donderdag 31 december 2015

Bij dit nieuwe jaar

Al lang geleden vond ik in een boekje het volgende:

Ik zei tot de man die stond
Bij de poort van het nieuwe jaar;
Geef mij een licht
Zodat ik veilig het nieuwe jaar 
In kan gaan.

Maar hij zei:
Ga de duisternis in
En leg je hand in de hand van God
Dat is beter voor je dan licht
En veiliger dan een bekende weg.

Ik wens jullie allen dat je aan Zijn hand het nieuwe jaar in en door mag gaan


maandag 28 december 2015

Pijn en een Heelmeester

Wat is het soms oneerlijk en wat doet het pijn om zo behandeld te worden.
Waarom denken mensen zich alleen maar goed te voelen als een ander voor ze door het stof gaat? 
Onterecht beschuldigd.
 Toch een sorry zeggen. 
Niets meer laten horen, geen reactie...

Is dat wat God vraagt? Zo met anderen omgaan?

Maar eigenlijk is het niet de vraag hoe de ander met deze situatie omgaat. 
Hoe ga ik ermee om?
In filippenzen 4:8 staat een tekst die daarin helpt:
Bedenk wat waar is.
Wat eerlijk is...

Met de feiten en mijn gevoelens ga ik naar mijn Hemelse Vader, die al lang weet wat mij zo'n verdriet doet.
Die weet, beter nog dan ikzelf, wat die met me doet.
En Hij schenkt rust vanbinnen en genezing.
Dan lees ik:
Ik de Heere ben uw Heelmeester.
Exodus 15:26
In het hebreeuws: YAHWEH RAPHA
De Heere die heelt.

En zo is het.
zaterdag 26 december 2015

De zee

De zee en haar vele gezichten.
Mooi! 
En altijd weer vind ik het een stukje grootheid van God als ik deze schepping zie.

Kalm,
ruw, 
bruisend, 
kabbelend, 
fluisterend.
Bulderend.
De zee.

Gedachten
Gaan
Af en aan.
Als de golven
Van
De zee

vrijdag 25 december 2015

Gezinsmoment- kerst 2015

De voorgaande keren keken we naar een profetie die vervuld werd.
Nu keken we naar de omschrijving door Johannes en wat dat betekend.
In Johannes 1:5 staat dat het licht gekomen is en dat de duisternis het niet in haar macht heeft gekregen.
Wat betekend dit nu?
Wie is het Licht: de Heere Jezus.
En die duisternis dan? Dat wisten ze: Satan.
En wat is in haar macht krijgen.
Best moeilijk, maar we kwamen eruit. Degene die macht heeft is de baas. Heeft het voor het zeggen.
Wanneer leek het dat de duisternis gewonnen had?
Bij de zondeval.
En in de zondeval ligt de reden van kerst...
We lazen de moederbelofte in Genesis 3:15.
Ook daar gaat het over de strijd tussen licht en duisternis.
En daarna lazen we Jesaja 9:1
En Wie dat licht is staat in hetzelfde hoofdstuk vers 6.
Het was mooi om zo bijbelstudie met hen te doen. De beteknis van moeilijke woorden uitleggen en zo ook de lijn die in de Bijbel is te laten zien.

We maakten voor eenzame en aleenstaande mensen uit onze kerkelijke gemeente kaarten voor het nieuwe  jaar. Zo kunnen wij zelf iets van dat Licht doorgeven.

 

woensdag 23 december 2015

Kerstwens

Kaarten vallen op de mat.
Digitaal komen er goede wensen binnen.
Bij de kassa wordt er fijne dagen gewenst.
Goedbedoeld.
Toch denk ik ook aan die mensen die deze dagen alleen zijn.
Door welke oorzaak dan ook.
En dat dat soms zo veel pijn kan doen.
Het lijkt alsof iedereen samen is en gezelligheid ervaart en jij alleen niet...

Toch... Je bent niet alleen.
Jezus kwam naar deze aarde. Gods reddingsplan voor mensen. Alleen, eenzaam, maakt niet uit.
Ook voor mensen die alleen zijn kwam Hij.
Hij had oog voor het zwakke, de mensen die er niet bij hoorden.
Zou dat nu anders zijn?
Ik bid je toe dat het echt kerstfeest zal zijn, dit jaar.

zondag 20 december 2015

Gezinsmoment advent-4 2015

Deze vierde adventszondag hadden we voorbereid, maar even vergeten dat niet alle kinderen thuis zijn. Logeren in de vakantie.

Met alleen de jongens deden we een wat ander moment dan wat we voorbereid hadden. Dit bewaren we tot kerst.
We staken de vier adventkaarsen aan. Nog een paar dagen! Dan is het kerst!

Ik had al eens eerder flanelplaten geprint en uitgeknipt.
Heel kort herhaalden we de kerstgeschiedenis. Van de aankomst in Bethlehem tot en met de herders.
We vroegen of ze samen het verhaal wilden laten zien met de platen.
Leuk om te zien dat onze driejarige ook al veel weet en de papieren personen laat praten met elkaar:-)

In een boek had ik nog een woordzoeker over kerst en deze maakte onze zevenjarige.

De platen komen van www.kinderbijbeltijd.nl

vrijdag 18 december 2015

Decembertuin

Er zijn nu niet veel bloemen die bloeien in onze tuin.
Normaal in december is het ook kouder, veel kouder...
Nu zag ik langs de weg narcissen bloeien. Toch een raar gevoel: narcissen horen bij het voorjaar, niet bij kerst!

Wat wel bloeit is de helleborus of kerstroos die ik geplant heb deze zomer.
Misschien dat ik er nog een andere kleur bijzet, roze of wit. Deze is niet echt opvallend qua kleur.

Ook de winterheide waarvan we een border vol hebben bloeit.
Roze en ook de witte begint te bloeien.


Voor de rest is de tuin in winterslaap. Een enkele roos bloeit nog, maar de meeste hebben bottels.
Ik laat ze zitten voor de vogels.
En ja, de framboos heeft ook nog vruchten. Dit voorjaar geplant en blijkbaar vind hij het ook nog niet koud.
Die laat ik ook hangen. Wie weet eet een merel ze op.

Vogels hebben we veel in de tuin. Deze week zag ik een paar duiven, een hele tris mussen, merels en twee koolmezen.
Toen ze wegvlogen kwamen er pimpelmezen voor in de plaats. Ook vinken, kauwen en spreeuwen bevolken onze tuin.
En muizen brrr... Helaas horen we ze ook binnen weleens lopen.
Geef mij maar vogels :-)

woensdag 16 december 2015

Licht in de duisternis


Het leven is onoverzichtelijk, onzeker.
Moeilijke dingen kunnen op ons pad komen.
In ons eigen leven komen soms dingen waar we niet overheen kunnen kijken, in levens van geliefden kunnen problemen komen. Ook dat raakt ons.
Hoe graag willen we iets doen, helpen, problemen oplossen.

Sela zingt: 
Als alles duister is...
De wereld ligt in het donker van de zondennacht.
We willen en denken vaak dat we alles zelf kunnen oplossen.
Zonder God.
Maar wat is dat arm.

Het lied gaat verder:
Ontsteek dan een lichtend vuur wat nooit meer dooft..
Dat licht, dat LICHT schijnt.
Soms zien we het niet.
Maar dan mogen we dit bidden:
Jezus, U bent het Licht. Mogen wij dat zien!

Als wij leven met dat Licht in ons hart, zal het schijnen door ons heen.
God, geef dat ik in de lastige situatie toch iets mag laten zien van Uw liefde en Uw licht.

Dan zijn de zorgen, moeilijkheden of problemen niet weg.
Maar dan zijn ze bekend bij Hem en Hij kan zorgen en moeilijkheden wel oplossen en dragen.
Soms mag je een werktuig zijn en de mensen die op je weg geplaatst worden helpen dragen. Maar dan ook in afhankelijkheid van God.
Want het Licht schijnt én overwint.

Wil je het lied horen?


zondag 13 december 2015

Gezinsmoment advent 3-2015

Jongens doe alle lichten maar aan en de gordijnen dicht.
Leg de viltstiften, het kersthuis, de bijbel en liedbundel klaar dan gaan we beginnen.
Ook het blad met de adventskaarsen zetten we op tafel en het werkje wat ik had uitgeprint.

We beginnen, luister  goed.
Heel lang geleden schiep God het licht en Hij was er blij mee. Hij schiep nog veel meer prachtige dingen.
Maar toen zei satan: wil je hetzelfde zijn als God? Ja dat wilde Eva wel.
En Adam ook.
En ze schaamden zich en werden bang.
Daarna kregen Kain en Abel ruzie. En er gebeurden en gebeuren veel erge dingen.
Bij alles wat ik noemde, deed een van de kinderen een licht uit. Tot we in donker zaten. 
Maar toen! Toen was er een belofte van God als een lichtje in het donker. We deden een van de adventskaarsen aan.
En er kwam een profeet die beloofde dat er een Verlosser zou komen. We staken de tweede kaars aan.
En de mensen wachten op de Messias en kregen opnieuw een belofte. En we staken kaars nummer drie aan.

Toen mochten ze in de doos kijken. Daarin zaten twee sterren. Sterren geven licht. Niet veel, maar toch licht.
Staat er in de bijbel iets over een ster?
Ja! In numeri 24:17 staat een profetie:
Er zal een ster opgaan uit Jakob.
En Jezus zegt iets over zichzelf in openbaring 22: Ik ben de blinkende Morgenster.

Een morgenster kennen ze wel. Die laat zien dat het bijna dag is. Dat het licht komt.
En Wie is het licht van de wereld? Jezus!
Als je daarna in ps 72 leest dat koningen zullen buigen voor Hem, dan kom je uit bij het verhaal van de Wijzen uit het oosten.
Bileam uit het oosten profeteerde dat Jezus geboren zou worden. De wijzen volgen de ster en aanbidden de geboren Koning.

Wat een prachtig verhaal!
Ook wij mogen deze Koning aanbidden!

We maakten een werkje met de wijzen en de ster. Inkleuren en bestrijken met olie.
Voor het raam gehangen geeft dat een mooi glas-in-lood effect.


In het kersthuis zetten we een ster.vrijdag 11 december 2015

Een ster

Numeri 24:17
Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel opkomen; 

Mattheus 2: 
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd zodat je deze dingen aan de gemeenten kan vertellen. IK BEN de Zoon van David. IK BEN de stralende Morgenster."

Zomaar drie teksten uit de Bijbel waarin gesproken wordt over de ster van Jakob, de blinkende Morgenster noemt Jezus zichzelf.
Ik las erover dat de morgenster de ster is die de dag  aankondigd, voordat het volle licht verschijnt.
Jezus is de ster en Het Licht!
Hij kondigt aan dat de dag komt, de dag van Zijn komst, als iedereen Hem zal zien en Hem zal aanbidden.
Nu is het nog tijd om net als de wijzen uit het oosten, zijn ster te volgen en Hem te vinden. 
Hoe wisten de wijzen dat er een Koning in Israel geboren was? De profeet Bileam kwam uit het oosten en profeteerde over die ster. Ze luisterden en verstonden deze profetie. Ze worden geleid door de ster en vinden Hem.
Lessen voor ons!
Volgen wij, volg ik die ster? zondag 6 december 2015

Gezinsmoment 2- advent 2015


We lazen uit 'de bijbel voor jou' het verhaal van de herders die naar de kribbe gingen.

Toen gingen we eens kijken hoe het daar in Bethlehem op de velden eruit zou gezien hebben.
Groen? Liefelijk? 
Op de foto's ( van internet via google) is het eerder dor en droog.

Daarna vroegen we ons af: zou er wat over de herders in het oude testament staan?

We lazen psalm 72. Daar staat dat bewoners van woeste streken zullen komen om Hem te aanbidden.
En als we eens kijken naar de velden rondom Bethlehem dan valt dat wel onder woeste streken, net zoals herders onder de benaming woest volk genoemd kunnen worden.

De herders gingen naar Bethlehem. Deden ze dat nadat ze even in de psalmen gekeken hadden wat ze moesten doen? Nee ze volgden hun hart. Ze gingen snel naar de Koning om Hem te aanbidden.


Wat kunnen we hiervan leren?
Antwoord van de kids; dat ook wij naar de Heere Jezus moeten om Hem te aanbidden!

We maakten een kerststukje. Niet direct verband met het behandelde stuk maar ze wilden dit graag. Ook de jongste maakte er een. Heel leuk deed hij mee!
In het kersthuis legden we een ministukje. 


De kinderen vroegen nog of dit gelezen wordt door andere moeders.
Ze zeiden dat ze hoopten dat veel kinderen van hun ouders zulke dingen kregen. Want dan kan iedereen van de Heere Jezus leren!
Heerlijk om te horen dat ze het prima vinden om onze momenten te delen en dat ze hopen dat veel mensen en kinderen leren van Hem!

donderdag 3 december 2015

Luthers avondgebed

Heer,

Blijf bij ons
Want het is avond
en de nacht zal komen
Blijf bij ons en Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld

Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
Met Uw troost en zegen
met Uw woord en sacrament

Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht de strenge, bittere dood

Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid

Amen

Is het geen waarheid die Luther hier verwoord?
We leven in een tijd vol angst, onrust, oorlog en dood.
Persoonlijk kunnen we leven in een tijd van twijfel, van beproeving, verdriet, verlies.
De winter kan depressie en angst aanwakkeren.

We mogen bidden: Blijf bij ons, ontferm U over ons.
En we mogen weten:
Hij blijft bij ons! Zijn naam is: Immanuel, God met ons!
Hij kan niet anders, God is geen God die liegt. Hij is alles in allen, Hij is...
Immanuel!

Laat dat dan onze troost, ons uitzicht en onze hoop zijn in donkere dagen, in angst, pijn en verdriet. In depressie en wanhoop. God is met ons.
Heel bijzonder liet Hij dat zien in de komst van dat kind, zo klein, zo gewoon en toch die grote God.
Mens geworden om de mensen te redden. Toen was Hij lichamelijk bij ons, maar na het zenden van de Heilige Geest geldt nog steeds: Immanuel.

Remember Whose Gift was the first Christmas gift! Immanuel God with Us by PrintersDaughter on Etsy, $47.00:

zondag 29 november 2015

Gezinsmoment. Advent 1-2015

Eerste gezinsmoment over advent 2015.
We starten met een woordweb waar ze bij kerst aan denken. De belangrijke dingen ( Jezus geboren, Licht van de wereld) schrijven we in paars, de minder belangrijke ( vakantie) schrijven we met bruin.

Daarna pakken we de houten doos. Daar zit elke week materiaal in voor het gezinsmoment. 
Deze keer de profetie uit Micha 5 en tekstverwijzing naar Mattheüs 2 en Lukas 2. 
Iedere week willen we kijken naar een profetie en de vervulling daarvoor.
Een rijtje met profetieën en hun vervulling over het leven van Jezus staat op www.creatov.nl.

Samen lazen we wat Micha profeteert en wat er gebeurde. Jezus werd geboren in Bethlehem.
Heel mooi was dat de preek vanmorgen ook over deze teksten ging! Extra duidelijk voor de kids!
De kinderen begrepen dit ook goed en je merkt aan hun reacties  ook iets van verwondering voor Gods plan, wat uitgevoerd wordt.

We maakten lichtjes van silhouetten (zie foto)
Zo'n zelfde silhouet zetten we in het huisje. Volgende week zetten we er weer wat bij.
Zo komt het kersthuis vol met herinneringen aan deze periode.

zaterdag 28 november 2015

De zee

Geweldig wat een golven! Vanaf het duin goed te zien.
We genoten van dit gezicht ondanks de koude wind.

Heerlijk uitgewaaid kropen we weer bij de warme kachel.
Toch lekker, de laatste zaterdag van november, genoten van buiten en binnen.

donderdag 26 november 2015

Ps 52

elke keer als we dit lied zingen, raakt het me:
Mijn God U zal ik eeuwig loven
Omdat gij t hebt gedaan.
K verwacht Uw trouwe hulp van boven
Uw waarheid zal bestaan
Uw naam is voor t oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

Het is de berijmde psalm 52:7

In de basicbible staat het onberijmd zo:
Ik zal U voor altijd prijzen, omdat U altijd goed voor mij bent.
Ik zal op U vertrouwen, want U bent goed voor al uw vrienden.


De statenvertaling zegt:
Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan hebt; en ik zal Uw Naam verwachten; want hij is goed voor Uw gunstgenoten.

De psalm raakte me zo, omdat ik op dat moment liep met een enorm schuldgevoel. Schuld naar God en naar mensen om me heen. En onder andere door dat vers werd dat zo van me afgenomen! God heeft het gedaan. Het hangt niet af van mijn wel of niet spreken, wel of niet zwijgen.
Het werd zo licht in mijn hart.
Ik mag God loven tot in eeuwigheid.
Nu al, in alle gebrek, maar toch; elke dag leven tot Zijn eer. Leven en loven is maar een letter verschil..
lovend leven,
levend loven.

En straks....voor eeuwig! Wat heerlijk zal dat zijn! Zonder schuld, zonder gebrek, Hem groot maken omdat Hij alles heeft gedaan. Omdat Hij is; Mijn God!

dinsdag 24 november 2015

Franciscus

Bij het volgende gedicht ga ik niet veel aanvullen of opmerken.
Er zit zoveel in! 
Elke dag opnieuw goed om je te bedenken hoe we met een ander omgaan.
Het is geen gemakkelijke opdracht, als je wilt doen wat hierin staat.
Het is ook een gebed! 

Heer
Maak mij een heraut van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen
Waar haat heerst.
Laat mij vergeven
Wie mij beledigde.
Laat mij verzoenen
Wie in onmin leven.
Laat mij geloof brengen
Aan wie twijfelt.
Laat mij de waarheid brengen
Aan wie dwaalt.
Laat mij hoop brengen
Aan wie wanhoopt.
Laat mij licht brengen
Aan wie in duisternis is.
Laat mij vreugde brengen
Aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken
Getroost te worden
Maar te troosten,
Niet begrepen te worden,
Maar te begrijpen,
Niet bemind te worden
Maar te beminnen.
Want het is toch door te geven
Dat men ontvangt,
Door te verliezen dat men vindt,
Door te vergeven
Dat men vergiffenis ervaart,
Door te sterven
Dat men verrijst 
Tot het eeuwige leven

Franciscus van Assisizondag 22 november 2015

Gezinsmoment- Jozua en de zon

Groot geloof en zonder God. Deze twee kwamen in dit gezinsmoment naar voren.
De gibeonieten kwamen om een verbond met Jozua te sluiten en zonder Gods wil te vragen deed Jozua dit. Hij vergat God en steunde op zijn eigen inzicht.
Dan worden de Gibeonieten aangevallen en komt hij ze te hulp.
God verzekert hem dat Hij mee zal gaan. En dat doet God! Grote hagelstenen vallen op de vijand en doden velen van hen.
Maar als het laat in de middag wordt is de strijd voor Jozua nog niet gewonnen en hij roept in vol vertrouwen en geloof in God uit:
Zon sta stil te Gibeon en maan in het dal van Ajalon.
En dit gebeurt.
Drie simpele woorden, maar wat een impact heeft deze geschiedenis. De dag wordt verdubbeld. Jozua overwint de vijand.

Wat een geloof laat Jozua hier zien.
God verhoort hem. Als wij in geloof God bidden hoort Hij ons. Als het goed voor ons is, verhoort Hij ons.

Als verwerking maakten we van mozaïek de zon en de maan boven de heuvels.
Het resultaat.


donderdag 19 november 2015

Danken

Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. 1 thess 5:18
 1. Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Fillipenzen 4:12
  In een andere vertaling staat: laat de Heere uw vreugde blijven.

  Als we om ons heen kijken, naar alle vluchtelingen, naar aanslagen in Parijs, naar oorlog in Syrie, armoede en ellende in Afrika en zoveel nood en lijden onder christenen. Zoveel lijden en moeite ook wat heel dichtbij kan komen, klopt deze tekst in de bijbel dan wel?
  God in alles danken? Dankbaar zijn voor alles? 
  In een dagboek las ik: bidden zonder danken is een belediging aan Gods adres.
  Als je alleen maar bid zul je nooit vreugde vinden. 
  Door deze zinnen ging ik denken. Ons perspectief is vaak zo aards. We kijken naar alle dingen om ons heen en bidden voor de nood. 
  Maar danken? Toch kun je danken als je perspectief veranderd. Je hoeft niet te danken voor lijden, helemaal niet.
  Maar we moeten danken voor alles wat in Jezus Christus is beloofd.
  Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen verdriet en pijn meer zal zijn! 
  Er is hoop voor hopelozen, uitzicht voor wie in donker zit.
  David zingt het; Uw stok en Uw staf die  vertroosten mij, al liep ik in een dal van de schaduw  van de dood. 
  Dan kunnnen we danken en blij zijn, in alles.


dinsdag 17 november 2015

Nog een jarige

Onze oudste zoon is morgen jarig.
Wat wordt hij groot! 
Ik denk dat alle ouders dit zeggen als ze een verjaardag mogen vieren van een kind.

Van rustige baby tot ondernemend, niet zo rustig meneertje in de dop.
Wat genieten we ook van hem.
Het was een verrassing dat het een jongen was.
Tijdens de zwangerschap wisten we het niet, maar ging ik uit van een meisje.
Beetje naïef....;-)

Maar wat is leuk om jongens en meisjes in je gezin te hebben.
Als hij thuiskomt, roept onze peuter: daar is mij grote broer!
En we mogen genieten van zijn verhalen over school en alle andere dingen die hij meemaakt.
En dat is nogal eens wat.
Een duik in een sloot of een modderplas,
Rondjes fietsen, vriendjes, uren bouwne met lego enz.

Ik schreef al meer: we zijn gezegend met dit gezin.
We beschouwen het niet als vanzelfsprekend dat we nu drie kids hebben.
Er was sprake van geen kinderen en kijk wat een rijke zegen we ontvingen!

Op onze trouwkaart stond de volgende tekst;
Een mens is mij toevertrouwd,
Geve God dat ik mij die gave waardig toon.

Dit geldt ten opzichte van elkaar, maar zeker ook tegenover onze kinderen!

Ook voor jou, mijn lieve zoon: Gods nabijheid op je levenspad, ook dit jaar!

zondag 15 november 2015

Gezinsmoment- Jozua neemt Jericho in

Opnieuw een gezinsmoment over Jozua.
Wat is Jozua een geloofsheld en een moedige man.
Als er een onkende met een getrokken zwaard voor hem staat, loopt hij er naar toe.
Als hij een, voor ons toch wat rare, opdracht krijgt, doet hij het.
In stilte rond een stad trekken... Is dat strijden?
Ja toch wel. God zegt zelf tegen Mozes: wees stil, Ik zal voor u strijden. Diezelfde opdracht krijgt Jozua nu ook.
Zomaar wat gedachten bij de voorbereiding van dit moment.

Voor de kinderen lazen we het verhaal uit de kinderbijbel van Anne de Vries. Al ouder deze bijbel, maar heel beeldend beschreven. Je ziet de soldaten op de muren grinniken om dat stille bijzondere volk wat alweer rond de stad loopt.
We dachten nog na over hoe het zou komen dat Jozua geloofde dat deze weg de goede was. Hij had de beloften van God gehoord en het wonder met het water van deJordaan gezien en meegemaakt.
We maakten een leuke verwerking waarmee je het volk ziet trekken rond de stad. Het idee komt uit het boek van Fiona Walton: op ontdekkingstocht door de Bijbel.
Als je de spiraal aan een touw hangt blijft hij draaien.

 

donderdag 12 november 2015

Jarig zijn

Onze lieve, ondeugende, ondernemende, heerlijke peuter is jarig.
Drie...
Elke dag vroeg hij; ben ik jarig?  En dan duurt wachten lang...

Wat is de wereld nog vol met onontdekte zaken als je drie bent.
En wat wil je veel en loop je tegen je onmogelijkheden aan.
Dat is oefenen voor later, als je groot bent.
Maar als je jezelf al heel groot vind...

Ik ben zo blij met de zegen die we in onze kinderen ontvangen hebben.
We weten dat dat ook anders kan zijn.
Geen kinderen, zorgenkinderen, kinderen die... Ook hierin is lijden.

Daarom dank ik elke dag opnieuw, dat we onze kinderen kregen.
We lieten ze dopen in de overtuiging dat God ze daarmee belooft niet los te laten.
Hij wil hun God zijn.
We mogen onze rijkdom opvoeden in Zijn  kracht.

De jaren gaan zo snel. Van kleine baby tot stoere peuter..
Nog vele jaren onder Gods zegen, lieve kind.

dinsdag 10 november 2015

Psalm 62


 1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jeduthun. (62:2) Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.

 2. (62:3) Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen (statenvertaling)


  De jongerenbijbel zegt het zo:

  2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
  van hem komt mijn redding.
  3Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
  mijn burcht, nooit zal ik wankelen.


  In het hebreeuws staat hier de naam Elohim.
  Deze naam wordt ook gebruikt in het scheppingsverhaal. Het laat de grote macht zien van God.
  David gaat die kracht uitwerken: Hij is mijn rots.
  Hoe onwankelbaar is een rots! David voelt zich dan ook heel stevig staan. Gegrond op deze God, zijn Burcht. En zijn Redder!

  Zo mooi dat God zoveel is.
  Hij is: Ik ben...
  Dat is mooi, dat is alles. 
  Hij schiep iets uit niets
  Hij schenkt onverdiend. 
  Wat een grote God, we kunnen Hem nooit genoeg eren en prijzen.
  Wat bijzonder dat deze God, die ons en de hele wereld in Zijn hand houdt, zich bekend wil maken.
  Op zoveel manieren en zo visueel. En dan nog kennen we Hem ten dele.
  Er is een eeuwigheid nodig om Hem te leren kennen, wat zal dat heerlijk zijn!

  Veilig bij deze Rots, die ook Vader is. maandag 9 november 2015

Rondje na de regen

Wat zijn er nog veel mooie dingen te zien. Soms maar klein hoor.
Kijk maar met me mee:
Onze vaste gast.
Mooi met regen erop
Geen bladeren meer maar heeel veel gele appeltjes aan de boom.
De hortensia lijkt van kant. Heel mooi!

En de mahonie begint met bloeien.

En eindeloos veel bladeren harken. Maar ook daar wordt heerlijk mee gespeeld. De kruiwagen vol, de trekkerkar en onderaan de glijbaan en dan erin roetsen.  
Das cool mama :-)