vrijdag 31 oktober 2014

Pareltjes- 3


Vandaag is het hervormingsdag.
Welke parel past er beter bij deze dag dan het lied wat Luther schreef.
Ik vind het een heel mooi lied, niet makkelijk, helemaal niet! Want wie is sterk genoeg om de duivel te weerstaan? Of om geen aardse macht te willen? Maar Christus is de sterke Held!
Moet eerlijk zeggen dat ik maar al te vaak door vrees wordt neergeslagen (zie couplet 3).

Hieronder de tekst zoals in de Liedbundel: Uit aller mond en op de manier zoals ik hem geleerd heb.
De foto hierboven is de burcht van Vianden. (foto zelfgemaakt).

Een Vaste Burcht is onze God
een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
Met opgestoken vaan;
Hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog
Maar zal als kaf verdwijnen.

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
ons staat de sterke Held ter zij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren zoon
verwinnaar op de troon;
de zeeg' is ons beschoren!

En grimd' ook d'open hel ons aan
met al haar duizendtallen.
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij 't krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voro voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld;
een woord reeds doet hem vallen!

Gods woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, Satan! Hij die ons geleidt,
zla u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kinderen 't graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin;
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

donderdag 30 oktober 2014

Uniek

Nog niet zo lang geleden had ik met mijn dochter van 8 en een aantal van haar vriendinnen, die bij ons waren, een gesprekje.
(En ik heb genoten van de wijsheid die deze meiden al in zich hebben! En heeft me aan het denken gezet.)

Ze waren aan het praten over anderen en dat was vooral negatief kritisch.
Ik heb het eens een tijdje aangehoord en toen het even stil was een vraag gesteld: 'Wat kan diegene waar jullie nu over praten wél goed?'

Gelukkig wisten ze dat ook te noemen. Rekenen.
Maar gelijk zeiden er een paar': 'maar ik kan dat niet.'
Nee, dat is mogelijk, niet iedereen kan hetzelfde even goed. (gelukkig niet! wat saai zou het zijn...)
Maar wat kun jij dan?
En toen hadden ze stuk voor stuk wel iets. En het mooie vond ik dat het niet alleen praktische vaardigheden waren, maar ook sociale.
De een kan goed zingen of gitaar spelen of knutselen.
De ander kan goed lezen of schrijven of leuke spelletjes bedenken
Maar ze waarderen ook heel erg vriendelijkheid en behulpzaamheid in elkaar.

En al luisterend dacht ik (en ik moet er nog weleens aan denken)

Waarom vergelijken we onszelf zo met een ander? Natuurlijk zijn er altijd mensen die beter kunnen wat jij niet zo goed of helemaal niet kan.
Maar waarom zouden we niet blij zijn met onze eigen talenten? Zo mogen we elkaar helpen, aanvullen, dingen leren van elkaar en genieten van een ander z'n talent.

God is zo veelzijdig en heeft ons allemaal uniek gemaakt. Bedenk eens hoeveel mensen er op de wereld zijn en hoeveel talenten er dus liggen!
Geniet van je talent en van dat van een ander en wees niet jaloers op elkaar, maar help elkaar.

Een les voor mijn kinderen, maar niet in de laatste plaats voor mezelf!


Pareltjes - 2

Nog maar een mooi stukje uit: Onze Redder heel dichtbij.

Op blz 108 staat te lezen over een Amerikaan die bad.
Het was een wees, in huis genomen door een vrouw met een goed hart. Ze leerde hem over God en leerde hem bidden.
Hij ging elke dag naar zijn werk met het gebed:  'Neem de sluier van mijn ogen- dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi Uw wet is'. (ps 119:18)

En dan staat er:
God beantwoordt zulke gebeden. Hij verandert de mens door zijn geest te veranderen. En hoe gebeurt dat? Door te doen wat je nu doet. Nadenken over de glorie van Christus. 'Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.' (2 Kor. 3: 18)
Hem aanschouwen is worden als Hij. Als Christus je gedachten domineert, veranderd Hij je van luister tot luister tot je klaar bent om met Hem te leven.

De moeite waard!

Pareltjes 1

Ik koop graag boeken op rommelmarkten.
Laatst kocht ik het boek: Onze Redder heel dichtbij.
Geschreven door Max Lucado.

Ik ben gaan lezen en blijf eigenlijk lezen, zoveel moois staat erin!
Soms kom je een pareltje tegen en blijf je die herkauwen.
Althans ik wel...en een parel heb je niet zomaar opgegeten ;-)

Een parel uit bovengenoemd boek:

Er is geen gebeurtenis zo alledaags of God is erin aanwezig, altijd verborgen, altijd ruimte gevend om Hem te herkennen of niet te herkennen....Zie (je leven) als het onpeilbare mysterie dat het is. Zie het niet minder in de saaiheid en pijn dan in de opwinding en blijdschap; beroer, proef en rik je weg naar het heilige en verborgen hart ervan, want uiteindelijk zijn alle momenten sleutelmomenten, en is het leven zelf genade.

(blz 100)

woensdag 29 oktober 2014

Eenzaam


Eenzaam.

 

Wat is eenzaam? Alleen zijn? In je eentje zijn?

Soms ben je eenzaam in een groep mensen.  Jij op je eilandje en de ander eveneens op zijn eilandje.

Of nog erger…jij op je eilandje en de rest op het vasteland.

 

Soms kom je iemand tegen die eenzaam is. Het trof me bij een oude vrouw. Ze was totaal verlaten en gelaten…

Oud, weduwe, geen kinderen, 1 nicht die sporadisch (1x per jaar) langskwam. En zo zei ze; ‘zo gaat het in het leven.’

Wat was ik blij dat ik als stagiaire in het verpleeghuis deze mevrouw naar bed mocht doen en wist dat ze een dagboekje bij zich had liggen in het nachtkastje.

Ze was altijd zo blij met elk kruimeltje tijd en aandacht en als je dan die aandacht kunt geven door lezen uit Gods woord is dat extra kostbaar.

 

Maar ook zonder dat kun je je eenzaam voelen.

Eenzaam zijn en eenzaam voelen is niet hetzelfde.

Soms is iemand het grootste deel van de tijd alleen, maar voelt zich niet eenzaam.

Soms is iemand volop in de drukte maar heeft het gevoel alleen te zijn. Er niet bij te horen, niemand die geïnteresseerd is in wat jij te zeggen hebt of naar jou vraagt.

Niemand die echt naar je luistert.

Het voelt zo verschrikkelijk om je alleen te voelen!

 

De stilte die je drukt..

Stilte als een cocon..

De wereld dichtbij en toch…

Ver weg.

 

Eenzaam…

Verlaten…

Eiland…

Ver weg…

 

Maar als ik dan lees in de Bijbel dat er Een is die totale eenzaamheid en verlatenheid heeft ervaren,  en dat niet voor Zichzelf maar voor ons, dan ben ik niet meer alleen of eenzaam. Dan weet ik dat Hij Zijn naam waarmaakt: Ik zal er zijn!

Houden van


Houden van.

Soms

Zijn woorden,

 
Zinnen

Niet genoeg

 

Om uit te drukken

Wat liefde is,

Houden van is.

 

Houden van is

Mooi

Genieten

Puur

Geven

Uitdelen.

 

Gift van de

Gever.

Bron van

Liefde,

Bron van      

Hoop

Bron van

Zegen.

 

spannend...

Spannend...

Spannend, zo'n heel wit blad...
Spannend, zo'n eerste blog.

Niet voor het eerst dat ik schrijf, maar ga ik het echt plaatsen? Mensen die mee kunnen lezen? Misschien is het niet interessant.
Nou ja, dan stoppen ze vanzelf met lezen.

Elke dag een geschenk.
Elke dag weer zoeken naar die kleine lichtstraaltjes die soms ineens ook een een heel erg grote lichtstraal zijn!

Heerlijk om te leven uit Gods hand.
En wat heb ik het nodig, die Hand!
Elk dag weer...

En het gaat niet altijd soepel, lang niet altijd.
Maar elke dag zijn er toch weer dankpunten.

In de afgelopen tijd heb ik geleerd om die dankpunten op een rijtje te gaan zetten en heel bewust voor te danken.
God te danken, maar ook om bijvoorbeeld de mensen om me heen, voor een compliment, een mooi moment, enzovoort.

Zo..
het blad is niet meer wit.
De kop is eraf...

Bedankt!