel is nauwkeurig bedacht en gemaakt en mooi

En dat zijn alleen dingen die levenloos zijn.
God wilde bij Zijn volk wonen en liet een stukje van Zichzelf zien in al die mooie dingen die in Zijn huis moesten staan.
Voorwerpen van zuiver goud en de gordijnen en kleden en kleding die er heel mooi uitzagen, gemaakt door de beste handwerkers.

Hoeveel aandacht schonk God aan voorwerpen.
Hoeveel aandacht heeft Hij dan voor ons leven!
Is het niet voldoende om te weten dat Hij een plan heeft?
Een les voor mezelf; niet alles willen weten, maar vertrouwen dat God alles in de hand heeft, ook mijn leven.
En dan mag ik mijn eigen 'draad' volgen en terugzien op wat ik kreeg.

Vorige week leerde ik dat alles er is om Zijn eer!
Laat ik dan de opdracht van Jezus; Blijf in Mij, proberen uit te voeren en dan zal er vrucht zijn.
Dan zal mijn levensdraad tot Zijn eer zijn!

gezinsmoment- lijdenstijd Hosanna!

Deze keer een praat-moment.
Van te voren voorbereid waar we over wilden praten.
In de geschiedenis van 'hosanna' is niet alles jubel.
Jezus huilt en de mensen raken zo teleurgesteld in Hem dat ze later in plaats van 'Hosanna' 'Kruis Hem' roepen.
Wat doen wij met teleurstelling? Onbegrip?
Hierover wilden we met onze kinderen verder praten.

Eerst vertelde ik het verhaal over Jezus: hieronder ongeveer zoals ik het verteld heb, wel langer maar dat is de kern.
Ter gelegenheid van Pesach ging Hij, samen met de discipelen en nog veel meer anderen naar Jeruzalem. Dat deden de joden in de dagen altijd met grote feesten. Soms moesten ze dagen lopen, maar als ze bij Jeruzalem kwamen zongen ze liederen.
Psalmen zoals psalm 121.
Maar ook 118; Gezegend hij die komt in de naam van de Heere.
En de mensen die daar liepen kenden Jezus, hadden gezien wat Hij deed en gehoord wat Hij zei.
Ze wilden Hem koning maken!
Ze dachten van de Romeinen af te kunnen en dan Jezus als hun koning te hebben. Hij zorgde voor brood en voor genezing....
En ze zongen voor Hem; Hosanna! Gezegend Hij die komt!

Maar wat deed Jezus? Zoals onze koning? Wuiven en lachen? Handen schudden?
Nee, Hij stopte en huilde!
Waarom?
Hij zei het ook: Jeruzalem, zo vaak heb Ik voor je willen zorgen, zoals een kip voor haar kuikens, maar je wilde niet!

Jezus wist dat deze mensen die nu voor Hem zongen, zo boos zouden worden en zo teleurgesteld zouden zijn, dat ze Hem toeriepen: Kruis Hem!

Maar wat vonden onze kinderen nu hiervan?
Het verhaal kenden ze wel. Maar wij wilden graag weten wat ze en hoe ze dingen hieruit konden leren voor zichzelf.
We vroegen ze dan ook; snap je dat de mensen zo veranderen?
Eerst juichen dan haten?
Waarom deed God dan niet wat zij wilden? Geeft Hij niet wat je vraagt?
Daarover hebben we doorgepraat.
Een paar dingen die we er uit leerden:
- God geeft wat goed voor ons is.
- Wij kunnen God niet altijd begrijpen
- Je mag ook tegen God zeggen dat je er niets van snapt! Als je papa niet snapt als hij iets beslist, mag je dat zeggen. Dat mag ook tegen God. Dat is geen zonde. God hoeft je niet alles uit te leggen, maar je mag Hem wel je gevoel vertellen. Hij kan ook antwoorden door rust in je hart te geven.
- God heeft een plan. Hij weet precies wat Hij doet. Net als bij een borduurwerk kun je naar twee kanten kijken; de mooie bovenkant en de rommelige achterkant met knopen, draden door elkaar enz.
God kijkt naar de bovenkant, wij kunnen vaak alleen de achterkant zien. Soms mag je een klein stukje van de bovenkant zien.

Op www.bijbelidee.nl vond ik een zoek-de-verschillen-plaat bij deze geschiedenis. Dit vonden ze heel erg leuk om te doen.


Het was een fijn moment. Opnieuw stond ik verbaasd van de kennis die ze hebben, maar ook hoeveel we van God kunnen leren en hoe ze hun harten open zetten voor Hem.
Wat een mooie taak als ouders hebben we en wat een verantwoordelijkheid!

zondag 8 maart 2015

gezinsmoment- 7 kruiswoorden

Zeven kruiswoorden sprak Jezus.
Hier stonden we bij stil.

We begonnen met het lied;
Spreek Heer, spreek want ik  luister
Uw woord is alleen goed
Breek Heer, breek door het duister
Ik wil doen wat U doet
U bent zo heerlijk
U bent zo goed
U bent zo eerlijk 
In al wat U doet.

Van klei maakten ze een anker, kruis en hart.


Daarna vroegen we aan de kids wat dat kruis met de lijdenstijd te maken heeft. Dat was makkelijk. 
Maar het hart dan? Ja. Hij stierf uit liefde voor ons.
Het anker van de hoop heeft dat er iets mee te maken?  Prachtig antwoord van onze zes-jarige: dan hoop je dat als Hij terug komt je bij Jezus mag horen. Hoop je en weet je omdat je en nieuw hart krijgt als je er om vraagt.
Jezus wast je schoon. Daarom mogen we bij God horen.

We hadden een hart met de kruiswoorden in. Dit werkje had ik tussen oude zondagsschoolwerkjes gevonden
.

Op internet had ik een gedicht gevonden over de kruiswoorden
We lazen de coupletten voor en vroegen welke woorden daarbij pasten.
Voor de jongste nog wat moeilijk.

De kleifiguren doen we nog aan een ijzerdraad zodat ze bij elkaar opgehangen kunnen worden. 

donderdag 5 maart 2015

verdriet

Er is zoveel verdriet...
Ik moet even van me af schrijven....


Soms komt alles tegelijk.
Zoals vandaag. Een aantal heel verdrietige dingen, moeilijke dingen, bovenop het verdriet wat er al was.
Zorg om mensen om je heen.
Zorg voor mensen om je heen.

M'n schouders lijken het punt van teveel te bereiken. Te veel te dragen, te veel...

Vragen...
Ronddraaiende gedachten...
tranen...
lijden...

Een lieve vriendin bad; God het water is nu wel heel hoog, maar U hebt beloofd om ons erdoor te dragen.
AMEN!

Dit lied hoorde ik:
Heer wijs mij Uw weg

Heer wijs mij Uw weg.

Soms is het zo donker.

Dit lied is ook erg bemoedigend.

You raise me up

De voorganger zei in zijn preek over de koperen slang in de woestijn:
Als het donker is, schijnt de vuurkolom op de koperen slang. Daardoor licht de slang nog meer op.
Zo is Jezus: in het duister valt het licht op Hem.

Daar wil ik me aan vast houden.
Aan Hem houd ik me vast!
Hij is Troost, Leven, Licht, Alles in allen!
Dat neemt de pijn niet altijd weg, maar het wordt meegedragen. Hij wil steunen, meelopen, kracht geven voor elke dag, elk moment.

maandag 2 maart 2015

in bed..

Er zijn van die dagen dat ik het liefst in bed kruip.
Dekbed over mn hoofd en klaar.
Even geen dingen die moeten,  zaken die geregeld moeten worden,   achterstallige mail die afgehandeld moet, verantwoordelijk zijn voor dingen en mensen. Zaken en personen die aandacht vragen, problemen die opgelost moeten,  zorgen en moeite om me heen waar ik aandacht voor wil hebben....

Ik probeer mensen tot steun te zijn als dat nodig is. Mee te leven met mensen. tot hand en voet zijn.
En meestal vind ik het geen probleem om voor iedereen klaar te staan.
En doe ik het graag!  Met alle liefde en plezier en de gekregen talenten.

Maar soms....is ook míjn tank leeg.
En vliegt al het leed me naar de keel.
Mijn schouders zijn niet sterk genoeg om alles te dragen.

Maar.....
Ik hoef ook niet alles te dragen en al het leed op te lossen.

Als ik God in het oog blijf houden zal Hij me vullen en laten zien wat ik wel en niet moet doen.
Hij neemt alles op zijn schouders en tilt het bij mij er af.

Dan kan het dekbed weg en mm bed leeg zijn.
Dan begint er weer een nieuwe dag samen met Jahwe.  Zijn naam is: Ik zal zijn.

En niet ik...mensenkind

zondag 1 maart 2015

gezinsmoment- het kruis

De tweede lijdenszondag.
Opnieuw gezocht naar iets wat we aan de kinderen mee kunnen geven. Gelukkig vind ik veel  ideeën op pinterest. Vandaaruit bedenk ik dan weer verder wat bij ons past.

We zijn begonnen met een lied: spreek Heer, spreek want ik luister.
Voor de kinderen onbekend,  maar we willen het voortaan zingen als gebed om God te vragen ons hart te openen voor Zijn lessen.

We begonnen met een raadspel.
Mijn man en ik noemden voorwerpen en zij moesten de kleur raden.
Appel, stoplicht, lijmpot, portomonee, roos, hart. Rood! Wat heeft dit te maken met lijden?
Dat wisten ze; het bloed van Jezus. het offer.

Zo ook voor de kleuren blauw,  paars en wit.
Bij allemaal kwam de vraag; wat heeft het te maken met de Heere Jezus?

Al deze kleuren werden ook gebruikt bij de tabernakel. Hierover hadden we gelezen bij de maaltijd. Dat wisten ze.

Blauw; kleur van de hemel. God woont in de hemel. Jezus was daar al van eeuwigheid. En toch kwam Hij naar de aarde.
Paars; koninklijke kleur. Jezus is koning.  Hij stierf voor Zijn onderdanen!
Wit; rein, heilig. De priester droeg wit. De omheining van de tabernakel was wit. je kunt alleen rein, zonder zonde tot God komen. Maar hoe kunnen wij dat? Door de vergeving die Jezus verdiende. God kijkt door Jezus naar ons. Ik hield een wit doorzichtig papier voor mn man zn gezicht. Welke kleur is papa nu? wit.
Zo kijkt God, Jezus is als dat papier. Hij maakt ons schoon.

Met die kleuren van vliegerpapier vulden we een kruis.